Паспорт кабінету математики

Про матеріал
Даний документ допоможе колегам у роботі в кабінеті та оформленні кабінетної документації
Перегляд файлу

Хухрянська загальноосвітні школа І-ІІІ

ступенів (опорний заклад освіти)

Чернеччинської сільської ради

Охтирського району

Сумської області

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Завідувач кабінету

                                         Крамська Юнна Іванівна

 

 

 

 

Організаційна робота.

 

 

  В умовах реформування системи освіти, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, виходу вітчизняної науки і техніки, економіки і вироб­ництва на світовий рівень, інте­грації у світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, зокрема й інтелектуальної, особ­ливо актуальним стає забезпечен­ня належного рівня математичної підготовки підростаючого по­коління.

  Математика має широкі можли­вості для інтелектуального роз­витку особистості, в першу чергу, розвитку логічного мислення, просторових уявлень і уяви, алго­ритмічної культури, формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, обґрунто­вувати твердження, моделювати ситуації та ін. Математика є засо­бом вивчення фізики, хімії, інформатики та обчислювальної техніки, астрономії, біології, загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, мовою техніки, а роз­винене логічне мислення сприяє засвоєнню гуманітарних пред­метів. Математичне моделювання широко використовується для розв'язування задач різних галу­зей науки, економіки, вироб­ництва. Практичні вміння і на­вички з математики необхідні для майбутньої трудової діяльності школярів.

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє забезпеченню високого рівня викладання математики, підвищенню ефективності праці вчителя та учня, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів, прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.

Кабінет створено у 1999 році.

У кабінеті навчається 100 учнів.

У кабінеті дотримуються санітарно-гігієнічні норми. Температура у кабінеті знаходиться у межах 16-18 ˚С при відносній вологості 40-60 %. Для забезпечення наявності свіжого повітря у кабінеті приміщення обладнане системою центральної вентиляції, а вікна – фрамугами. Сквозне провітрювання проводиться перед початком і після закінчення занять.

Освітлення кабінета здійснюється дев’ятьма   лампами  розжарювання розміщеними у дві лінії на стелі. Освітленість кабінета відповідає санітарним нормам.

Відстань від класної дошки до перших учнівських столів становить 2м., відстань від дошки до останнього учнівського столу – 7м.

Площа кабінета - 48м2. Об’єм кабінета – 153.6 м3.

Клас, який відповідає за кабінет: 6 клас

Призвіще та ініціали вчителів, які працюють у кабінеті:

 1. Крамська Ю. І.;
 2. Будко Л. В.
 3. Аулова Т. О;
 4. Затірка Г. П.

 

 

Директор__________А. І Бабич

                                                                       3.09.18р.

Паспорт

навчального кабінету математики Хухрянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

Школа

Хухрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чернеччинської сільської ради Охтирського району

Сумської області

Юридична адреса

Україна, Сумська область , Охтирський район, с. Хухра, вул. Полтавська, 92

huhra.school@gmail.com

Зав. кабінетом

Крамська Юнна Іванівна

Клас, який відповідає за кабінет

11

Загальна площа кабінету

48м2

Число посадочних місць

24

Місце розташування

Хухрянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

 

Опис майна зального призначення кабінету математики

Найменування майна

Кількість

1

Стіл учительський (комп’ютерний)

1

2

Стілець учителя

1

3

Столи учнівські

12

4

Стільці учнівські

24

5

Меблева стінка

6 шаф

6

Дошка шкільна

1

7

Дошка інтерактивна «Intboard»

1

8

Проектор ViewSonic

1

9

Ноутбук Dell Inspiron 3552

1

10

Жалюзі

3

11

Термометр

1

12

Стенд

7

13

Годинник

1

14

Набір креслярський

1

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ

РОБОТУ КАБІНЕТУ

 

Назва документа

1

Закон України «Про освіту»

2

Закон України «Про середню загальну освіту»

3

Національна доктрина розвитку освіти

4

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»)

5

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016

№ 988-р).

6

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392).

7

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 року № 1669. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552).

8

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641).

9

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017

№ 369. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за

№ 16/30284).

10

Положення про дистанційне навчання (затверджено наказом  Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (із змінами,внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015).

11

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056).

12

Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 № 671. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 року за № 1074/21386).

13

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799).

14

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016  № 8. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314).

15

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602).

16

Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 № 1423. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/2257620).

17

Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2012 № 552. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за № 819/21131).

18

Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820).

19

Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 № 704).

20

Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804).

21

Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826).

22

Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407). 

23

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304).

24

Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996).

25

Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407). 

26

Про видання підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 №553).

27

Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408).

28

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017-2018 навчальний рік (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 21.1/10-1470).

29

Про затвердження переліку підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету в 2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2017 № 669).

30

Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405).

31

Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882).

32

Про безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72).

33

Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 2-11 класах (лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529).

34

Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651).

35

Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002

№ 128).

36

Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820).

37

Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423).

38

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496).

39

Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240).

40

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-498).

41

Про проведення фінального етапу XХ Всеукраїнського турніру юних математиків імені М. Й. Ядренка (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 09.06.2017 №21.1/10-1049).

42

Про результати проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2017 № 770).

43

Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017-2018 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 841).

44

Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти
навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році № 1/9-415 від 03 липня 2018 року

45

Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 20.08.18 № 1/9-503

46

Про Типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 995)

47

Атестаційний лист кабінету

48

Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті математики

49

Положення про навчальний кабінет

50

Картотека засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення кабінету математики

51

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2018/2019 н. р.

 

Перелік засобів навчання та обладнання кабінету математики

 

 

 

Найменування

Кількість

 

1

 

Геометричні фігури

 

1.1

Набір циліндрів з дерева

5

1.2

Переріз циліндра площиною

2

1.3

Піраміди

7

1.4

Призми

15

1.5

Конус

1

1.6

Зрізаний конус

5

1.7

 Набір стереометричних фігур «Нане»

1

2

Моделі для розв’язування

 

2.1

Конус, вписаний у трикутник піраміду

1

2.2

Тетраедр

1

2.3

Циліндр, вписаний у трикутну піраміду

1

2.4

Куб, вписаний у піраміду

2

2.5

Переріз трикутної піраміди площинами

4

2.6

Переріз чотирикутної піраміди площинами

3

2.7

Переріз трикутної зрізаної піраміди площиною

1

2.8

Переріз шестикутної піраміди площиною

1

2.9

Зрізана чотирикутна піраміда

2

2.10

Чотирикутна піраміда

1

2.11

Похилений паралелепіпед

1

2.12

Набір координатних осей

3

2.13

Сантиметрова стрічка.

 

3

Тематичні папки

 

3.1

Додаткові таблиці

13

3.2

Планіметрія

12

3.3

Нерівності

8

3.4

Трикутник

18

3.5

Рівняння

2

3.6

Функція

15

3.7

Математика, 5 клас

3

3.8

Математика, 6 клас

2

3.9

Алгебра, 7 клас

1

3.10

Геометрія, 7 клас

3

3.11

Алгебра, 8 клас

1

3.12

Геометрія, 8 клас

1

 

 

 

Тематична картотека

Описание: Результат пошуку зображень за запитом "тематична картотека"

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Лічба, вимірювання чисел

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 5»

2) Золотарьов В. А. Математика. «Усе, що треба знати»

 4-39

 

 12-24

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 5 класі»

3) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас»

4) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 5 клас»

5) О. О. Страрова «Мій конспект. Математика. І семестр»

7-8

 

 13-38

 

 11-31

 

5-10,

13-15

 7 - 29

3

Дидактична

Література

1) О. Гайштут.  Математика. Робочі таблиці;

2) А. М. Капіносов «Тести»

3) Аменіцкій Н. Н. «Забавна арифметика»

4) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови;

4) Глейзер Г. І. " Історія математики в школі, 5-7 класи"

5) Кондратьєва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

6) Л. Е.Гендештейн «Тести для тематичного контролю. 5 клас»

7) Є. Б. Арутюнян «Математичні диктанти»

 3 – 20

 

 4 – 21

 

 

 21

 

 14

 

    4-5

 

5-20

 

 9

4

Додаткова література

 1. Бородін О. С. «Історія розвитку поняття про число і системи числення»;
 2. Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики»

3-12

 

 

 

 3-6

5

Таблиці

 1. Координатна пряма;
 2. Гострі і тупі кути;
 3. Кут. Види кутів.

5.1.м

5.3.м

5.4.м

6

Картки

 1.            Віднімання многозначних чисел;

2) Додавання многозначних чисел.

12 шт.

 

15 шт.

7

Презентації

 1. Віднімання натуральних чисел;
 2. Додавання чисел та їх властивості;
 3. Задачі на рух;
 4. Рівняння.

 

8

Контрольні роботи

1) Контрольна робота №1. Вхідна.

2) Натуральні числа.

3) Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Контрольні роботи.

4) Контрольні роботи для 5 класу у вигляді ЗНО.

5) Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

15 шт.

15 шт.

 

 43-46

 

12 шт.

 

5-6

9

Самостійні роботи

 1. Кути. Геометричні фігури
 2. Відрізок. Ламана
 3. Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Самостійні роботи.

12 шт.

12 шт.

 

  5-7

10

Тестові завдання

 1. Обчислення (підсумковий, початкова школа);
 2. Арифметичні задачі (підсумковий, початкова школа)
 3. Натуральні числа;
 4. Кути.

 

12 шт.

 

12 шт.

 

 

10 шт.

10 шт.

 

Тема 2. Дії першого ступеня з натуральними числами

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 5»

 

 50-83

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 5 класі»

3) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас»

4) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 5 клас»

5) О. О. Страрова «Мій конспект. Математика. І семестр»

 9-11

 41-61

 

 32-54

 

17-22

 

 31-57

3

Дидактична

література

1) О. Гайштут.  Математика. Робочі таблиці

2) А. М. Капіносов «Тести»;

3) Аменицкий Н. Н. «Забавна арифметика»

4) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови

5) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики»

6) Кондратьєва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

7) Л. Е. Гендештейн «Тести для тематичного контролю. 5 клас»

8) ) Є. Б. Арутюнян «Математичні диктанти»

20 – 30

 

22-30

25-36

 

14-22

 

24-38

 

9-10

 

21-33

 

9-10

4

Додаткова література

1) Адруг Л. М .   « Чотирикутники  у шкільному курсі математики»

2) Щимановська Ф. Г. «Екранні засоби на уроках математики в 5-9 класах».

3) Карнацевич Л. С. «Навчати мислити».

4) Яковлев Н. М. «Методика і техніка рівнянь в школі».

 18-24

 

25-39

 

 

 41-57

 21-38

5

Таблиці

1) Властивості додавання і множення.

2) Периметр квадрата.

5.10.м

 

5.5.м

6

Картки

Дії першого ступеня з натуральними числами.

12 шт.

7

Презентації

 1.             Трикутник та його види. Периметр трикутника.
 2.             Рівні фігури.

 

8

Контрольні роботи

1)Додавання і віднімання натуральних чисел (різнорівневі).

2) Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Контрольні роботи.

3) Контрольні роботи для 5 класу у вигляді ЗНО.

4) Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

10 шт.

 

 47-50

 

 

12 шт.

 

7-8

9

Самостійні роботи

1) Додавання і віднімання натуральних чисел (різнорівневі).

2) Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Самостійні роботи.

10 шт.

 

 9-11

10

Тестові завдання

Додавання і віднімання натуральних чисел

12 шт.

 

Тема 3. Дії  другого ступеня з натуральними числами

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 5».

 94-133

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя».

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 5 класі».

3) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас».

4) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 5 клас».

5) О. О. Страрова «Мій конспект. Математика. І семестр».

13-18

 

 97-128

 

41-52

 

39-47

 

59-81

3

Дидактична

Література

1) О. Гайштут.  Математика. Робочі таблиці.

2) Аменицкий Н. Н. «Забавна арифметика».

3) Хмара Т. М. «Навчання учнів математичної мови».

4) Кондратьєва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

5) Л. Е. Гендештейн «Тести для тематичного контролю. 5 клас»

6)  Є. Б. Арутюнян «Математичні диктанти».

31 – 48

 

 

 24-29

 

 35-38

 

 11-13

 

 47-58

 10

4

Додаткова література

 1. Карнацевич Л. С. «Навчати мислити».
 2. Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики»
 3. Яковлев Н. М. «Методика і техніка рівнянь в школі»

 24

 

 

 21

 

 19-22

5

Таблиці

1) Властивості множення

5.10.м

6

Картки

Дії  другого ступеня з натуральними числами

12 шт.

7

Презентації

 1. Площа прямокутника і квадрата;
 2. Прямокутний паралелепіпед;
 3. Множення натуральних чисел та їх властивості;
 4. Рівняння

 

8

Контрольні роботи

 1. Множення і ділення натуральних чисел.

2) Множення і ділення натуральних чисел (різнорівневі К. Р.)

3) Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Контрольні роботи.

4) Контрольні роботи для 5 класу у вигляді ЗНО.

5) Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

 31 – 48

 

 

24-29

 

 51-54

 

12 шт.

 

9-10

 

9

Самостійні роботи

Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Самостійні роботи.

13-15

10

Тестові завдання

 1. Множення і ділення натуральних чисел
 2. Задачі і приклади на всі дії.
 3.  А. М. Капіносов «Тести»

11 шт.

 

12 шт.

30-38

 

Тема 4. Степінь натурального числа з натуральним показником

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 5».

 150-182

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя».

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 5 класі».

3) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас».

4) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 5 клас».

5) О. О. Страрова «Мій конспект. Математика. І семестр».

 19

 

 175-211

 

45-49

 

 65-81

 

107-133

 

 

3

Дидактична

Література

1) О. Гайштут.  Математика. Робочі таблиці.

2) А. М. Капіносов «Тести»

3) Аменицкий Н. Н. «Забавна арифметика»

4) Хмара Т. М. «Навчання учнів математичної мови»

5) Кондратьєва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

6) Л. Е. Гендештейн «Тести для тематичного контролю. 5 клас»

7) Є. Б. Арутюнян «Математичні диктанти»

 49

 

 39 -71

84-86

 

87-92

 

 

 14-16

59-74

 

 11-12

4

Додаткова література

 1. Карнацевич Л. С. «Навчати мислити».
 2. Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики»

 51

 

 36

5

Таблиці

1) Степінь.

2) Формули площі прямокутника і квадрата, об’ємів.

3) Прямокутний паралелепіпед.

5.8.м

 

5.7.м

5.6.м

6

Картки

Степінь натурального числа з натуральним показником.

12 шт.

7

Презентації

Площа прямокутника і квадрата

11 шт.

8

Контрольні роботи

 1.       Прямокутник. Квадрат. Трикутник і його види.
 2.       Рівняння. Кут. Многокутники.
 3.       Площа многокутників.
 4.       Куб і прямокутний паралелепіпед.
 5.       Ділення з остачею. Прямокутний паралелепіпед (за рівнями).
 6.       Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Контрольні роботи.
 7.       Контрольні роботи для 5 класу у вигляді ЗНО.
 8.       Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

12 шт.

 

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.

 

 

55-58

 

 

11 шт.

11-12

9

Самостійні роботи

 1.                 Кути. Геометричні фігури
 2.                 Прямокутник. Об’єм прямокутного пар
 3.                 Кути, трикутник, прямокутник, квадрат паралелепіпеда.
 4.                 Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Самостійні роботи.

11 шт.

11 шт.

 

11 шт.

 

13-17

 

 

Тема 5. Дробові числа і дії над ними

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 5»

 192- 211

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 5 класі».

3) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас».

4) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 5 клас».

5) О. О. Страрова «Мій конспект. Математика. І І семестр».

 20-21

 

214-228

 

23-31

 

45-49

 

7-33

3

Дидактична

Література

1) Тарасенкова . Експрес контроль

2) О. Гайштут.  Математика. Робочі таблиці

3) А. М. Капіносов «Тести»

4) Хмара Т. М. «Навчання учнів математичної мови»

5) Кондратьєва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

 

 50- 53

 

 71-78

 

 

 29-38

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики»

 69

5

Таблиці

Дробові числа і дії над ними

5.12.м

6

Картки

1) Перетворення неправильного дробу у правильний.

2) Дробові числа.

3)  Правильні і неправильні дроби.

12 шт.

 

12 шт.

15 шт.

7

Презентації

 1. Звичайні дроби.
 2. Дії з дробами.
 3. Частки. Звичайні дроби.
 4. Знаходження числа за його дробом.

 

8

Контрольні роботи

 1.       Звичайні дроби (за рівнями)
 2.       Дробові числа.
 3.       Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Контрольні роботи.
 4.       Контрольні роботи для 5 класу у вигляді ЗНО.
 5.       Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

12 шт.

12 шт.

59-62

 

 

12 шт.

 

17-18

9

Самостійні роботи

 1.       Поняття звичайного дробу
 2.       Виділення цілої частини з неправильного дробу.
 3.       Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Самостійні роботи.

12 шт.

12 шт.

 

 

25-27

10

Тестові завдання

1)Звичайні дроби.

2) Експрес – контроль з математики. 5 клас. 2 частина.

10 шт.

3-10

 

 

Тема 6 . Звичайні дроби

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 5»

 244-245

2

Методична література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 5 класі»

3) Зубарева Г. Д «Уроки математики в 5 класе»

4) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас»

5) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 5 клас».

6) О. О. Страрова «Мій конспект. Математика. ІІ семестр».

 22 – 28

 233- 246

 

234-345

 

 

235-239

 

 

32-39

 

35-61

3

Дидактична література

1) О. Гайштут.  Математика. Робочі таблиці

2)Коваленко В. Г «Дидактичні  ігри  на уроках математики»;

3) Хмара Т. М « Навчання учнів математичної мови»

4) Кондратьєва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

 

 54-56

 

 84

 

95-97

 

38-43

26-27

4

Додаткова література

 1. В. Н. Березін «Збірник задач для факультативних і позакласних занять з математикт»
 2. Жикалкіна Т. В. «Ігрові та розважальні завдання з математики»
 3. Підручна М. В «Позакласна робота з математики 5-6 клас»

      5) Аменицкий Н. Н. «Забавна арифметіка»

41

 

 

 

 35-37

 

 

 54-61

 

 61-67

5

Таблиці

Звичайні дроби

5.18.м

6

Картки

 1. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

12 шт.

7

Презентації

 1. Що таке звичайний дріб
 2. Додавання дробів з однаковими знаменниками
 3. Віднімання дробу від цілої частини

 

 

8

Контрольні роботи

1) Звичайні дроби.

2) Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Контрольні роботи.

3) Контрольні роботи для 5 класу у вигляді ЗНО.

4) Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

12 шт.

63-66

 

 

 

15 шт.

 

20-21

9

Самостійні роботи

1)Додавання і віднімання дробових чисел.

2) Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Самостійні роботи.

11 шт.

 

 

10

Тестові завдання

Експрес – контроль з математики. 5 клас. 2 частина.

11-36

 

Тема 7. Десяткові дроби та дії над ними

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 5»

 258-295

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 5 класі»

3) Зубарева Г. Д «Уроки математики в 5 класе»

4) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас»

5) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 5 клас»

6) О. О. Страрова «Мій конспект. Математика. ІІ семестр»

 22-24

 

267-294,

 

 

 295-324

 

 

95-106

 

 40-71

 

63-105

3

Дидактична

Література

1) О. Гайштут.  Математика. Робочі таблиці

2)А. М. Капіносов «Тести»

3) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови

4) Кондратьєва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

 

 57 - 62

 

 79-123

 

 

 45-58

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики».

 85

5

Таблиці

 1. Поняття про десятковий дріб;
 2. Додавання і віднімання десяткових дробів;

 

5.19.м

5.20.м

 

6

Картки

 1. Поняття про десятковий дріб;
 2. Додавання і віднімання десяткових дробів;
 3. Порівняння десяткових чисел;
 4. Множення десяткових дробів;
 5. Ділення на десятковий дріб;
 6. Округлення десяткових дробів;
 7. Множення і ділення десяткового дробу на розрядну одиницю;
 8. Віднімання десяткових дробів;
 9. Ділення десяткових дробів.

12 шт.

12 шт.

 

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.

 

 

12 шт.

12 шт.

7

Презентації

 1. Десяткові дроби;
 2. Ділення десяткових дробів на натуральне число;
 3. Додавання і віднімання десяткових чисел;
 4. Множення і ділення десяткового дробу на 10, 100…

 

8

Контрольні роботи

 1. Множення і ділення десяткових дробів.
 2. Десяткові дроби. Округлення десяткових дробів.
 3. Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Контрольні роботи.
 4. Контрольні роботи для 5 класу у вигляді ЗНО.
 5. Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

12 шт.

 

12 шт.

 

67-70

 

 

12 шт.

 

23-24

9

Самостійні роботи

 1. Множення десяткових дробів.
 2. Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Самостійні роботи.

11 шт.

33-34

10

Тестові завдання

 1.            Десяткові дроби
 2.            Додавання і віднімання десяткових дробів
 3.            Множення і ділення десяткових дробів.
 4.            Експрес – контроль з математики. 5 клас. 2 частина.

10 шт.

11 шт.

 

12 шт.

 

37-68

 

Тема 8. Відсотки. Середнє арифметичне

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 5»

304-319

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 5 класі»

3) Зубарева Г. Д «Уроки математики в 5 класе»;

4) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас»;

5) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 5 клас».

6) О. О. Страрова «Мій конспект. Математика. ІІ семестр».

 25-26

 

 

362-394

 

 

 

59-61

 

73-123

 

107-133

3

Дидактична

Література

1)Тарасенкова . Експрес контроль

2) О. Гайштут.  Математика. Робочі таблиці;

3) Аменицкий Н. Н. «Забавна арифметика»

4) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови;

5) Кондратьєва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

 

 

 65- 69

 

 58-64

 

48-71

 

 47

 

59

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики».

 87

5

Таблиці

Відсотки

5.21.м

6

Картки

 1. Середнє арифметичне;
 2. Вправи для повторення;
 3. Вправи для повторення

10 шт.

 

12 шт.

10 шт.

7

Презентації

1) Округлення натуральних чисел

 

8

Контрольні роботи

 1. Знаходження числа за його відсотками.
 2. Масштаб. Відсотки.
 3. Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Контрольні роботи.
 4. Контрольні роботи для 5 класу у вигляді ЗНО.
 5. Підсумкова контрольна робота.
 6. Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

12 шт.

 

10 шт.

71-74

 

 

10 шт.

 

11 шт.

26-27

 

9

Самостійні роботи

 1. Відсотки.
 2. Н. А. Тарасенкова. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Самостійні роботи.

10 шт.

39-42

10

Тестові завдання

 1. Середнє арифметичне.
 2.  Експрес – контроль з математики. 5 клас. 2 частина.

10 шт.

69-89

 

 

Тема 1. Подільність натуральних чисел

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 4-26

 

5-31

 

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) Стадник Л. Г «Уроки математики у 6 класі»

3) Зубарева Г. Д «Уроки математики в 6 класе»;

4) Бабенко С. П «Усі уроки математики. 5 клас»;

5) Морачова В. «Я готуюсь до уроку математики, 6 клас».

6) Д. В. Васильєва  «Розвиток  дослідницьких навичок».

7) О. О. Старова «Мій конспект».

 5-16

 

 

 3-14

 

     5-12

 

 59-61

 

 73-123

 

 

4-9

 

7-25

3

Дидактична

Література

1)  Демідова С. І.  «Самостійна діяльність учнів при вивченні математики».

2) Щимановська Ф. Г. «Екранні засоби на уроках математики в 5-9 класах»;

3) Гнеденко Б. В. «Формування світогляду учнів у процесі навчання  математики»

4) Больдберг Я. Є. «З чого починається розв’язок»

 

 65- 69

 

 58-64

 

 18

 18

 

 24

 

 16

4

Додаткова література

1) Мемом М. М «Школьникам о математике и математиках»;

2) Золотарьов В. А. «Математика. Усе, що треба знати»;

 87

 

 

 52

5

Таблиці

Ознаки подільності на 3, 9

6.1.м.

6

Картки

1)Дільники і кратні. Ознаки подільності на 2,3,5,9,10.

2) Прості та складені числа

12 шт.

 

12 шт.

7

Презентації

Розкладання многочленів на множники. НСК і НСД

 

8

Контрольні роботи

1) Узагальнення і систематизація знань учнів за попередні класи.

2) Подільність натуральних чисел.

3) А. Г. Мерзляк. Збірник контрольних робіт.

4) Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

12 шт.

 

 

12 шт.

 

99,107

 

6-7

9

Самостійні роботи

 1. Дільники натурального числа;
 2. Ознаки подільності на 2, 5, 10 та3 і 9;
 3. Прості та складені числа;
 4. НСД НСК. Взаємно прості числа

12 шт.

 

12 шт.

 

12 шт.

12 шт.

10

Тестові завдання

 1. Подільність чисел (у підручнику на с. 280).
 2. Подільність чисел

280

 

12 шт.

 

Тема 2. Додавання і віднімання звичайних дробів

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 304-319

 

 41-73

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) С. П. Бабаєва «Уроки математики у 6 класі»

3) С. П. Бабенко «Уроки математики в 6 класі».

4) Д. В. Васильєва  «Розвиток  дослідницьких навичок».

5) О. О. Старова «Мій конспект».

 22

 

 

 26

 

 36-83

9-10

 

27-53

 

3

Дидактична

Література

1) Хмара Т. М. «Навчання учнів математичної мови».

2) Гнейзер Г. Д. «Повышение еффективности обучения математики»

3) Карнацевич Л. С. «Учить мыслить».

4) Савченко О. Я. «Розвиток пізнавальної самостійності

молодших школярів».

5) Арутюнян Є. Б. «Математичні диктанти 5-9 класи».

6) Корнієнко Т. Л. «Математичні диктанти 5-6 класи».

7) Сухарева Л. С. «Завдання для усної роботи, математичні диктанти та тести, 5-6 класи».

 

 18

 29

 

 

 45

 

 21

 

 

 

 34

 

19

 

 

 31

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні  ігри на уроках математики».

2) Фадеев Д. К. «Бібліотека вчителя математики. Алгебра 6-8 клас».

28

 

 

 47

 

 

5

Таблиці

 1. Зведення дробів до спільного знаменника.
 2. Додавання і віднімання дробів

6.2.м.

 

6.3.м.

6

Картки

1)Скорочення дробів.

2) Додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками.

3) Обчислення значень числових виразів, що містять дроби.

12 шт.

12 шт.

 

 

12 шт.

7

Презентації

 1. Звичайні дроби. Основна властивість дробу.
 2. Додавання і віднімання дробів.
 3. Скорочення дробів.

 

8

Контрольні роботи

 1. Заліковий зошит для тематичного оцінювання.
 2. А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.
 3. Додавання і віднімання звичайних дробів
 4. Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

4-6

 

107, 99

 

 

12 шт.

 

8-10

9

Самостійні роботи

 1. Додавання і віднімання звичайних дробів.
 2. Порівняння звичайних дробів.

12 шт.

 

12 шт.

10

Тестові завдання

 1. Звичайні дроби.
 2. Тести для тематичного контролю за 12-бальною системою.
 3. Порівняння звичайних дробів

10 шт.

12 шт.

 

 

12 шт.

 

Тема 3. Множення звичайних дробів

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 55-77

 

 75-115

 

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя».

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 5 класі».

3)  О. О. Старова «Мій конспект».

 

 32

 

 83

55-65

3

Дидактична

Література

1)Кондра’єва Л. І. «Усні вправи з математики. 6 клас».

2) Фадеев Д. К. «Бібліотека вчителя математики. Алгебра 6-8 клас».

 

 65- 69

62-75

 

 

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики».

2) Гусєв В. А. «Математика. Довідкові матеріали».

3) Коллегі Ю. М. «Вчитись розв’язувати задачи».

4) Савченко О. Я. «Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів»

 87

 

 

 12

 

 8

 

 14

5

Таблиці

1)Взаємно обернені числа

2)Множення звичайних дробів

6.4.м

6.5.м.

6

Картки

 1. Множення  звичайних дробів.
 2. Взаємно обернені числа.
 3. Знаходження дробу від числа.

12 шт.

 

12 шт.

12 шт.

7

Презентації

 1. Множення  звичайних дробів.
 2. Знаходження дробу від числа.

 

8

Контрольні роботи

 1.          А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.
 2. Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.
 3. Множення і ділення звичайних дробів.
 4. Підсумкова перевірка знань і вмінь учнів, 6 клас.

100,108

 

 

12-14

 

12 шт.

 

12 шт.

9

Самостійні роботи

 1. Диференційовані навчальні самостійні роботи з математики.
 2. Знаходження дробу від числа.

12 шт.

 

 

11 шт.

10

Тестові завдання

 1. Тематичне оцінювання (за рівнями).
 2. Тести для тематичного контролю за 12-бальною системою
 3. Тести для тематичного оцінювання. Математика, 6 клас.

12 шт.

 

10 шт.

 

 

11 шт.

 

Тема 4. Ділення звичайних дробів

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 67-77

 

 83-110

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі»

3) О. О. Старова «Мій конспект».

 25-26

 

 

 362-394

67-85

 

3

Дидактична

Література

3) Аменицький Н. Н. «Забавна арифметика».

4) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови.

5) Кондрат’єва Л. І. «Усні вправи з математики. 6 клас»

65- 69

 

 53-68

 

 42-71

 

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики».

2) Нагибин Ф. Ф. «Математична шкатулка»

 87

 

 

 45

5

Таблиці

Ділення звичайних дробів

6.6.м.

6

Картки

 1. Ділення звичайних дробів.
 2. Знаходження числа за його дробом
 3. Вправи для повторення

12 шт.

12 шт.

 

12 шт.

7

Презентації

1) Ділення звичайних дробів.

2) Знаходження числа за його дробом

 

8

Контрольні роботи

1)Ділення звичайних дробів.

2)Множення і ділення звичайних дробів.

3)А. Г. Мерзляк. Збірник контрольних робіт.

4) Т. Г. Роєва. Завдання для тематичного оцінювання.

12 шт.

12 шт.

 

100, 108

 

16-18

9

Самостійні роботи

 1. Ділення дробів.
 2. Знаходження числа за його дробом.
 3. Розв’язування задач на всі дії із звичайними дробами.
 4. Перетворення звичайних дробів у десяткові.

10 шт.

11 шт.

 

11 шт.

 

 

12 шт.

10

Тестові завдання

 1. Ділення звичайних дробів (за підручником с.282)
 2. Ділення дробів.
 3. Знаходження числа за його дробом

282

 

12 шт.

12 шт.

Тема 5. Відношення і пропорції.

Основна властивість пропорції

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 86-93

 

 117-127

 

 

2

Методична

література

 

 

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі».

3) Д. В. Васильєва  «Розвиток  дослідницьких навичок».

4) О. О. Старова «Мій конспект».

 52

 

 

 139

10-16

 

87-105

3

Дидактична

Література

1) Аменицький Н. Н. «Забавна арифметика».

2) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови.

3) Кондрат’єва Л. І. «Усні вправи з математики. 6 клас»

 

65- 69

 

 58-64

 

 48-71

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики»

2)Коллегі Ю. М. «Вчись розв’язувати задачи».

 54

 

 

37

5

Таблиці

Відношення і пропорції

Основна властивість пропорції

6.7.м.

6

Картки

1)Пропорція, члени пропорції. Основні властивості пропорції.

2) Розв’язування рівнянь на основі властивостей пропорції

12 шт.

 

12 шт.

7

Презентації

 1. Золотий переріз
 2. Пропорція, члени пропорції.

 

8

Контрольні роботи

1)Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.

2)Множення і ділення звичайних дробів.

3)А. Г. Мерзляк. Збірник контрольних робіт.

20-22

 

12 шт.

 

101, 109

9

Самостійні роботи

1)Пропорція. Основна властивість пропорції.

2) Розв’язування рівнянь на основі властивостей пропорції

12 шт.

 

12 шт.

10

Тестові завдання

 1. Пропорція (за підручником с. 283)
 2. Пропорція. Основна властивість пропорції.

283

 

12 шт.

 

Тема 6. Пропорційна залежність

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

101-147

 

 144-169

 

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі»

3) Д. В. Васильєва  «Розвиток  дослідницьких навичок».

4) О. О. Старова «Мій конспект».

 54

 

 

 171

 

24-30

 

107-133

 

3

Дидактична

Література

1)Кондрат’єва Л. І. «Усні вправи з математики. 6 клас».

2)Л. С. Сухарева «Математика, 6 клас».

3) Нестеренко П. Ф. «Математика у школьному курсі фізики»

28

 

21

 

56

 

 

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики».

2) Щимановська Ф. Г. «Екранні засоби на уроках математики в 5-9 класах»

98

 

 

 35

5

Таблиці

1)Пряма пропорційна залежність.

2)Обернена пропорційна залежність.

6.8.м

 

6.9.м.

6

Картки

Пряма і обернена  пропорційність

12 шт.

7

Презентації

1)Пряма пропорційна залежність.

2) Обернена пропорційна залежність.

 

8

Контрольні роботи

1)А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.

2)Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.

101, 110

 

 

24, 26

9

Самостійні роботи

1)Пряма пропорційна залежність.

2) Розв’язування задач на пропорційний поділ

3)Обернено пропорційні величини

12 шт.

 

12 шт.

 

11 шт.

10

Тестові завдання

 1)Пряма пропорційна залежність.

2) 1)Пряма пропорційна залежність.

12 шт.

 

12 шт.

 

Тема 7. Раціональні числа

 

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 156-186

 

 171-197

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя».

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі».

3) Д. В. Васильєва  «Розвиток  дослідницьких навичок».

 73

 

 

 216

 

59-64

 

3

Дидактична

Література

1)Кондрат’єва Л. І. «Усні вправи з математики. 6 клас».

2) Соколовська І. «Я готуюсь до уроків математики, 6 клас».

3)Фадеєв Д. К. «Бібліотека вчителя математики. Алгебра 6-8 клас».

 

 32

 

 79

 

 67

 

4

Додаткова література

Больдберг Я. Є. «З чого починається розв’язок»

 88

5

Таблиці

1)Модуль числа. Відстань між двома точками.

2) Додатні і від’ємні числа. Число 0.

6.10.м.

 

6.11.м.

6

Картки

1)Координатна пряма. Протилежні числа.

2) цілі числа, раціональні числа.

12 шт.

 

12 шт.

7

Презентації

1)Модуль раціонального числа.

2) Відстань між двома точками на координатній прямій.

 

8

Контрольні роботи

1)А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.

2)Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.

102, 116

 

 

28-30

9

Самостійні роботи

 1. Порівняння раціональних чисел.
 2. Додавання раціональних чисел

12 шт.

 

12 шт.

 

10

Тестові завдання

1)Додатні і від’ємні числа. Число 0.

2) Порівняння раціональних чисел

12 шт.

 

12 шт.

 

Тема 8. Додавання і віднімання раціональних чисел

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 193-204

 

 199-204

 

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі»

3) Д. В. Васильєва  «Розвиток  дослідницьких навичок».

84

 

 247

 

65

3

Дидактична

Література

1) Чашечніков С. М. «Вивчення математики у 6 класі».

2) Кондрат’єва Л. І. «Усні вправи з математики. 6 клас».

3)Фадеєв Д. К. «Бібліотека вчителя математики. Алгебра 6-8 клас».

46

 

 

 39

 

75

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики».

2) Больдберг Я. Є. «З чого починається розв’язок».

 94

 

 

81

5

Таблиці

1)Додавання раціональних чисел з однаковими знаками.

2)Розкриття дужок

6.12.м.

6.13.м

6

Картки

1)Додатні і від’ємні числа. Переміщення.

2) Додавання раціональних чисел.

3) Віднімання раціональних чисел.

12 шт.

 

12 шт.

 

12 шт.

7

Презентації

1)Додавання раціональних чисел з однаковими знаками.

2) Віднімання раціональних чисел.

 

8

Контрольні роботи

1)А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.

2)Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.

103, 110

 

 

32-34

9

Самостійні роботи

1)Додавання і віднімання раціональних чисел.

2) Розкриття дужок

12 шт.

 

12 шт.

10

Тестові завдання

1)Тестові завдання до розділу на с. 285 за підручником

2)Додавання раціональних чисел

285

 

12 шт.

Тема 9. Множення раціональних чисел

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 212

 

 209

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі»

3) Д. В. Васильєва  «Розвиток  дослідницьких навичок».

 25-26

 

 

 362-394

 

3

Дидактична

Література

3) Аменицький Н. Н. «Забавна арифметика»

4) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови.

5) Кондрат’єва Л. І. «Усні вправи з математики. 5 клас»

 

 

 65- 69

 

 58-64

 

 48-71

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики»

 87

5

Таблиці

1)Множення раціональних чисел.

2)Квадрат і куб від’ємного числа

6.14.м.

 

6.15.м.

6

Картки

1)Множення раціональних чисел. Площа круга . фігури.

2) Множення раціональних чисел.

12 шт.

 

12 шт.

7

Презентації

Множення раціональних чисел

 

8

Контрольні роботи

1)А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.

2)Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.

104,112

 

 

36-38

 

9

Самостійні роботи

1)Множення раціональних чисел.

2)Коефіцієнт

12 шт.

 

12 шт.

10

Тестові завдання

1)Множення раціональних чисел.

2)Розподільна властивість множення.

12 шт.

 

12 шт.

 

Тема 10. Ділення раціональних чисел

 

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6»

 223

 

216-230

 

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі».

 93

 

 

 288

 

3

Дидактична

Література

1) Аменицький Н. Н. «Забавна арифметика»

2) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови.

3) Кондрат’ва Л. І. «Усні вправи з математики. 6 клас»

 

98

 

 76

 

 43

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики»

2) Жикалкіна Т. К. «Ігрові и розважальні завдання з математики»

78

 

 

96-102

5

Таблиці

Ділення раціональних чисел

6.16.м.

6

Картки

1)Ділення раціональних чисел.

2)  Дії з раціональними числами.

12 шт.

12 шт.

7

Презентації

1)Ділення раціональних чисел

 

8

Контрольні роботи

1)А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.

2)Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.

105, 112

 

 

40-42

9

Самостійні роботи

1)Ділення раціональних чисел.

12 шт.

10

Тестові завдання

1) Ділення раціональних чисел

12 шт.

 

 

Тема 11. Рівняння

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

234-248

 

 241

 

 

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя»;

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі»

105

 

 336

3

Дидактична

Література

3) Аменицький Н. Н. «Забавна арифметика».

4) Хмара Т. М. Навчання учнів математичної мови.

5) Кондрат’єва Л. І. «Усні вправи з математики. 6 клас»

 

94

 

65

 

46

4

Додаткова література

1) Яковлев Н. М «Методика и техника уравнений в школе»

 15

5

Таблиці

1)Основна властивість рівнянь.

6.17.м

 

6

Картки

1)Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною

12 шт.

7

Презентації

1) Рівняння

 

8

Контрольні роботи

1)А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.

2)Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.

 

9

Самостійні роботи

1) Розв’язування рівнянь

12 шт.

10

Тестові завдання

1) Рівняння. Основна властивість рівняння

12 шт.

 

 

Тема 12. Координатна площина

 

№ з/п

Засоби навчання

№сторинки, № таблиці

1

Інформаційна

література

1) Підручник Тарасенкова та ін.. «Математика 6».

2) Підручник Бевз та інші «Математика 6».

 255-271

 

 248-267

2

Методична

література

1) А. Г. Мерзляк «Книга для вчителя».

2) С. П. Бабенко «Уроки математики у 6 класі».

3) Д. В. Васильєва  «Розвиток  дослідницьких навичок».

112

 

 

371

 

70-78

 

3

Дидактична

Література

1)Л. С. Завдання для усної роботи, 6 клас.

2) Гельфанд И. М. «Функція і графіки».

118

 

98-103

4

Додаткова література

1) Коваленко В. Г. «Дидактичні ігри на уроках математики».

2) Возняк Г. М «. Взаємний зв’язок теорії з практикою в процесі вивчення математики»

106

 

 

 52

5

Таблиці

Координатна площина

6.18.м

6

Картки

1)Координатна площина.

2)Графіки.

3)Малюнки за координатами.

12 шт.

12 шт.

12 шт.

7

Презентації

Побудова точок на координатній площині

 

8

Контрольні роботи

1) А. Г. Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт для 6 класу.

2)Т. Г. Роєва. Тематичне оцінювання, 6 клас.

105, 113

 

 

44-46

9

Самостійні роботи

1)Координатна площина.

2)Приклади графіків залежностей між величинами

12 шт.

12 шт.

10

Тестові завдання

1)Координатна площина.

 

12 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хухрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 

 

Кабінет математики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека матеріалів для вимірювання стандартів освіти з математики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Тематичні (контрольні) роботи

Клас

Тема

Кількість

1

5

Контрольна робота №1. Вхідна

10

2

5

Натуральні числа

10

3

5

Множення і ділення натуральних чисел

10

4

5

Множення і ділення десяткових дробів

10

5

5

Звичайні дроби

10

6

5

Прямокутник. Квадрат. Трикутник і його види

10

7

5

Множення і ділення натуральних чисел

10

8

5

Знаходження числа за його відсотками

10

9

5

Звичайні дроби (за рівнями)

10

10

5

Масштаб. Відсотки

10

11

5

Дробові числа

10

12

5

Рівняння. Кут. Многокутники

10

13

5

Площа многокутників

10

14

5

Куб і прямокутний паралелепіпед

10

15

5

Множення і ділення натуральних чисел

10

16

5

Ділення з остачею. Прямокутний паралелепіпед (за рівнями)

10

17

5

Множення і ділення натуральних чисел (за рівнями)

10

18

5

Десяткові дроби. Округлення десяткових дробів

10

19

5

Підсумкова контрольна робота

10

20

6

Подільність натуральних чисел

10

21

6

Основна властивість пропорції

10

22

6

Відношення і пропорції (за рівнями)

10

23

6

Відношення і пропорції. Основна властивість пропорції

10

24

6

Підсумкова контрольна робота за І семестр

10

25

6

Координатна площина. Графік функції

10

26

6

Координатна площина

10

27

6

Додавання і віднімання раціональних чисел

10

28

7-А

Рівняння

10

29

7-А

Рівняння. Розв’язування рівнянь

12

30

7-А

Розкладання многочленів на множники

12

31

7-А

Розкладання многочленів на множники (за рівнями)

12

32

7-А

Лінійне рівняння з однією змінною

12

33

7-А

 Підсумкова контрольна робота за І семестр

12

34

7-А

Раціональні вирази

12

35

7-А

Тотожності скороченого множення

12

36

7-А

Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь

12

37

7-А

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

10

38

7-Г

Суміжні і вертикальні кути

12

39

7-Г

Підсумкова контрольна робота за І семестр

10

40

8-А

Тотожні перетворення раціональних виразів

10

41

8-А

Функції

10

42

8-А

Ділення степенів і одночленів

12

43

8-А

Підсумкова контрольна робота за І семестр

12

44

8-А

Квадратні корені та дійсні числа

12

45

8-А

Розв’язування текстових задач

12

46

8-А

Квадратні корені

12

47

8-А

Теорема Вієта

12

48

8-Г

Чотирикутники. Паралелограм та його види

10

49

8-Г

Коло

10

50

8-Г

Подібність трикутників

10

51

8-Г

Середня лінія трикутника. Трапеція

10

52

8-Г

Середня лінія трикутника і трапеції

10

53

8-Г

Підсумкова контрольна робота за І семестр

10

54

8-Г

Трикутник

10

55

8-Г

Розв’язування прямокутних трикутників

10

56

8-Г

Розв’язування прямокутних трикутників (за рівнями)

12

57

8-Г

Площі прямокутника , паралелограма, трикутника

12

58

9-А

Нерівності

10

59

9-А

Системи лінійних нерівностей з однією змінною. Доведення нерівностей

10

60

9-А

Квадратична нерівність

10

61

9-А

Арифметична прогресія

12

62

9-А

Числові послідовності

12

63

9-А

Підсумкова контрольна робота за І семестр

10

64

9-А

Геометрична прогресія

10

65

9-А

Послідовності

10

66

9-А

Розв’язування квадратних нерівностей. Система рівнянь з двома змінними

10

67

9-А

Узагальнення і систематизація знань учнів

10

68

9-А

Семестрова контрольна робота

10

69

9-Г

Розв’язування трикутників (1)

10

70

9-Г

Розв’язування трикутників(за рівнями)

10

71

9-Г

Розв’язування трикутників (2)

10

72

9-Г

Розв’язування трикутників (3)

10

73

9-Г

Многокутники

10

74

9-Г

Площі фігур

10

75

9-Г

Площі фігур (за рівнями)

10

76

9-Г

Вектори

10

77

9-Г

Елементи стереометрії

10

78

9-Г

Перетворення подібності

10

79

9-Г

Підсумкова контрольна робота

10

80

10-А

Степінь із раціональними числами

10

81

10-А

Степенева функція

10

82

10-А

Тригонометрична функція

10

83

10-А

Означення та властивості тригонометричних функцій

10

84

10-А

Тригонометричні вирази

10

85

10-А

Розв’язування тригонометричних рівнянь

10

86

10-Г

Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин. Кут між прямими і площинами

10

87

10-Г

Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

10

88

10-Г

Теорема про три перпендикулярами (за рівнями)

10

89

10-Г

Паралельність прямих і площин

10

90

10-Г

Перпендикулярність площин

10

91

11-А

Логарифмічна функція

10

92

11-А

Показникові рівняння та нерівності

10

93

11-А

Похідна

10

94

11-А

Похідна (за рівнями)

10

95

11-А

Інтеграл та його застосування

10

96

11-А

Застосування похідної

10

97

11-А

Підсумкова контрольна робота

10

98

11-А

Підсумкова контрольна робота (за рівнями)

10

99

11-Г

Вектори у просторі

10

100

11-Г

Площі поверхонь тіл обертання

10

101

11-Г

Тіла обертання

10

102

11-Г

Піраміда

10

103

11-Г

Об’єми тіл

10

104

11-Г

Об6єми тіл (за рівнями)

10

105

11-Г

Піраміда (за рівнями)

10

 

 

 

1.2. Тести

 

Клас

Тема

Кількість

1

5

Обчислення (підсумковий, початкова школа)

10

2

5

Арифметичні задачі (підсумковий, початкова школа)

10

3

5

Натуральні числа

10

4

5

Додавання і віднімання натуральних чисел

10

5

5

Множення і ділення натуральних чисел

10

6

5

Задачі і приклади на всі дії

10

7

5

Звичайні дроби

10

8

5

Десяткові дроби

10

9

5

Додавання і віднімання десяткових дробів

10

10

5

Множення і ділення десяткових дробів

10

11

5

Кути

10

12

6

Додавання і віднімання раціональних чисел

10

13

6

Раціональні числа

10

14

6

Рівняння

10

15

6

Звичайні дроби

10

16

6

Круглі тіла

10

17

6

Чотирикутники

10

18

6

Множення і ділення звичайних дробів

10

19

7-А

Цілі вирази

12

20

7-А

Цілі вирази (продовження)

12

21

7-А

Формули скороченого множення

12

22

7-А

Тотожні перетворення виразів

12

23

7-А

Системи лінійних рівнянь

12

24

7-А

Підсумковий

12

25

7-Г

Ознаки рівності трикутників

12

26

7-Г

Висота, медіана, бісектриса трикутника. Ознаки рівності трикутників

12

27

7-Г

Сума кутів трикутника

12

29

8-А

Функція , її графік властивості

12

30

8-А

Раціональні вирази

12

31

8-А

Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа

12

32

8-А

Функції. Область визначення функції

12

33

8-А

Квадратні корені, дійсні числа

12

34

8-А

Квадратні рівняння

12

35

8-А

Квадратні рівняння. Теорема Вієта

12

36

8-Г

Квадрат та його властивості

10

37

8-Г

Ромб та його властивості

10

38

8-Г

Прямокутник та його властивості

10

39

8-Г

Середня лінія трикутника. Трапеція

10

40

8-Г

Коло

10

41

8-Г

Подібність трикутників

10

42

8-Г

Теорема Піфагора

10

43

8-Г

Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику

10

44

9-А

Системи лінійних нерівностей. Нерівності, що містять модуль

10

45

9-А

Функції. Графіки і властивості

10

46

9-А

Розв’язування квадратичних нерівностей

10

47

9-А

Геометрична прогресія

10

48

9-Г

Площі фігур

10

49

9-Г

Розв’язування трикутників

10

50

9-Г

Елементи стереометрії

10

51

10 -А

Степенева функція

10

 

10-Г

Взаємне розташування прямих у просторі

10

 

10-Г

Паралельне проектування

10

 

10-Г

Графічний тренінг. Паралельність площин

10

 

10-Г

Взаємне розміщення прямих у просторі

10

 

10-Г

Вступ до стереометрії

10

 

11-А

Границя та неперервність функції. Похідна

10

 

11-А

Інтеграл та його застосування

10

 

11-А

Застосування похідної

10

 

11-Г

Об’єми многогранників

10

 

11-Г

Піраміда

10

 

1.3. Самостійні роботи

 

Клас

Тема

Кіл-сть

1

5

Множення і ділення натуральних чисел

10

2

5

Множення десяткових дробів

10

3

5

Поняття звичайного дробу

10

4

5

 Ділення з остачею.  Куб. Прямокутний паралелепіпед

10

5

5

Кути. Геометричні фігури

10

6

5

Відрізок. Ламана

10

7

5

Прямокутник. Об’єм прямокутного паралелепіпеда

10

8

5

Виділення цілої частини з неправильного дробу

10

9

5

Додавання і віднімання дробових чисел

10

10

5

Відсотки

10

11

5

Кути, трикутник, прямокутник, квадрат

10

12

6

Подільність чисел

10

13

6

Знаходження дробу від числа

10

14

6

Порівняння. Додавання, віднімання дробових чисел

10

15

6

Додавання і віднімання звичайних дробів

10

16

6

Напрями і числа

10

17

6

Координатна площина

10

18

7-А

Рівняння. Розв’язування задач

10

19

7-А

Розв’язування задач за допомогою складання рівняння

10

20

7-А

Формули скороченого множення

10

21

7-А

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул скороченого множення

12

22

7-А

Системи лінійних рівнянь

12

23

7-Г

Коло

12

24

7-Г

Дотична до кола

12

25

7-Г

Ознаки паралельності прямих

10

26

7-Г

Основні поняття геометрії

10

27

7-Г

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника

10

28

8-А

Квадратні корені

10

29

8-А

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних

10

30

8-А

Функції

12

31

8-А

Функції. Область визначення функції

12

32

8-Г

Вписані й описані чотирикутники

12

33

8-Г

Рівнобедрений трикутник та його властивості

12

34

8-Г

Трапеція. Теорема Фалеса. Середня лінія

12

35

8-Г

Прямокутний трикутник

12

36

8-Г

Ромб, квадрат, прямокутник

12

37

8-Г

Тригонометричні співвідношення у прямокутному трикутнику

10

38

8-Г

Теорема Піфагора

10

39

8-Г

Чотирикутник, паралелограм

10

40

9-А

Квадратична нерівність. Система рівнянь другого степеня

10

41

9-А

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

10

42

9-Г

Декартові координати

10

43

9-Г

Декартові координати на площині

10

44

9-Г

Розв’язування трикутників

12

45

9-Г

Правильні многокутники

12

46

9-Г

Многокутники

12

47

9-Г

Елементи стереометрії

10

48

10-А

Розв’язування тригонометричних рівнянь

10

49

10-А

Найпростіші тригонометричні рівняння

12

49

10-А

Дії над коренями

10

50

10-А

Тригонометричні рівняння і нерівності

10

51

10-А

Найпростіші тригонометричні рівняння (за рівнями)

10

52

10-А

Ірраціональні рівняння

10

53

10-Г

Паралельність прямих і площин у просторі. Паралельне проектування

10

54

10-Г

Планіметрія (повторення)

10

55

10-Г

Площа ортогональної проекції многокутника Кут між площинами

10

56

10-Г

Паралельність площин

10

57

10-Г

Паралельність площин. Зображення просторових фігур на площині

10

58

10-Г

Перпендикулярність прямих і площин

10

59

10-Г

Взаємне розміщення прямої і площини у просторі. Паралельність прямої і площини

10

60

10-Г

Взаємне розміщення площин у просторі. Паралельність площин

10

61

11-А

Найпростіші логарифмічні рівняння

10

62

11-А

Показникові рівняння і нерівності

10

63

11-А

 Похідна логарифмічної функції та її застосування

10

64

11-А

Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі

10

65

11-А

Техніка диференціювання функцій

10

66

11-А

Похідна складеної функції

10

67

11-А

Первісна. Інтеграл

10

68

11-Г

Об’єми тіл обертання

10

69

11-Г

Об’єми  многогранників

10

 

 

1.4 Математика у таблицях, готових кресленнях

 

Клас

Тема

Кіл-сть

1

5

Обчислити

10

2

5

Перетворити у десятковий дріб

10

3

5

Заповнити ланцюг розрахунків

10

4

5

Знайти сторони трикутника й визначити його вид

10

5

5

Письмове множення і ділення

10

6

5

Складання і розв’язування задач

10

7

5

Множення і ділення величин

10

8

5

Розв’язати задачі

10

9

5

Розв’язування рівнянь

12

10

5

Додавання і віднімання величин

12

11

5

Знайти площу фігури

10

12

5

Запиши вираз для площі фігури

10

13

5

Знайти значення виразу

10

14

5

Складання і розв’язування задач на спільну роботу

10

15

5

Складання і розв’язування задач на одиниці маси

11

16

5

Складання і розв’язування задач на одиниці довжини

10

17

5

Складання і розв’язування задач на одиниці вартості

10

18

5

Вправи для повторення

10

19

5

Перетворення звичайних дробів

10

20

5

Встав пропущений чисельник

10

21

5

Порівняйте дробові числа

10

22

5

Складання і розв’язування задач

10

23

5

Додавання і віднімання десяткових дробів

10

24

7-Г

Ознаки паралельності прямих

12

25

7-Г

Сума кутів трикутника

12

26

7-Г

Периметр рівнобедреного трикутника

12

27

7-Г

Суміжні і вертикальні кути

12

28

7-Г

Ознаки рівності трикутників

12

29

7-Г

Паралельні прямі співвідношення між сторонами та кутами в трикутнику

12

30

7-Г

Повторення, узагальнення, систематизація

12

31

8-Г

Пропорційні відрізки

10

31

8-Г

Нерівність трикутника

10

33

8-Г

Теорема Піфагора

10

34

9-Г

Площа круга та його частин

10

35

9-Г

Обчислення площ фігур

10

 

 

1.5. Завдання для державної підсумкової атестації

 

 

Клас

Автор і назва посібника

К-сть

1

9

Скнар В. М. Збірник завдань для письмового екзамену з алгебри

12

2

9

Скнар В. М. Збірник завдань для письмового екзамену з геометрії

12

3

9

Бурда М. І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації

8

4

11

 Глобін О. І. ДПА 2013.збірник завдань для державної підсумкової атестації

 

5

11

Бурда М. І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. Книга 1.

5

6

11

Бурда М. І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. Книга 2.

5

7

9

Слепкань З І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації, 2004 рік

6

8

9

О. С. Істер Збірник завдань для державної підсумкової атестації, 2018 рік

9