Моніторинг знань з фізики 7 клас

Про матеріал

Запропоновані контрольні роботи мають на меті перевірити рівень знань, умінь та навичок учнів 7-х класів з тем, які передбачені навчальною програмою з фізики для учнів 7 – 9 кл за новим Державним стандартом освіти.

Перегляд файлу

Анотація

 Запропоновані контрольні роботи мають на меті перевірити рівень знань, умінь та навичок учнів 7-х класів з тем, які передбачені навчальною програмою з фізики для учнів 7 – 9 кл за новим Державним стандартом освіти. Тести контрольних робіт складені в 2-х варіантах і містять 8 завдань, серед яких 1 – 5 завдання відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. За кожне правильно розв’язане завдання № 1 – 4 учень отримує 1 бал. Завдання № 5 на встановлення відповідності оцінюється в 2 бали за правильне визначення всіх логічних пар та 1 бал, якщо не всі пари визначені правильно. За правильне виконання завдання № 6, що має на меті перевірити вміння розв’язувати якісні задачі, учень отримає 1 бал. Завдання № 7 потребує пояснень з посиланням на відповідні фізичні закони та оцінюється в 2 бали. Завдання № 8 є завданням творчого характеру. Правильне виконання цього завдання оцінюється в 3 бали. Якщо учень розв’язав завдання № 8 частково або без обґрунтування, то учитель може оцінити виконання цього завдання в 1 – 2 бали.

 


Контрольна робота № 1 по темі:

«ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА.

 МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ»

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Яке з перелічених явищ оптичне?

А. Спалах блискавки

Б. Політ ракети

В. Танення снігу

Г. Гуркіт грому

2. Прикладом речовини є …

А. Склянка

Б. Метр

В. Вода

Г. Блискавка

3. Шлях, пройдений тілом становить 3 км 15 м. Виразіть дане значення в метрах.

А. 3150 м

Б. 315 м

В. 3015 м

ф7 44Г. 3,15 м

4. Яка ціна поділки мензурки?

А. 10 мл

Б. 20 мл

В. 50 см3

Г. 100 мл.

5. Установіть відповідність:

А. Час      1) Лінійка

Б. Довжина     2) Мензурка

В. Об’єм      3) Секундомір

        4) Термометр

Достатній рівень

6. Як можна виміряти товщину паперу, на якому надрукована книжка ?

7. Виразіть у кубічних метрах такі значення об’єму: 45000 см3, 750 дм3.

Високий рівень

8. Уявіть, що аркуш міліметрового паперу розмірами 20х30 см розрізали на окремі міліметрові квадратики. Яку довжину матиме полоса завширшки 1мм, викладена з усіх цих квадратиків?


Контрольна робота № 1 по темі:

«ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА.

 МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ»

Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Знайдіть механічне явище

А. Танення снігу

Б. Падіння каменя

В. Пташиний спів

Г. Спалах блискавки.

2. Прикладом одиниці фізичної величини є …

А. Склянка

Б. Метр

В. Вода

Г. Обєм

3. Товщина лінійки 3 мм. Виразіть її в метрах.

А. 0,3 м

Б. 0,03 м

В. 0,003 м

Г. 0,0003 м

ф7 34. Яка ціна поділки мензурки?

 А. 1 мл

 Б. 2 мл

 В. 5 мл

Г. 25 мл

5. Установіть відповідність:

 А. Фізичне явище    1) Площа

 Б. Фізична величина    2) Крапля води

 В. Фізичне тіло     3) Блискавка

 4) Срібло

Достатній рівень

6. Як можна виміряти об’єм краплі води з піпетки?

7. Виразіть у кубічних метрах такі значення об’єму: 65000000 мм3, 750 л.

Високий рівень

8. Кахельна плитка має форму прямокутника розмірами 15х30 см. Скільки  таких плиток знадобиться, щоб викласти стінку розмірами 2,1х3 м?


Відповіді до контрольної роботи № 1

Варіант 1

1

2

3

4

5

7

8

А

В

В

Б

А3

Б1

В2

0,045 м3,

0,75 м3

60 м

 

Варіант 2

1

2

3

4

5

7

8

Б

Б

В

В

А3

Б1

В2

0,065 м3,

0,75 м3

140 шт


Контрольна робота № 2 по темі: «МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Шлях, що пройшло тіло, - це …

А. Лінія, вздовж якої рухається тіло.

Б. Довжина ділянки траєкторії.

В. Відношення часу руху тіла до його швидкості.

Г. Відношення швидкості руху тіла й часу руху.

2. Період коливань математичного маятника залежить від …

А. маси вантажу

Б. амплітуди коливань

В. довжини нитки

Г. температури приміщення

3. Трамвай рухається зі швидкістю 54 км/год. Виразіть цю швидкість у м/с.

А. 5,4 м/с

Б. 20 м/с

В. 9 м/с

Г. 15 м/с

4. Період коливання тіла дорівнює 2 хв. Знайти частоту коливання.

А. 0,5 Гц

Б. 0,2 Гц

В.

Г.

5. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її знаходження:

 

А. Швидкість тіла при русі по колу

 

1)

Б. Середня швидкість тіла  

2)

В. Частота обертання тіла

3)

 

4)

    

Достатній рівень

6. Швидкість руху тіла, що рухається рівномірно, дорівнює 15 м/с. Побудувати графік руху тіла.

7. Автомобіль першу частину шляху (30км) пройшов з середньою швидкістю 20 м/с. Решту шляху (20км) він подолав за 30 хвилин. З якою середньою швидкістю рухався автомобіль на всьому шляху?  

Високий рівень

8. Поїзд проходить повз спостерігача протягом 10 с, а по мосту довжиною 400 м – протягом 30 с. Визначити довжину й швидкість поїзда.


Контрольна робота № 2 по темі: «МЕХАНІЧНИЙ РУХ»

Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Траєкторія руху тіла - це …

А. Лінія, вздовж якої рухається тіло.

Б. Довжина ділянки траєкторії.

В. Відношення часу руху тіла до його швидкості.

Г. Відношення швидкості руху тіла й часу руху.

2. Період коливань пружинного маятника залежить від …

А. маси вантажу

Б. амплітуди коливань

В. довжини пружини

Г. температури приміщення

3. Трактор рухається зі швидкістю 2,5 м/с. Виразіть цю швидкість у км/год.

А. 25 км/год

Б. 9 км/год

В. 90 км/год

Г. 50 км/год

4. Частота коливання тіла дорівнює 0,2 Гц. Знайти період коливання.

А. 0,5 с

Б. 0,5 хв

В. 2 с

Г. 5 с

5. Установіть відповідність між фізичною величиною та формулою для її знаходження:

А. Середня швидкість тіла

1)

Б. Період обертання тіла

2)

В. Швидкість тіла при русі по колу

3)

 

4)

Достатній рівень

6. Швидкості руху двох тіл, що рухаються рівномірно, дорівнюють 15 м/с та 12 м/с. Побудувати графіки швидкостей цих тіл.

7. Автомобіль проїхав перші 108 км зі швидкістю 15 м/с, а решту шляху (160 км) подолав за 2 години. Визначте середню швидкість автомобіля на цьому шляху.

Високий рівень

8. Швидкість потяга, що рухається, 72 км/год. Визначте, скільки обертів за хвилину роблять колеса локомотива, діаметр яких 40 см.


Відповіді до контрольної роботи № 2

Варіант 1

1

2

3

4

5

7

8

Б

В

Г

В

А2

Б1

В4

20 м/с

200 м

 

Варіант 2

1

2

3

4

5

7

8

А

А

Б

Г

А1

Б3

В2

67 км/год


Контрольна робота № 3 по темі «ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА»

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Явище збереження швидкості тіла за відсутності дії на нього інших тіл називають …

А. Механічним рухом

Б. Інерцією

В. Вільним падінням

Г. Станом невагомості.

2.  Прилад для вимірювання атмосферного тиску називається…

А. Барометр

Б. Динамометр

В. Манометр

Г. Термометр          

3. Тіло буде знаходитися у стані невагомості, якщо воно…

А. Вільно падає

Б. Висить на нитці

В. Лежить на столі

Г. Плаває у рідині.

C:\Users\фокс\Documents\р2.PNG4. Який з трьох однакових за розміром і масою брусків здійснює найменший тиск на опору?

А. 1

Б. 2

В. 3

Г. Тиски всіх брусків однакові.

 

5. Дією якої з сил обумовлені наступні явища:

 

А. Падіння сніжинки на землю.

1) Сила тяжіння

Б. Деформація пружини.

2) Сила тертя

В. Зменшення швидкості тіла при гальмуванні.

3) Виштовхувальна сила

 

4) Сила пружності

Достатній рівень

6. Чому восени під час листопаду їхати по шосе з великою швидкістю небезпечно?

7. Мідна кулька об’ємом 500см3 підвішена на нитці. Визначити  вагу кульки.

Високий рівень

8. Якщо розтягувати пружину силою 8 Н, то довжина пружини дорівнює 14 см, якщо стискати її з силою 8 Н, то довжина пружини 10 см. Якою буде довжина пружини, якщо стискати її з силою 4 Н?


Контрольна робота № 3 по темі «ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА»

Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Мірою інертності тіла є …

А. Маса.

Б. Сила.

В. Густина.

Г. Момент сили.

2. Прилад для вимірювання тиску всередині рідини або газу, який більше чи менше за атмосферний, називається…

А. Барометр

Б. Динамометр

В. Манометр

Г. Термометр          

3. Під дією якої сили змінюється швидкість тіла, кинутого вертикально вгору?

А. Ваги тіла.

Б. Сили пружності.

В. Сили тяжіння.

Г. Виштовхувальної сили.

4. На якому з малюнків показано силу тяжіння?

C:\Users\фокс\Documents\р2.PNGА. 1

Б. 2

В. 3

Г. 4

 

 1) 2) 3) 4)

5. Встановити відповідність між густиною тіла та густиною рідини, якщо:

 

А. Тіло тоне в рідині

1) Густина тіла менше за густину рідини.

Б. Тіло спливає в рідині

2) Густина тіла більше за густину рідини.

В. Тіло, занурене у рідину.

3) Густина тіла дорівнює густині рідини.

 

4) Умови плавання тіл не залежать від густини тіла і рідини.

Достатній рівень

6. По дуже тонкому льоду безпечніше буде повзти, ніж йти. Чому?

7. До пружини жорсткістю 100 Н/м і довжиною 15 см підвісили тіло. Довжина  пружини стала 18 см. Визначити вагу тіла.

Високий рівень

8. На кінцях важеля діють сили 25 Н і 150 Н. Відстань від точки опори до меншої сили 21 см. Знайти довжину важеля, якщо він перебуває в рівновазі.


Відповіді до контрольної роботи № 3

Варіант 1

1

2

3

4

5

7

8

Б

А

А

А

А1

Б4

В2

44,5 Н

13 см

 

Варіант 2

1

2

3

4

5

7

8

А

В

В

Б

А2

Б1

В3

3 Н

24,5 см


Контрольна робота № 4 по темі «РОБОТА. ЕНЕРГІЯ»

Варіант 1

Початковий та середній рівні

  1. Кінетична енергія тіла пропорційна …

А. Масі тіла та його швидкості

Б. Масі тіла та квадрату його швидкості

В. Масі тіла та висоті його над Землею.

Г. Об’єму та площі поверхні тіла.

2. Коефіцієнт корисної дії механізму може мати значення…

А. ɳ > 100%

Б. ɳ = 100%

В. ɳ< 100%

Г. будь-яке число.

3. Корисна робота механізму становить п’яту частину від всієї виконаної роботи. Який ККД механізму?

А. 20%

Б. 50%

В. 5%

Г. 80%

4. Ящик на складі перенесли з підлоги на полицю стелажа. Як змінилася потенціальна енергія ящика?

А. Зменшилась

Б. Збільшилась

В. Залишалась незмінною.

Г. Неможливо правильно визначити.

5. Встановити відповідність між назвами тверджень та їх формулюванням:

А. «Золоте правило механіки»

1) Енергія не виникає і не зникає, а лише змінює свою форму й переходить від одного  тіла до іншого тіла.

Б. Закон збереження енергії

2) Якщо можна знехтувати тертям, механічна енергія зберігається.

 

3) Завдяки використанню простих механізмів ми або виграємо у силі у стільки разів, у скільки програємо в переміщенні, або виграємо в переміщенні у стільки разів, у скільки разів програємо в силі.

Достатній рівень

6. Які перетворення енергії відбуваються при падіння краплі дощу?

7. Кінь тягне віз, докладаючи зусилля 350 Н, виконує за 1 хв. Роботу в 42 кДж. З якою швидкістю рухається кінь?

Високий рівень

8. По похилій площині переміщають вантаж вагою 3,5 кН на висоту 1,4 м. Обчисліть роботу, виконану при цьому, якщо ККД похилої площини дорівнює 60 %.


Контрольна робота по темі «РОБОТА. ЕНЕРГІЯ»

Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Потенціальна енергія тіла залежить від…

А. Маси тіла та його швидкості

Б. Швидкості тіла та висоти його над Землею

В. Маси тіла та його висоти над Землею.

Г. Об’єму та площі поверхні тіла.

2. Оберіть вірну формулу для розрахунку потужності.

А. N = At

Б. N = A/t

В. N =F

Г. N = FL

3. Підйомник за 10 хвилин виконав роботу 480Дж. Визначити його потужність. 

А. 48 Вт

Б. 8 Вт

В. 0,8 Вт

Г. 4800 Вт

4. Волейбольний м’яч після удару злетів угору. Як змінювалася кінетична енергія під час польоту?

А. Зменшувалась

Б. Збільшувалась

В. Залишалась незмінною.

Г. Неможливо правильно визначити.

5. Встановити відповідність між роботою сили та її значенням:

 

А. Робота сили пружності при зменшенні деформації

1) Дорівнює 0

Б. Робота сили тертя ковзання або кочення

2) Додатна

 

3) Від’ємна

Достатній рівень

6. Які перетворення енергії відбуваються з випущеної з луку стрілою?

7. Алюмінієва кулька об’ємом 700 см3  котиться зі швидкістю 36км/год. Визначити її кінетичну енергію, якщо густина алюмінію 2700 кг/м3.

Високий рівень

8. Вантаж масою 120 кг підняли на висоту 0,2 м за допомогою важеля. Відношення плечей важеля 1:6. Яку силу приклали до довгого плеча важеля, якщо ККД важеля дорівнює 80 %?


Відповіді до контрольної роботи № 4

Варіант 1

1

2

3

4

5

7

8

Б

В

А

Б

А2

Б1

2 м/с

 

Варіант 2

1

2

3

4

5

7

8

Б

Б

В

А

А2

Б3

94,5 Дж

245 Н


Підсумкова контрольна робота

Варіант 1

Початковий та середній рівні

1. Яке з поданих явищ належить до рівномірного руху?

А. Політ мухи.

Б. Рух молекул повітря.

В. Рух Землі навколо Сонця.

Г. Зліт літака.

ф7 442. Знайти об’єм рідини в мензурці.

А. 320 мл

Б. 320 см3

В. 340 мл

Г. 340 см3

3. Вказати зайве у поданому переліку слово.

А. Момент сили

Б. Похила площина

В. Важіль

Г. Рухомий блок

4. Знайти період коливань, якщо тіло за 8 с зробило 12 повних коливань.

А.

Б.

В.

Г.

5. Які сили виконують роботу у випадках:

 

А. Падіння каменя на землю.

1) Сила тертя.

Б. Зупинки автомобіля, після виключення двигуна.

В. Переміщення кулі при пострілі з пружинного пістолета.

2) Сила тяжіння.

3) Сила пружності.

 

4) Архімедова сила.

Достатній рівень

6. Для чого перед зльотом та перед посадкою літака пасажири пристібають себе ременем безпеки?

7. Потужність двигуна підйомної машини 4 кВт. Вантаж якої маси вона може підняти на висоту 15 м за 2 хвилини?

Високий рівень

8. Підіймаючись на гору, лижник проходить шлях 3 км із швидкістю 5,4 км/год. Спускаючись з гори зі швидкістю 10 м/с, він проходить 1 км шляху. Знайти середню швидкість лижника на всьому шляху.


Підсумкова контрольна робота

Варіант 2

Початковий та середній рівні

1. Оберіть серед поданих слів те, що означає явище.

А. Метеорит.

Б. Палетка.

В. Блискавка.

Г. Водяна пара.

ф7 32. Знайти об’єм рідини в мензурці.

А. 77 мл

Б. 80 см3

В. 85 мл

Г. 80 мл

 

3. Вказати зайве у поданому переліку слово.

А. Вага.

Б. Маса.

В. Сила реакції опори.

Г. Сила натягу тросу.

4. Знайти частоту коливань, якщо тіло за 8 с зробило 12 повних коливань.

А.

Б.

В.

Г.

5. Які сили виконують роботу у випадках:

 

А. Деформації пружини.

1) Сила тертя.

Б. Краплі дощу падають на землю.

В. М’яч котиться по землі і зупиняється.

2) Сила тяжіння.

3) Сила пружності.

 

4) Архімедова сила.

Достатній рівень

6. Чому небезпечно пересуватися по тонкому льоду?

7. Прямокутна баржа довжиною 50 дм та шириною 3 м після завантаження осіла на 500 мм. Визначте масу вантажу на баржі.

Високий рівень

8. За допомогою рухомого блока піднімають вантаж, прикладаючи силу 100 Н. Визначте силу тертя, якщо вага блока 20 Н, а вага вантажу 165 Н?


Відповіді до підсумкової контрольної роботи

Варіант 1

1

2

3

4

5

7

8

В

В

А

А

А2

Б1

В3

3200 кг

 

Варіант 2

1

2

3

4

5

7

8

В

В

Б

Г

А3

Б2

В1

7,5 т

7,5 Н

 

 

 

 

docx
Додано
5 липня 2018
Переглядів
1145
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку