14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Методична рорбка уроку з географії

Про матеріал
АНОТАЦІЯ Практична робота № 1 „Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу” підготовлена відповідно до навчальної програми предмета „Географія” для учнів І курсу. До роботи подано:  критерії оцінювання знань учнів;  алгоритм виконання роботи;  план-конспект уроку;  теоретичні відомості, необхідні для її виконання. Практична робота № 1 є складовою уроку № 8 „Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.” Мета роботи: порівняти вікову структуру населення, забезпеченість трудовими ресурсами, рівень безробіття та зайнятість населення в основних сферах господарства країн з різних регіонів світу. Основним показником рівня знань учнів виступають навчальна та комунікативна компетентність, це висуває на перший план потребу розвитку в учнів критичного мислення та мобільного змісту навчання. Все це в першу чергу вимагає від викладача започатковувати основу подальшої комунікативної діяльності учнів. Головна мета уроку – навчити учнів практично використовувати набуті знання в житті. Навчання не може бути легким під час навчального процесу. Навпаки, постійне подолання труднощів є неодмінною умовою такого задоволення.
Перегляд файлу

 

 

 

Предмет: „Географія”

 

Тема: „Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.

Практична робота № .1 Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу”

 

 

 

 

 

 

 

 

 


АНОТАЦІЯ

 

Практична робота № 1 „Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу” підготовлена відповідно до навчальної програми предмета „Географія” для учнів І курсу.

До роботи подано:

 •      критерії оцінювання знань учнів;
 •      алгоритм виконання роботи;
 •      план-конспект уроку;
 •      теоретичні відомості, необхідні для її виконання.

Практична робота № 1 є складовою уроку № 8 „Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.”

Мета роботи: порівняти вікову структуру населення, забезпеченість трудовими ресурсами, рівень безробіття та зайнятість населення в основних сферах господарства країн з різних регіонів світу.

Основним показником рівня знань учнів виступають навчальна та комунікативна компетентність, це висуває на перший план потребу розвитку в учнів критичного мислення та мобільного змісту навчання. Все це в першу чергу вимагає від викладача започатковувати основу подальшої комунікативної діяльності учнів.

Головна мета уроку – навчити учнів практично використовувати набуті знання в житті. Навчання не може бути легким під час навчального процесу. Навпаки, постійне подолання труднощів є неодмінною умовою такого задоволення.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

 

Основними критеріями оцінки при виконанні практичної роботи повинні бути такими:

 •             виконання роботи в повному обсязі та у відведений час;
 •             уміння користуватися картами та діаграмами атласу;
 •             самостійність при виконанні роботи;
 •             правильні відповіді на тестові завдання.

Рівні компетентності

Бали

Критерії

І. Низький (рецептивно-продуктивний)

1

Учень елементарно розпізнає навчальний матеріал теми

2

Учень володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння

3

Учень володіє матеріалом, що становить незначну частину навчального матеріалу

ІІ. Середній (репродуктивний)

4

Учень відтворює частину матеріалу на репродуктивному рівні

5

Учень здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну частину матеріалу

6

Учень може виявляти знання й розуміння основних положень

ІІІ. Достатній (конструктивно-варіативний)

7

Учень здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій

8

Учень вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача

9

Учень самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі, й застосовує його на практиці

ІV. Високий (творчий)

10

Учень виявляє початкові творчі здібності

11

Учень вільно висловлює свої думки і відчуття, самостійно оцінює різноманітні життєві ситуації, самостійно знаходить джерела інформації

12

Учень виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання

 


УРОК № 8

ТЕМА: СОЦІАЛЬНА І ПРОФЕСІЙНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ Й БЕЗРОБІТТЯ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА

ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В

ОСНОВНИХ СФЕРАХ ГОСПОДАРСТВА КРАЇН ТА РЕГІОНІВ СВІТУ

 

Мета: актуалізувати поняття «працездатне населення», «трудові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття», провести порівняльний аналіз трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу; розвивати вміння користуватися текстовими, картографічними, графічними, статистичними матеріалами, порівнювати їх та робити висновки; виховувати уважність та аналітичні здібності.

 

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми.

 

Тип уроку: комбінований.

 

Хід уроку

I. Організаційний момент (2 хвилини)

 

 

 

 

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності (2 хвилини)

 

 

 

 

 

Слайд 1. Де і ким у світі працюють українці

Сучасний світ вступив в інформаційну епоху свого розвитку. Основою переходу до інформаційної економіки в будь-якій країні світу є рівень кваліфікації та освіченості її населення. Знання потрібні не тільки для просування вперед науки та технологій, а й для того, щоб вміти користуватися їх продуктами, не бути ізольованими від сучасного світу.

ІII. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок (12 хвилин)

Бліц-питання:

• Які групи виділяють у віковій структурі населення країни? Людей якого віку відносять до працездатного населення в Україні?

• Що розуміють під поняттям «трудові ресурси країни»?

• Чим відрізняються поняття «трудові ресурси» та «економічно активне населення»?

Робота в парах (виконання тестів, 2 варіанти, кожна вірна відповідь 1 бал, на виконання роботи 10 хвилин, учні здійснюють взаємоперевірку і здають роботи викладачу)

І варіант

1. Знайдіть виключення серед національних релігій:
A) Буддизм
Б) Індуїзм
В) Конфуціанство
Г) Синтоїзм
Д) Іудаїзм
2. Найвищими у світовій історії темпи приросту населення біля (близько 20%) минулого в
A) На початку 60-х років
Б) На початку 40-х років
В) На початку 90-х років
Г) На початку століття
Д) Наприкінці минулого століття
3. Найпоширеніша з нижчеперелічених релігія – це: 
A) Буддизм
Б) Індуїзм
В) Конфуціанство
Г) Синтоїзм
Д) Іудаїзм
4. Чим обумовлений рівень народжуваності:
A) Біологічними законами
Б) Соціальними законами
В) Біологічними й соціальними законами
Г) Економічними законами
Д) Жодне з перерахованих вище
5. У першій фазі демографічного переходу, тобто висока народжуваність і висока смертність, перебувають країни:
A) Латинської Америки
Б) Азії
В) Всієї Африки
Г) Центральної частини Африки
Д) На даний момент таких країн немає
6. У другій фазі демографічного переходу, тобто висока народжуваність і середня смертність, перебувають країни:
A) Латинської Америки й Азії
Б) Тільки Азії
В) Африки
Г) Центральної частини Африки
Д) На даний момент таких країн немає
7. Яка країна не попадає під визначення третьої фази демографічного переходу, тобто низька народжуваність і низька смертність:
A) Японія
Б) Албанія
В) КНР
Г) Росія
Д) Україна
8. Знайти виключення. ФРН, Угорщина, Данія, Росія:
A) Росія
Б) ФРН
В) Угорщина
Г) Данія
Д) Виключень немає
9. Для яких країн характерний перший тип відтворення населення, тобто висока народжуваність, зменшення смертності й високі темпи росту населення:
A) Для країн Східної Європи
Б) Для країн Азії й Латинської Америки
В) Для Росії
Г) Для КНР
Д) Ні для яких з перерахованих вище
10. Укажіть у представленому списку країну, у якій переважна релігія – католицизм.
А) США
Б) Австралія
В) Марокко
Г) Швеція
Д) Бразилія
11. Китайсько-тибетська сім’я є:
A) Другий по чисельності
Б) Першої по чисельності
В) Третьої по чисельності
Г) Та, що обхвачує найбільшу територію земної кулі
12. Найпоширенішими мовами миру є (у порядку убування кількості носіїв) :
A) Китайський, англійський, росіянин, іспанський
Б) Англійський, китайський, іспанський, росіянин
В) Китайський, англійський, іспанський, росіянин
Г) Китайський, іспанський, англійський, росіянин
Д) Китайський, іспанський, росіянин, англійський 

ІІ варіант

1. Період аграрної цивілізації характеризувався:
A) Порівняно низьким приростом населення
Б) Низьким рівнем народжуваності
В) Високим рівнем народжуваності й порівняно високим приростом населення
Г) Високим рівнем народжуваності й низьким приростом населення
Д) Наявністю полігамії
2. Знайдіть виключення серед світових релігій:
A) Іудаїзм
Б) Буддизм
В) Християнство
Г) Іслам
3. Що таке демографічний вибух:
A) Страхаюче перенаселення землі
Б) Різке зниження смертності
В) Різке збільшення народжуваності при високій смертності
Г) Різке зниження народжуваності при низької смертності
Д) Різке збільшення приросту населення
4. Для яких країн характерний другий тип відтворення населення, тобто середні або низькі показники народжуваності, різке зменшення смертності й уповільнення темпів росту населення:
A) Для країн Східної Європи
Б) Для країн Азії
В) Для країн Латинської Америки
Г) Для країн Африки
Д) Ні для яких з перерахованих вище

5. Укажіть у представленому списку країну, у якій переважна релігія – православ’я.
A) Чехія
Б) Албанія
В) Словаччина
Г) Нігерія
Д) Македонія
6. Укажіть у представленому списку країну, у якій переважна релігія – буддизм.
А) Індія
Б) Індонезія
В) Бангладеш
Г) Пакистан
Д) Монголія
7. Співвідношення між працездатною частиною населення й не працюючими називається:
A) Демографічним навантаженням
Б) Економічно активним розходженням
В) Трудовим розходженням
8. У якій півкулі зосереджено більше населення:
A) У Східному
Б) У Західному
В) У Північному
Г) У Південному
Д) Сильних розходжень у чисельності не спостерігається
9. У якій півкулі проживає найменше людей:
A) У Східному
Б) У Західному
В) У Північному
Г) У Південному
10. Що таке агломерація:
A) Не впорядковане скупчення міст
Б) Скупчення дрібних міст навколо великого міста
В) Скупчення селищ навколо дрібного міста
Г) Скупчення дрібних міст навколо одного або декількох більших міст, тобто тих, що мають одне або трохи “ядер”
11. Мегаполіс:
A) Гігантське скупчення агломерацій і міст чітко розмежованих між собою
Б) Гігантське скупчення агломерацій і міст що злились між собою
В) Гігантське скупчення дрібних міст
12. Урбанізація:
A) Ріст міст
Б) Ріст міського населення
В) Ріст міст, міського населення й посилення їхньої ролі
Г) Ріст міст і міського населення
Д) Поширення міського способу життя

IV. Вивчення нового матеріалу (розповідь викладача з елементами бесіди, 9 хвилин)

Трудові ресурси - це частина населення країни, що має необхідні фізичні та духовні властивості, а також загальноосвітні та професійні знання для роботи в народному господарстві.

 

 

 

Слайд № 2. Тривалість життя (питання учням „Назвіть регіони з найбільшою та найменшою тривалістю життя”)

Тривалість життя

 

Економічно-активне населення - частина населення, зайнята суспільно-корисною діяльністю, що приносить прибуток.

У відповідності з рекомендаціями ООН до економічно-активного населення включають не тільки фактично працюючих, але й безробітних, які шукають оплачувану роботу.

Ринок праці - це суспільно-економічна форма руху трудових ресурсів, спосіб включення робочої сили в економічну систему.

Зайнятість - суспільно-корисна діяльність громадян, що пов'язана із задоволенням власних та суспільних потреб, яка як правило приносить їм заробіток.

Слайд 3. Структура зайнятості населення (питання учням „Назвіть галузь з найбільшою та найменшою зайнятістю населення”)

Структура зайнятості населення

Слайд 4. Зайнятість населення в сільському, лісовому та рибному господарстві

Структура зайнятості населення

Слайд 5. Зайнятість населення в індустріальних галузях господарства

Структура зайнятості населення

Слайд 6. Зайнятість населення в обслуговуючих галузях господарства

Структура зайнятості населення

Проблеми зайнятості і безробіття (повідомлення учня, 3 хвилини)

Безробіття - перевага пропозицій вільної робочої сили над попитом на неї. Рівень безробіття є однією з важливих характеристик соціально-економічного життя населення країни.

Слайд 7. Безробіття

Безробіття

Основними показниками безробіття є:

 •   рівень безробіття - доля безробітних в економічно-активному населенні
 •   тривалість безробіття - проміжок часу з моменту початку пошуку роботу та до моменту працевлаштування.

Безробіття поділяється на декілька видів:

 •   фрикційне - викликана постійним рухом населення: з одного регіону в інший, від професії до професії, від одного етапу життя до іншого
 •   структурне - виникає під впливом науково-технічного прогресу та змін в економіці, що призводить до закриття застарілих підприємств, переходу до нових технологій
 •   циклічне - викликана спадом, тобто фазою економічного циклу, що характеризується дефіцитом сукупного попиту на товари та послуги

Населенню країн, що розвиваються, для того, щоб знайти роботу, не вистачає кваліфікації, а часто воно просто неграмотне. Загальна чисельність неграмотного населення в світі складає понад 15 %, а це майже 900 млн. осіб. понад 90 % неграмотних – жителі країн, що розвиваються.

Найбільша чисельність неграмотних припадає на країни Південної Африки та Тропічної Азії. Понад 2/3 неграмотних – жінки.

У багатьох країнах світу, особливо мусульманських, жінкам не дозволяється брати участь в суспільному виробництві. Тому частка жінок в економічному активному населенні країн, що розвиваються нижче, ніж частка чоловіків, а в розвинутих країнах, навпаки – вище. Найнижчі показники частки жінок в економічно активному населенні характерні для нафтовидобувних країн Перської затоки – не більше 20 %.

Для країн, що розвиваються, особливо найбідніших, характерна участь дітей віком від 10 до 14 років у суспільному виробництві. На початку ХХІ ст. 14 % дітей у світі – працювали. Найвищі показники працюючих дітей – до 50 % - у бідних країнах Африки (Буркіна Фасо, Малі, Бурунді).

Трудові ресурси — це частина населення, що має фізичні і духовні здібності, загальноосвітні та професійні знання й навички для роботи в господарстві. До трудових ресурсів належать здорові люди працездатного віку, працюючі підлітки та працюючі пенсіонери. Переважну частину трудових ресурсів складає населення працез­датного віку, межа якого є різною в різних країнах світу (в США, Росії, Україні — 16–60 років, Канаді — 15–66, в Мексиці і Португалії — 12–65). У міжнародній статистиці працездатним вважаєть­ся населення віком від 15 до 65 років.

Показник кількості працездатного населення є визначальним для оцінювання забезпеченості країни трудовими ресурсами. Цей показник вважається високим, якщо сягає за 60 % (наприклад в Японії — 64 %, Бразилії — 64 %, низьким — якщо складає менше 50 % (в ДРК — 47 %, Анголі — 48 %). В Україні цей показник до­рівнює 56,6 %.

Про ступінь залучення трудових ресурсів до суспільно корисної діяльності свідчить показник економічно-активного населення (ЕАН).

ЕАН — це частина населення, що зайнята суспільно корисною діяльністю та має від цього прибуток. До цієї категорії належать не лише люди, що фактично працюють, але й безробітні, які шукають роботу. Від загальної кількості трудових ресурсів світу економічно активне населення складає близько 75 %.

Частка ЕАН визначається у відсотках від загального числа жителів країни. У високорозвинених країнах показник ЕАН стано­вить 50–60 % від загальної кількості жителів, у країнах, що розвиваються — 30–40 %.

V. Закріплення нових знань, умінь та навичок (15 хвилин)

Практична робота № 1. Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

Завдання 1 (3 бала)

Проаналізуйте дані таблиці. Розрахуйте частку населення країн(и) у віці 15-59 років, яка складає основу трудових ресурсів держави. Заповніть таблицю 1 для вибраних країн (за зразком).

Приклад рахунку для Японії:

а) частка населення середнього віку: 100-(15+21)%=64%

б) різниця між часткою населення середнього віку і часткою ЕАН:

(64-53)%=11%

Завдання 2 (3 бала)

Використовуючи розрахункові дані про частку населення середнього віку, побудуйте стовпчасті діаграми частки населення цієї вікової групи в порівнюваних країнах США та Індія.

 

 

 

 

Таблиця 1

 Завдання 3 (3 бала)

Дайте оцінку трудових ресурсів і заповніть таблицю 2 для порівнюваних країн. Яка з країн краще забезпечена трудовими ресурсами? Укажіть причини, що зумовлюють у цій країні більш високі : частку населення працездатного віку, рівень загальноосвітньої і професійної підготовки.

Таблиця 2

Соціальна і професійна структура населення

Для оцінки трудових ресурсів країни важливою характеристикою є не тільки їх кількість, але й «якість». Її відображає соціально-професійна структура населення, яка включає галузеву структуру зайнятості, професійну та освітню структури. Також обов’язково ураховуються такі соціальні чинники, як стан здоров’я населення, раціональне харчування, ступень безпеки громадян, можливості для самореалізації, дотримання прав людини та ін.

Завдання 4 (1,5 бала)

Проаналізуйте дані таблиці 3. Визначте відмінності соціальних показників у країнах із різним рівнем розвитку.

Таблиця 3

Завдання 5 (1,5 бала)

Зробіть висновок, характеризуючи зв’язок між часткою працездатного населення, структурою зайнятості по галузях господарства, рівнем безробіття, соціально-професійною структурою та рівнем соціально-економічного розвитку країн.

VI. Підсумок уроку (3 хвилини)

• Характер і структура зайнятості населення пов’язані з рівнем соціально-економічного розвитку країни. За динамікою галузевої структури зайнятості можна простежити зміни в галузевій структурі виробництва та перебіг у напрямі розвитку господарства окремої країни.

• Чим вищий рівень соціально-економічного розвитку країни, тим менша частка населення, зайнятого у виробництві, тим більше темпи росту зайнятості в обслуговуючих галузях.

• Дедалі більшого значення для розвитку країни набуває якість трудових ресурсів — рівень освіти й кваліфікації, здоров’я і т. ін.

VІI. Домашнє завдання (2 хвилини)

Підручник, опрацювати § 8.

1. На картодіаграмі виділіть кольором або штриховкою території країн з найбільшою часткою ЕАН, зайнятого:

 • У сільському господарстві;
 • У промисловості;
 • У невиробничій сфері. 

Контрольні запитання

1. Дайте визначення трудовим ресурсам.

2. Що є основними показниками безробіття?

3. Які існують види безробіття?

Для обдарованих учнів написати твір-роздум „Майбутнє планети Земля”


Додаток № 1

Алгоритм виконання практичної роботи

Практична робота № 1

Порівняльна оцінка трудових ресурсів і зайнятості населення

в основних сферах господарства країн і регіонів світу

 

Мета роботи: навчитися характеризувати особливості вікового складу населення, структуру зайнятості населення та її відмінність по регіонах; проаналізувати текстові картографічні та статистичні матеріали для визначення загальних рис і відмінностей у відтворенні, складі й розміщенні населення різних регіонів світу.

Обладнання:  статистичні дані, кардіограма, додаткові джерела інформації.

Теоретичні відомості

Трудові ресурси – частина населення країни, що за фізичним розвитком, освітою та кваліфікаційним рівнем здатна займатися корисною працею. Основним критерієм розрахунку кількості трудових ресурсів є вік. У міжнародній статистиці працездатним вважається населення віком від 15 до 65 років. Однак у кожній конкретній країні межі працездатного віку встановлені законом. У визначенні нижньої межі істотних відмінностей немає, але у визначенні верхньої – різниця досягає 20 років. Частина трудових ресурсів не має можливості виконувати ту або іншу роботу, ще частина, у першу чергу жінки, займається хатнім господарством. Тому для оцінки забезпеченості працездатними людьми замість поняття „трудові ресурси” часто використовують термін „економічно активне населення”.

Економічно активне населення (ЕАН) – це населення віком 15 — 70 років, що пропонує свою робочу силу для виробництва товарів і надання послуг. До економічно активного належать особи, зайняті економічною діяльністю, що приносить дохід (вони становлять зайняте населення), а також безробітні.

Безробітні — це особи віком 15 років і більше, які в період, що розглядається, не мали роботи, займалися її пошуками й були готові до неї приступити.

Рівень безробіття — це співвідношення кількості безробітних і кількості економічно активного населення.

Віковий склад населення — розподіл населення за віковими групами. Зазвичай виділяють три основні вікові групи населення: молодшого віку — діти від 0 до 14 років, середнього віку — від 15 до 59 років, старшого віку від 60 років і більше.

Відтворення населення — сукупність процесів народжуваності і смертності, співвідношення яких визначає величину природного приросту. Розрізняють І і II типи відтворення населення.

Основні сфери господарства: сільське господарство (включаючи лісове господарство й рибальство), промисловість (видобувна й обробна), невиробнича сфера (послуги, торгівля, освіта, охорона здоров’я тощо). Частина зайнятих у сільському господарстві є основним критерієм визначення належності держави до певного типу країн залежно від зайнятості трудових ресурсів у галузях господарства. Як правило, чим менша частина зайнятих у цій галузі, тим вищий рівень розвитку країни.

Завдання 1

Проаналізуйте дані таблиці 1. Розрахуйте частку населення країн(и) у віці 15-59 років, яка складає основу трудових ресурсів держави. Заповніть таблицю 1 для вибраних країн (за зразком).

Приклад рахунку для Японії:

а) частка населення середнього віку

100-(15+21)%=64%

б) різниця між часткою населення середнього віку і часткою ЕАН:

(64-53)%=11%

Таблиця 1

Завдання 2

Використовуючи розрахункові дані про частку населення середнього віку, побудуйте стовпчасті діаграми частки населення цієї вікової групи в порівнюваних країнах США та Індія.

Завдання 3

Дайте оцінку трудових ресурсів і заповніть таблицю 2 для порівнюваних країн. Яка з країн краще забезпечена трудовими ресурсами? Укажіть причини, що зумовлюють у цій країні більш високі : частку населення працездатного віку, рівень загальноосвітньої і професійної підготовки.

Соціальна і професійна структура населення

Для оцінки трудових ресурсів країни важливою характеристи­кою є не тільки їх кількість, але й «якість». Її відображає соціально-професійна структура населення, яка включає галузеву структуру зайнятості, професійну та освітню структури. Також обов’язково ураховуються такі соціальні чинники, як стан здоров’я населення, раціональне харчування, ступень безпеки громадян, можливості для самореалізації, дотримання прав людини та ін.

Таблиця 2

 Завдання 4

Проаналізуйте дані таблиці 3. Визначте відмінності соціальних показників у країнах із різним рівнем розвитку.

Таблиця 3

Завдання 5

Зробіть висновок, характеризуючи зв’язок між часткою працездатного населення, структурою зайнятості по галузях господарства, рівнем безробіття, соціально-професійною структурою та рівнем соціально-економічного розвитку країн.

Яка з порівнюваних країн краще забезпечена трудовими ресурсами? Укажіть причини, що обумовили в цій країні більш високі: частку населення працездатного віку, рівень загальноосвітньої й професійної підготовки.

З огляду на те, що розглянуті вами країни належать до різних регіонів світу, укажіть, який (які) з них краще забезпечений трудовими ресурсами як із кількісної, так і з якісної точки зору.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Копернік С.Г., Коваленко Р.Р. Географія, 10 клас, Видавництво: Оберіг, 303 стр. - 2010

2. Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

3. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

4. http:/ /ukrmap.su/

5. http:/ /osvita.ua

doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
27 січня
Переглядів
151
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку