Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Медіаурок № 3. Тема: Інформаційні системи та технології. Інструктаж з БЖД

Про матеріал
Даний урок – третій у розділі 1 «Інформаційні технології у суспільстві». Учні знайомляться з різновидами інформаційних систем та технологій. Вчяться визначати основні їхні характеристики. Зростання потреби в інформації і збільшення потоків інформації в людській діяльності зумовлює появу нових технологій - розробку і використання електронних засобів для роботи з інформацією. Саме на всіх етапах уроку використовуються електронні медіа , які дають можливість безпосереднього спілкування, оперативність подання інформації, контроль за станом навчального процесу. Інтерактивні вправи за комп’ютером дозволяють учням більш ефективно вивчати пропонований матеріал та аналізувати інформацію різних джерел, у творчій, цікавій формі представляти результати своєї роботи.
Перегляд файлу

 

 

Урок № 3. Тема: Інформаційні системи та технології. Інструктаж з БЖД

 

Опис уроку:  Даний урок –  третій у розділі 1 «Інформаційні  технології у суспільстві». Учні знайомляться з різновидами інформаційних систем та технологій.  Вчяться визначати основні їхні  характеристики. Зростання потреби в інформації і збільшення потоків інформації в людській діяльності зумовлює появу нових технологій - розробку і використання електронних засобів для роботи з інформацією. Саме на всіх етапах уроку використовуються електронні медіа , які дають можливість безпосереднього спілкування, оперативність подання інформації, контроль за станом навчального процесу.   Інтерактивні вправи за комп’ютером дозволяють  учням більш ефективно вивчати пропонований матеріал та аналізувати інформацію різних джерел, у творчій, цікавій формі представляти результати своєї роботи.

 

 

 

Учень має знати

Учень має розуміти

Учень має вміти

 

 • визначення  інформаційних систем та технологій;
 • основні складові інформаційної системи;
 • основні складові сучасного інформаційного суспільства;
 • поняття «штучний інтелект» та Smart-технологій
 • технологічні напрямки розвитку сучасних інформаційних технологій

 

 • роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в суспільстві та житті людини;
 • загальні принципи роботи й сфери застосування систем штучного інтелекту, Smart-технологій та нанотехнологій;

 

 • наводити приклади сучасних інформаційних систем та технологій;
 • застосовувати інформаційні технології для навчання;

 

 

 

Мета уроку

 

Навички з інфо-медійної грамотності

 

Що необхідно підготувати до вправи уроку

 • ознайомити з різновидами інформаційних систем, їх класифікацією;
 •  розглянути структуру інформаційної системи, її апаратну та програмну складові
 • сформувати поняття про штучний інтелект,  Smart-технології та технології колективного інтелекту
 • вміння порівнювати і систематизувати інформацію;
 • вміння працювати та створювати презентації;
 • вміння створювати карти знань
 • презентацію уроку;
 • мультимедійний проектор;
 • комп’ютери;
 • доступ до Інтернету;
 •  роздрукувати по кількості пар, які будуть працювати на уроці, спільну  Google-таблицю;
 • роздрукувати по кількості учнів, які будуть працювати на уроці, інструкцію до практичних завдань;
 • підготувати стікери з назвами smart-технологій.

 

Опис уроку

 

Зображення, схема, фото, відео, слайд із презентації, посилання на ресурс тощо

І. Організаційний момент

Повідомлення теми та мети уроку

ІІ.  Актуалізація опорних знань

 1. Назвіть інформаційні процеси 
 2. Наведіть приклади опрацювання повідомлень.
 3. Що таке інформаційна система?
 4. назвіть складові інформаційної системи.
 5. Опишіть роботу будь-якої організації як інформаційної системи.

Інтерактивна вправа  «Ланцюжок»

Учні по черзі відповідають на поставлені вчителем запитання, називаючи по одному типу.

 1. Назвіть інформаційні технології залежно від типів даних, які опрацьовуються (ІТ-опрацювання, текстів, зображень, чисел, звуку, відео)
 2. Назвіть інформаційні технології залежно від мети  здійснення інформаційних процесів

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 1. Пригадайте основні епохи розвитку суспільства (аграрна, індустріальна, інформаційна)

Вправа «Мозковий штурм»

 1. Назвіть основний ресурс інформаційного суспільства (інформація)
 2. Як вплинули інформаційні технології на розвиток соціуму?

 

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. Розповідь вчителя про «Інформаційні системи».

Інформаційна система — це сукупність взаємопов’язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів.

Засоби ІС — це об’єкти живої та неживої природи, а методи ІС — це способи дії (взаємодії) об’єктів. Незалежно від виду, архітектури та сфери застосування ІС складаються з матеріальної та інформаційної частин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розповідь вчителя про «Інформаційні технології»    Інформаційна технологія — це сукупність методів і процесів опрацювання інформації та комплексу відповідних засобів.

Сучасні інформаційні технології ґрунтуються на досягненнях інформатики, математики, електроніки, психології, економіки та ін.

 

 

 

 

Робота в групах

Учні об’єднуються в групи по 2-3 чол.

Дослідить призначення сервісів, використовуючи інтернет-джерела інформації, та заповніть спільну  Google-таблицю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розповідь вчителя про Smart-технології.  Посилення впливу інформаційних технологій зумовило появу Smart- як однієї зі складових розвитку інформаційного суспільства.

 Smart-технології (від англ. smart — розумний) — це поєднання кількох інформаційних технологій або технологічних об’єктів в одному «розумному» об’єкті. Smart-технології знаходять застосування в різних сферах нашого життя.

 

Робота з підручником (Рис. 3.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розповідь вчителя про «Технології штучного інтелекту». Існує багато тлумачень поняття «людський інтелект». За одними з них інтелект людини є наслідком природних процесів у мозку. За іншими — інтелект є проявом духу, наданого людині вищими силами. У психології інтелект (від латин. intellectus — розуміння, осягнення) — це загальна здатність людини до пізнання й вирішення проблем Як не існує єдиного визначення людського інтелекту, так не існує й вичерпного визначення поняття «штучний інтелект». Одним із них є таке.

Штучний інтелект — це імітація людського інтелекту за допомогою технічних інформаційних систем.

 

 

 

 

 

5. Розповідь вчителя про застосування штучного інтелекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Розповідь вчителя про «Нанотехнології». Не менш цікавим і перспективним є ще один технологічний напрям. Нанотехнології (від грец. — карлик) — це технології опрацювання об’єктів атомарних розмірів (кілька нанометрів). Тобто це технології молекулярного рівня.

       Нанотехнології являють собою міждисциплінарну область наук (хімія, фізика, інформатика тощо).

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Розповідь вчителя про «Штучні нейронні мережі». Мозок людини є природною нейронною мережею, яка складається з величезної кількості нервових клітин — нейронів, пов’язаних між собою. Нейрон штучної нейронної мережі є спрощеною інформаційною моделлю нервової клітини.

Нейронна мережа (нейромережа) — це інформаційна система, здатна до навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Закріплення. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся вимог безпеки жит-

тєдіяльності та санітарно-гігієнічних норм.

 

1. Визначте призначення інформаційної системи Україна. ІСУО, яка

доступна за адресою  https://isuo.org

 • Перейдіть до порталу Україна. ІСУО інформаційна система управління освітою за посиланням https://isuo.org/.
 • На карті клацніть на область, в якій розташовано ваш навчальний заклад. Прокрутіть сторінку вниз й ознайомтеся з описом порталу.
 • У меню в лівій частині екрана знайдіть відділ освіти, до якого відноситься ваша школа. Перейдіть до вкладки ЗНЗ (школи).
 • У списку навчальних закладів виділіть назву свого навчального закладу та ознайомтеся з поданою інформацією.
 1. Використовуючи інтернет джерела, складіть десять ознак «Розумного міста» наведіть приклади трьох «розумних міст»
 2. (при наявності часу) Відкрийте сайт Акінатор http://ru.akinator.com/personnages/ і пограйте у віртуальну гру. Чи вдалося вам виграти? Поясніть, чи можна вважати цю програму прикладом штучного інтелекту.

 

      Вправи для зняття втоми під час роботи на комп’ютері

    

       VI. Підбиття підсумків уроку

         «Відгадай хто?»

        Учням по черзі приклеють на лоб стікер з назвою smart-приладу, а учень повинен здогадатися, хто він. Учень зі стікером може  ставити запитання учням з класу, але відповідати вони можуть лише «так» чи «ні»

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=ppobmr7q517

 

 

Картинки по запросу інформаційні технології залежно від типів даних, які опрацьовуються

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу Інформаційна технологія

 

 

Картинки по запросу Smart-технології

C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.213/Інтерактивна_вправа/Smart-технології.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VspiesgXvRw

 

 

 

 

https://youtu.be/si1-m1_EI3w

 

 

 

https://isuo.org/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.akinator.com/personnages/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання

 1. Опрацювати матеріал за підручником  § 3. 
 2. Дати відповіді на питання для самоперевірки. с. 19. (усно)
 3. Впр. 3.2
 4. Додатково. Написати есе із запропонованих тем на вибір: «Вплив інформаційних технологій на життя людей з обмеженими фізичними можливостями», «Інформаційні технології», «Нанотехнології в медицині».

 

Використані джерела

 1. https://naurok.com.ua/library/mediagramotnist-ucasnikiv-osvitnogo-procesu-114745.html
 2. http://www.medialiteracy.org.ua/
 3. https://youtu.be/VspiesgXvRw
 4. https://youtu.be/si1-m1_EI3w
 5. https://isuo.org/.
 6. https://learningapps.org/watch?v=ppobmr7q517

 

 

Додаткова література

1. Авторські заняття від медіапедагогів-лідерів: медіаосвітні практики в позакласній роботі учнів 5–7 класів / О. Волошенюк, І. Іванюк, О. Кущ, Г. Шевченко; За ред. В. Іванова, О. Волошенюк. – К. : ЦВП, АУП, 2017. – 50 с.

 

Словник

(якщо введені нові терміни, що формують інфо-медійну грамотність, не є основними за програмою)

Авторка уроку: Якушенкова  Оксана Анатоліївна

 

1

docx
Додано
12 січня
Переглядів
83
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку