2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Методична робота класного керівника

Про матеріал
Класний керівник – найближчий і безпосередній вихователь і наставник учнів у навчальному закладі. Він організовує і справляє виховний процес у класі, поєднуючи виховні зусилля вчителів, батьків і суспільства. Класний керівник піклується про всебічний розвиток дітей, працьовитість, вихованість, зміцнення дисципліни та порядку в класі. Класний керівник – універсальна особистість, це і вихователь, і соціальний педагог, і педагог-організатор.
Перегляд файлу

Класний керівник – найближчий і безпосередній вихователь і наставник учнів у навчальному закладі. Він  організовує і справляє виховний  процес у класі, поєднуючи виховні зусилля  вчителів, батьків і суспільства.

         Класний керівник піклується про всебічний розвиток дітей, працьовитість, вихованість, зміцнення дисципліни та порядку в класі. Класний керівник –  універсальна особистість, це і вихователь, і соціальний педагог, і педагог-організатор.

        Щоденник класного керівника  надасть можливість  ситематизувати та проаналізувати роботу  та вдало її спланувати  на наступний навчальний рік.

 

 

kniga_20

 

Проблемне питання, над  яким працює навчальний заклад  у  ____________ навчальному році: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Проблемна тема, над якою працює шкільне методичне обєднання класних  керівників: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проблемне питання, над яким працюю я – класний керівник _________ класу:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Я  СПІВПРАЦЮЮ З:

 

з/п

Установа

ПІП

Посада

Телефони

Додаткова інформація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим роботи навчального закладу

 

 

Початок занять _______________________________________________

Завершення занять __­­­­­­­­___________________________________________

 

 

Розклад дзвінків

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

 

Канікули

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

Завершення навчального року _______________________________________


КЛАСНИЙ  КЕРІВНИК ПОВИНЕН:

 • сприяти створенню сприятливих умов для індивідуального розвитку й морального формування учнів, вносити необхідні корективи в систему їхнього виховання;
 • здійснювати вивчення особитсості, її схильностей, інтересів;
 • створювати сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного;
 • сприяти розвиткові спілкування;
 • допомагати дитині вирішувати проблеми, що  виникають у спілкуванні з товаришами, учителями, батьками;
 • направляти самовиховання і саморозвиток особистості;
 • здійснювати допомогу учням  уеавчальній діяльності;
 • сприяти одержанню додаткової освіти вихованцями через систему гуртків, клубів, секцій, об”єднань;
 • відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя обновляти зміст життєдіяльності класного колективу;
 • дотримувати права дітей, нести відповідальність за їхнє життя, здоров”я  і  безпеку під час освітнього процесу;
 • разом із органами самоврядування учнів вести активну пропаганду здорового способу життя;
 • працювати в тісному контакті з учителем, батьками або особами, що їх заміняють.

 

КЛАСНИЙ  КЕРІВНИК МАЄ ЗНАТИ:

 • Конституцію  України;
 • Закони України, рішення Уряду України й органів управління освітою з питань освіти;
 • Конвенцію ООН про права дитини;
 • педагогіку, дитячу, вікову і соціальну психологію відносин, індивідуальні і вікові особливості дітей і підлітків, вікову фізіологію, шкільну гігієну;
 • педагогічну етику;
 • теорію і методику виховної роботи, організації вільного часу учнів;
 • основи трудового законодавства;
 • правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту.

 

РЕЖИМ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Класний керівник у 5-11-х класах призначається наказом директора школи із числа вчителів, які працюють у цьому класі.
 • Загальні правила організації  роботи школи та педколективу випливають із Кодексу законів про працю України, які повинен виконувати будь-який працівник.
 • Робочий час класного керівника, який  він зобов”язаний присвятити  дітям протягом тижня, визначається  ставкою  класного керівника, при цьому вчитель, який працює на повну ставку, повинен бути присутній у школі не менше чотирьох разів на тиждень. У дні чергування  класу по школі  класний керівник чергового  класу перебуває в школі з 8 до 16 години.
 • Година класного керівника (класна година) –один раз на тиждень ( форми проведення класної години можуть  бути найрізноманітнішими: тематична класна година, класні збори, підготовка до спільної класної  або шкільної  справи, підготовка до екскурсії, підбиття підсумків  екскурсії тощо).
 • Кількість виховних заходів – не менше двох справ на місяць ( з яких одна може бути загальношкільною).
 • Кількість класних батьківських зборів не менше одних зборів на чверть (двоє зборів на рік – тематичні).
 • Звіти про виконану роботу подаються адміністрації після закінчення першого пвріччя та після закінчення року у формі плану та усної співбесіди ( можливе  анкетування учнів).
 • У канікулярний і літній час режим роботи школи встановлюється згідно з додатковим планом.
 • У випадку, якщо  класний керівник веде в класі постійно діючий гурток, психолого- педагогічний семінар, ця робота  оплачується додатково.
 • З метою  організації роботи класних керівників та надання їм  методичної допомоги в роботі створюється  методичне об”єднання.
 • Координацію діяльності класних керівників і контроль за їхньою роботою здійснює ЗДВР.

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ  ТА ЗВІТНІСТЬ:

Класний керівник веде таку документацію:

 • класний журнал
 • план виховної роботи з класним колективом
 • зошит класного керівника ( у будь-якій формі).
 • Щоденники учнів.
 • Особисті  справи  учнів.
 • Психолого-педагогічні карти вивчення  особистості учні ( за необхідністю).
 • Теки з розробками виховних заходів .

 

Циклограма роботи класного керівника

□ Щоденно:

 • з”ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;
 • бесіди з учнями, що запізнюються;
 • організація чергування по класу;
 • індивідуальна робота з учнями;
 • контроль зовнішнього вигляду учнів;
 • організація харчування учнів.

□ Щотижня:

 • проведення виховних годин;
 • перевірка щоденників;
 • проведення заходів у класі за планом роботи;
 • робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;
 • контроль за виконанням доручень;
 • організація прибирання закріпленого кабінету, території пришкільної ділянки;
 • робота з батьками;
 • робота з вчителями, що працюють у класі;
 • зустрічі зі шкільним лікарем (мелсестрою) за довідками про хвороби учнів.

□ Щомісяця:

 

- проведення класних  зборів;

- проведення бесіди з безпеки життєдіяльності;

- організація чергування класу по школі;

- відвідування уроків вчителів-предметгиків у своєму класі;

- консультації  у шкільного психолога;

- тестування та анкетування  учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

-контроль за станом підручників;

-зустрічі з батьківським активом;

- відвідування учнів удома.

 

□ Один  раз на семестр:

-оформлення  класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

- заповнення  табелів успішності та видавання їх учням;

-проведення батькіських зборів;

- участь у роботі семінару, методичного об”єднання  класних керівників;

- аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

- складання плану роботи на канікули.

□ Один  раз на рік:

 • аналіз та  складання плану виховної роботи;
 • -проведення відкритого виховного заходу;
 • оформлення особових справ учнів;
 • статистичні відомості про клас ( на 5 вересня);
 • робота з підручниками ( видача на початку навчального року та здавання  в бібліотеку наприкінці року);
 • написання характеристик ( за необхідністю);
 • страхування  учнів від нещасних випадків ( за бажанням учнів та батьків);

 

Памятка про виховні години класного  керівника

   На виховній годині  не потрібно перевіряти щоденники, обговорювати питання щодо запізнення та ін.   Це година громадянського, національного  виховання. Директор вводить їх із власної ініціативи, виходячи з реальних потреб  навчально-виховного процесу. Іноді  години класного керівника включаються до розкладу один раз на тиждень у певний день.

Мета проведення  виховних годин:

 • вивчати індивідуальні  особливості учнів під час неформального спілкування;
 •  пізнавати сьогоднішні інтереси учнів, розуміти їхні переживання та мотиви поведінки;
 • обговорювати поточні події класу, району, міста, держави.

 

Форми проведення  виховних годин:

 • вільне спілкування класного керівника з  учнями;
 • бесіди на заплановані теми;
 • обговорення актуальних статей, кінофільмів, книжок;
 • зустрічі з цікавими людьми;
 • усні журнали;
 • інформаційні  тощо.

Тривалість проведення  годин не регламентується. Як  правило, вона триває від 20-23 хвилин до 45-60 хв.

   Класний  керівник повинен урізноманітнювати спілкування з учнями, пов”язувати його з повсякденним життям  класу, не перетворювати на повчання, видачу настанов  і  інструктажів, годину для перевірки щоденників та ін. Партнерський підхід до учнів, справедливе  і  об”єктивне ставлення до них, визначення права учнів на свою думку, повага до них – усе це забезпечить відвертість та ефективність  спілкування педагога і вихованців.

 

 

 

Як сформулювати мету  та завдання виховної діяльності  класного керівника

Після аналізу виховного процесу класний керівник визначає мету і завдання вихователя.

Мета – це заздалегідь задуманий результат здійснюваної діяльності. У теорії і практиці  виховання розрізняють кілька  різновидів мети.

Наприклад:

Ідеальна мета-  це певний  ідеал, якого прагнуть суспільство, школа, педагоги.

„Виховання  громадянина України, національно свідомої й соціально активної людини, яка наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку”.

Результативна мета -  це результат, що прогнозується, часто виражений у бажаному образі учнів. ( формування  творчої особистості, етичної й фізичної культури учнів).

А для  її  реалізації  педагог визначає такі завдання:

- створити  необхідні умови для виявлення творчої індивідуальності кожного учня;

- сприяти формуванню  основ культури спілкування;

- розвивати пізнавальну активність  учнів;

- сприяти формуванню відповідального ставлення учнів до свого здоров”я.

Може бути така мета – стимулювати розвиток старшокласників, залучаючи їх до національної та світової культури. Відповідно з метою визначається  група стратегічних завдань. Вони можуть бути такі:

 • організація пізнавальної діяльності учнів;
 • стимулювання здорового способу життя, вироблення кожним учнем особистої програми оздоровлення ( в основі триєдність: інтелект, душа, тіло).
 • Залучати учнів до різноманітних сфер мистецтва, літератури, живопису, національних традицій і звичаїв;
 • Створити і розвивати учнівський колектив, стимулювати класне самоврядування;
 • Виховувати культуру спілкування, сприяти створенню в класі гуманних міжособистісних стосунків.

 

Вищим  органом  самоврядування в класі є загальні збори

Мета класних зборів – розвиток учнівського самоврядування, згуртування первинного колективу, формування громадської думки, залучення всіх учнів до організаторської діяльності.

Головне  завдання зборів – привчити учнів говорити, відстоювати і аргументовано доводити  свою думку, поважати погляди  інших, вести дискусію тощо.

Класний  керівник на учнівських зборах має право:

- брати участь в роботі учнівських зборів із правом одного голосу;

- надавати методичну допомогу організаторам зборів, не підмінюючи їх в роботі;

- володіти ініціативою  скликання учнівських зборів і внесення в порядок денний питання, пов”язаного із життям і діяльністю  учнівського колективу;

- всебічно  підтримувати громадську і творчу ініціативу, активність учнів, їх самостійність.

Компетенцією зборів є:

 • визначення програми діяльності колективу і його морально-етичні основи ( заповіді, закони, правила тощо);
 • установлення  й  вибір органів самоврядування, визначення структури й функціональних обов”язків;
 • укладання договорів та угод  з іншими колективами учнів, державними установами, підприємствами й громадськими організаціями;
 • обрання  виконавчих органів самоврядування (ради учнів, учнівського комітету, штабу командирів, інших виконавчих органів);
 • визначення структури виконавчого  органу, його тимчасових і постійних підрозділів і допоміжних органів самоврядування;
 • установлення конкретних завдань діяльності учнівського колективу на певний термін і прийняття конкретних  програм діяльності;
 • затвердження прав і обов”язків первинних колективів (класів, гуртків, клубів), моральних  вимог до  учнів;
 • делегування  своїх представників у громадські органи самоврядування (рада школи, педагогічна рада), відкликання їх при необхідності;
 • Ухвалення рішення про формування  тимчасових органів самоврядування і їхніх  структурних підрозділів (команд, бригад, груп); координація роботи виконавчих  органів самоврядування, заслухання звітів про роботу  й  оцінка їхньої діяльності;
 • установлення ділових зв”язків  з державними, виробничими органами самоврядування, установами науки, культури, спорту, укладання з ними угод про спільну діяльність;
 • визначення міри участі учнів у громадському житті й трудовій діяльності школи, району, області;
 • вирішення  всіх питань, пов”язаних з диттям  свого колективу і його органів самоврядування;
 • оцінка  діяльності членів колективу, прийняття рішень про їхнє заохочення або засудження;
 • внесення пропозицій в адміністрацію й органи громадського самоврядування про поліпшення життєдіяльності свого колективу.

Схема  аналізу класних зборів

 1. Чи є актуальною  тема?
 2. Які  конкретні завдання, проблеми вирішували збори?
 3. Хто і як готував? Яка документація ( доповідь, виступи, проект рішення і т.п.) була підготовлена  до зборів?
 4. Чи відповідали  доповідь та виступи темі зборів?
 5. Оцінка проекту рішення.
 6. Роль класного керівника в ході підготовки і проведення зборів.
 7. Результативність зборів.

 

 

 

­­­­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна відомість про учнів

 

з/п

ПІБ учня

Дата народження

Уподобання

Відомість про здоров’я

Адреса, телефон

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомість про батьків

 

№ з\п

ПІБ учня

ПІБ батьків

Місто роботи, телефон

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі – предметними, які викладають в класі

 

 

з/п

ПІБ учителя

Предмет

Телефон

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

 


Розклад  класу

 

Понеділок

Вівторок

Середа

1.

 

1.

 

1.

 

2.

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

3.

 

4.

 

4.

 

4.

 

5.

 

5.

 

5.

 

6.

 

6.

 

6.

 

7.

 

7.

 

7.

 

Четвер

П’ятниця

Субота

1.

 

1.

 

1.

 

2.

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

3.

 

4.

 

4.

 

4.

 

5.

 

5.

 

5.

 

6.

 

6.

 

6.

 

7.
 
7.
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розклад особистого навчального навантаження

 

Понеділок

Вівторок

Середа

1.

 

1.

 

1.

 

2.

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

3.

 

4.

 

4.

 

4.

 

5.

 

5.

 

5.

 

6.

 

6.

 

6.

 

Четвер

П’ятниця

Субота

1.

 

1.

 

1.

 

2.

 

2.

 

2.

 

3.

 

3.

 

3.

 

4.

 

4.

 

4.

 

5.

 

5.

 

5.

 

6.

 

6.

 

6.

 

 


Соціальний паспорт класу

 

з/п

Питання

Відповідь

Кількість

Прізвища

1.

Діти - сироти

 

 

 

 

2.

Сім’ї без матері

 

 

 

 

3.

Сім’ї без батька

 

 

 

 

4.

Діти «групи ризику»

 

 

 

 

5.

Діти – інваліди у сім’ї

 

 

 

 

6.

Діти з фізичними вадами

 

 

 

7.

Батьки - інваліди

 

 

 

 

8.

Неблагополучні сім’ї:

-батьки п’ють ;

-батьки, не виявляють потрібної уваги;

-батьки не впораються з вихованням дитини;

-батьки знаходяться на обліку в міліції.

 

 

9.

Діти учасників АТО

 

 

10.

Малозабезпечені сім’ї

 

 

 

 

 

 

11.

Багатодітні сім’ї

3 дітей;

4 дітей;

5 дітей и т.д.

 

 

 

 


Робота з батьками

 

Батьківські збори

з/п

Дата проведення

Тема зборів

Кількість присутніх

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Склад батьківського комітету

 

 

з/п

ПІБ батьків

Місто роботи

Телефон

Доручення

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 


Індивідуальна робота з батьками

 

 

Дата

 

ПІБ

Проблема

Форма проведення

Результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Індивідуальна робота з учнями

 

 

Дата

 

ПІ учня

Проблема

Форма проведення

Результат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Робота з вчителями, які працюють в класі

 

Відвідування уроків

 

Дата

Предмет

ПІБ вчителя

Мета відвідування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Участь у конкурсах, перемоги та нагороди

 

з/п

ПІБ учня

Де приймав участь

Термін

Результати

Нагороди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Дні народження учнів

 

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ланцюжок для термінового  повідомлення учнів

 

1 група

2 група

3 група

4 група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Відомість про зайнятість учнів у позаурочний час

 

 

 

ПІ учня

Гуртки, секції

Дні зайнятості

Доручення у класі

 

 

1 семестр

2 семестр

1

сем.

2 сем.

1 семестр

2 семестр

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 


Карта вихованості учнів

 

Критерії вихованості

Рівень вихованості

 

 

високий

середній

низький

1

Відношення до оточуючих людей

 

 

 

2

Відношення до праці

 

 

 

3

Відношення до навчальної праці та науковим заняттям

 

 

 

4

Відношення до своєї Батьківщини, громадянським правам та обов’язкам

 

 

 

5

Відношення до навколишнього середовища

 

 

 

6

Відношення до прекрасного, до мистецтва та культури, до естетичних цінностей

 

 

 

7

Відношення до самого себе

 

 

 

 

 

ПІ учня

Критерії вихованості

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 


 

00285124План     роботи    на    канікулах

 

Осінні   канікули

 

Дата

ЗАХОДИ

Час

Місце

проведення

Відповідальні

Аналіз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

Зимові   канікули

 

Дата

ЗАХОДИ

час

Місце

проведення

Відповідальниі

Аналіз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весняні    канікули

 

Дата

ЗАХОДИ

Час

Місце

проведення

Відповідальні

Аналіз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки по запросу літні канікули

 

 

 

 

 

 

 

Листок обліку відвідування батьківських зборів

 

ПІБ батьків

 

Дата проведення батьківських зборів

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 


Короткий план батьківських зборів  №_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол

батьківських зборів №____

від «____» _______________ 2______г.

Присутні:

 

Запрошені:

 

 

Відсутні:

 

 

За темою зборів виступали:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення зборів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класний керівник:

Голова батьківського комітету:

 

 

Анкета для батьків

 

Прізвище, ім'я та по батькові дитини

Дата і рік народження дитини

Домашня адреса телефон

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові матері

Місце роботи матері (повна назва), посада

Робочий телефон матері

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я та по батькові батька

Місце роботи батька (повна назва), посада

Робочий телефон батька

 

 

 

 

 

 

Захоплення, інтереси

дитини, відвідування гуртків, спортивних секцій

Стан здоров'я дитини

 

 

 

 

 

 

Ваші поради та побажання щодо роботи з Вашою дитиною

а) вчителям-предметникам

 

 

б) класному керівнику:

 

 

Яку допомогу можете

надати в організації роботи

школи

Ваші побажання щодо оптимізації навчально-виховного процесу

 

а) адміністрації :

 

 

 

 

 

 

 

б) педколективу :

 

 

Які проблеми виховання дітей Вас найбільше хвилюють ?

 

 

 

 

 

 

 

Дякуємо за співпрацю і відвертість!!!

 

 

 

 

 

Забезпеченість підручниками

 

 

 

      Підручник

         з предмету

 

 

 

 

П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за станом підручників

 

 

 

 

 

П.І.Б.

Дата, зауваження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за веденням щоденників

 

 

 

 

 

П.І.Б.

Дата, зауваження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за зовнішнім виглядом учнів

 

 

 

 

 

П.І.Б.

Дата, зауваження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
29 березня 2020
Переглядів
209
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку