Організація самопідготовки учнів групи продовженого дня

Про матеріал
Методичний посібник містить матеріал для вихователів початкової школи. Посібник допоможе педагогам у підготовці та проведенні самопідготовки.
Перегляд файлу

 

           КЗ «Знам′янська спеціальна школа

                Кіровоградської обласної ради»

 

 

                                                                      Рябич Тетяна

 

          Організація самопідготовки учнів

               групи продовженого дня

 

                           Методичні рекомендації

 

 

                             

 

 

 

 

 

                                        м. Знам′янка

                                                2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Знам’янська спеціальна загальноосвітня

                            школа-інтернат I-III ступенів

                          Кіровоградської обласної ради

 

 

 

                                                               Рябич Тетяна

 

 

     Організація самопідготовки учнів

               групи продовженого дня

 

                           Методичний посібник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                м. Знам’янка

                                             2018

Організація самопідготовки учнів

 групи продовженого дня

 

Методичне об’єднання вихователів

 

 

Автор-упорядник: Рябич Т.Г., вихователь, спеціаліст вищої категорії.

 

Для вихователів шкіл-інтернатів.

 

      Методичний посібник містить матеріал для вихователів початкової школи.

      Посібник допоможе педагогам  у підготовці

та проведенні самопідготовки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп’ютерна верстка та дизайн: Т.Г. Рябич

 

 

ЗМІСТ   

Вступ

 1.  Вимоги до самопідготовки
  1.        Організаційно-дисциплінарні вимоги
  2.        Основні гігієнічні  вимоги 
  3.        Дидактичні вимоги до самопідготовки  
 2. Основні вимоги до організації і проведення самопідготовки
 3. Планування  і проведення самопідготовки
  1.        Дидактичні функції домашньої роботи
  2.        Види домашніх завдань
 4. Структура  самопідготовки
 5. Діяльність вихователя під час самопідготовки
 6. Індивідуальна робота вихователя групи продовженого дня
 7. Орієнтовний план-конспект самопідготовки
 8. Інноваційні форми організації самопідготовки   

     8.1. Використання проектної діяльності на самопідготовці

     8.2.   Сюжетно-рольові гри 

      9. Використання ІКТ на самопідготовці

Висновок

 

 

ВСТУП

        Група продовженого дня є однією із форм виховання та навчання дітей, забезпечує створення сприятливих умов для організації навчально-виховного процесу у другій половині дня: відпочинку, позаурочної діяльності, гурткової роботи; забезпечує розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для організації продуктивної праці, відкриває можливості всебічного виявлення і розвитку індивідуальних здібностей, запитів та інтересів дітей.

 Пошук форм, видів, методів, засобів активізації самостійної роботи в групі продовженого дня нині є основним методичним завданням вихователів ГПД школи.

               На сучасному етапі до школи приходять всебічно розвинені, ерудовані діти. Тому проведення стандартних занять на цьому етапі є недоцільним. Щоб підтримати інтерес до навчання, розвивати пізнавальну активність, спонукати до самостійного свідомого пошуку інформації, виникла ідея впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес самопідготовки в умовах ГПД.

            На основі сучасних підходів до визначення поняття «ефективна самостійна робота» вчені виокремлюють такі найхарактерніші її ознаки:

наявність мети, значущої для учня;

активність дитини в процесі виконання завдання;

наявність спеціально відведеного часу;

присутність «непрямого» керівництва самостійною діяльністю.

           Особливою організаційною формою роботи школярів у режимі груп продовженого дня є самопідготовка. Це — педагогічно скерована самостійна пізнавальна діяльність учнів. Вона органічно поєднана з навчальними заняттями, на яких вирішуються загальноосвітні, розвивальні (корекційні), виховні завдання.

 1. Вимоги до самопідготовки

           Самопідготовка – одна з важливих форм організації навчального процесу в групі продовженого дня. Це обов’язкові заняття школярів кожного дня, під час яких вони самостійно виконують навчальні завдання у суворо визначений час. У процесі роботи здійснюється закріплення  знань, умінь і навичок учнів на практиці. Для результативності самопідготовки вихователь встановлює певний порядок, якого обов’язково дотримуються всі вихованці.

         Завдання вихователя – навчити  учнів способам самоконтролю, які допоможуть досягти досить значних результатів. Учні в цій роботі зможуть удосконалюватися, оволодіти все більш складними способами перевірки завдань з української мови, математики.

    Організовуючи самопідготовку в групі, вихователь повинен дотримуватися певних вимог.

 Вимоги до самопідготовки:

1.1. Організаційно-дисциплінарні вимоги:

- у підготовчий етап самопідготовки включати різноманітні цікаві завдання, задачі, усні обчислення та ін., щоб налаштувати дітей на подальшу роботу;          

 

- забезпечити самостійну навчальну роботу учнів та їх дисципліну,

- дотримуватися бюджету часу на виконання домашніх завдань,

- не перетворювати самопідготовку в урок,

- формувати в учнів під час самопідготовки навички самоконтролю,

- здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до учнів з урахуванням рівня їх самостійності,

- використовувати наочність, дидактичні ігри,

- дотримуватися встановлених структурних етапів самопідготовки.

1.2. Основні гігієнічні  вимоги:

1. Рівномірне і достатнє освітлення приміщення.

2. Чистота віконного скла.

3. Недопущення затемнень вікон шторами, квітами.

4. Встановлення нормального теплового режиму.

5. Регулярне провітрювання класних кімнат.

6. Використання шкільних меблів відповідно до вікових вимог.

7. Вологе прибирання приміщення перед самопідготовкою.

8. Чистота та порядок  у класі.

9. Дотримання правил особистої гігієни.

10.  Збереження правильної постави під час занять.

11.  Проведення фізкультхвилинок.

12.  Ліквідування шумових подразнень.

13.  дбайливе ставлення до ослаблених хворобою дітей.

1.3. Дидактичні вимоги до самопідготовки:

1. Самопідготовка проводиться регулярно в один і той самий час з дотриманням норми її тривалості.

2. Завдання виконуються кожним учнем самостійно.

3. Перевірка проводиться поетапно (самоперевірка, взаємоперевірка, перевірка вихователем).

4. Проводиться первинне поетапне оцінювання виконаної роботи (самооцінка, взаємооцінка, оцінка вихователем).

5. З відстаючими учнями організовується індивідуальна робота.

6. Обсяг і характер завдань регулюється за допомогою взаємного контакту вчителя та вихователя.

    2. Основні вимоги до організації і проведення самопідготовки

 1. Заняття потрібно розпочинати в провітреному і прибраному класі.

Підготувати підручники, зошити, канцелярське приладдя.

 1. Підготувати класну дошку, визначити послідовність виконання домашніх завдань.
 2. Підвести підсумки роботи учнів на уроках.
 3. До початку самопідготовки скласти план її проведення, в якому вказати тему і мету з кожного предмета.

     3.Планування  і проведення самопідготовки 3.1.. Дидактичні функції домашньої роботи:

 закріплення знань, умінь, отриманих на уроках;

 розширення, поглиблення учбового матеріалу, опрацьованого в класі;

 формування вмінь і навичок самостійної навчальної діяльності;

 розвиток самостійності мислення, культури розумової праці.

3.2.Види домашніх завдань:

 робота з текстом підручника (читання, розуміння, виписування нових слів, конспектування тощо);

 виконання вправ, вирішення задач, прикладів;

 виконання графічних робіт (малювання, розфарбовування, креслення тощо);

 практичні роботи в природі: спостереження за живими і неживими об’єктами, збір природного матеріалу, проведення дослідів тощо;

 заучування  творів  напам’ять.

 

   4.Структура  самопідготовки

Самопідготовка складається з трьох структурних етапів:

Першим етапом самопідготовки є підготовчий етап. Він включає :

- організаційний момент (3-5 хв), створення санітарно-гігієнічних умов для виконання домашніх завдань,

- фронтальну та індивідуальну перевірку готовності учнів,

- використання різних форм та методів виховання та розвитку самостійності та самоконтролю (пам’ятки про виконання письмових та усних завдань, таблиці, схеми, ігрові моменти),

- встановлення зв’язку уроку та домашнього завдання, роз’яснення змісту домашнього завдання, інструктаж, повторення правил, виконання аналогічних вправ, прикладів.

Другим етапом є основна частина, яка поділяється:

 1. Вступна частина:

А) чіткий інструктаж з питань організації і проведення самостійної роботи;

Б) визначення порядку виконання домашніх завдань;

В) нормування часу на виконання кожного завдання.

     2.  Готовність вихователя:

          А) психологічна готовність;

          Б) знання програмового матеріалу.

    3. Самостійна робота учнів:

- здійснювати диференційований підхід до учнів у залежності від рівня їх самостійності та проводити індивідуальну роботу з трьома умовними групами учнів:

1 група – учні, які вміють працювати самостійно (призначення з них помічників-консультантів)

2 група – учні, які ще не зовсім оволоділи навичками самостійної праці під час самопідготовки

3 група – учні, які зовсім не вміють самостійно працювати.

- формувати навички раціонального використання часу

- культура розумової праці;

- дисципліна

- поєднувати фронтальну та індивідуальну форми роботи

- надавати своєчасну допомогу окремим учням.

Третій етап – заключна частина.

На цьому етапі вихователь контролює виконання учнями домашнього завдання, дозволяє переходити від одного виду домашнього завдання до іншого після самоконтролю. За 10-15 хв. до закінчення самопідготовки повідомляє, що скоро будуть підводитися підсумки роботи (стимулює навчальну діяльність учнів).

Заключний етап самопідготовки – це підведення підсумків. На цьому етапі вихователь повинен:

- Проаналізувати якість роботи кожного учня, групи учнів.

- Відмітити старанних у роботі.

- Кращі роботи учнів відібрати на виставку.

5.Діяльність вихователя під час самопідготовки:

 1. Уточніть обсяг домашніх завдань, їх розуміння учнями.
 2. Якщо більшість учнів відчувають труднощі в самостійній роботі, порекомендуйте, що слід повторити, щоб виконати завдання; коли труднощі виникли в окремих учнів, надайте їм індивідуальну допомогу.
 3. Організуйте самостійну роботу учнів над виконанням домашніх завдань.
 4. Дотримуйтесь основного дидактичного правила при виконанні письмових завдань: спочатку треба повторити теоретичний матеріал, а потім виконувати відповідні вправи.
 5. Стежте за освітленням робочого місця.
 6. Використовуйте різні засоби корекції.
 7. Проводьте фізкультхвилинки.
 8. Створіть оптимальні умови здорового навантаження.
 9. Проводьте індивідуальну роботу   з учнями, виявляйте прогалини в їх знаннях, разом з учителем ліквідовуйте їх.
 10.                     Дотримуйтесь часу,  відведеного на виконання домашніх завдань.
 11.                     В початкових класах організовуйте колективні форми роботи: дидактичні ігри, хорові читання тощо.
 12.                     Використовуйте наочність, додаткову літературу.
 13.                     Організовуйте контроль за якістю виконання домашніх завдань.
 14.                     Підтримуйте робочу обстановку.
 15.                     Організуйте роботу з учнями, які раніше виконали домашнє завдання.
 16.                     Раціонально використовуйте час.
 17.                     Підводьте підсумки самопідготовки.
 18.                     Прослідкуйте, щоб учні прибрали свої робочі місця після заняття.

 6. Індивідуальна робота вихователя групи продовженого дня

    Індивідуальна робота з відстаючими учнями входить у коло обов’язків вихователя. Вона здійснюється у різних формах. Головне – піклування про дітей, яким вона вкрай необхідна.      Співчутливе ставлення до педагогічно запущених дітей, особлива увага до них, створення сприятливих умов для їхнього розвитку, встановлення особистого контролю за їхніми успіхами в навчанні – завдання вихователя.

Такої допомоги потребують:

а) учні з уповільненими процесами засвоєння

б) учні, які не оволоділи новим матеріалом на уроці

в) учні, які не відвідували з якихось причин уроки.

Оцінювання – останній етап кінцевого вибору засобів і шляхів впливу на хід та результат самопідготовки. Це двоякий процес: з одного боку педагог оцінює власну діяльність, з іншого – діяльність учнів. Оцінювання діяльності учнів не супроводжується аналізом помилок, а супроводжується схваленням або засудженням вчинків учнів під час самопідготовки. Вихователь використовує не тільки словесні висловлювання, а також жести, міміку, щоб не влаштовувати зайвого шуму і не відволікати дітей від роботи.

Завдання вихователя з педагогічного керівництва   самопідготовкою.

*навчання дітей прийомам самостійної роботи;

*формування навичок навчальної праці, мовленнєвого спілкування;

*через засвоєння необхідної лексики, яка забезпечує під час  самопідготовки спілкування учнів з вихователем та один з одним;

 * закріплювати нові знання, вчити їх практичному застосуванню;

*формування пізнавального інтересу до навчання;

*виховання навичок самостійної навчальної діяльності, організованості,   ініціативи;

*розвиток мовлення та корекція дефектів вимови;

*закріплення навичок самоконтролю, взаємоперевірки;

*надання індивідуальної допомоги.

7. Орієнтовний план-конспект самопідготовки:

Мета:закріплювати знання, набуті під час уроків;

            розвивати увагу, мислення, пам′ять, слухо-зорове сприйняття,мовлення;

            виховувати самостійність у виконанні домашніх завдань, охайність, організованість, ініціативу;

            коригувати пам′ять, мислення, увагу.

Обладнання: дидактичні матеріали, малюнки, картинки, підручники,  зошити.

Хід заняття.

 1. Підготовчий етап:

   - організаційний момент , створення санітарно-гігієнічних умов для   виконання домашніх завдань;

- фронтальна та індивідуальна перевірка готовності учнів до заняття;

      -    визначення порядку виконання домашніх завдань;

 -   нормування часу на виконання кожного завдання.

II. Основна частина.              

 1. Самостійна робота з математики: розв′язування прикладів в межах

100.

           Мета: закріпити стійкі навики правильного   обчислення; розвивати   увагу, мислення; виховувати сумлінність; коригувати вимову двоцифрових чисел.

           А) Корекційно-розвивальні вправи:

                  Гра "Засели будиночок цифрами".

                 Запис і читання двоцифрових чисел.

           Б) Самостійна робота учнів.

           В) Індивідуальна робота

            Г) Фізкультхвилинка.

        2. Самостійна робота з рідної мови.

        Мета: вчити дітей складати речення за малюнком; виховувати любов  до рідної мови; коригувати вимову звука "В".

            А) Усне складання оповідання за малюнком.

            Б) Колективне складання речення з прийменниками за малюнком.

             В) Самостійний запис речень у зошити.

             Г) Індивідуальна робота

        3. самостійна робота з читання.

         Мета: вчити вірш "Осінь" напам′ять; розвивати пам′ять; виховувати  любов до природи рідного краю; коригувати вимову.

              А) Мовна п′ятихвилинка:

                   - Яка зараз пора року?

                   - Назвіть осінні місяці.

                   - Який зараз місяць?

               Б) Колективне вивчення вірша напам′ять.

    III. Заключна частина: підведення підсумків.

          - Проаналізувати якість роботи кожного учня, групи учнів.

          - Відмітити старанних у роботі.

          - Кращі роботи учнів відібрати на виставку.

          -        Прибирання учнями своїх робочих місць.

     8.Інноваційні форми організації самопідготовки   

Самопідготовку можна проводити і в нетрадиційних формах: сюжетно-рольової гри, проектної діяльності. Такі форми є хорошим засобом розвитку пізнавальних інтересів школярів, викликають емоційну реакцію на новизну ситуації, що загалом перетворене виконання завдань на цікаву діяльність. На основі цікавості виникає допитливість, прагнення вийти за межі своїх знань і вмінь і розширити їх.

8.1.Використання проектної діяльності на самопідготовці

           Можна розробити проект  на конкретну самопідготовку або на кілька днів. Якщо в  учнів виникли прогалини в знаннях з певного предмета або теми, то можна разом скласти проект подолання відставання.

 Вихователь самостійно ставить дидактичну мету проекту, формулює завдання, спрямовує діяльність учнів на закріплення знань і вироблення  певних навичок, допомагає в пошуках потрібної інформації.

Робота над проектом організовується в кілька етапів:

 організаційний, коли повідомляється тема, завдання;

 підготовчий, коли створюються конкретні умови до виконання основного завдання, підбирається допоміжний матеріал;

 виконання основної роботи;

 оформлювальний, коли відбувається остаточне оформлення роботи, якщо є потреба;

 презентація проекту, представлення роботи;

 рефлективний, коли підводяться підсумки, обговорюються підсумки та сам процес роботи, вносяться  пропозиції щодо підвищення ефективності результатів.

 Робота над проектом досить трудомістка і потребує попередньої підготовки вихователя. Якщо проект короткий за часом, то провести його потрібно дуже швидко, організовано.

 Наприклад: проект по запам’ятовуванню таблиці множення:

 І етап – оголошення теми, мети і завдань – 2-3 хвилини:

          ІІ етап – мозковий штурм по вибору форм додаткової роботи: в парах, групах, математичний диктант, виготовлення закладок, пам’яток з таблицею, вирішення прикладів тощо; підготовка необхідних матеріалів, посібників, об’єднання в групи за вибраними видами діяльності – 7 хвилин

          ІІІ етап – виконання домашніх завдань з теми та додаткових за проектом – 30 хв ;

         ІV етап – оформлювання робіт – 5 хвилин;

         V етап – представлення, обговорення робіт – 10 хв;

         VІ етап – рефлексивний, аналіз, що можна було зробити краще.

певних навичок, допомогає в пошуках потрібної інформації.

 

Проект „Красиве письмо”.

Мета: закріпити навички каліграфічного письма.

 Хід роботи над проектом:

 оголошення теми проекту, створення мотивації для участі  в проекті;

 колективне планування роботи, напрацювання правил роботи;

 забезпечення учнів прописами, зразками каліграфічного письма;

 самоаналіз письма в зошитах;

 визначення, які літери потребують корекції;

 виконання вправ щодо корекції написання;

 виконання домашнього завдання;

 аналіз виконаної роботи.

 

8.2. Сюжетно-рольові гри 

«Відбір у космонавти».

 Вихователь повідомляє учням, що сьогодні під час самопідготовки буде перевірятись, наскільки учні готові бути космонавтами. Для космонавтів особливо важливо мати розвинений самоконтроль, уміти зосереджено, не відволікаючись, виконувати різні завдання. Три ряди парт – це три екіпажі космонавтів. На дошці пишуться три правила, які обов’язково треба виконувати:

1. Не розмовляти, бо це заважає іншим.

2. При потребі допомоги, підняти руку і спокійно чекати, поки вихователь підійде.

3. Зберігати правильну поставу під час  письма.

Кожне порушення буде фіксуватись на дошці. Робиться перерва для фізкульхвилинки, яку проводить командир. Екіпаж-переможець отримує приз.

"Острів скарбів".

 На острові скарбів пірати залишили скриньку з скарбом (скринька стоїть на столі вихователя). Три ряди парт – три команди шукачів скарбів. Остання парта кожного ряду залишається вільною. На першій парті повинні сидіти учні, що швидко справляються з домашніми завданнями. За командою вихователя учні починають виконувати уроки з одного предмета. Учні з першої парти по закінченню виконання уроку пересідають на останню парту і продовжують працювати над іншим уроком, а з другої парти учні сідають на першу, треті на другу і так далі. Перемагає та команда, в якій скоріше учні займуть свої  початкові місця. Вони і отримують  скарб. Обов’язково враховується якість виконання завдань.

"Космічна подорож".

 Вихователь повідомляє, що отримано  повідомлення про космічну катастрофу на мильній планеті. Там почався нескінченний дощ і мильні  жителі тануть. Треба їх порятувати. Рятувальний космічний корабель вирушить на допомогу. Треба точно розрахувати маршрут. Для цього потрібно зробити обчислення . Учні виконують домашні завдання з математики. Тепер необхідно підготуватись до того, щоб навчити нашій мові  жителів мильної планети. Треба виконати домашні завдання з мови та читання. Для фізичної підготовки до подорожі виконуються фізкультхвилинки. Правильність виконання завдань оцінюється в парах. По закінченні самопідготовки «космічний корабель стартує», а екіпаж придумує, як врятувати мильних людей від дощу.

9. Використання ІКТ на самопідготовці

          Однією з форм розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійного супроводу під час організації роботи самопідготовки.

Із науково-педагогічної літератури виявлено, що найбільший вплив на процес засвоєння знань, умінь і навичок здійснюють:

індивідуально-психологічні особливості учня;

обсяг інформації;

вигляд навчальної інформації.

Проведення психолого-педагогічного діагностування з. метою виявлення індивідуальних особливостей учня необхідне кожному вихователю ГПД на початку навчального року. Інформація щодо індивідуальних особливостей кожної дитини допомагає педагогу скоординувати процес організації самопідготовки з метою сприяння розвитку інтелектуальних та академічних здібностей школяра.

Активізуючи різні органи чуття засобами мультимедіа, ми сприяємо найкращому засвоєнню навчального матеріалу. Привабливий вигляд чітко структурованої і дозованої інформації теж сприяє кращому запам'ятовуванню.

Продуктивність пізнання й запам'ятовування залежить від вигляду матеріалу навчальної дисципліни. Систематизований матеріал краще запам'ятовується і довше зберігається в пам'яті.

         Різні види пам’яті мають свої закономірності. Для того щоб знання мали довготривалий характер, необхідні повторення й узагальнення. Проте повторення й узагальнення в умовах, коли в групі діти мають різні домашні завдання — процес трудомісткий. Скоротити час, зменшити витрату сил, не обтяжуючи учнів зайвим теоретичним матеріалом, можна за рахунок спеціальних моделей опорних знань, що подаються у вигляді мультимедійної презентації і мають узагальнену завершену інформацію.

Кожна модель мас чітко виражену мету і структурологічну схему вивчення того чи іншого курсу. Такий підхід зменшує час на пояснення матеріалу кожному учневі та орієнтований на подальшу самостійну підготовку учнів.

              Зміст презентації передбачає мінімум знань і забезпечує узагальнене повторення матеріалу, що вивчався на уроках. Створюючи такі схеми, вихователь ставить перед собою два взаємопов'язані завдання: відбір інформації, пов'язаної зі змістом курсу, і його структурування у логічно завершені блоки навчального матеріалу з метою реалізації принципу наступності і послідовності навчання. Звичайно, обсяг навчальної інформації має обмежений характер, спрямований лише на актуалізацію знань, отриманих на уроці.

        Мультимедійний супровід є найефективнішим під час проведення підготовчого заняття до самонавчання, а саме під час узагальнення та систематизації вмінь і навичок учнів, допомагає не лише відтворити знання, а й доповнити і поглибити їх.

        Заняття перетворюються на яскраве дійство, де на екрані одне завдання змінюється іншим. Саме ця швидка зміна різноманітних видів роботи сприяє гнучкості, мобільності мислення, розвиває увагу, дає можливість залучити до сприйняття інформації всі аналізатори, сприяє відновленню та актуалізації учнями навчального матеріалу.

Проведений аналіз педагогічних умов упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботу ГПД свідчить, що вони мають такі дидактичні можливості:

урізноманітнення форм подання інформації та типів навчальних завдань;

широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного, рефлексивного);

створення навчальних середовищ, що забезпечують занурення учнів у віртуальний світ, у певні соціальні та виробничі ситуації;

використання ігрових прийомів;

активізація навчальної діяльності учнів, посилення їхньої ролі як суб’єкта навчально-виховного процесу.

Використання електронних засобів навчання на певному етапі самопідготовки є доцільним, якщо забезпечується:

вища, ніж під час використання традиційних засобів, ефективність відтворення знань;

неможливість реалізації певних засобів у вигляді матеріальних об'єктів (оригіналу в природних умовах);

недостатнє унаочнення та зрозумілість або надлишкова складність відповідних вербально-знакових, графічних, логічно-математичних моделей.

 

 ВИСНОВОК

        Результативність самостійної навчальної роботи школярів під час самопідготовки прямо залежить від змісту, об’єму, завдання, даного вчителем, і від методики його проведення.

Вимоги, які ставить вихователь, повинні бути єдині з вимогами вчителя на уроці. Вихователь відвідує уроки, спостерігає за роботою учнів в умовах класних занять, знайомиться з системою роботи вчителя. Вчитель, в свою чергу, приходить на заняття самопідготовки, щоб перевірити на практиці правильність дозування домашніх завдань, доступність їх для учнів, дізнатися про труднощі, з якими школярі зустрічаються при самостійній роботі.

 Взаємовідвідування та інші форми спільної роботи дають можливість розробити єдині вимоги до учнів. Уважно спостерігаючи за роботою учнів на уроках та під час самопідготовки, вихователь спільно з вчителем обговорює, кого із вихованців необхідно більше контролювати, кому надати більше самостійності, з яким працювати індивідуально.

Узгодженості в діях вчителя і вихователя можуть сприяти не тільки їх зустрічі і бесіди, взаємовідвідування занять, але й ведення “Зошита взаємозв’язку”. Тому вчитель записує не тільки домашнє завдання, але й дає вказівки на що звернути особливу увагу при їх виконанні, кому із учнів і чому необхідна допомога. Вихователь відмічає, як підготувалися в цілому всі учні з кожного предмета, і конкретно те, кому необхідна особлива увага.

 

                                    

 

Список використаної літератури:

1. Большакова І.: Ігротека для першокласників // Палітра педагога. — 2005. — № 1.

2. Морозова З.В. Група продовженого дня. Методичний посібник для вихователя. – Харків, 2006. – ст. 23-35

3.Навчально-виховні заняття в групі продовженого дня.  О.Л.Співак, упор. – Ранок – НТ, 2007. – ст. 10-18

4.Прокопенко Л. Головні складові розвивального середовища // Палітра педагога. — 2004. — № 4.

5. Робоча книга вихователя групи продовженого дня./ укладач Шуль Я.М. – Тернопіль: Астон, 2004. – ст. 26-36.

6.Савченко О. Я. Розвивай свої здібності. — К., 1995.

 

 

 

 

 

doc
Додано
16 січня
Переглядів
1738
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку