планування біологія 10 клас нова програма І семестр

Про матеріал
Підручник для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. – 272 с. : іл.
Перегляд файлу

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ БІОЛОГІЇ У 10 КЛАСІ

(70 год – 2 год на тиждень, із них 4 год резервних)

Підручник  для 10 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. – 272 с. : іл.

з/п

Дата

Тема уроку

Практична частина

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

Вступ (орієнтовно 4 год.)

1

 

ІНСТРУКТАЖ З ТБ

Міждисциплінарні зв’язки біології та екології.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

- система, біосистема, екосистема, навколишнє середовище, сталий розвиток природи і суспільства;

називає:

- основні галузі застосування біологічних досліджень;

наводить приклади:

 • біосистем різних рівнів;

характеризує:

 • властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію.

Діяльнісний компонент

розрізняє:

 • - біосистеми різних рівнів організації

Ціннісний компонент

оцінює:

 • важливість біологічних знань  для розвитку людства.

Вивчити §1 с.4         

2

 

Рівні організації біологічних систем та їхній взаємозв’язок. 

 

Вивчити §2  с. 8           

3

 

Фундаментальні  властивості живого.

 

Вивчити §3с. 11

4

 

Стратегія сталого розвитку природи і суспільства. 

 

Вивчити § 4 с. 15           

Тема 1. Біорізноманіття (орієнтовно 13 год.)

5

 

Систематика – наука про різноманітність організмів.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

систематика, номенклатура, класифікація, філогенетична систематика, популяція, віруси, прокаріоти, еукаріоти;

називає:

- сучасні принципи наукової систематики;

 • гіпотези походження вірусів;
 • шляхи проникнення вірусів у клітини;

наводить приклади:

- вірусів, бактерій, одноклітинних еукаріотів, грибів, рослин, тварин;

характеризує:

- критерії виду;

- віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні організми.

Діяльнісний компонент:

складає:

- характеристику виду за видовими критеріями;

- порівняльну характеристику: вірусів, віроїдів, пріонів; архей та бактерій; одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних організмів;

класифікує: 

- певні види грибів, рослин, тварин;

- визначає таксономічне положення виду в системі органічного світу.

 • Ціннісний компонент

оцінює:

- важливість систематики для сучасних біологічних досліджень.

Вивчити §5 с. 19           

6

 

Принципи наукової класифікації організмів.  Сучасні критерії виду. Навчальний проект

1. Складання характеристики виду за видовими критеріями.

Лабораторні роботи

1. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу (вид на вибір учителя).

Вивчити § 6с. 23           

7

 

Віруси. Особливості їхньої організації та функціонування.

 

Вивчити §7  с. 27 

8

 

Віроїди. Особливості їхньої організації та функціонування.

 

Вивчити §7  с. 27 

9

 

Пріони. Особливості їхньої організації та функціонування.

 

Вивчити §7  с. 27 

10

 

Гіпотези походження вірусів.

 

Вивчити §7  с. 27 

11

 

Взаємодія вірусів з клітиною-хазяїном та їхній вплив на її функціонування.

 

 

12

 

Роль вірусів в еволюції організмів.

 

Вивчити § 8 с. 30           

13

 

Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими видами.

 

Вивчити § 8 с. 30           

14

 

Прокаріотичні організми: археї та бактерії. Особливості їхньої організації та функціонування.

 

Вивчити §9, 10 с.34           

15

 

Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів. 

 

Вивчити § 11-13с. 42           

16

 

Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції.

 

Повторити § 5-17 с.           

17

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 З ТЕМИ «БІОРІЗНОМАНІТТЯ»

 

Повторити § 5-17 с.           

Тема 2.  Обмін речовин і перетворення енергії (орієнтовно 15 год.)

18

 

Білки, нуклеїнові кислоти, вуглеводи, ліпіди: огляд будови й біологічної ролі.

 

Знаннєвий компонент

оперує термінами та поняттями:

обмін речовин/метаболізм, фермент, вітамін, дихання, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, фототрофи, токсичні речовини;  

називає:

- структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму;

- критерії якості питної води;

наводить приклади:

- хвороб, пов’язаних з нестачею чи надлишком
надходження певних хімічних елементів, речовин;

характеризує:

- особливості енергетичного обміну клітин
автотрофних та гетеротрофних організмів;

- особливості знешкодження токсичних сполук в організмі людини;

 • нейрогуморальну регуляцію метаболізму в організмі людини;

пояснює:

- єдність процесів синтезу і розщеплення речовин в організмі;

-  роль АТФ у забезпеченні процесів метаболізму;

- роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму;

- роль окремих хімічних елементів, речовин в метаболізмі;

- необхідність знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

Діяльнісний компонент

складає схеми:

 • - обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини, їхній взаємозв’язок;

порівнює:

- енергетичне і пластичне значення різних речовин.

Ціннісний компонент

висловлює судження:

 • - щодо впливу на здоров’я людини різних речовин (корисних та шкідливих);
 • оцінює:

- важливість якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я.

Вивчити § 19, 20, 21  с. 75                       

19

 

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

Вивчити §  18 с. 71           

20

 

Енергетичне забезпечення процесів метаболізму. Способи отримання енергії в різних груп автотрофних та гетеротрофних організмів.

 

Вивчити §22, 23, 24  с. 86           

21

 

Роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією

 

 

22

 

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.

 

 

23

 

Роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму клітини та цілісного організму.

 

Вивчити § 18-025 с.98           

24

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ «ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ»

 

Повторити § 18-25

25

 

Вітаміни, їх роль в обміні речовин

 

Вивчити §  26 с.101    

26

 

ІНСТРУКТАЖ З ТБ

 

Практичні роботи

1. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.

 

27

 

Порушення обміну речовин (метаболізму), пов’язані з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин.

 

Вивчити § 29 с.113           

28

 

Значення якості питної води для збереження здоров’я людини. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин.

 

Вивчити § 29 с.115           

29

 

Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини.  

 

Вивчити § 30 с. 117           

30

 

Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму.

 

Повторити § 26-32        

31

 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК З ТЕМИ «ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ»

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, 10 клас, Планування
Додано
6 жовтня
Переглядів
59
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку