20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

На допомогу класному керівнику

Про матеріал
Шаблони характеристик, соціальний паспорт тощо стануть в пригоді класному керівникові, особливо початківцю.
Перегляд файлу

Характеристика

П.І.Б учня

__________року народження

Учня ____ класу

_______загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів № ____

 

 

(П.І.Б.)навчається у школі з  першого класу. Зарекомендував себе як не дуже старанний учень. Має навчальні досягнення середнього рівня з більшості предметів.

Навчається не в повну міру своїх сил.  Має довільну змішану пам’ять, добре запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє образне мислення. Вміє висловлювати власну думку письмово,  доводити її при частковій допомозі вчителя, при цьому демонструючи достатній словниковий запас. Мовлення емоційне. Має здібності до вивчення історії та літератури, але не розвиває їх належним чином. Як правило, не завжди проявляє зацікавленості в набутті нових знань. Має добрий загальний розвиток, фізично та розумово розвинений.

Не проявляє активності у суспільному житті класу, але доручення виконує. Бере активну участь у спортивному житті школи. Скромний, товариський, емоційний, потребує контролю з боку батьків та викладачів. Правила поведінки  свідомо виконує. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

 

 

 

 

 

Класний керівник           ________________                                             

 

          Директор школи              _________________

 

 

          Характеристика

П.І.Б.

______року народження

Учениці____ класу

__________загальноосвітньої школи  І- ІІІ ступенів № _____

 

(П.І.Б.) навчається в школі з першого класу. Зарекомендувала себе як старанна учениця. Має навчальні досягнення достатнього рівня з більшості предметів.

Навчається в повну міру своїх сил.  Має довільну змішану пам’ять, учбовий матеріал запам’ятовує добре. Виявляє образне мислення. Вміє висловлювати власну думку письмово,  доводити її, при цьому демонструючи достатній словниковий запас. Мовлення емоційне. Має здібності до вивчення мов, літератури, історії. Як правило, проявляє зацікавленість в набутті нових знань. Має добрий загальний розвиток, фізично та розумово розвинена.

Проявляє активність у суспільному житті класу та школи,  доручення виконує. Є активним учасником учнівського самоврядування в школі. Скромна, товариська, емоційна, вихована. Правила поведінки  свідомо виконує. Має друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.

Батьки беруть активну участь у житті доньки та завжди відгукуються на прохання класного керівника.

 

 

 

 

 

Класний керівник                      _______________                                  

 

          Директор школи                          ________________

 

                Характеристика класу

 

У ___ класі навчається ____ учнів, з них дівчат – __, а хлопців – __.

Бiльшiсть дiтей має достатній навчальний потенцiал i хорошi здiбностi до навчання. ____% учнiв класу навчаються iз задоволенням i тiльки _____має початковий рiвень навчальних досягнень.

Дисципліна на уроках добра, учні уважні, дотримуються Правил поведінки.

Учні класу неодноразово брали та беруть участь в позакласній роботі (виховні заходи, свята, вистави). Деякі з них відвідують спортивний, вокальний та інші гуртки.

Клас доволі згуртований та організований, об'єднаний спільними інтересами, хоча дещо спостерігається поділ на мікрогрупи за статтю та власними уподобаннями. Деякої корекції вимагає учнівське самоврядування.

Загалом стосунки у класi товариськi, толерантнi, приятельськi. Дiти можуть органiзовувати самостiйно справи, пiдтримувати одне одного й допомагати в критичних ситуацiях.

Не всi учнi проявляють стриманiсть у стосунках зi старшими, вчителями, не всi цiнують фiзичну працю, зокрема обслуговуючого персоналу.

Більша частина батьківського колективу зацікавлена в організованості класного колективу, у підвищенні рейтингу навчальних досягнень своїх дітей, а тому є активними учасниками навчально-виховного процесу в класі та школі.

Пріоритет у виховній роботі надається різноманітним заходам морального виховання, а також формування здорового способу життя та активної життєвої позиції.

 

Класний керівник                ________________

          

 

 

 

 

Аналіз виховної роботи

у ____класі

за ______н.р.

Класний керівник: ________________

У ____класі навчається _____ учнів, з них ____дівчаток, ____ – хлопців. Більшість учнів мають достатні здібності до навчання.

Стосунки у класі загалом дружні й доброзичливі, є добре порозуміння між хлопчиками і дівчатками. Колектив класу діяльний, учні долучаються до організації класних справ, активно виконують доручення. Клас із задоволенням бере участь у позакласних заходах, хоча й не всі учні бажають прикладати зусиль для їх організації.

 Більшість дітей у класі відповідально ставляться до навчання. Найліпші показники успішності мають_______________. Є учні, які потребують постійного контролю, як з боку вчителя, так і з боку батьків:__________________. В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього та достатнього показника успішності.

У навчальному році у виховній роботі класу ставились такі завдання:

  • Формування організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.
  • Контроль якості знань учнів.
  • Виховання активної життєвої позиції.
  • Формування в учнів високих моральних якостей.
  • Прищеплення учням загальноприйнятих  етичних  норм в поведiнцi та спiлкуваннi.

Основною метою виховної діяльності є створення в колективі  оптимального позитивного мікроклімату як на уроках, так і в позаурочний час, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку кожного учня. Протягом року велася виховна робота, яка поєднувала як традиційні форми роботи (бесіди, години спілкування, виховні години), так і нетрадиційні (тестування, інтерактивні та проектні технології). 

Формування ціннісного ставлення до себе, культури здоровя  відбувалося через пропагування здорового способу життя, через проведення бесід з техніки безпеки з метою профілактики дитячого травматизму, проведення тематичних виховних годин, наприклад, класна година «Шкідливі звички заважають усім», тренінг «Куріння і здоров’я».

З метою профілактики негативних проявів серед учнів в рамках місячника «Мораль. Право. Ми» проведено  годину спілкування з використанням ІКТ «Життя і право – невід’ємні складові», «Права людини: історія і сучасність»

В рамках місячника профілактики насилля, жорстокого поводження в сім′ї, торгівлі людьми проведена виховна година «Життя-найдорожчий скарб»  з метою формування загальнолюдських якостей та толерантного ставлення до членів людського суспільства; проводилися бесіди щодо запобігання торгівлі людьми, здорового способу життя.

З метою формування дружніх стосунків у колективі класу, позитивного ставлення до життя проводились година спілкування «Що таке щастя?», «Ставлення людини до людини».

В рамках місячника патріотичного виховання проведено Урок мужності «Земля квітуча, не руїна, потрібна людям, як душа», де учні пригадали традиції та символи України, символи козацтва та сучасні традиції, переглянули відеофільм, співали українські пісні.

Учні відвідують гуртки як міські(________________), так і шкільні(__________________).

Значне місце у діяльності класного керівника займає робота з батьками. Батьківські збори проводилися протягом навчального року згідно плану, де обговорювалися актуальні питання виховання дітей, моделювалися певні ситуації, які могли б допомогти батькам у вирішенні тих чи інших питань спілкування дітей з батьками. Мають місце також індивідуальні консультації для батьків. Батьківський комітет класу активно бере участь у житті класу, також співпрацює зі шкільним комітетом. Це ________________

Виходячи з аналізу виховної роботи за попередній період, слід відзначити, що незважаючи на ряд позитивних зрушень в житті класного колективу, поки що не вдалося більш широко використати досвід та уміння членів класного колективу у громадському житті школи. Однак діти мають значний інтелектуальний та творчий потенціал, який за оптимальних умов може розкритися і сприяти всебічному гармонійному розвитку учнівської спільноти загалом та кожної особистості окремо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць

Місячник ______________________

 

п/п

Виховні години

Класні збори

1 тиждень

дата

2 тиждень

дата

3 тиждень

дата

4 тиждень

дата

1

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

 

 

 

 

2

Ціннісне ставлення до людей

 

 

 

 

 

3

Ціннісне ставлення до

Себе

 

 

 

 

 

4

Ціннісне ставлення до

Природи

 

 

 

 

 

5

Учнівське самоуправління

 

 

 

 

 

 

6

Організація заходів з охорони праці і здоров’я

 

 

 

 

7

Ціннісне ставлення до

Праці

 

 

 

 

 

8

Індивідуальна робота з учнями

 

 

 

 

 

 

9

Робота з батьками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний паспорт ____  класу

Стать

Сі

м’я

ПІБ учня

Дата нар.

Адреса

ПІБ батьків

     Місце  роботи

     тел.

1

ж

п

 

 

 

 

 

 

2

ч

п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про облік відвідування

учнями ____ класу

за ______ н.р.

Класний керівник: _____________

 

Клас

К-ть учнів в класі

К-ть пропу-

щених днів

%

відві

дування

Через

хворобу

(днів)

%

Через

хворобу

З пов.

причини

(днів)

% з

поваж

ної

причини

Без

поваж

ної

причини

% без

поваж

ної

причини

П.І.учнів,

які проп.

більше 3х днів без

пов.причини

Яка робота    з ними

проведена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
7 травня 2020
Переглядів
341
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку