14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Підсумковий тест за рік 5 клас (Н.В. Морзе)

Про матеріал
Підсумковий тест за рік для 5 класу. Розроблений на основі підручника з інформатики для 5 класу. Автор Н.В. Морзе
Перегляд файлу

6.      Повідомлення про м’якість предмета, їх температуру людини сприймає за допомогою органів:

               а) зору                                                                         б) слуху

              в) нюху                                                                         г) смаку

д) дотику

7.      Повідомлення, подані текстом та малюнками, людина отримує за допомогою органів

               а) зору                                                                         б) слуху

              в) нюху                                                                         г) смаку

д) дотику

8.      Повідомлення з новин по телебаченню людина отримує за допомогою органів:

               а) зору                                                                         б) слуху

              в) нюху                                                                         г) смаку

д) дотику

9.      Повідомлення про те, що лимон - кислий, а цукор - солодкий, людина отримує за допомогою органів:

               а) зору                                                                         б) слуху

              в) нюху                                                                         г) смаку

д) дотику

10.    Вибери найбільш повну відповідь. Інформація - це

               а) Книги та підручники                                                б) Тексти, малюнки, таблиці

               в) Відомості про навколишній світ                              г) Танці та музичні твори

11.    Послідовність взаємопов'язаних дій, що тривають протягом певного часу.

               а) процес                                                                     б) інформатика

              в) повідомлення                                                          г) властивість

12.    Вкажи на інформаційні процеси

               а) Отримання повідомлень                                        б) Передавання повідомлень

в) Збереження повідомлень г) Опрацювання повідомлень д) Пошук повідомлень

13.    Які із зазначених дій не є інформаційними процесами?

               а) Зберігання                                                              б) Пошук

               в) Консервування                                                        г) Опрацювання

д) Побудова

14.    Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях:

покупець вибирає товар

               а) Опрацювання повідомлення                          б) Передавання повідомлення

в) Зберігання повідомлення

15.    Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях:

продавець записує отримані за товар кошти

               а) Опрацювання повідомлення                          б) Передавання повідомлення

в) Зберігання повідомлення

16.    Визнач, які інформаційні процеси відбуваються в описаних ситуаціях:

покупець повідомляє продавцеві про вибраний товар

               а) Опрацювання повідомлення                          б) Передавання повідомлення

в) Зберігання повідомлення

17.    Вкажи способи, яким подано повідомлення:

лист до редакції журналу

               а) текстовий                                                                б) графічний

               в) умовний сигнал                                                       г) комбінований

              д) звуковий                                                                  е) спеціальні позначення

18.    Вкажи способи, яким подано повідомлення:

карта міста

               а) текстовий                                                                б) графічний

               в) умовний сигнал                                                       г) комбінований

              д) звуковий                                                                  е) спеціальні позначення

19.    Нові відомості, нові знання, які одержує людина на основі повідомлень

               а) інформація                                                              б) процес

              в) повідомлення                                                          г) шум

21.    Смартфон - це кишеньковий комп'ютер, який має ще й функції:

               а) мобільного телефону                                             б) факсу

               в) проектора                                                                г) мультимедійної дошки

22.    Людині, яка часто змінює своє місцеперебування, зручніше використовувати:

               а) стаціонарний комп'ютер                                         б) ноутбук

               в) планшет                                                                  г) нетбук

23.    Слово "портативний" означає:

               а) невеликий за розмірами                                         б) зручний для носіння із собою предмет

в) який легко переміщувати з одного місця в            г) стаціонарний інше

24.    Комп'ютер, який встановлений у певному приміщенні та постійно підключений до електромережі

               а) Стаціонарний                                                          б) Портативний

              в) Планшетний                                                            г) Кишеньковий

25.    Найменший з усіх інших за розмірами вид персональних комп'ютерів, оскільки може поміститись навіть у кишені. Має сенсорний екран.

               а) Стаціонарний                                                          б) Портативний

              в) Планшетний                                                            г) Кишеньковий

26.    Персональний комп'ютер, який має сенсорний, тобто чутливий до дотиків, екран. Його використовують для введення даних без застосування клавіатури та миші.

               а) Стаціонарний                                                          б) Портативний

              в) Планшетний                                                            г) Кишеньковий

27.    Вводити дані на сенсорному екрані можна за допомогою:

               а) пальця                                                                    б) стілуса

              в) миші                                                                         г) джойстика

28.    Вибери правильні назви різних типів комп'ютера.

               а) кишеньковий                                                           б) блокнотний

               в) настінний                                                                 г) стаціонарний

д) портативний

29.    В яких пристроях в один пристрій об'єднано системний блок, монітор та інші пристрої?

               а) портативних                                                            б) планшетах

               в) стаціонарних                                                           г) кишенькових

               д) ноутбуках                                                                е) нетбуках

30.    До основних складових персонального комп'ютера відносять такі пристрої:

               а) вінчестр, миша, монітор, клавіатура                      б) монітор, клавіатура, системний блок, миша

                в) принтер, клавіатура, монітор, пам'ять                   г) вінчестр, миша, принтер, клавіатура

31.    Пристрій для виведення даних на папір - це

              а) сканер                                                                     б) принтер

               в) навігатор                                                                 г) монітор

32.    Комп'ютер - це

а) пристрій для збереження і виведення       б) електронний пристрій для опрацювання данихданих

               в) електронний пристрій для введення,                     г) пристрій для опрацювання та

збереження, опрацювання і виведення даних

33. Носієм даних є

передавання даних

               а) кабель                                                                     б) миша

              в) сканер                                                                      г) диск

34.    Сканер - це пристрій для

               а) передавання даних через мережу                         б) друку креслень і плакатів

               в) введення даних                                                       г) виведення даних

35.    Вебкамера використовується для введення

              а) числових даних                                                       б) текстових даних

               в) графічних даних                                                      г) відеоданих

36.    Пристроями введення є:

              а) сканер                                                                     б) принтер

              в) мікрофон                                                                 г) миша

               д) клавіатура                                                              е) колонки

               є) монітор                                                                   ж) веб-камера

37.    Флеш-пам'ять та компакт-диски використовують для збереження даних

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

38.    Як називається пристрій для керування роботою комп’ютера та опрацювання даних?

              а) Процесор                                                                б) Пам'ять

               в) Системний блок                                                      г) Вінчестер

39.    Набір програм, який забезпечує управління роботою комп'ютера, називають

               а) редактором презентацій                                        б) операційною системою

               в) графічним редактором                                           г) програмою-тренажером

40.    Набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп'ютером

               а) інтерфейсом користувача                                      б) операційною системою

               в) законом про авторське право                                 г) законом про використання ліцензій

41.    Посилання на певні об'єкти операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних, називають

              а) ярликом                                                                   б) контекстним меню

               в) інтерфейсом користувача                                       г) операційною системою


43.    Контекстне меню можна викликати

      а) клацанням правої кнопки миші на             

вибраному об'єкті

         б) клацанням лівої кнопки миші на вибраному об'єкті


44.    Документи, які не потрібно зберігати в пам'яті комп'ютера, переміщують до

              а) кошика                                                                     б) папки Мої документи

              в) вікна Мій комп'ютер                                                 г) Головного меню комп'ютера

45.    Файлом називають

               а) будь-який документ                                                б) набір даних, що зберігається в пам'яті

комп'ютера та має ім'я

               в) пристрій для зберігання відомостей                       г) надрукований на папері документ

46.    Розширення імені файлу вказує на

               а) уподобання користувача                                        б) тип даних, що міститься у файлі

               в) версію операційної системи                                   г) папку, в якій збережено файл

47.    Імена дисків позначаються:

а) великими латинськими літерами з            б) українськими літерами з двокрапкою двокрапкою

               в) будь-якими літерами                                              г) символами @ # $ / \ ? *

48.    Ім'я диска, на якому, як правило, встановлюються операційна система

              а) А:                                                                             б) D:

              в) С:                                                                             г) Е:

49.    Ім'я файлу складається з:

а) назви           б) розширення імені в) папки

51.    Копіювання та переміщення файлу чи папки можна виконати за допомогою:

а) буфера обміну  б) перетягування мишею в) кошика

52.    Яку дію НЕ можна виконувати над файлом?

              а) Обернути                                                                 б) Видалити

               в) Копіювати                                                                г) Перейменувати

53.    Локальна мережа - це комп'ютерна мережа, що об'єднує

          а) комп'ютери та інші пристрої на обмеженій площі, наприклад, локальна мережа в школі, будинку, офісі.

 в) різні комп'ютери, що розміщені на різних відстанях, у тому числі великих

54. Глобальна мережа - це мережа, що об'єднує

 

б) локальні комп'ютери для передавання усних повідомлень

а) всі електронні пристрої, які є на    б) електронні пристрої, які є в країні підприємстві

               в) окремі комп'ютери, розміщені в різних                   г) комп'ютерні мережі та окремі комп'ютери,

частинах світу

55. Сервер - це

 

розміщені в різних частинах світу

          а) комп'ютер, що надає послуги або ресурси за відповідними запитами іншим комп'ютерам

       в) потужний комп'ютер, який може швидко розв'язувати різні задачі користувача

56. Пошукові системи - це програми, що

 

б) звичайний комп'ютер, до якого підключаються інші комп'ютери для обміну даними

а) використовуються для пошуку лише  б) призначені для пошуку відомостей в малюнків Інтернеті за ключовими словами

в) використовуються для пошуку лише рефератів і книжок

57.    Слова, що відображають основний зміст пошуку і мають міститися на шуканих веб-сторінках, називають

              а) визначними                                                             б) визначальними

              в) пошуковими                                                             г) ключовими

58.    Загальновідомими є пошукові системи:

              а) Google                                                              б) Yahoo

в) Мета

59.    Відомостям, знайденим в Інтернеті, завжди можна довіряти?

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

60.    Документ в Інтернеті, який може містити текст, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію тощо

              а) Інтернет                                                                  б) Гіперпосилання

               в) Вебсторінка                                                             г) Вебсайт

61.    Група веб-сторінок, що пов’язані гіперпосиланнями, мають спільну тематику і належать певному власнику

              а) Інтернет                                                                  б) Гіперпосилання

               в) Вебсторінка                                                             г) Вебсайт

62.    Щоб зберегти на комп'ютері в окремому файлі зображення, розміщене на веб-сторінці, використовують вказівку з контекстного меню...?

               а) Копіювати URL-адресу зображення                       б) Відкрити зображення в новій вкладці

               в) Копіювати зображення                                            г) Зберегти зображення як...

63.    Яка з перелічених назв є пошуковою системою?

              а) Word Pad                                                                 б) Google

               в) Scratch                                                                     г) Paint

64.    Як називається даний алгоритм?

1)  Добери ключові слова або фрази.

2)  Відкрий сторінку пошукової системи та виконай пошук.

3)  Проаналізуй результати пошуку.

4)  Збережи результати пошуку.

               а) Алгоритм збереження зображення                        б) Алгоритм пошуку в мережі Інтернет

               в) Алгоритм розв'язання задачі                                  г) Алгоритм завантаження веб-браузера

65.    Слово «Пошук» англійською мовою означає...?

              а) Go                                                                           б) Right

              в) Up                                                                            г) Search

66.    Ви використали матеріал вашого однокласника у своїй презентації без його дозволу. Чи порушено авторське право?

     а) Ні                                                                       б) Так

67.    Ви розмістили на своїй сторінці в одній з соціальних мереж твір свого однокласника з указанням його прізвища та посилання на його сторінку в соціальній мережі. Чи порушено авторське право?

     а) Так                                                                    б) Ні

68.    Право авторів на створені ними твори - …

              а) юридичне право                                               б) плагіат

в) авторське право

69.    Привласнення авторства на чужий твір - … 

а) плагіат  б) зараження вірусом в) хакерство

70.    Повідомляй пароль від поштової скриньки стороннім особам

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

71.    Завжди запитуй батьків або вчителя про те, чого не розумієш в Інтернеті

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

72.    Зустрічайся без батьків зі знайомими по спілкуванню в Інтернеті

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

73.    Ніколи не розповідай незнайомим людям в мережі Інтернет, де ти живеш, де навчаєшся, не повідомляй свій номер телефону

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

74.    Надсилай незнайомим людям свої фотографії та знімки своєї сім'ї і друзів

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

75.    Якщо хочеш зберегти на власному комп'ютері картинку або мелодію, але тебе просять надіслати SMS, - поспішай зробити це!

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

76.    Відкривай вкладені файли, отримані у листах від незнайомих осіб

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

77.    Не варто відповідати на лист, що надійшов від незнайомої особи

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

78.    Комп’ютерна програма, яка має здатність до прихованого самопоширення - …

      а) комп'ютерний вірус                                          б) антивірусна програма

79.    Об'єктами можна вважати:

               а) письмовий стіл                                                       б) учня

               в) комп'ютер                                                                г) проміжок часу

д) затемнення сонця

80.    Які властивості може мати геометрична фігура, яка зображена на малюнку?

              а) форму                                                                     б) колір фігури

               в) колір межі                                                                г) вагу

д) смак

81.    Об'єктом називають

а) об'єднання об'єктів за назвою                                    б) поділ об'єктів на групи за значеннями властивостей

в) істоту, явище або предмет, на який          г) розподіл об'єктів на різні частини звернули увагу або з яким виконують дії

82.    Один об'єкт має завжди одну властивість

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

83.    Текстовими є такі об'єкти:

              а) символи                                                                  б) слова

               в) абзаци                                                                     г) схеми

д) зображення

84.    Текстові редактори призначені для опрацювання електронних документів, які містять

а) лише текст, що складаються із символів        б) лише текст, поданий у вигляді таблиці в) крім тексту й інші об'єкти

85.    Яка з програм у вказаному переліку є текстовим процесором?

              а) Блокнот (Notepad)                                                  б) Microsoft Word

               в) Paint                                                                        г) Медіапрогравач Windows

86.    Запустити на виконання програму Microsoft Word можна за допомогою значка

87.    При введенні тексту між словами завжди ставиться

              а) пропуск                                                                   б) кома

              в) два пропуски                                                           г) двокрапка

88.    Редагування тексту - це

а) внесення змін у текст               б) внесення змін у зовнішній вигляд тексту в) збереження тексту на диску у вигляді текстового файлу

89.    Текстовий курсор - це

      а) найменший елемент зображення на екрані        б) позначка у вигляді стрілки, або інших

зображень, що переміщується на екрані за допомогою миші

          в) блимаюча вертикальна позначка, що вказує на поточне місце в документі

90.    Зміна зовнішнього вигляду тексту

а) редагування тексту  б) форматування тексту в) створення проектів

91.    Які параметри накреслення символів використані у даному реченні?

Навчаючи інших,також вчися.

              а) напівжирний, підкреслений                                    б) підкреслений, курсив

               в) напівжирний, курсив, підкреслений                        г) звичайний, підкреслений

92.    Укажіть найменший об'єкт, який використовується при опрацюванні тексту у середовищі текстового процесора Microsoft Word.

               а) точка екрана (піксель)                                           б) слово

              в) символ                                                                     г) речення

93.    Текстовий документ може містити графічні об'єкти

     а) погоджуюсь                                                       б) не погоджуюсь

94.    Графічними є такі об'єкти текстового документа

              а) слово                                                                       б) малюнок

               в) схема/діаграма                                                       г) фотографія

д) абзац

95.    Отримання копії документа, зазвичай на папері

               а) створення документа                                             б) друкування документа

               в) відкриття документа                                                г) опрацювання документа

96.    Порядок дій, які необхідно виконати для досягнення мети та отримання результату, - це

               а) команда                                                                  б) план

              в) вказівка                                                                    г) інструкція

97.    Окрема вказівка для виконавця - це

               а) програма                                                                 б) алгоритм

               в) команда                                                                   г) наказ

99. Як називають послідовність команд, спрямованих на досягнення певного результату?

     а) Працею                                                             б) Алгоритмом

100.Комп'ютерна програма - це

      а) настільна гра, яку купили в магазині               б) алгоритм опрацювання даних, записаний

спеціальною мовою та призначений для виконання комп'ютером

      в) спеціальний запис на папері

101.Завантажити програмне середовище Скретч можна за допомогою значка

102.Файл, створений у середовищі Скретч, називають

               а) програмою                                                              б) алгоритмом

              в) проектом                                                                 г) контейнером


Ключ до тесту

1.       б (1 балів)

2.       а (1 балів)

3.       б (1 балів)

4.       а (1 балів)

5.       б (1 балів)

6.       д (1 балів)

7.       а (1 балів)

8.       а б (1 балів)

9.       г (1 балів)

10.     в (1 балів)

11.     а (1 балів)

12.     а б в г д (1 балів)

13.     в д (1 балів)

14.     а (1 балів)

15.     в (1 балів)

16.     б (1 балів)

17.     а (1 балів)

18.     б (1 балів)

19.     а (1 балів)

20.     г (1 балів)

21.     а (1 балів)

22.     б в г (1 балів)

23.     а б в (1 балів)

24.     а (1 балів)

25.     г (1 балів)

26.     в (1 балів)

27.     а б (1 балів)

28.     а г д (1 балів)

29.     а б г д е (1 балів)

30.     б (1 балів)

31.     б (1 балів)

32.     в (1 балів)

33.     г (1 балів)

34.     в (1 балів)

35.     г (1 балів)

36.     а в г д ж (1 балів)

37.     а (1 балів)

38.     а (1 балів)

39.     б (1 балів)

40.     а (1 балів)

41.     а (1 балів)

42.     а б в (1 балів)

43.     а (1 балів)

44.     а (1 балів)

45.     б (1 балів)

46.     б (1 балів)

47.     а (1 балів)

48.     в (1 балів)

49.     а б (1 балів)

50.     в (1 балів)

51.     а б (1 балів)

52.     а (1 балів)

53.     а (1 балів)

54.     г (1 балів)

55.     а (1 балів)

56.     б (1 балів)

57.     г (1 балів)

58.     а б в (1 балів)

59.     б (1 балів)

60.     в (1 балів)

61.     г (1 балів)

62.     г (1 балів)

63.     б (1 балів)

64.     б (1 балів)

65.     г (1 балів)

66.     б (1 балів)

67.     б (1 балів)

68.     в (1 балів)

69.     а (1 балів)

70.     б (1 балів)

71.     а (1 балів)

72.     б (1 балів)

73.     а (1 балів)

74.     б (1 балів)

75.     б (1 балів)

76.     б (1 балів)

77.     а (1 балів)

78.     а (1 балів)

79.     а б в д (1 балів)

80.     а б в (1 балів)

81.     в (1 балів)

82.     б (1 балів)

83.     а б в (1 балів)

84.     а (1 балів)

85.     б (1 балів)

86.     в (1 балів)

87.     а (1 балів)

88.     а (1 балів)

89.     в (1 балів)

90.     б (1 балів)

91.     б (1 балів)

92.     в (1 балів)

93.     а (1 балів)

94.     б в г (1 балів)

95.     б (1 балів)

96.     б (1 балів)

97.     в (1 балів)

98.     б (1 балів)

99.     б (1 балів)

100.  б (1 балів)

101.  в (1 балів)

102.  в (1 балів)

pdf
Додано
11 травня
Переглядів
303
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку