Порадник класному керівнику

Про матеріал
Даний порадник містить дуже багато корисного матеріалу для класного керівника : виховні години, тренінги, бесіди з елементами тренінгу, дискусії та диспути, тестові завдання, матеріали для роботи з батьками. Цей матеріал буде корисний молодим класним керівникам, сприятиме для розвитку логічного мислення, пам’яті, уваги, культури поведінки , вихованню моральних якостей учнів .
Перегляд файлу

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету

Полонської міської ради об’єднаної територіальної громади

Полонська гімназія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

Автор: Ботвін Оксана Олексіївна - класний керівник, вчитель англійської мови Полонської гімназії

 

 

 

 

 

 

 

 

Даний порадник містить дуже багато корисного матеріалу для класного керівника : виховні години , тренінги , бесіди з елементами тренінгу , дискусії та диспути , тестові завдання, матеріали для роботи з батьками. Цей матеріал прийде на допомогу  молодим класним керівникам , буде досить корисним , сприятиме для розвитку логічного мислення , памяті , уваги, культури поведінки , вихованню моральних якостей учнів .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Зміст

Виховання  в учнів ціннісного ставлення до себе  через призму виховного процесу  в навчальному  закладі ........................................................ 4

А на мою думку……………………………………..……..………. 7

Диспути, дискусії……………………………………………………...10

Тренінг « Щастя в наших руках»……………………………….........16

Ми обираємо здоров'я ……………..………………………………... .21

Здоров’я – головне багатство. ………………………………...….…..29

Народнi традицii здорового способу життя……………………….... 42

Українські історичні постаті в піснях………………….…………….56

Хай оживає істина стара: людина починається з добра…...….……..70

Про  дружбу  і  вміння  дружити. …………..……………………….. 81

Доброту  якщо  посієш,  збереш  гарний  урожай…………………..91

Книга – мій друг. ………………..………………………………… 102

Будь ввічливим.  …………………....…..…………………………....108

Професій є багато на світі…………………..……………………… 114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання  в учнів ціннісного ставлення до себе  через призму виховного процесу  в навчальному закладі

Виховання і лише виховання – мета школи

(І.Песталоцці)

Вам ніколи не спадало на думку поставити всім учням одне й те саме запитання: «Чи любиш ти себе?» Впевнена, що і ваші учні відповідять стверджувально «Так». І це не дивно. Адже, як же це, рідного, та не любити?  Та коли починаєш мову вести про те, що в тобі подобається, а що не подобається - картина змінюється: до стверджувального «Так!» додається поправка « але».

І дійсно, важко  дитині об’єктитвно себе оцінити та охарактеризувати,  правильно визначити своє особистісне «Я». В одних дітей це обгрунтування буде завищеним, в інших – занижене. Сьогодні важко  відшукати такого учня, щоб  його «Я - особистість» була ідеальна.

Сучасне суспільство вже має нову дитину, що вихована вуличним та віртуальним світом коп’ютерів і телевізорів. Байдужість, жорстокість, егоїзм, відчуття неповноцінності,  бездуховність, з ослабленим здоров’ям, низьким духовним розвитком, порушеною психікою. Ось, далеко не ввесь, перелік відпечатку сучасного часу. А звідси і низька успішність, апатія та пасивність до навчально-виховної роботи учня в школі.  Ось чому   сьогодні кожен педагогічний колектив виокреслює першочерговим завданням виховної роботи в школі ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДИТИНИ ДО СЕБЕ.

Виробити в дітей активну життєву позицію, зміцнити їх фізично, духовно та психічно – найважливіші завдання педагогів. Через призму виховного процесу проходить становлення маленького громадянина, змінюються його погляди та уподобання. Учень, що активно приймає участь у позакласних та загально шкільних заходах різко відрізняється від пасивного. Виступи на шкільній сцені перед аудиторією дітей та дорослих виробляють багато позитивних якостей:  діти стають комунікабельнікабельними, творчими, ініціативними,  культурними, артистичними, духовно збагачуються, швидко орієнтуються в різних ситуаціях та знаходять відповідне правильне рішення. Діти, що стають успішними у виховному процесі  стараються не відстати і в навчанні. Ставши лідером в одному учень, не усвідомлюючи того, тягнеться і до іншого.

Не відкрию нове, коли дозволю ще раз нагадати, що пуста посудина ніколи не залишається пустою. Вона завжди наповнюється. От тільки  від її наповнення  буде залежати і наше її сприймання. Отак і з дітьми.

Чим наповнили дитячу душу, свідомість найрідніші люди – батьки?    Якщо з дитиною постійно  спілкуються, грають, вирішують разом проблеми, радяться з нею, люблять її, поважають    – така дитина завжди буде успішною. Відсутність цього в житті дітей  матиме протилежний результат. Зазвичай діти, що виховувалися самі по собі та мали вуличне та телевізійне виховання  в школі мають низьку успішність, неадекватну поведінку та майже повну пасивність у житті класу та школи.  Їх важко розворушити, переконати, залучити до активної роботи. А якщо прийняти до уваги, що  в   більшості таких дітей і батьки мають ворожу позицію до школи, вчителів, майже не приділяють часу та уваги вихованню своїх дітей, то нам, вчителям, дуже тяжко розірвати це замкнене коло втраченості особистостей як дітей, так і батьків.  

Проте,   кожен з нас, педагогів, прагне внести свої корективи в удосконалення та виховання своїх вихованців, вказуючи напрямок руху кожному маленькому кораблику. Звичайно,  при цьому, пом’ятаючи слова Сенеки: «Якщо корабель не знає, до якого причалу він тримає курс, то ніякий вітер не буде йому супутнім», постійно формувати внутрішній світ особистого «Я» кожної дитини, вселяти впевненість в собі та усвідомлення корисності в суспільстві.

За останні роки всі творчі педагоги, продовжуючи надбання попередніх поколінь,  створили цілу систему роботи з дітьми, в основу якої закладена виховна робота щодо ціннісного ставлення  до свого «Я».

         Апробовані позакласні виховні заходи по формуванні фізичного, духовного, психічного, соціального «Я», формування здорового способу життя  відшукаєте на сторінках цієї книги.


А НА МОЮ ДУМКУ…

    Головна думка при спілкуванні: дитина – рівна нам людина. Так просто. Але визначення цього перевертає душу дорослого і дає щастя дітям.

С. Соловейчик

Не  буду ще раз доводити давно відоме, що  в суперечці народжується істина, а та людина, що може чітко висловити свою думку, поділитися  своїми спостереженнями, надбаннями та ще й  зможе переконати в цінності свого міркування заслуговує поваги та шани.

Та не кожній дитині дається досконало оволодіти мистецтвом  уміння говорити, висловлювати свою думку, аргументувати та доводити достовірність чи правильність свого судження.

      Покликання школи - дати не лише міцні знання, а й навчити дитину використовувати їх на практиці в повсякденному житті, цим самим утверджуючи своє «Я». Використовуючи різні форми та методи роботи на уроках вчителі прагнуть, щоб діти добре завоїли матеріал того чи іншого шкільного предмету, в більшості, слухаючи учнівські перекази матеріалу підручника, не приймаючи до уваги її особистісне «Я».  Можливо когось і дратує, що учень посмів заявити «А на мою думку…», але я вважаю, що це вже є невеликим успіхом в усвідомленні значимості отого «Я», що має право на утвердженні своєї думки та своєї позиції в житті.

Сучасні діти, що проводять багато часу біля телевізорів, комп’ютерів, мобільних телефонів  мало читають, в більшості мовчать, не вміють висловити свою думку, чітко розповісти сюжет кінофільму, тощо.   Саме виховний процес повинен компенсувати такі прогалини в учнів, навчити висловлюватися, стверджувати та заперечувати, розкривати свій внутрішній світ.  Через призму спілкування, диспутів та дискусій в позаурочний час педагог може реалізувати всі плани щодо виховання гармонійно розвиненої особистості.

Проведення диспутів під час виховного процесу таке ж необхідне, як і виховні години та години спілкування.  Теми підбираються відповідно до тематичних місячників та тижнів і пропонуються класним керівникам до планів роботи. Звичайно, повністю передбачити  все не можливо. Часто  диспути виникають експромтом, під час обговорення проблемних ситуацій в класі, після проведеної екскурсії, загальношкільного заходу, обговорення поведінки однокласників, моральних вчинків, норм людської поведінки і тому подібне. Від керівника залежить направлення в правильне русло теми диспуту та обговорюваних питань.

Заплановані наперед диспути та дискусії частіше оголошуються класними керівниками заздалегідь. Обираються ведучі, які з допомогою педагога готують до питань своєрідні вступи та пропонується дітям питання, що будуть розглядатися під час проведення диспуту і, звичайно, перелік літератури,  якщо це необхідно.

Класним керівникам необхідно пам’ятати, що теми та питання диспуту, після їх оголошення, вже не потрібно змінювати. А якщо і виникає така потреба, то хай це буде темою наступного диспуту у вашому класному колективі.

Під час диспуту важливо виробити і  правила їх проведення, що стануть  основними орієнтирами під час обговорення.

Правила  проведення диспуту:

 1.                                        Не будь байдужим. Включайся в дискусію.
 2.                                        Поважай виступаючих. Слухай уважно співбесідників.
 3.                                        Не перебивай.
 4.                                        Не критикуй виступаючого. Обговорюй ідею його виступу.
 5.                                        Працюють всі!
 6.                                        Дотримуйся правила піднятої руки.
 7.                                        Не смійся з виступаючого. Всім властиво помилятися в своїх судженнях та доведеннях.

Найчастішими темами диспутів в школі обираються такі, що стосуються ціннісного ставлення учнів до  себе, суспільства, родини.

Під час проведення диспуту важливо, щоб класний керівник був його  невидимим режисером  та постановником. Вміле поєднання педагогічної майстерності з педагогічним тактом та етикою дає можливість тактовно виправити, підказати  чи направити дискусію в правильне русло. Вчитель повинен добре фіксувати всі відповіді учнів, вибрати головне, найцінніше  та підвести дітей до висновку чи аргументовано довести хибність їх думки.

Пропоную теми  диспутів щодо ціннісного ставлення учнів до себе, що допоможуть вам  організувати цікаво і корисно виховний процес у вашому  дитячому колективі.

 

 

 

 


ДИСПУТИ ТА ДИСКУСІЇ

(Для учнів 5-9 класів)

Я – гармонійно-розвинена, здорова особистість

1. Чи може бути кожна людина гармонійно розвиненою особистістю в наші дні?

2. А ви самі?  Чи можете ви назвати себе гармонійно розвиненою особистістю? Якщо ні, то що цьому заважає?

3.  Що можна зробити, щоб кожна молода людина змогла рости духовною і удосконалюватися фізично?

4. Як уникнути негативних проявів та звичок у своєму житті?

5. А якщо вони є – як їх позбутися.

Що чекає від нас наша Україна?

 1.   Як ти розумієш свій обов’язок  перед народом, державою?
 2.   Чим привабливі люди  неспокійної душі та громадянського обов’язку?
 3.   Що значить добропорядність у відношенні з людьми?
 4.   Твоє місце в житті? Чи бачиш ти його?
 5.   Спостерігач чи будівничий  життя?

 

Чи готові ви до майбутнього життя?

 1.               Кожному по потребах – що це значить?
 2.               Чи потрібні шкільні знання в дорослому житті?
 3.               Щоб ти хотів у собі удосконалити чи чому навчитися, щоб змінити своє «Я»?
 4.               Що ти розумієш під особистою власністю? Як бути з особистою власністю?
 5.               Що для тебе вагоміше: матеріальне чи духовне? Чому?

Моє покоління. Яке воно?

 1.               Що ви думаєте про своє покоління? Чи подобається воно вам? Чи влаштовує воно вас?
 2.               Які характерні риси вашого покоління?
 3.               Що ви знаєте про своїх ровесників з-за кордону? Порівняйте нашу молодь з ними?
 4.               Які проблеми існують в нашої молоді? Чи задумувалися ви над шляхами вирішення подібних проблем?

Поспілкуємося про красу

 1.               Що таке людська краса?
 2.               Який ваш ідеал прекрасного?
 3.               Що це значить творити по законах краси?
 4.               Що ти розумієш під художнім смаком? Чи потрібен він людині?
 5.               Чи можна прожити життя без краси?
 6.               Як створити свій власний світ краси?

Ти красивий?

 1.               Чи  можна судити про людину по її зовнішності?
 2.               Що ми розуміємо під внутрішньою красою людини?
 3.               Які людські якості ти вважаєш найбільш гідними?
 4.               Що таке душевна щедрість?
 5.               Які риси характеру найбільш цінні?

Які ми є та яким ми хочемо бачити свого ровесника?

 1.               Краса –це внутрішній чи зовнішній зміст душі?
 2.               А ти вмієш розгледіти красу?
 3.               Захоплення веде до однобокості?
 4.               Як ти відносишся до фанатиків своєї справи та їх уподобання?
 5.               Яким ми хочемо бачити свого ровесника?
 6.               Що значить для тебе бути сучасним ?

В чому щастя твоє, людино?

1. Який зміст ти вкладаєш в поняття щастя?

2. Життя без праці – дорога в нікуди?

3. В чому, на твій погляд, краса та поезія людських відносин?

4. Про яке щастя ти мрієш?

5. Що означає жити по совісті?

Кохання та сім’я

 1.               Прийшло кохання. Мрії та реальності.
 2.               Це тільки стосується мене чи й інших?
 3.               Чи готові ми до  сімейного життя в молодому віці?
 4.               Сім’я – тягар чи щастя?
 5.               Гармонія в сім’ї. Чи впливає вона на формування особистості дитини?

В чому сила та краса любові?

1. Як ви розумієте такі вислови: «Яка людина, така і її любов»                   ( Еренбург) та «Коханню всього мало. Воно має щастя, а хоче раю, має рай – хоче неба. О люблячі! Усе це є в вашому коханні. Зумійте тільки знайти» (Віктор Гюго)

2. Чи може любити красиве людина з низьким рівнем культури?

3. Чи потрібно боротися за любов? А може   це приниження людської гідності?

4. Любов і розум. Вороги вони чи друзі?

5. Ревнощі – ознака любові чи егоїзму? Прикрашають вони любов чи ні?

6. Існує думка, що для любові потрібні перевірки та випробування. Чи так це? Якщо так, то які?

7. Сучасна любов. Яка вона? Чи схожа вона на любов ваших батьків та бабусь?

8. В чому сила та краса любові?

Все про романтику

 1.               Що  ви розумієте під романтикою?
 2.               Що означає романтика буднів?
 3.               Чим відрізняється романтика від екзотики та молодецтва?
 4.               Як бути з романтикою кохання? Чи потрібна вона?

 

 

 

Герої мого часу

 1.               Хто, на твою думку, герої нашого часу?
 2.               Геройський вчинок  із-за вигоди та нагороди чи за совістю?
 3.               Спішити жити красиво. Що це значить?
 4.               Вибір друга чи уміння дружити? Що важливіше?

 

Ціль життя – сенс життя

 1.               Чи  заслуговує кожна людина в майбутньому мати достойне  щасливе життя?
 2.               Чи повинні ви думати  і дбати тільки про себе?
 3.               Як найти своє місце в житті?
 4.               Які у тебе плани на майбутнє?  До чого ти стримишся? Чи реальні вони?
 5.               Чи потрібна людині головна ціль в житті і до чого вона зобов’язує?
 6.               Що таке, по твоєму, вільна і не залежна особистість ?
 7.               Твої права і обов’язки? Як ти користуєшся своїми правами?
 8.               Як ти розумієш вислів: «Світи іншим – сам не згориш»

 Про дружбу і друзів

 1.               У тебе є друг? Він найкращий?
 2.               Що це значить: самий кращий друг?
 3.               А ти хороший друг?  Щоб ти в собі змінив, щоб стати дійсно хорошим другом?
 4.               Відмінні  друзі – вони відмінники? Чи це обов’язково?
 5.               Відмінники… Які вони?  Це на все життя?

Сучасний ідеальний учень. Який він є?

1. Чи  навчаємося ми на повну силу? Якщо ні, то хто нам заважає бути успішним?

2. Потреба чи престиж бути ідеальним учнем?

3. Що означає бути ідеальним?

4. Сучасний ідеальний учень. Який він є?

5. Що спонукає ідеальних учнів до відмінного навчання?

6. Чи можу я стати ідеальним учнем?  Що потрібно для цього зробити?

Я – будівничий свого життя

1. «Що посієш – те й пожнеш». Чи згоден ти з цим твердженням? Доведи на прикладах власного життя та життя знайомих, героїв книг.

2.  Будувати, чи руйнувати, спостерігати чи  бути учасником? Чи одинаково це для тебе? Що для життя цінніше?

3. Що необхідно людині для того, щоб прожити добре своє життя?

4. Основний будівничий твого життя. Чи залежить майбутнє  життя від твого відношення до свого «Я», до навчання та виконання своїх обов’язків?

Духовні потреби  та ідеали мого „Я”

 1.               Мій внутрішній світ. Чи відповідає він моєму образу.
 2.               Ідеали мого «Я». Які вони?
 3.               Мої духовні потреби.  Чи  відповідають вони вимогам часу?
 4.               Чи впливає духовний розвиток особистості на формування людини, яка здатна будувати життя, що варте людини.

Мої права – мої обов’язки

 1.               Мої  права і обов’язки вдома та  школі.
 2.               Чи завжди вдається мені дотримуватися своїх обов’язків?
 3.               Чи завжди я правий?
 4.               Якщо порушені мої права, то…
 5.               Якщо постійно ігнорую свої обов’язки, то…

Чи потрібні нам музеї та виставки?

 1.   Для чого потрібні музеї та виставки?
 2.   Це дань моді чи  збереження історичних та мистецьких цінностей?
 3.   Які музеї та виставки цінніші:  історичні чи мистецькі? Чому?
 4.   Чи потрібні музеї  та виставки витворів сучасного мистецтва?
 5.   Яку цінність мають музеї та виставки для формування гармонійно розвиненої особистості?

Що шкодить здоров’ю і як  не піддатися шкідливим звичкам?

1. Твоє здоров’я - це дар Божий?

2. Чи залежить здоров’я від твого ритму і стилю життя?

3. Чому ми хворіємо?  Що робити, щоб не захворіти? 

4. Що ти знаєжш про шкідливі звички? Як не піддатися шкідливим звичкам?           

                                                   Я і моє майбутнє

1. Мрії та реальності майбутнього життя.

2. Чи віриш ти в щасливе життя?

3.  Що необхідно робити сьогодні, щоб було добре в майбутньому?

4. Чи залежить майбутнє від сьогоднішньої праці в школі?

5. Як ти розумієш: «Як на долі написано буде». Від кого залежить майбутнє: від тебе чи долі?

5. Чи спроможні батьки змінити мою долю, моє життя?


ТРЕНІНГ

« ЩАСТЯ В НАШИХ РУКАХ»

Мета: розкрити дітям розуміння по­няття щастя, допомогти глибше засвоїти поняття «щастя», сприяти розвитку вміння во­лодіти ним, бути успішним, впевненим в собі та вмінням приносити щастя іншим людям, прагнення стати  активним будівничим вселюдського щастя.

Вчитель.

Щастя — як мить, єдина мить,

Махне крилом — і пролетить...

 Але в цю мить, коротку мить,

Було і сонце, і блакить.

Я, поки серцем не зачах,

Вкарбую їх в своїх очах.

Бо щастя мить — це для життя,

 А вічність — це для забуття.

      Сьогодні ми з вами проведемо мову про щастя. Голина нашого спілкування     « ЩАСТЯ В НАШИХ РУКАХ»

Перш ніж розпочати наше за­няття, нам потрібно пригада­ти правила роботи під час тренінгу:

 • Не будь байдужим.
 • Принцип «тут і тепер».
 • Поважай виступаючих. Слухай уважно співбесідників.
 • Щирість у спілкуванні.
 • Не перебивай.
 • Не критикуй виступаючого. Обговорюй ідею його виступу.
 • Працюють всі!
 • Дотримуйся правила піднятої руки.
 • Не смійся з виступаючого. Всім властиво помилятися в своїх судженнях та доведеннях.

 

Вправа «Коло рук»

Мета: Спонукати учнів налаштуватися на спільну розмову, виховувати взаємоповагу та любов один до одного.

Вчитель: Візьміться за руки, уявіть у своїх грудях вогник добра, ніжності, любові; уявіть, як він збільшується, його сила пере­ходить у праву руку і вливається у долоню того, хто біля вас праворуч, насичується його любов'ю та рухається далі по колу. Потім любов повертається, збагачена від сердець інших учасників групи.

Вправа «В твоїх руках щастя»

Мета: викликати відчуття  особистого щастя, потребу в ньому та залежність щастя від самої особистості.

 Вчитель: Де знаходиться щастя ? Чи можемо його побачити?  Чи можемо на всі легені вигукнуть:  «Я щасливий!» Давайте поробуємо відповідати на ці запитання. Почнемо з мене.  Ось моє щастя- воно в моїх руках. Таке гарненьке та кудлатеньке. Я щаслива. І щастя моє в моїх батьках, чоловікові, дітях, в любимій роботі і у вас, моїх вихованцях. Я передаю його ніжно вам, а ви до мого щастя додайте свого частиночку  щоб вийшло одне велике щастя нашого колективу. (Передають з рук в руки уявне щастя та називають свої аргументи  щасливої дитини.

Вправа «Асоціації»

Вправа «Щастя — це...»

Мета: усвідомлення, що розуміння щастя у кожного своє , яке є частиною  вселюдського; розкрити глиби­ну розуміння поняття щас­тя учасників та в процесі обговорення спри­яти розвитку унікального

вміння володіти ним та робити все можливе для утвердження на Землі вселюдського щастя..

Матеріали ватман та  кольорові маркери, або просто дошка з крейдою.

Вчитель:

 

 

Колективна  робота «Щастя — це...»

Чи може буди одинаково щасливим кожен? Звичайно, ні. Адже в кожного різна і мірка щастя, і його відчуття.  На дошці ви бачите два безпроменевих сонечка: «Щастя особистісне» та «Щастя вселюдське». Кожен з вас повинен намалювати промінчика та відповідно зробити на ньому запис.

Вправа «Намалюю щастя»

Мета: Створити малюнок щастя. Усвідомити, що кожен має право на щастя і воно завжди реальне.

 1.         Поділ на групи по кольорах.
 2.         Намалювати картину щастя.
 3.         Презентація робіт.

Вправа «Ви­датнні люди про щастя»

Мета: за допомогою висловів видатних людей розкрити поняття «щастя».

Матеріали: аркуші паперу з висловами про щастя.

Вчитель. Я пропоную вам познайомитися з  висловами видатних людей про щастя. Вдум­ливо їх прочитайте їх та дайте обґрунтовану відповідь: як ви розумієте поняття щастя в інтерпретації видатної особи, і чи погоджує­теся ви з нею.

 Як мені даровано багато,
Скільки в мене щастя, чорт візьми! —
На землі сміятись і страждати,
Жити і любить поміж людьми!

(В. Симоненко).

 • Оце і є бути щасливим — знайти са­мого себе (Г. Сковорода).
 • Одна справа — знати витоки ріки Нілу і план лабіринту, а інша — розуміти суть щастя (Г. Сковорода).
 • Життя дається нам ненадовго, воно, саме по собі, і є найбільше щастя (С. Сергєєв-Ценський).
 • Людину створено для щастя, як птаха для польоту (В. Короленко).
 • Щастя подібне до нічного неба: немає такого кутка, в якому б око, яке видивляєть­ся невпинно, не відкрило б зрештою якоїсь зірки (О. Фельє).

 3 тобою жити на одній землі —
Яке велике щастя! (О. Олесь).

 • Щасливим є не той, кого таким вва­жають інші, а той, хто сам себе щасливим вважає (Публілій Сір).

 У щастя людського два рівних є крила:
Троянди й виноград — красиве і корисне

(М. Рильський).

 • Щастя полягає в тому, щоб займа­тися тим, до чого людина має покликання  (Л. Толстой).
 • Є два бажання, здійснення яких може бути для людини правдивим щастям, — бути корисним і мати спокійну совість (Л. Толстой)

Щасливий той, хто бути сам собою може (Ф. Гагедорн).

Вправа «Рецепти щастя. Все в твоїх руках.»

Мета: дати можливість учням відчути власні сили у побудові свого життя та  створенні щастя.

Вчитель:  Перед тим, як приступити до виконання наступної вправи пропоную вам послухати притчу.

Притча «Все в твоїх руках»

     Перед вами чисті аркуші паперу. Кожен з вас запише рецепт свого щастя  та загнетеаркуш, щоб не було видно ваш запис іншому учаснику тренінгу. Після того, як закінчите всі писати – ми відкриємо і прочитаємо кожну вашу пораду.

Вправа « Я тобі бажаю…»

Мета: вчити дітей людяності, доброти, щирості, уміння робити приємне іншим людям.

        Передаємо квітку по колу кож­ному учасникові, своєму сусідові праворуч, уголос говоримо якесь побажання.

Вчитель. Підсумок роботи учасників тренінгу.

Не плач, коли життя жорстоке

Тобі стежину шле лиху,

Ще знайдеш щастя синьооке

На вкритім тернами шляху.

І не сумуй, коли яскраве

Для тебе сонце вмить зайде,

Ще прийде час — і зірка слави

Смарагдом в душу упаде.

Життя — це поле щастя й муки,

Тому до труднощів звикай,

Та головне — безсило руки

Ніколи ти не опускай!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИ ОБИРАЄМО ЗДОРОВ'Я

Усі здорові люди люблять життя

Генріх Гейне

Мета: розвивати в учнів уміння та навички свідомого вибору здорового способу життя та формувати відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Розкриття шкідливості паління, вживання алкогольних напоїв для росту і розвитку дітей.

Вироблення настанов приймати правильне рішення і сказати «ні» шкідливим звичкам.

 

Ведучий. Доброго всім здоров'я. Сьогодні ми разом поговоримо про здоров'я: як ми до нього ставимося? Яку роль воно відіграє в нашому житті? Чи є перешкоди для його збереження і як їх мож­на подолати? Адже з давніх-давен український народ найбільшою цінністю у житті вважав здоров'я. Навіть вітаючись і прощаючись, люди бажали один одному здоров'я: «Здоровенькі були», «Дай Боже  здоров'я!», «Здрастуйте!».

 • А зараз погляньте на модель здорової дитини.

Діалог

(Без стуку до класу входить Шаман Нікотин.)

Шаман Нікотин. Ха! У вігвамі, де столи, всі зібрались!? Мо­лодці! Почорню все дьогтем чорно, стане, як у кузні горно! От де здобич для друзяк! Де ви, слуги! Гей сюди!

(До класу входять Вірус і Мікроб.)

Психолог. Хвилинку! Вибачте, будь ласка! У нас іде заняття. А ви хто?

Вірус, Мікроби. Ми не просто так хвороби, всі кругом бояться нас.

Найстрашніші ми мікроби, заразитись можеш враз!

Хап-хап-хап! Заразити можем вас!

Шаман Нікотин

Я, Нікотин, шаман місцевий, за вігвамом, де грядки

Хлопці часто смалять цигарки, дим коромислом висить,

На кілометр там смердить.           

У  школу йдете — закуріть!

І диміть, диміть, диміть.

Замість чаю пийте пиво

І хворійте всі щасливо!

Психолог

Шамане Нікотине, ви потрапили не в свій вігвам.

Це школа — де всі школярі — хоч і невеличкі,

Виробляють добрі звички,

Щоб здоров'я вберегти і щасливими рости.

Вірус, Мікроб

Нащо вам здоров'я мати? Краще хворим пролежати!

Бо ж не треба вчить уроки, ні гулять, ні розважатись,

Ані в той футбол ганяти, м'яч в ворота забивати,

їжте блекоту й дурман, в голові носіть туман.

Психолог. Людина, яка починає курити в шкільному віці, вкорочує собі віку на 15—20 років. Одна викурена сигарета забирає 7 хв життя. Від однієї сигарети утворюється до 2 л диму, у якому міститься до 3 млрд шкідливих речовин, зокрема й канцерогенні (сприяють виникненню ракових пухлин).

Сценка « Курець на прийомі у лікаря»

  Добрий день, лікарю!

  Добрий день! Сідайте. Які проблеми вас непокоять?

  Біль у грудях, кашель.

Лікарь слухає фонедоскопом легені та серце:

  Дихайте, дихайте, глибше, не дихайте, дихайте... Ну що, голу­бе, серце б'ється дуже часто, а в легенях свистить, хрипить, шипить, неначе в старій гармошці. Курите?

  Так, трошки...

  Як це? Скільки років курите?

  Не пам'ятаю, ще до школи спробував.

  Так, стаж куріння чималий. Але добре, що хоч зараз прийшли до лікаря. Констатую бронхіт, запалення легенів. Треба флюрографію для виключення туберкульозу. «Бички» піднімав?

  Бувало...

  Знаєш, що таке туберкульоз? Це рани на легенях, спричинені туберкульозною паличкою. Людина не зможе дихати через такі легені. (Показує знімки здорових і уражених легенів туберкульозом.)

  Лікарю, лікарю, врятуйте мене! У мене є шанс вижити?

  Тобі негайно потрібно кинути курити, інакше...

  Я кину курити, я хочу жити. (Обговорення сценки.)

Психолог. Діти, а давайте запросимо шамана Нікотина, Віруса і Мікроба до нас на виховну годину і доведемо їм, що найдорожче для нас — це здоров'я.

(Шаман Нікотин, Вірус і Мікроб сідають у залі.)

Шаман Нікотин. А для чого нам здоров'я? І ми щось не дуже добре розуміємо, що таке здоровий спосіб життя? І хто, що шкодить здоров'ю

Психолог. Діти, давайте допоможемо Нікотину, Вірусу і Мікробі зрозуміти і усвідомити, для чого нам потрібне здоров'я, від чого залежить стан нашого здоров'я.

 (Психолог задає запитання залу)

-Для чого нам здоров'я?

-Що заважає людям бути здоровими?

-Що шкодить здоров'ю?

-Від чого або від кого залежить наше здоров'я?

Психолог. Отже, ми побачили, що здоров'я допомагає досягти

успіхів і залежить від багатьох факторів.

На­приклад від куріння, вживання алкоголю. Ми знаємо, що це шкід­ливо, і люди теж про це знають.

(В обговоренні беруть участь Шаман Нікотин, Вірус і Мікроб.)

Ми зробили вибір і готові виру­шити до вершини свого здоров'я, а крокувати цим шляхом нам допо­можуть бажання бути здоровими, творчість, фантазія.

Вправа-рухавка «Малюємо циф­ри»

Мета: зняття фізичного та емо­ційного напруження, покращення настрою в групі.

Учням пропонують малювати у повітрі цифри різними частинами свого тіла:

1 — носом,

2 — правим плечем,

3 — лівим плечем,

4 — правою ногою,

5 — лівою ногою,

6 — ліктем правої руки,

7 — ліктем лівої руки,

8 — коліном правої ноги,

9 — коліном лівої ноги,

10 — сідницями.

Вправу можна повторити.

Вправа «Кулька здоров'я»

Кожен учень на повітряній кульці пише маркером позитивні сло­ва, які асоціюються зі здоров'ям, побажання, малює радісне личко. Потім кульки з'єднуємо і стають вони однією великою кулею, сим­волом здоров'я.

Психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо ще й  про напої та про вплив, який вони мають на організм людини, спробуємо визначи­ти, чи корисний для нас з вами той чи інший напій, чи, можливо, він завдає шкоди нашому здоров'ю. Давайте назвемо напої, які ми вживаємо і які просто знаємо.

(Відповіді дітей)

Наприклад, березовий сік — багатий поживними речовинами, зміцнює імунітет, очищає організм від інфекцій, ліків та інших шкідливих речовин, які накопичилися протягом року.

-А що ж відбувається, коли алкоголь потрапляє в організм?

 Внутрішні органи дітей і підлітків інтенсивно ростуть. Шлунок, стравохід (показує на муляжі) в дитячому, підлітковому віці покриті тонким епітелієм. Алкоголь нібито обпікає його, потрапляє в стравохід, кишечник — відбувається злущування клітин, з'являються маленькі виразки-рани. Порушується секреція і склад шлункового соку, яким перетравлюється їжа. А це погіршує засвоєння їжі, що обов'язково негативно відбивається на рості і розвитку дітей і підлітків. Дуже сильну токсичну дію алкоголь дає на всі органи людини (показує на муляжі):

печінка — її клітини відмирають, серце — змінюється ритм і частота биття; кров — змінюється захисна функція білих кров'яних тілець, які боряться з мікробами і вірусами, отже зменшується імунітет людини;

нервова система — алкоголь затримує в мозку ріст і розвиток нервових клітин, порушує їхнє функціонування; звичайно, пору­шується і розвиток здібностей: дитина або підліток починає погано думати, погіршується логічне мислення, увага, пам'ять, що одразу ж відбивається на результатах навчання.

Сценка «Алкоголік на прийомі у лікаря»

— Добрий день, лікарю!

— Добрий день! Які проблеми вас турбують?

— Болить під ребром праворуч.

Лікар пальпаторно обстежує тіло хворого.

— Випиваєте? І що п'єте?

— На що вистачає грошей: вино, пиво, самогон, горілку.

— Сім'я є?

— Була сім'я... Дружина із сином пішли від мене, навіть виїхали в інше місто.

— Напевно, ваші випивки їм дуже набридли. А тепер ходите не­голений, брудний, голодний, шукаєте тільки те, що можна випити... Ви повинні знати, що у вас печінка роздута, як гарбуз. І все це — від випивок. Насамперед потерпає від різних отрут, зокрема алкого­лю, — печінка. Ось подивіться на цей малюнок, як змінюється вона під впливом алкоголю. Постійне отруєння її цими речовинами спри­чиняє запальний процес, ускладненням якого є цироз печінки, коли печінкові клітини гинуть і замінюються на сполучну тканину.

— Оце в мене така страшна печінка? Чи можна мені чимось до­помогти?

— У першу чергу, ви повинні самі собі допомогти — повністю забути про спиртні напої. Тільки у такому разі лікування буде ус­пішним.

— І я буду жити?

— Так, ще й сім'ю повернете.

— Дякую вам за надію.

— Ваше життя у ваших руках!

Читець

У драмі людській небагато дій:

Дитинство, юність, молодість і старість.

Роби, що хоч, ридай або радій.

Неси свій хрест.

Все інше — позосталість.

Настане час, і піде все в архів.

Уламки долі винесе на сушу.

Життя — спокута не своїх гріхів,

Життя — це оббирання з реп'яхів,

Що пазурями уп'ялися в душу.

 

 

 

 

Вікторина 

 ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 1. Дайте визначення, що таке куріння? (Куріння — це умовний реф­лекс, якщо його не підтримувати, він обов'язково згасне.)

2. Назвіть формулу самонавіювання проти куріння. (Курити мені не хочеться. Воно шкодить мені. Я не сприймаю диму.)

3. Як можна згасити потяг до сигарети? (Фізичними вправами — 10 присідань, вийти на прогулянку, пробіжка — 1—З км , корисно при цьому випити склянку холодної води та прополоснути рот содовим розчином — 0,5 чл. соди на склянку води.)

4. Коли і хто відкрив тютюн? (X. Колумбу 1492р. відкрив не тільки Америку, але і тютюн.)

5. Кому із відомих російських письменників належать ці рядки: «По тому, як кинув курити, у мене більше не буває похмурого, три­вожного настрою»? (А. Чехов.)

6. До чого призводить пияцтво? (Порушення дисципліни, амораль­ність у побуті, травми й аварії, різні захворювання.)

7. На який орган людського організму алкоголь впливає негатив­но в першу чергу? (Головний мозок.)

8. Чи є зв'язок між курінням та наркоманією? (75 % наркоманів курили чи курять.)

9. Чому наркотики набагато небезпечніші для дітей і підлітків, ніж для дорослих? (Швидше виникає наркотична залежність, передо­зування призводить до смерті.)

10. Який найпоширеніший наркотик серед підлітків? (Марихуана.)

11. Ризик яких захворювань викликає куріння марихуани? (Брон­хіт, рак легенів, погіршується розумова діяльність, ушкоджуються всі внутрішні органи.)

12. Діяльність спеціалістів і волонтерів, спрямована на зміну по­ведінки, що може знизити бажання курити, пити алкоголь чи вживати наркотики. (Профілактика.)

13. Добровольці, які розповідають своїм одноліткам про шкід­ливість вживання наркотиків, тютюну та алкоголю. (Волонтери.)

Психолог. Найцінніше в людини — це її життя. Життя — багатство, дане кожному з нас батьками. І дуже хочеться, щоб воно було краси­вим і щасливим. А це можливо тільки за умови міцного здоров'я. Не випадково в народі виникли прислів'я:

   Гроші загубив — нічого не загубив, здоров'я загубив — загубив усе.

    Здоров'я не купиш.

    Здоров'я — всьому голова.

Яким буде ваше здоров'я і, відповідно, ваше життя залежить від вас. Ваше здоров'я і життя — у ваших руках!

Друзі, подивіться, що ж сталося з нашими гостями, їх не можна впізнати: Шаман Нікотин перетворився на садівника Ніка...

Садівник Нік. Так, як я хочу прожити довго і не хворіти, бути щас­ливим, дужим!

Психолог. Вірус — на Вітю, Мікроб — на Макса (які теж замис­лилися над тим, що їхнє життя — в їхніх руках, адже здоров'я не купиш — його розум дарує!).

Психолог. Наше заняття добігає кінця.

-Що ж потрібно, щоб ми були здоровими, щоб наші мрії здійснилися?

(Вести здоровий спосіб життя, знати, чого хочеш, не лінуватися...)

-А що потрібно, щоб це реалізувалося?

 (Не тільки говорити, а й діяти).

- То від кого ж або від чого залежить наше здоров'я?

(Наше здоров'я — у наших руках!)

 

 

                          ЗДОРОВ’Я – ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО

Мета: підвищувати рівень фізичного, психічного та духовного здоров’я; прищеплювати  навички здорового способу життя, вміння приймати оптимальне рішення щодо збереження та зміцнення здоров’я в різних життєвих ситуаціях; скласти нетерпиме ставлення до шкідливих звичок; формувати засади загальнолюдської моральної і   духовної культури здоров’я.

Обладнання: кросворд

Здоров’я – це безцінний дар природи, воно                                                                                  дається, на жаль, не навіки, його треба берегти.

                     Але здоров’я людини багато в чому залежить 

                      від неї самої, від її способу життя, умов праці,

                      харчування, її звичок та духовності.

                                                                 ( І. П. Павлов)

 

Слово вчителя.

    Здоров’я людини – це не просто відсутність хвороб. Це значно ширше поняття. У здоровому організмі не порушені будова і функції органів і систем. Здоровий організм здатний пристосовуватися до дії різноманітних факторів (фізичного навантаження,тепла, холоду тощо) і зберігати свою стабільність.

  Вивченням формування, збереження і зміцнення здоров’я займається науково-навчальна дисципліна – валеологія (від грецького valeo – здоров’я, logos – вивчати). Яким чином можна виміряти й оцінити «кількість» і «якість» здоров’я? Висновки про кількісні показники можна зробити на основі досліджень. Оцінка якісного стану здоров’я здійснюється завдяки порівнянню показників конкретної людини з середніми значеннями цих показників у людей даного віку, статі. Так, якщо ви можете виконати фізичну роботу швидше, ніж більшість ваших однолітків, при меншій частоті серцевих скорочень, це означає, що у вас є фізичне здоров’я. Якщо ви ніколи не хворієте на простудні інфекційні хвороби, це свідчить про те, що захисні сили вашого організму в порядку і ви здорова людина. Якщо ви завжди врівноважені, життєрадісні, вас не лякають труднощі, ви задоволені своїм житттям, це означає, що ваше психічне здоров’я в нормі.

  Основи здоров’я закладаються у дитячому та юнацькому віці. Тому з дитинства треба піклуватися про своє здоров’я.

Робота учнів із схемами (праву частину схеми учні заповнюють самостійно)

                                       - раціональне харчування

                                      - дотримання режиму дня

                                       - дотримання норм гігієни

 Моєму здоров’ю допомагає :

  - відмова від шкідливих звичок

 - загартовування

 - позитивні емоції

- знижена рухова активність

 - невміння чергувати працю і відпочинок

 - схильність до конфліктів

Моєму здоров’ю шкодить:

- шкідливі звички

- недотримання норм гігієни

 - надмірність у їжі

- відсутність режиму дня

Слово вчителя

  Час життя для кожної людини визначається не тільки його генною програмою, а й способом поведінки, звичками і т. д., – стверджують французькі вчені. Для тих, хто хоче завжди мати гарний вигляд, зберегти молодість і продовжити час життя, пропонуються поради, яких дотримується більшість довгожителів у різних країнах, причому, часом неусвідомлено.

 1.               Частіше бувай на свіжому повітрі. Воно допоможе загартуватися організмові, прогулянки зміцнять твою нервову систему.
 2.               Рано лягай спати і рано прокидайся (бажано в один і той же час).
 3.               На сон необхідно виділяти не менше 7 і не більше 9 годин. Спокій того, хто спить, ніщо не повинне порушувати.
 4.               Не вживай дуже часто чай і каву, не кури і не вживай спиртне.
 5.               Їж м’ясо не частіше одного разу на добу, більше вживай овочів і фруктів у будь-якому вигляді.
 6.               Не приймай кожного ранку теплу ванну.
 7.               Пий, по можливості, якомога більше чистої води.
 8.               Намагайся носити білизну із натуральних волокон, краще з льону.
 9.               Відпочивай повноцінно один раз на тиждень, не втомлюй себе навіть писанням чи читанням.
 10.          Уникай великих хвилювань і напруженої розумової праці.
 11.          Не займайся тривалий час одноманітною і монотонною роботою.

Бесіда

-А як ви ставитеся до цих порад?

Слово учителя

Здавна народ ставився до здоров’я як до найвищого скарбу. Тому і склав приказки і прислів’я про здоров’я. Зараз оголошується конкурс знавців приказок і прислів’їв про здоров’я.

(Учні діляться на 2 команди. Перемагає та команда, яка назве більше прислів’їв і приказок про здоров’я. )

Для довідки:

 1.               Найбільше багатство – здоров’я.
 2.               Здоровому все здорово.
 3.               Було б здоров’я – все інше наживем.
 4.               Держи ноги в теплі, голову в холоді, живіт в голоді – не будеш хворіть, будеш довго жить.
 5.               Держи голову в холоді, ноги в теплі, проживеш довгий вік на землі.
 6.               Коли болять кості, той не думає вгості.
 7.               Здоровий, як циганова коняка: день біжить, а три лежить.
 8.               Як нема сили, то й світ не милий.
 9.               Світ великий – було б здоров’я.
 10.          Подивись на вид та й не питай про здоров’я.
 11.          Здоров’я маємо – не дбаємо, а стративши – плачем.
 12.          Як на душі, так і на тілі.
 13.          Бережи одяг, доки новий, а здоров’я – доки молодий.
 14.          Без здоров’я нема щастя.
 15.          Весела думка – половина здоров’я.
 16.          Аби зуби, а хліб буде.
 17.          Не здужає третього хліба з’їсти.
 18.          Поганому животу й пироги вадять.
 19.          На похиле дерево й кози скачуть.
 20.          Без здоров’я ніщо людині не миле.

 

 

Слово вчителя.

  Щоб правильно відпочити і набратися здоров’я, необхідно визначити його стан. Найкраще це може зробити лікар. Але є можливість перевірити стан вашого здоров’я іншим способом. Пропоную вам тест.

 Здоровий тест

(На запитання учні дають відповіді:”так”, „ні”. Кількість балів бажано подати після виконання учнями тесту)

 1.               Ти палиш?
 2.               Чи обмежуєш ти себе у вживанні тваринних жирів?
 3.               Ти часто сумуєш?
 4.               Чи регулярно ти їси грубоволокнисту їжу, хліб із борошна грубого помелу або з висівок?
 5.               Чи регулярно ти їси свіжі овочі і фрукти?
 6.               Чи подобається тобі навчатися?
 7.               Чи є у тебе друг, якому ти повністю довіряєш?
 8.               Чи є у тебе кохана людина?
 9.               Чи обмежуєш ти себе у вживанні цукру?
 10.          Чи умієш ти відпочивати і розслаблятися?
 11.          Чи вважаєш ти, що повинен бути більш відповідальним у навчанні?
 12.          Чи є у тебе захоплення?
 13.          Чи вважаєш ти, що повинен брати на себе менше зобов’язань?
 14.          Яку вагу ти маєш? (Норма; вище (чи нижче) норми до 6 кг; вище(чи нижче) норми на 6-12кг; вище(чи нижче) норми на 12кг і більше.)
 15.          Чи часто ти хвилюєшся даремно?
 16.          Чи регулярно ти робиш зарядку?
 17.          Чи потрібне тобі снодійне, щоб заснути?
 18.          Чи займаєшся ти зарядкою, поки не заболять м’язи?
 19.          Якщо ти знаходишся в машині, ти завжди пристібаєш пасок безпеки?
 20.          Чи часто для тебе купують ліки?
 21.          Чи займаєшся ти небезпечними видами спорту?
 22.          Чи бувають у тебе постійні хворобливі симптоми, і при цьому ти не звертаєшся до лікаря?
 23.          Чи перевіряєш ти хоча б іноді свій артеріальний тиск?

Якщо ти відповів, то зарахуй собі бали:

 1.               Так – 0. Ні – 6.
 2.               Так – 5. Ні – 0.
 3.               Так – 0. Ні – 2.
 4.               Так – 2. Ні – 0.
 5.               Так – 3. Ні – 0.
 6.               Так – 4. Ні – 0.
 7.               Так – 3. Ні – 0.
 8.               Так – 4. Ні – 0.
 9.               Так – 3. Ні – 0.
 10.          Так – 5. Ні – 0.
 11.          Так – 0. Ні – 2.
 12.          Так – 4. Ні – 0.
 13.          Так – 0. Ні – 2.
 14.          Норма -5. Вище (нижче) норми до 6 кг -4. Вище (нижче) норми на 6-12кг – 2. Вище (нижче) норми на 12кг і більше -0.
 15.          Так – 0. Ні – 5.
 16.          Так – 2. Ні – 0.
 17.          Так – 0. Ні – 1.
 18.          Так – 0. Ні – 1.
 19.          Так – 1. Ні – 0.
 20.          Так – 0. Ні – 2.
 21.          Так – 0. Ні – 3.
 22.          Так – 0. Ні – 5.
 23.          Так – 1. Ні – 0.

А тепер підраховуємо бали.

50 – 75 балів:

Твій спосіб життя можна назвати здоровим. Радій – твоє здоров’я не викликає побоювань! Ніякі, навіть магнітні бурі на  Марсі тобі не страшні!

25 – 49 балів:

Терміново змінюй спосіб життя, інакше на тебе чекають неприємності!

0 – 24 бали:

Твоє здоров’я у небезпеці! Задумайся серйозно про те, який у тебе спосіб життя, негайно зміни його!

Слово вчителя.

Навіщо школярам потрібен режим дня? Він потрібен для правильного розвитку школярів і зміцнення їхнього здоров’я. Що означає правильно організувати режим дня школяра? Це означає забезпечити достатній за тривалістю сон, регулярне харчування, відвести певний час для виконання домашніх завдань, відпочинку на свіжому повітрі, творчої діяльності, вільних занять і допомоги сім’ї.

Робота учнів у групах.

(Учні класу діляться на 4 групи і опрацьовують матеріал. Потім представники груп знайомлять учнів класу з інформацією)

Завдання для І групи: „Організація харчування школярів”

Завдання для ІІ групи: „Рух – запорука здоров’я”

Завдання для ІІІ групи: „Гігієна зору”

Завдання для ІV групи: „Шкідливі звички”

(Див. Додатки)

 

Виступи представників груп.

Бесіда:

- Що таке здоровий спосіб життя?

- Як спосіб життя може впливати на долю людини?

- А який спосіб життя обрали б ви? Чому?

- Що б ви  порадили своїм одноліткам, які хизуються вмінням палити?

- Дехто стверджує, що палить чи вживає алкоголь тому, що йому нічого робити, сумно.   Дайте пораду, як проводити свій вільний час.

Звернення до епіграфа.

- Як ви розумієте слова І. П. Павлова?

- Чи погоджуєтесь ви з його думкою?

Додатки

Організація харчування школярів

Раціональне харчування для кожного вікового періоду має свої особливості. Велике значення для дітей шкільного віку має режим харчування, тобто дотримання певних інтервалів між прийомами їжі, правильний розподіл її протягом дня.

  Учні повинні прокидатися в один і той же час і харчуватися 4 – 5 разів у день. Порушення режиму харчування в шкільному віці є однією із причин розвитку різних захворювань, які можуть набувати хронічного характеру.

  Часто харчування дітей, особливо підлітків, виходить з-під контролю дорослих. Дехто з дітей робить так: захотілось – поїв, не захотілось – не їсть. Часто діти харчуються всухом’ятку, на ходу. У таких дітей часто виникають розлади шлунка, гастрити, коліти, порушення обміну речовин.

  Посилений ріст дітей шкільного віку призводить до того, що жирові запаси швидко зникають, підліток виглядає худим. Це швидко виправиться, якщо підліток харчується правильно, а якщо ні , то може порушитись обмін речовин, загальмується ріст і статеве дозрівання. Якщо ж діти надмірно захоплюються їжею, то може виникнути ожиріння. Діти, які мають надлишкову вагу, частіше хворіють, у них часто виявляють захворювання серця, судин, вони важче переносять фізичні навантаження, тому менше рухаються.

  Основні правила харчування.

Ніколи:

 1.               Не їж, якщо тобі дійсно не хочеться. (Відмовка „поспішаю на вулицю” не враховується, спочатку пообідай, а потім решта)
 2.               Не відволікайся від їжі розмовами, читанням, грою.
 3.               Не жуй на ходу.
 4.               Не чекай заохочення за з’їдене, а також не викликай незадоволення батьків, не примушуй їх нервувати, відмовляючись від їжі. А якщо твої тато і мама – цивілізовані люди, то вони завжди зрозуміють твій стан і не будуть тобі погрожувати і карати за нез’їдене.
 5.               Не розвивай жадібність: не їж зайвого, навіть якщо це дуже смачно і тобі здається, що ти міг би з’їсти ще мисочку.

Завжди:

 1.               Перед вживанням їжі ретельно помий руки.
 2.               Жуй їжу із закритим ротом, не розмовляй.
 3.               У тарілку клади стільки, скільки можеш з’їсти, з’їдай усе, що поклав.
 4.               Їж повільно, ретельно пережовуючи їжу.
 5.               Перш ніж їсти ягоди та фрукти, вимий їх.
 6.               Відразу після бігу або рухливих ігор пити не дозволяється.

Рух – запорука здоров’я

   Досягнення науково-технічного прогресу і інтенсифікація навчального процесу в школі привели до того. Що рухова активність багатьох школярів істотно зменшилась. А це негативно відбивається на стані їх здоров’я. В першу чергу на діяльності серцево-судинної, дихальної і м’язової систем, на стані залоз внутрішньої секреції.  Зменшується також фізична працездатність, знижується стійкість організму до простудних захворювань.

  З другого боку, надмірна рухова активність може негативно вплинути на організм. Це, як правило, спостерігається у школярів, які активно займаються спортом і часто перевищують норми фізичних навантажень. В таких випадках з’являється м’язовий біль, порушується апетит і сон, діяльність серцево-судинної системи.

    Правильно організований руховий режим сприяє поліпшенню самопочуття, розумової працездатності, апетиту, нормалізації сну. Систематичні заняття фізичною культурою підвищують стійкість організму до холоду і інших несприятливих впливів.

  Діяльність школяра протягом дня складається із двох компонентів: статичного (сидіння за партою, біля телевізора, комп’ютера і т. д.) і динамічного (ходьба, біг, заняття рухливими іграми і т. д.). В даний час у більшості учнів в режимі дня динамічний компонент складає лише 15% добового часу, що недостатньо для біологічних потреб дитячого організму в русі.  Причинами цього є надмірне захоплення дітей телепередачами і комп’ютерними іграми, збільшення навчальних навантажень у старших класах.

  Як правильно організувати руховий режим школяра?

   Рухову активність необхідно стимулювати в ранкові голини, безпосередньо після сну. Це знижує нічне гальмування, надає тонусу на цілий день. Такий підйом фізичної активності досягається фізичними вправами. В ранкову гімнастику включають 6-8 вправ, які виконують 30с. – 1хв. Вправи повинні бути простими, легкими для засвоєння, різноманітними, динамічними; їх змінюють через 14-15 днів. „Фізкультурні хвилинки” на уроках допомагають створити умови для активного відпочинку, ліквідувати застій крові в черевній порожнині і нижніх кінцівках, який виникає під час сидіння за партою. Заняття на уроках фізичною культурою включає значну кількість різноманітних вправ, що забезпечують 20-30% добової норми рухів.

   На працю і спортивні заняття учні повинні відводити щоденно не менше 1 години. Під час виконання домашніх завдань через кожні 45 хвмлин слід робити перерву. Перед сном корисна прогулянка на повітрі протягом 10-20 хвилин.

   Правильний розподіл рухової активності сприяє працездатності організму, високій успішності, задовольняє потреби організму в рухові.

Гігієна зору

   У більшості дітей шкільного віку орган зору ще недостатньо зміцнів. Порушення зору може розвинутися через нераціонально розвинений режим праці і відпочинку, недотримання гігієни зору, неправильного освітлення робочого місця і т. д.

   Особливу увагу слід звернути на освітлення. Сонячні промені, падаючи на стіл чи книгу, утворюють бліки, тому вони шкідливі для зору. Під час читання, шиття чи інших робіт, пов’язаних з напруженням зору, необхідно вмикати штучне освітлення, якщо природнє недостатнє. Не можна обмежуватися загальним освітленням – слід користуватися настільними лампами.Використовувати замість настільної лампи нічник не рекомендується, оскільки він дає мало світла.

   Має значення і колір настільної лампи. З гігієнічної точки зору, найбільш вдалі жовто-зелені кольори. Під час письма лампу слід ставити на стіл зліва. Це допоможе уникнути тіні від руки і полегшить роботу. Заняття за столом, що має поліровану поверхню або покриті склом, також шкідливі для зору. Промені світла, потрапляючи на таку поверхню, створюють сильний блиск. Втомлює і різкий контраст між темним столом і білим папером. Тому стіл треба накрити листком матового (краще зеленого) паперу. Очі легко пристосовуються до змін умов освітлення. Однак часті переходи від надто яскравого освітлення до слабкого стомлюють.

   Відомо, що читання – найрозповсюдженіший і доступний вид відпочинку. Однак воно може принести шкоду, якщо не дотримуватися правил гігієни читання. Які ж це правила?

   Не можна читати під час їди, так як читання під час їди не дозволяє правильно тримати книгу.Крім того, читання, як і їжа, викликають в корі головного мозку ждерело збудження: якщо книга особливо цікава, джерело збудження, викликане книгою, буде більш сильним, ніж джерело збудження, викликане їжею. В такому випадку органи травлення послаблюють свою діяльність, що негативно відображається на здоров’ї людини. Читати лежачи теж не слід – при цьому важко втримати книгу в правильному положенні. Через це відбувається перенапруження зорових мя’зів. Яке ж положення є найбільш вдалим для читання?

   З гігієнічної точки зору рекомендується читати за столом. Книга при цьому повинна лежати не на горизонтальній поверхні столу, а під вуглом до нього -35 -45º. Для цього дуже зручними є підставки для книг. Як часто школярам можна дивитися телевізор? Учням молодших класів можна дивитися тільки дитячі передачі 1-2 рази в тиждень по 50-60 жвилин, а старшокласникам – не частіше 3 рази в тиждень по 1,5 – 2 години. Щоб не втомлювати зір , сидіти слід на відстані не менше 2,5 м. і не далі як на 5м. від екрану. Не можна дивитися телепередачі в темноті. Можна в такому випадку освітити кімнату з допомогою торшера. Світло повинно бути за спиною глядача, щоб джерело світла не потрапляло в очі і не відображався на екрані телевізора.

   Під час письма, малювання, читання, креслення джерело світла повинно розміщуватися попереду і зліва.

   Безперервна робота учнів з екраном відеомонітора не повинна перевищувати:

для учнів 1 класу (6 років) – 10 хвилин за одну навчальну годину;

для учнів 2  - 5 класів – 15 хвилин за одну навчальну годину;

для учнів 6 – 7 класів – 20 хвилин за одну навчальну годину;

для учнів 8 – 9 класів – 25 хвилин за одну навчальну годину;

для учнів 10 – 11 класів – на першій годині занять 30 хвилин, а на другій годині – 20 хвилин.

   Відстань від очей до екрану монітора повинна бути не меншою 400 – 700 мм.

Шкідливі звички

   Паління – дуже розповсюджена шкідлива звичка. Вона завдає непоправної шкоди організмові,ж особлво органам дихання й нервовій системі. Основною небезпечною складовою тютюну є нікотин. Нікотин – надзвичайно сильна отрута, що діє переважно на нервову систему, травлення, а також на дихальну і серцево-судинну системи. Навіть одна сигарета шкідлива для всього живого. Підраховано, що смертельна доза нікотину для людини складає 1мг на 1кг маси тіла, тобто близько50-70мг для підлітка. Але при цьому потрібно враховувати, що підростаючий організм приблизно в два рази чутливіший до нікотину, ніж дорослий. Отже, смерть від нікотину може настати, якщо підліток одночасно випалить півпачки сигарет, тому що в цілій пачці і міститься одна смертельна для дорослого доза нікотину.

   Тютюновий дим шкідливий і для людей, що перебувають поруч із курцем, особливо дітей. Часточки тютюнового диму осідають у бронхах і легенях, подразнюють слизові оболонки очей, ротової і носової порожнини, викликаючи запалення і зниження їхньої захисної властивості.

   Встановлено, що алкоголь з руйнівною силою впливає на всі системи і органи людини. Звичайний шлях надходження алкоголю в організм – через кишково-шлунковий тракт. Алкоголь дуже добре розчиняється в жирах, тому (так як тканина головного мозку складається із жироподібної речовини) спирт діє головним чином на нервову систему, руйнуючи її основу – клітини головного мозку. Загиблі клітини не відновлюються. Вживання 100 грам горілки приводить до знищення 7,5 тис. клітин головного мозку. Замість загиблої клітини її функції починає виконувати вціліла клітина.

   Алкоголь дуже добре розчиняється у крові і розноситься по всьому організму., впливаючи на всі системи і органи. Він впливає на слизову оболонку шлунка, на печінку. Часте вживання алкоголю може призвести до цирозу печінки.

   Наркоманія і токсикоманія – хвороби, які виникають у результаті зловживання речовинами, що викликають короткочасне відчуття приємного психічного стану. Вони характеризуються отруєнням нервової системи і патологічним закликанням до цього отруєння. Наркотики  впливають на головний мозок. Із часом у людини зявляються, наростають і закріплюються три основні ознаки наркоманії і токсикоманії: психічна залежність, фізична залежність, зміна чутливості до наркотика. Наркотики вживають для одержання ейфоричного задоволення. У процесі розвитку хвороби відбувається поступове звикання до наркотика. Людині доводиться збільшувати дозу і робити це неодноразово, що врешті призводить до отруєння і навіть до загибелі від передозування.

  Постійне збільшення дози для одержання хоч якоїсь ейфорії створює величезні фінансові проблеми; ефект сп’яніння, розслаблення і комфорту дуже швидко зникає взагалі. Нещасний вже не може жити і працювати без диявольського зілля.

 

НАРОДНI ТРАДИЦII ЗДОРОВОГО  СПОСОБУ ЖИТТЯ

         З давнiх давен український народ найголовнiшою цiннiстю у життi вважав здоров’я. Навiть вiтаючись i прощаючись, люди бажали один одному здоров’я: “Здоровенькi Були!”, “Доброго здоров`я!”, “Бувайте здоровi!”, “Ходiть здоровi!” тощо.

       Ще з часiв Киiвськоi Русi нашi пращури цiнували здоров`я, загартованiсть, спритнiсть. Свою силу, винахiдливiсть, кмiтливiсть вони проявили в iграх, забавах, якi часто проводили у традицiйнi свята українцiв.

     Сьогоднi ми пограємо i поговоримо про народнi традицiї здорового способу життя.

1.Найдорогоцiннiше у людини- здоровя. Тiльки здорова, всебiчно розвинена, освiчена людина здатна бути справжнiм творцем власної долi.

Здоровя не можна купити нi за якi грошi. Але сформувати його i  зберегти на довгi роки може кожний, якщо обере раз i назавжди здоровий спосiб життя- одну з найголовнiших умов зцiлення фiзичного, психiчного, духовного i соцiального здоров`я.

2.Здоров`я- це не вiдсутнiсть хвороб, а фiзична, соцiальна, психологiчна гармонiя людини, доброзичливi, спокiйнi стосунки з людьми, з природою, iз собою.

3.Вiд чого залежить здоровя людини?

Вченi дослiдили i встановили, що:

- на 49- 53% здоров`я залежить вiд способу життя, умов працi та проживання, звичок та поведiнки. Погiршують стан здоровя палiння, вживання алкоголю, неправильне харчування, шкiдливi умови працi, стреси, малорухомий спосiб життя, вживання наркотикiв, зловживаня лiками, самотнiсть.

- на 18-22% здоровя залежить вiд генетичного успадкування.

- на 17-20% здоровя залежить вiд стану зовнiшнього середовища та природно-клiматичних умов.

-на 8-10% вiд того, як охороняється здоровя i надається медична допомога.

4.Величезне значення для органiзму i профiлактики хвороб має загартування.Загартування є сукупнiстю рiзних процедур, мета яких- зробити органiзм стiйким до температурних коливань.

Ходiння босонiж сприяє загартуванню, пiдвищує опiрнiсть до застуди, покращує роботу серцево-судинноi системи. Крiм того, у ступнях нiг є рецептори, що впливають на центри позитивних емоцiй.

Для змiцнення здоровя рекомендують фiзичнi вправи- обовязкове ходiння i бiг, тренування, контролювати стан свого органiзму, мати здоровi зуби, правильно харчуватись, бути радiсним i щасливим.

Один вiдомий вчений сказав: “Людина є тим, що вона їсть”. З продуктами харчування наш органiзм, одержує необхiднi бiлки, жири, вуглеводи, вiтамiни, мiкроелементи, воду й солi. Йде постiйний обмiн мiж органiзмом людини та навколишнiм середовищем.

Iснують науково обгрунтованi норми харчування, що залежать вiд маси людини, вiку, витрат енергii, стану здоров’я, клiмату. Енергiя, що надходить в органiзм, повинна вiдповiдати кiлькостi витраченоi енергii, тобто має бути баланс.

Жири складають 10-20% маси тiла, i захищають органiзм вiд охолодження, ударiв, висихання шкiри. Вони є тваринного i рослинного походження, а в людини можуть вiдкладатися про запас.

Бiлки становлять близько 50% маси клiтин i вiдповiдають за скорочення м`язiв, транспортування кисню, захист. Порушення обмiну бiлкiв має важкi наслiдки: припинення росту, фiзичного i розумового розвитку.

Вуглеводи є основним джерелом енергii для органiзму. Вони надходять з рослин, цукру i солдощiв. При порушеннi обмiну вуглеводiв може виникати цукровий дiабет, хвороби судин.

Ще в минулому столiттi було встановлено, що крiм бiлкiв, жирiв, вуглеводiв, людинi для нормального харчування i збереження здоров`я необхiднi особливi речовини. Вчений Функ в 1911 роцi. Назвав їх вiтамiни - тi, що пiдтримують життя. Частина вiтамiнiв утворюється в органiзмi, а iншi- тiльки з їжею.

Вiтамiн А важливий для росту органiзму, корисний для зору. Вiтамiни групи В сприяють кращiй роботi нервовоi системи, беруть участь в обмiнi речовин, полiпшують стан шкiри i волосся.

Вiтамiн С змiцнює iмунiтет, захищає органiзм вiд шкiдливих впливiв середовища.

Вiтамiн D робить кiстки мiцнiшими.

Пiдраховано, що за 70 рокiв життя Людина споживає приблизно 50-52 т води, 10 т вуглеводнiв, 2,5 т бiлкiв i 200-300кг мiнеральних солей.

 

Підведемо підсумок прослуханого та вже вам відомого.

 • Що нове для себе ви відкрили?
 •  Чому ми повинні слідкувати за своїм харчуванням?

Сьогоднi у нас змагання двох команд учнiв 5 класу.

 

Перший  конкурс

Представлення команд, їх назви та привiтання.

Другий конкурс

Хто спритніший?

За одну хвилину команди повиннi заповнити картку, в якiй треба закiнчити речення:

 Здоровий спосiб життя- це: дотримання ______________, правильне _____________, щоденнi заняття_________ i рухливими ___________, активна ________ i вiдсутнiсть шкiдливих ________, у спiлкуваннi з оточуючими  __________ i ___________.

Третій конкурс

Знавців українських свят

Команди по черзi називають українськi свята( хто бiльше).

Учитель: найбiльш поширеними стравами в Українi були тi, до яких входили рослиннi складники. Кашi становили бiльшу частину народної їжi.Найбiльш улюбленi овочевi страви. Страви з птицi готували лише в недiлю. М`яснi страви готували рiдко. Споживали багато сала. Українцi в давнину чистили свiй органiзм шляхом постування. Перед великими святами завжди є пiст, постили також у середу та пятницю  щотижня. В цi днi люди не вживали мясної i молочної їжi.

Фея знань:

Я, Фея знань, даю поради,

Вам же треба їх завжди пам`ятати

Треба мудру голову мати

Щоб всi хвороби подолати.

Про пости i свята памятати

Своє здоровя зберiгати.

Той менше хвороб має,

Хто мало м`яса споживає,

А хто в пiст ще хоче мяса,

Болячок у того масса.

Хто яблука взимку споживає,

Той хвороб цiлком не знає.

Гарбуз на зиму запасай

Та кашу з пшоном поїдай.

Олiю кукурудзяну iз ринку принеси-

Для сiм’ї на зиму припаси.

Та оселедця не ховай,

Хоч зрiдка на стiл подавай.

Перед сном запамятай -

Не злися й не переїдай.

Чим їжа легша,

Тим сон мiцнiший.

Про здоровя своє завжди памятай.

Немитi овочi i фрукти нiколи не вживай.

Четвертий конкурс

Українська кухня

Команди називають назви українських нацiональних страв( хто бiльше).

П’ятий конкурс

Із запропонованого переліку продуктів та страв правильно вибрати страви i кориснi для здоров`я продукти, вибiр пояснити.

Шостий конкурс

Травників

Назвати  лiкарськi рослини які  використовували українцi для знищення мiкробiв( хто бiльше).

Сьомий конкурс

Розв`язати кроссворд

В цей час гра з вболiвальниками:

Назвати приказки та прислiв`я про Людину та її здоровя.

 

Домашнє завдання

Показати  сценку про здоровий спосiб життя.

Час життя для кожної людини визначається не тiльки його генною програмою, Але й способи поведiнки, звичками та іншими - стверджують вченi. Для тих, хто хоче завжди мати гарний вигляд, зберегти молодiсть i продовжити час життя, пропонуються поради, яких дотримуються бiльшiсть довгожителiв у рiзних країнах.

 1.               Частiше бувай на свiжому повiтрi. Воно допоможе загартуватися органiзмовi, прогулянки змiцнюють нервову систему.
 2.               Рано лягай спати i рано прокидайся (бажано в один i той же час).
 3.               На сон необхiдно видiляти не менше 7 i не бiльше 9 годин.
 4.               Не вживай дуже часто чай i каву, не кури i не вживай спиртне.
 5.               Їж мясо не частiше одного разу на добу, бiльше вживай овочiв i фруктiв у будь-якому виглядi.
 6.               Пий по можливостi, якомога бiльше чистої води.
 7.               Повноцiнно вiдпочивай один раз на тиждень.
 8.               Уникай великих хвилювань.
 9.               Не займайся тривалий час одноманiтною i монотонною роботою.

Здоровим тiло зроби сам. Те, як ми самi ставимося до здоров`я, на довгi роки визначає наше самопочуття, працездатнiсть, настрiй. Активнiсть - шлях до довголiття. Медики всього свiту сьогоднi радять змiнити свiй пiдхiд до життя. Заняття фiзкультурою та спортом допоможуть органiзму вiдновити i на довгi роки зберегти здоров`я, ясний розум i мiцнiше тiло.

Вправа “Овацii” з глядачами.

Встаньте всi, хто вранцi робить зарядку- а всi iншi їм аплодують;

- хто має здорове почуття гумору;

- дотримується принципiв здорового харчування;

- загартовується;

- не має шкiдливих звичок;

- бажає здобувати новi знання про здоровий спосiб життя.

 

Додатки до заходу

Розв`язати кросворд

 1.               Хай в тебе буде гострим, як в орла. (Зiр)
 2.               Те, що ти чекаєш вiд лiкаря при хворобi. (Допомога)
 3.               Найвiдомiший лiкар. (Айболить)
 4.               Дуже кориснi, солодкi i смачнi плоди. (Фрукти)
 5.               Кориснi плоди, що зростають на городi. (Овочi)
 6.               Те, що мiститься уфруктах i овочах. (Вiтамiни)
 7.               Мiцнiшають, якщо щоранку робити зарядку.(М`язи)


 

З

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

О

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

 

я

 

 

 

 

КАЗКА ПРО КОЛОБКА

(сценка до уроку з основ здоров 'я)

Колобок. Вирішив я піти сьогодні у світ, щоб подивитися, хто там живе.

Бабуся. Ой Колобочку, малий ти ще у світ ходити. Нерозумний ти! У світі стільки всіляких небезпек!

Дідусь. Ану як зустрінеш Зайця? Він же тебе напоїть смердючою водою, від якої страхіття являються!

        Бабуся. Або на Вовка натрапиш. Він тебе на голку посадить. А з голки вже не зіскочиш.

Дідусь. А ще ж Ведмідь є! Той загортає у папір смердючу траву і бджіл з

вуликів викурює!

Бабуся. Але найгірше Лисицю зустріти. Вона тебе просто з'їсть.

Колобок. Ви мене просто лякаєте, щоб я вдома сидів. А ви погляньте, як

надворі гарно! Ні, я таки піду. Прощавайте!

Бабуся. Ой, Колобочку, зле ти робиш!

Колобок. Та не журіться ви так, я скоро повернуся.

Дідусь. Малий ти ще, Колобочку. Ой, малий.

Колобок. Бувайте!

Колобок вибігає на лісову стежку і зустрічається із Зайцем.

       Заєць. О, а хто це такий крутий і конкретний до нас котиться? Невже хлопчина-Колобчина?

Колобок. Доброго здоров'я, дядечку. А ви хто такий?

Заєць. Я хто такий? Чарівник! От хто я!

Колобок. Чарівник? А що ви вмієте?

       Заєць. А що вміють чарівники? Та ж чарувати! Хочеш побачити диво? Є у мене чарівний напій, який приносить радість і полегшення, який позбавляє всіх турбот. Від цього напою ти стаєш просто не­вагомим.

        Колобок. А ви часом не той Заєць, що поїть перехожих смердючою во­дою, від якої страхіття показуються?

      Заєць. Я - заєць, але все решта - вигадки. На ось, понюхай. Запах, як у лікарні. Цим, щоб ти знав, лікарі шкіру дезинфікують. Ти спро­буй. Колобок обережно надпиває з пляшки.

Колобок. Щось мені погано стало. Нудить і запаморочення голови...

Заєць. То від незвички.

Колобок (видихуючи). Ой, а як же з рота смердить!..

Заєць. Звикнеш.

   Колобок. Не знаю, чи зможу я до цього звикнути. Піду я краще, дядечку. Збирається йти.

Заєць. Е-е! А гроші за випивку мені хто заплатить? Ти що думаєш, ніби

той чарівний напій задарма роздають?.. Стій!.. Заєць поривається бігти за Колобком, але бачить Вовка і втікає.

Колобок. Доброго дня, дядечку.

       Вовк (говорить мляво і дуже розтягує слова). Здоров, голубе. Куди ти так поспішаєш?

       Колобок. Та оце від чарівника рятуюся. Він мене чарівним напоєм хотів зачаклувати, то я ледве втік.

       Вовк. А-а, то, певно, Заєць-алкоголік тобі голову морочив. Він від своєї горілки вже окосів. Хай-но мені попадеться "лишень.

Колобок. Дядечку, а чому ви так дивно розмовляєте?

Вовк. Як це дивно?

Колобок. А отак якось розтягуєте слова.

Вовк. Що ти можеш розуміти? Це від ширки. Кайф.

Колобок. Яка ще така ширка?

        Вовк. Тобі Заєць обіцяв показати диво? Обіцяв. Змушував пити якусь смердючу гидоту? Змушував. З рота смерділо? Смерділо. А я тобі можу запропонувати щось краще. Пити нічого не доведеться. Смо­роду не буде. Зате вже кайф гарантую.

Колобок. О, то ви і справді чарівник. Дасте спробувати?

Вовк. Дам. Треба лише зробити маленький укольчик...

Колобок. Ви - той Вовк, що перехожих на голку садить?!

        Вовк. Я - Вовк. Але хто тобі сказав таку дурницю, що на голці можна сидіти?

       Колобок. А й справді! Хіба ж на голці всидиш? Відразу зіскочити хочеть­ся!.. (Регоче).

       Вовк (також регоче). От і я кажу, що тобі набрехали. (Витягує шприц і готується зробити Колобкові укол). Які гарні вени. Так легко по­цілити.

Колобок. Ой! Болить!

Вовк. Потерпи трохи, зараз буде кайф.

Колобок. Піду я звідси. Щось мені зовсім погано стало.

Колобок йде далі. Вовк робить собі укол і забувається. Тим часом на стежку виходить Ведмідь.

Ведмідь. Здоров був, малий! Куди чимчикуєш?

Колобок. Не знаю.

Ведмідь. А чого ж ти такий нещасний?

       Колобок. Зустрів я дорогою Зайця і Вовка. Заєць мене чимось напоїв, а Вовк шприцом шпигонув. От мені і стало так погано, що ледве ноги волочу.

Ведмідь. Ет, несерйозні вони якісь. А я - Ведмідь, бджіл пильную.

       Колобок. А що це у вас, дядечку Ведмедю, з рота стирчить? Паличка якась.

Ведмідь. То цигарка. Хочу трохи схуднути, от і палю.

        Колобок. То ви той Ведмідь, який смердючу траву у папір загортає і бджіл з вуликів викурює?!

Ведмідь. Хто сказав, що та трава смердюча? Багато вони розуміють. На ось, пригощайся.

               Колобок бере цигарку і затягується.

Колобок. Ой, яка ж та ваша цигарка гидка!

         Ведмідь. Ти ще не звик. Я як вперше покурив, то аж шлунок вивертало. А пізніше втягнувся і тепер дуже подобається. Жити не можу без того.

          Колобок. Чув я від своїх бабусі і дідуся, що часом в організм може заліз­ти хтось невидимий і вимагати цигаркового диму.

Ведмідь. Які дурниці! Кхе-кхе. Кашель проклятий мучить... То як, спро­буєш іще раз?

Колобок. Давайте.

Колобок затягується ще раз і цього разу йому подобається. Він про­щається з Ведмедем і йде далі. Назустріч Лисиця.

       Лисиця. Лишенько! Це Колобок чи мені лише здається?.. Гей, ти! Зупи­нися на хвильку!

       Колобок. О, руді дівчатка стали по дорозі траплятися. То гарна прикме­та... Привіт, мала. Хочеш зі мною прогулятися?

      Лисиця (не звертаючи уваги на Колодкову мову}. Все зрозуміло: зустрі­чався з тим Зайцем-алкоголіком, Вовком-наркоманом і Ведмедем-курцем... Фу, та до тебе підступити неможливо! Що тільки Бабуся з Дідусем скажуть?

Колобок. А що вони можуть мені сказати? Я вже повнолітній!

Лисиця. Повноліття розуму не гарантує... Лишенько, ти ж на ногах не тримаєшся!

 Колобок. Слухай-но, а ти часом не Лисиця? Ти ж мене, напевно, з'їсти хочеш?

Лисиця. Опам'ятайся! Я ще собі не ворог, щоб такого пропитого, проку­реного і вколеного колобка їсти! Тебе з'їси - і ніякі лікарі не відка­чають. Ходімо краще додому. Я тебе проведу.

            Лисиця веде Колобка додому.

Бабуся. На кого ж ти, Колобочку, схожий став? Дідусь. Дурна дитино, де ж то видано так напиватися!

 Колобок (радісно). А я ще й курив!

Бабуся. Дякую, тобі, Лиско, що привела нашого мандрівника. Ось тобі за це куряче стегно.

 Лисиця дякує і йде. А Колобка мучить совість.

Колобок. Пробачте, Бабусю, пробачте, Дідусю. Правду ви казали, а я не послухав.

 

ВИПАДОК НА ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ

          Прибулець (говорить у мікрофон). Висадка пройшла успішно. Я на по­верхні планети. Розпочинаю пошук розумних форм життя. (Роз­глядається). Бачу якихось істот.

Чорний (не помічаючи іншопланетянина). Слухай, Банане, дай цигарку. Курити хочу, що мені аж недобре.

Банан (курить). Відстань, Чорний! В мене одна залишилася.

Чорний. Ну та не будь жлобом. Ти ж маєш заначку! А завтра я тобі віддам дві замість одної.

Прибулець. Земляни, покажіть, будь ласка, те, що ви називаєте цигар­кою.

Банан. А ти хто такий?.. Ану котися звідси!

Прибулець. Прояви агресії щодо розумних істот неприпустимі.

Чорний (до товариша). Та то якийсь клоун... Цигарки хочеш?.. Банане, дай йому цигарку. Подивимось, як він кашляти буде. (Дає цигарку.)

Прибулець. Земляни, невже ви не знаєте, що у цигарці містяться речови­ни, які руйнують ваш організм?

Банан. Ха! Налякав! Я знаю вісімдесятилітнього діда, який усе життя курить і хоч би тобі що.

Прибулець. Пробачте, земляни, але це неможливо.

Чорний. Сам ти неможливий. (Почина єреготати). Йдемо, Банане, звідси, а то ще той лох вчителям накапає. (Йдуть.)

Прибулець (розмовляє зі своїми). Вдалося роздобути предмет, що його земляни дуже полюбляють вживати. Окрім нешкідливих речовин, аналізатори виявили цілу низку шкідливих, що належать до роз­ряду слабких наркотиків. Продовжую спостереження. Помічено землянина. Він не подає ознак життя. Очевидно, що мертвий. (Тим часом п'яний починає ворушитися, підводить голову і щось бель­коче). Помилка. Землянин живий, але перебуває під дією якихось наркотичних засобів. Аналізатор показує вміст алкоголю.

П'яний. Що за нечиста сила наді мною стоїть... Ти хто? Прізвище, розмір чобіт... (Падає і починає голосно хропіти.)

Прибулець. Порушена функція мовлення, ослаблені зв'язки між голов­ними центрами мозку та зовнішніми рецепторами тіла, повністю розладнана моторика. (Піднімає пляшку). Вдалося роздобути зра­зок рідини, що її вживав перед тим землянин. Продовжую спос­тереження.

До прибульця підходить наркоман.

Наркоман. Чувак, позич двадцять гривень. Ширнутися треба.

Прибулець. Хто такий чувак і що означає слово "ширнутися"?

Наркоман. Ну ти баран! Чувак - то нормальний пацан. Догнав? А шир­нутися означає ширнутися. Для кайфу!

Прибулець. Землянине, прошу висловлюватися зрозуміліше. Я не можу знайти у своєму комп'ютері лексичного значення слова "пацан". А слово "кайф" у перекладі з арабської означає задоволення, гар­ний настрій. Отже, ви хочете отримати задоволення від вживання отруйних речовин?

Наркоман. Ну, ти, козел! У людини ломка починається, а він теревенить! Кілька гривень зажав!.. Паскуда... (Дістає ножа). Гони бабки, бо попишу! Живо!

Прибулець. Гострий предмет, який ви тримаєте в руках, може пошкоди­ти цілісність тканин вашого тіла. Я рекомендую вам заховати його... Наркоман замазується ножем, щоб ударити прибульця, але зато­чується, зупинений невидимою силою і випускає ножа з рук.

Наркоман (розгублено). Що за фігня? Звідки глюки?.. (Намагається ще раз вдарити, але йому знову не вдається. Нарешті йде геть, губ­лячи шприц.)

Прибулець (піднімає шприц). Роздобув зразок сильнодіючої наркотичної речовини. Повертаюся на корабель. Попередній висновок та­кий: земляни - потенційні самогубці, вони не можуть встановити причинно-наслідкових зв'язків між явищами. Тому ми не можемо вважати їх розумними істотами, а це означає, що контакт з меш­канцями цієї планети передчасний і може нашкодити нашій циві­лізації.

Сцена на кораблі. На сцені троє. Прибулець, прибулиця і командир корабля.

Прибулець. Нам не треба більше затримуватися тут. Ось зразки отруй­них речовин, якими аборигени завдають шкоди своєму здоров'ю. Якщо так триватиме і далі, то тутешня цивілізація приречена. З жахом і співчуттям розглядаючи принесені дослідником предмети.

Прибулиця. Командире, гадаю, що висновки Інтера неповні і поспішні. Пропоную свою кандидатуру для докладнішого ознайомлення з місцевою цивілізацією.

Командир. Гадаю, що у цьому немає потреби. Інтер - досвідчений дослід­ник. І я довіряю його дослідницькому хистові.

Прибулиця. Командире, це порушення статуту. Як психолог експедиції я маю право на висадку і додаткові дослідження. Невже ви не бачи­те, що землянам потрібна допомога?! Ми теж пройшли колись че­рез таке.

Командир. Гаразд. Висадку дозволяю.

Командир та Інтер ідуть зі сцени. Прибулиця на поверхні планети.

Прибулиця. Висадка пройшла успішно. Увімкнула режим невидимості. Бачу землян. (Підходить до гурту веселих людей, які про щось розмовляють, водить аналізатором над коленим). Жодних слідів наркотичних речовин у їхніх тілах не виявлено.

Прибулець (порадіо). Не може бути! Аналізатори не можуть брехати!

Прибулиця. Вони й не брешуть. Просто земляни - молода раса. Вони помиляються, щоб вчитися на своїх помилках. Не треба думати, що всі вони мають схильність до наркотичних засобів. Тут дос­татньо тверезомислячих істот, які усвідомлюють небезпеку і бо­рються з негативними проявами. А вживання алкоголю, нікотину та інших наркотиків є наслідком низької культури окремих пред­ставників цивілізації.

Командир. Повертайся на корабель. Ми продовжуватимемо спостережен­ня за землянами. І я вірю, що колись ми встановимо з ними контакт.

 

 

 


УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ В ПІСНЯХ

Мета: ознайомити присутніх  з видатними історичними постатями  української історії:

Дмитром Вишневецьким; Петром Сагайдачним; Богданом Хмельницьким; Іваном Мазепою та народними піснями, думами присв’яченими цим діячам. Виховувати почуття патріотизму, гордості за історичне минуле українського народу.

Святково прибраний зал. В центрі сцени стоїть стіл вкритий скатеркою на якому будуть розташовувтись портрети історичних постатей. По боках сцени стоять ще два столи за якими  будуть сидіти два учні історик і літературознавець.

Вступне слово. Сьогодні ми зібралися в цьому залі, щоб вшанувати  видатних постатей нашої історії,  які назавжди ввійшли в пам’ять народу і залишились в ній. Народ не забуває своїх героїв, він пам’ятає про них і прикрашає  пам’ять  легендами, переказами, думами, піснями.

Мабуть немає в світі такого вдячного народу як наш – український народ. Бо ні в одного народу немає скільки складених пісень присв’ячених його героям.

Тож на цьому святі ми згадаємо про їхнє життя, їх внесок в утворення і зміцнення нашої української держави, їх подвиги які  оспівав  в своїх піснях наш  народ.

Сьогодні в нашому св’яті беруть участь:

 • Ведучі (учитель називає їх прізвища і вони виходять на сцену) вони будуть вести наше свято.
 • Учень -історик (називає прізвище) він розповість про те, чим уславились видатні постаті нашої історії.
 • Учень - літературознавець - хроніст (називає прізвище) розповість про те  чим ці постаті відомі в літературній творчості народу, які твори їм присв’ячені (повісті, романи, легенди, думи)
 • Вокальний ансамбль. Він допоможе нам пригадати ті пісні в яких оспівуються наші герої
 • Учні читці.

Отже починаємо наше свято.

(Літературознавець і історик  займають свої місця на сцені, вокальний ансамбль, читці  і ведучі залишають сцену)

Звучить фонозапис «Запорізького маршу» Адамцевича. Під звуки маршу за сценою звучать слова читців.

Читець

          Вони нашу історію творили

          Орлитні крила їх  життям несли

          Ці люди в житті подвигом грішили

          І про них пам’ять з нами назавжди.

 

          Про них згадаєм ми на цьому святі,

          Про них ми поспіваємо пісень

          І станем тут душею ми багатші

          Присвятемо героям ми цей день.

Ведучі виходять на сцену

Вед.1  Історія нашого народу це вiйни i повстання, це сльози i перемоги, це "тихi води, яснi зорi" i буруни бiля Днiпрових порогiв, це незламнiсь Байди i крилатi козацькi "чайки" серед хвиль розбурханого моря, буйнi веселощi на Сiчi пiсля перемог i плач полонянок у неволi, це ненависть i любов, вiрнiсть i зрада - це все, чим живе людина, чим живе народ, живе весь свiт.
Звучить фонозапис бандури

Вед 2. Слухаю дзвiн бандури чи кобзи, слухаю пiснi-думи моєї України - i перед очима постають картини.
Спокiйно коливається ковила у степу, та раптом - пил, крики, свист татарського аркана. Палають хати, чути стогiн, зойки...
Не раз таке траплялося в Українi. Тодi на захист свого краю виступали козаки. Про це  у пiснях i думах, піснях, які відображають дух епохи ординських нападів, не вказуючи місця чи героїв.

Вед.1. У них створені картини пограбування села, грабежу, захоплення людей в ясир, згадується розподіл ясиру, спустошення краю чужинцями, проголошується заклик до боротьби проти ворогів.

Учень - читець

 За річкою вогні горять,       

А миленьку в полон взяли.

Там татари полон ділять.    

А в долині бубни гудуть,

Село наше запалили,  

Бо на заріз людей ведуть:

І багатство разграбили.       

Коло шиї аркан вється,

Стару неньку зарубали,

І по ногах ланцюг бється.

 На сцену виноситься портрет Байди Вишневецького.

Вед. 1. Першим атаманом Запорізької Січі вважають Дмитра  Вишневецького якого в народі називають Байдою. Що це за герой? Чим уславився він в історії?

Виходить учень - історик.

Учень - історик.

Д. Вишневецький – нащадок найдавнішого і славного роду українських князів  Волині

З міста Вишнівця. Він був з роду Рюриковичів.

Ще дід і батько Вишневецького вели активну боротьбу з татарами.

У 1544 році батьки Дмитра – Іван і Анастасія, були захоплені татарами і кілька років перебували як невільники в Криму.

Історики припускають, що їх визволили під час одного з успішних козацьких походів.

Після повернення з неволі Іван Вишневецький брав участь у походах проти ненависних татар, наганяючи на них жах.

Дмитро Іванович Вишневецький ще з дитячих літ наслухався про боротьбу козаків з татарами і не раз побував за порогами Дніпра. А коли підріс то брав участь у походах на Очаків – форпост Османської імперії.

Польський король довідавшись про успіхи молодого Вишневецького призначає його старостою Канева і Черкас і з цього часу оборона від татар стала його обов’язком.

Але не сиділося йому в містах. Його тягло за дніпровські пороги до вільних людей – козаків.

1552 року за свої кошти він починає будівництво фортеці на острові Хортиця. Її оточили земляними валами, на яких із дубових кряжів зводили стіни та башти для гармат.

З цього часу він з загоном козаків починає регулярно нападати на турецькі міста руйнуючи їх та визволяючи бранців. Під час одного з таких походів Вишневецький потрапляє в полон.

Учень - літературознавець.

Палаючи помстою, турецький султан вирішив стратити Байду лютою смертю.

Ось як описує це польський письменник того часу:

«В Царграді (Стамбулі) над морською затокою були поставлені дві шибениці, одна над другою. На нижній були закріплені два розпечені гаки, схожі на вила, а на верхній – тільки Гайка, до якої була прив’язана мотузка.

За допомогою мотузки підняли першого козака і кинули з верхньої шибениці на нижню. Він падаючи зачепився за гак, залився кров’ю і помер.

Після нього кинули і Вишневецького, але той зачепився ребром і жив ще три дні. Та не отримав бажаної радості від цієї кари султан, бо, залишаючись ще живим, Вишневецький ганьбив ім’я султана, кляв мусульманську віру та всіх бусурманів.

Не витримавши турки, боячись, що прокляття Вишневецького здійсняться, застрелили його з лука». Так писав польський письменник.

За іншим, зовсім легендарним свідченням «турки вийняли серце Вишневецького з грудей, порізали на безліч шматочків і, поділивши між собою з’їли, сподіваючись заразитись такою ж хоробрістю та мужністю, якою відзначався все життя Байда Вишневецький.

Вед 2. Вдячний народ пам’ятав, пам’ятає і пам’ятатиме завжди подвиги цього героя.

Вед. 1. Про нього й була складена пісня – дума. Як і сама постать Д. Вишневецького вона оповита легендою.

Вед. 2. Але саме таким бачив народ свого героя. Послухайте її.

На сцену виходить ансамбль і виконує пісню

 «Пісня про Байду»

Вед 1. Йшов час. Буревієм пролітали над українськими землями татарські орди знищуючи все на своєму шляху. Проливались морями кров і сльози наших людей.

Вед 2. Хто міг захистити їх від цього невимовно тяжкого лиха – татарських орд.

Вед 1. Так. Це могли бути тільки козаки. Те гніздо, яке звив Вишневецький розросталося і з нього вилітали нові герої не менш мужні ніж засновник цього гнізда.

Вед 2. Розказати вам про всіх них в нас просто не вистачить часу, але не розказати про одного такого героя ми просто не зможемо.

Вед.1. Я думаю ви його всі впізнаєте.

Звучить мелодія пісні «Ой на горі та й женці жнуть» під звуки мелодії виноситься портрет                П. Сагайдачного.

 

 

Учень - історик

Петро Конашевич – Сагайдачний – нащадок українського шляхтича, родом із м. Самбора.

Петро здобув добру освіту, знав кілька мов, мав гострий розум, та не пішов шляхом тодішніх учених. Духовна атмосфера, яка оточувала Конашевича під час навчання, сформувала його особистість. Любов до вітчизни, патріотизм, турбота про народ і його блага стали метою життя Конашевича – Сагайдачного.

Ще з молодих років Петро бореться з бусурманами. Він бере участь у всіх морських походах під проводом Самійла Кішки, здобуває військовий досвід, набуває авторитету та слави серед козаків.

Завдяки своїм мужності, хитрості та розуму його обирають кошовим атаманом і саме він продовжив добу Героїчних походів початку ХYІІ ст.

Кафа, Варка, Перекоп, Трапезунд – ось далеко не всі міста на які нападав з своїм військом Сагайдачний знищуючи, спалюючи їх та визволяючи з полону наших людей.

Він зміцнив козацьке військо. Із малоорганізованого, стихійного, хоч і вмілого та мужнього воно перетворилося на справжню сильну армію – військову силу  з якою рахувалися всі,  навіть польський король який звернувся по допомогу до Сагайдачного коли на Польщу напала турецько – татарське військо.

В історії цю війну називають Хотинською. Було це 1621 року.

 Сагайдачний пристав на пропозицію польського короля, але за умови, що той також не буде чіпати козацькі вольності, та зрівняє католицьку церкву з православною у правах.

Король змушений був погодитися з цим, тому що його війську загрожувала справжня небезпека.

Повернувшись до козацького війська Сагайдачний провів ряд блискучих військових операцій і змусив бусурман відступити.

В одній із таких битв він був  поранений отруєною стрілою в руку і 1622 року помер.

Учень-літературознавець

Ім’я Сагайдачного стоїть в одному ряду з найвидатнішими постатями українського народу. Він був талановитим полководцем, розумним дипломатом, але перш за все – людиною, яка глибоко й цілком перейнята долею рідного краю.

Цій особистості присвятив свій твір український письменник Петро Чайковський, про нього у своїх дослідженнях писав відомий український історик – дослідник істрії козаків - Дмитро Яворницький.

Ось що  писав Дмитро Яворницький про походи під проводом П.Конашевича Сагайдачного:

…на початку 1616 року в числі 2000 чоловік знову вийшли під начальством Петра Конашевича – Сагайдачного  Дніпром проти турок в море… Після цього, очистивши Дніпровський лиман від ворогів, козаки кинулися до побережжя Криму, спалили місто Кафу і вивели з нього на свободу безліч християнських невільників. Від Кафи…дісталися до Синопа і Трапезонта і узяли нападом обидва міста, розбили пашу Цикалу, потопили три великі судна в морі і, захопивши декілька турецьких суден, повернулися назад.

Вед. 1. Український народ також не обділив увагою цю особистість.

Вед 2. Про нього й була складена пісня, мелодія якої звучала на початку нашої розповіді про Сагайдачного.

Вед.1. Прослухаймо її, або,  краще проспіваймо її разом з нашим вокальним ансамблем.

Звучить пісня «Ой на горі та й женці жнуть»

Звучить мелодія пісні «Ой з-за гори чорна хмара» під звуки мелодії виноситься портрет Б. Хмельницького

 

 

Вед. 1.

До улюблених героїв нашого народу належить i славний гетьман Богдан Хмельницький, возвеличений у багатьох думах та пiснях:
Чи не той то хмiль,
Що коло тинiв в'ється?..
Ой той то Хмельницький,
Що з ляхами б'ється.

Вед . 2.
        Хмельницький виступив на iсторичному теренi, щоб захистити уярмлений i знедолений український народ. Вiн правив Україною так, як самостiйний, незалежний вiд чужинцiв володар. За це народ i прославив мудрого гетьмана та його сподвижникiв у пiснях "Ой Богдане, батьку Хмелю", "Гей, не дивуйте, добрi люди", "Ой з-за гори чорна хмара" i в багатьох iнших.
                   Гей, ну, козаки! Гей, ну у скоки
                   Та заберiмося в боки!
                   Загнали панiв геть аж за Вiслу,
                   Не вернуться i в три роки.

Учень  - історик

Богдан-Зіновій Хмельницький народився 1595 року в сім’ї дрібного українського шляхтича Михайла Хмельницького, який служив у Корсунсько – чигиринського старости осадником, тобто засновником нових поселень.

Михайло Хмельницький осадив місто Чигирин, а пізніше, коли дістав посаду чигиринського підстарости, - хутір Суботів, який став його родовим маєтком.

Початкову освіту здобув у Київській братській школі.

Згодом батько віддав його до Львівської єзуїтської колегії, де Богдан добре вивчив латинську та польську мови.

У 1620 році у битві з турками на цецорських полях батько Хмельницького загинув, а сам Богдан потрапив у полон і два роки перебував у неволі. З неволі його викупила мати.

Повернувшись з полону Хмельницький брав участь у Хотинській війні, потім став писарем у реєстрових козаків.

Завдяки своїй освіті, розуму, хоробрості він завойовує   авторитет серед простих козаків і старшини. Ще з молодих літ Хмельницький бачив тяжке життя та страждання українського народу, а свавілля польськолї шляхти він відчув сам, коли на його маєток нападає загін чигиринського підстарости Чаплинського.

Недобившись правди, Хмельницький вирішує підняти повстання проти польської шляхти.

Це повстання розгорілося у війну, яка отримала назву: Національно – визвольна війна українського народу проти польсько – шляхетського панування. Тривала вона з 1648  по 1657 рр. її наслідком стало утворення самостійної української держави – Гетьманщини.

Помер Хмельницький 26 серпня 1657 року в Чигирині. Поховано його в Іллінській церкві родового хутора Суботова.

Учень – літературознавець

Образ видатного українського гетьмана надихав багатьох поетів і письменників художньої літератури. Згадаймо поеми Т. Шевченка («Гайдамаки», «Великий льох»),  П. Куліша «Чорна рада», роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»,  панораму П. Загребельного «Я Богдан», роман – трилогія Михайла Старицького «Богдан Хмельницький» тощо. Це дуже обмежений список літературних творів, де образ Богдана Хмельницького подається як чоловіка, який міг би керувати народом і дати лад політичній системі того часу. Зараз ми чуємо багато критичних тверджень щодо укладання Хмельницьким мирного договору з Москвою, але чи міг гетьман знати на той час, що зробить ця могутня держава з українцями.

На сцені з’являються ведучі

Вед. 1.

Український народ закарбував пам’ять про гетьмана Хмельницького в багатьох піснях, думах .

Вед 2.

Ми пропонуємо послухати вам одну з таких пісень, де автор називає Хмельницького батьком.

Це пісня «Ой Богдане, батьку Хмелю»

Вед. 1. Запрошуємо на сцену вокальний ансамбль.

Звучить пісня «Ой Богдане, батьку Хмелю»

Після виступу ансамбль  залишає  сцену.

Звучить мелодія пісні «Ой горе тій чайці». Під мелодію пісні виноситься портрет І. Мазепи.

Учень – читець

…А потім хтів тобі Мазепа

Від серця щирого добра…

Його ж ти зрадила і степом

Пішла рабинею Петра.

Вед. 1. Навряд чи знайдеться в усній історії України людина, життя і вчинки якої викликали б такі суперечливі оцінки істориків, як це було з гетьманом Іваном Мазепою.

Вед. 2. Для одних він став зрадником, підступним лиходієм, який підло зрадив російського царя Петра І і перейшов на сторону шведського короля Карла ХІІ.

Для інших це патріот рідного народу, який бажав своїй Батьківщині тільки добра, і тому пішов на такий відчайдушний крок.

Вед 1. За часів Радянського Союзу, коли Україна  була частиною  великої тоталітарної держави, Мазепу називали зрадником.

Вед . 2.  В даний час погляд на цю особистість кардинально змінився.

Учень  -  історик.

Іван Степанович Мазепа, гетьман Лівобережної України 1687 – 1708 рр.

Народився в с. Мазепинцях на Київщині поблизу Білої Церкви. Походив з українського шляхетського роду. Навчався в школі Київського братства, затим в Києво – Могилянському колегіумі та в Полоцьку у єзуїтів.

Замолоду служив у короля Яна Казимира джурою. Вивчав артилерію в Голландії, був також у Франції та Німеччині. Знав декілька мов – польську, німецьку, італійську, французьку, голландську, латинську.

Після повернення на Україну служив у гетьманів Петра Дорошенка та Івана Самойловича. У 1687 році, його обирають гетьманом замість Івана Самойловича.

Гетьманування І. Мазепи припадає на час активного нищення Росією автономії України, денаціоналізації освіти та науки, закриття шкіл, обмеження прав гетьмана і старшини, насаджування росіян на державні посади, впровадження кріпосного права. Гетьман, який вже давно схилився до думки відриву України від Росії, змушений був брати участь у політиці Петра І, за що навіть одержав од нього орден Андрія Первозванного та інші нагороди. Водночас він тривалий час шукав нагоди, аби вирватися  з - під руки царя й стати незалежним. Для цього  вступає в таємні переговори з польським королем Станіславом Лещинським та шведським королем Карлом ХІІ.

У 1708 році Мазепа  разом зі своїм військом та Запорожцями переходить на сторону Шведів. Після поразки шведсько – українського війська під Полтавою 1709 року, він разом з  Карлом  ХІІ відступають у Молдову. Помер гетьман у Бандерах 2 жовтня 1709 року.

Січ була знищена Петром І, гетьманська столиця Батурин зруйнована, тисячі прибічників гетьмана страчені, або вислані в Сибір.

Учень - літературознавець

Образ Мазепи надзвичайно популярний в літературі, живописі, музиці, як українській так і зарубіжній, та усній народній творчості.

Серед українських літературних діячів  йому присвячували твори: Т. Г. Шевченко, Володимир Сосюра, Богдан Лепкий, Олесь Гончар та інші.

Мазепі європейські митці присвятили 186 гравюр, 42 картини, 22 музичні композиції, 17 літературних творів, 6 скульптур

У літературі

Лорд Байрон – поема «Мазепа»;

Віктор Гюго – поема «Мазепа»;

Юліуш Словацький – драма «Мазепа»;

Алєксандр Пушкін – поема «Полтава»;

Кондрат Рилєєв – поема «Войнаровський».

Близько двох десятків переважно німецьких, нині призабутих, авторів ХІХ ст. написали твори про цього героя.

У музиці

Петро  Чайковскій – опера «Полтава»;

Ференц Ліст – Шоста симфонічна поема «Мазепа»

У живописі

Теодор Жеріко – «Переправа вплав через Дніпро»;

Орас Верне – «Мазепа серед вовків» (Лондон, Тейт), «Мазепа серед коней»;

Ежен Делакруа – «Мазепа помирає на коні»                 ( Хельсинки, Атенеум)

За мотивами байронівської історії Мазепи в першій половині ХІХ ст. багаторазово ставилися популярні п'єси в Європі та США. На афішах вистав і в стилізації героя використовувалися художні вирішення Жеріко та Верне, а також зображувалися конкретні актори в ролі Мазепи.

Виходять ведучі

Вед . 1.

В усній народній творчості про нього складень багато дум, пісень, легенд.

Вед. 2. У фольклорі і давній українській літературі образ Івана Мазепи трактувався як образ зрадника, запроданця авантюриста.

Вед. 1.В історичних піснях ім’я гетьмана супроводжувалося епітетом “проклятий”, що пішло від анафеми, але не за зраду російському царю, а за арешт Палія.

Вед.2. Щоб розказати про все що написано про Мазепу потрібно складати  окремий сценарій.

Вед. 1. Ми ж вам пропонуємо прослухати пісню, поетичний текст до якої написав сам Іван Степанович Мазепа.

Вокальний ансамбль виконує пісню «Ой горе тій чайці»

Після виступу виходять ведучі.

Вед. 2. Щасливий той народ, який знає свою історію, але найщасливіший – той, хто знає минуле, яким можна пишатися.

Вед. 2. Людина лише тоді стає активним, не «мертвим» представником нації, коли досконало знає, хто він, з якого роду, кому завдячує мирним небом над головою.

Вед 1. Про таких мужніх захисників і поборників землі розповідає усна народна творчість та художня література. Українські пісні і думи допомагають нам побачити й оцінити всі найважливіші події історії українського народу. Улюбленими героями таких творів стають і козаки запорожці, і видатні гетьмани, і звичайні селяни.

Вед. 2. Сьогодні ми ознайомили вас лише з чотирьма особистостями нашої історії. Тож давайте ще раз пригадаємо, що ми дізнались  про них.

Ведучі підходять до столу, де розташовані портрети історичних діячів і по черзі вказуючи на портрет задають запитання:

 • Хто це такий?
 • В яких роках він жив (гетьманував)
 • Які його заслуги перед народом?
 • Хто з присутніх знає щось цікаве про нього (те що не згадувалось на святі)?
 • Які народні  пісні ви знаїте присвячені цій особі

Вед. 1. Ось і добігло кінця наше свято.

Вед. 2. А зараз ми хочемо, щоб всі присутні заспівали разом з нами пісню присвячену героїчним лицарям нашого народу – козакам.

Вед 1. Це пісня Генадія Татарченка на слова Вадима Крищенка «Гей, ви, козаченьки»

Вед. 2. Ми надіємося що приспів цієї пісні ви всі добре знаєте.

Ведучі нагадують присутнім слова приспіву цієї пісні:

Гей, ви , козаченьки,

Вітер  в чистім полі.

Научіть нащадків

Так любити волю.

Гей, ви, козаченьки,

Спомин з м’яти – рути

Научіть минулу славу повернути.

Всі учасники свята виконують пісню

 


ХАЙ ОЖИВАЄ ІСТИНА СТАРА: ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА

Мета: формувати моральні основи ди­тячої особистості засобами слова; спри­яти вихованню доброї, чуйної, лагідної людини; розвивати культуру мовлення, спілкування і поведінки учнів;   

             виховувати потребу в самовдосконаленні та самови­хованні.

 

На прикрашену сцену під мелодію «Доб­рого вам дня» виходять дві феї — добра і ми­лосердя.

 

Перша фея. Добрий день усім! Ми заві­тали до вас із царства людських цінностей і чеснот.

Друга фея. Ми дуже раді зустрічі з вами. Я — Фея милосердя.

Перша фея. А я — Фея добра. Ми — як два крила, на яких тримається людство.

Друга фея. Привітно усміхнувшись, ми побажали одне одному доброго дня.

- Як ви думаєте, від чого так повіяло теплом?

- Від чого на краплинку сонця, на краплинку щастя збільшилось у світі?

- Від чого на крап­линку радіснішим стало наше життя?.. Так, навіть від одного доброго слова стає краще й тепліше на душі.

Кажімо більше ніжних слів

Знайомим, друзям і коханим.

Нехай комусь тепліше стане

Від зливи наших почуттів.

Нехай тих слів солодкий мед

Чиюсь загоїть рану.

Чи перший біль, чи то останній,

Коли б то знати наперед!

Кажімо більше ніжних слів.

 Комусь всміхаймось ненароком.

То не життя людське коротке —

Короткі в нас слова черстві!

Кажімо більше ніжних слів!

Перша фея. А чи завжди ми буваємо доб­рими одне до одного?.. Один мудрець сказав, що людина — це її вчинки. Усе своє життя люди пізнають, що таке добро і зло, гарно і погано... але шлях до доброти — непрос­тий і не завжди легкий, тому треба вчитися доброти, вчитися бути уважним до людей, берегти і дбати одне про одного.

Друга фея. Сьогодні ми спробуємо зро­бити ще кілька кроків на шляху доброти та милосердя. А в помічники я пропоную взяти мислення, увагу до слова, творчість і фантазію. Ми вчитимемося спостерігати, згадувати, думати, творити, відчувати, ро­бити висновки.

Перша фея. Здавна на Землі цінувало­ся праведне життя — життя чесне, щире і правдиве. Завжди поважали людей, гото­вих прийти на допомогу, людей, які добрі, привітні, ввічливі, тактовні, вдячні, чесні, терпимі, щедрі. Дуже важливо вміти втрима­тися від шкідливих звичок, учинків та лихих намірів.

    Очевидно, ви знаєте, що за свої вчин­ки треба відповідати перед Богом, людьми та своєю совістю. А зло завжди буде пока­рано...

Друга фея. З давніх-давен стосунки між людьми, підтримка, милосердя були осно­вою життя, і про це народ висловлювався в усній народній творчості.

-Ось послухайте казку, яка називається «Злом за добро».

Автор. Ішов якось подо­рожній, аж чує — хтось жалібно стогне на узбіччі.

Гадюка. Ой, ой! У-у-у! Звільни мене, чоловіче добрий, може й тобі у пригоді стану.

Автор. Пожалів чоловік га­дюку, все ж живе створіння, та й відхилив камінь. Тільки-но гадюка звільнилася, вона миттю обвила шию свого рятівника і почала його душити.

Подорожній. То так ти мені за добро пла­тиш?

Гадюка. Ха-ха-ха! Який же ти дурний! Та де ти бачив, щоб за добро добром плати­ли? Усі на цьому світі за добро злом платять, і я теж.

 

Подорожній. Та ні ж бо, за добро годиться платити добром, от давай звернемося до пе­рехожих, хай вони нас розсудять.

Гадюка. Давай!

Автор. От пішов чоловік зі своєю смертельною ношею, та й зустріли вони бідняка.

Гадюка і подорожній (в один голос). Ска­жи, чоловіче, за добро — добром чи злом платять?

Бідняк. Та годилось би добром платити, але всі чомусь злом платять. Ось і я — пра­цював на пана ціле літо, а він мені нічого не заплатив за роботу, та ще й каже, що я йому заборгував, бо їв забагато.

Гадюка. Ну, що почув?

Подорожній. Он іде дідусь. Давай ще спи­таємо його.

Гадюка. Ну що ж, спитаймо.

Гадюка і подорожній (разом). Скажіть нам, дідусю, за добро добром чи злом платять?

Дідусь. Щоб вас правильно розсудити, я хочу побачити, як усе було насправді. Ходімо до того місця, де все трапилось.

Автор. Пішли вони до каме­ня. Гадюка злізла з шиї і лягла на узбіччя, а дідусь привалив її каменем.

 

Дідусь. Отак усе було спочатку?

Гадюка і подорожній (разом). Саме так і було.

Дідусь. Ну то нехай так і далі буде. Як не вмієш добром за добро платити, то лишайся тут назавжди.

Та й пішов собі геть.

Автор. Життя завжди карає того, хто за добро злом платить. «А чим же платити за зло?» — спитаєте ви. Зло треба вміти прощати. Здатність людини прощати ближньому зло, не метатися йому, утриму­ватися від сварки свідчить про силу та красу людської душі.

Перша фея. Найкраще, що є в людини, — її душа. Душа — це сховище таємниць, по­чуттів, спогадів, усього доброго та злого, це внутрішній світ людини.

    Душа може померти, коли тіло ще мо­лоде, а може й навпаки, вічно жити й віч­но бути юною. Усе залежить від нас самих, якщо ми пустимо у свою душу зло, то воно зруйнує нас, якщо ж ми впустимо у свою душу ангела добра, то він врятує нас від злого, залишить у серці мир і спокій, любов і надію, радість і милосердя. А покровитель­кою добрих сердець є Марія з немовлятком Ісусом, які завжди приходять на допомогу, дають свою благодать і наповняють наші серця любов'ю до людей.

 

 Пісня «Не забудь помолитися Богу»

На світанку чи пізньої ночі,

Де б тобі не прийшлося бувати,

До висот підіймай свої очі, —

Говорила мені моя мати.

Приспів:

Не забудь помолитися Богу,

Бо в молитві надія і сила,

Стане легшою всяка дорога,

Ти з молитвою будеш щасливий.

Ці слова мені в серце запали,

Як весною добірні зернята,

І рясні їх дощі поливали,

Бо ж за мене молилася мати.

Приспів.

В ніжнім смутку твоїм голубинім

 Я твою доброту відчуваю,

Твоє слово, неначе перлина,

Мовби зіроньки в небі, що сяють.

Приспів.

Срібло скроні мої покриває,

Вже і сонце на захід схилилось,

Але слово твоє пам'ятаю:

 «Сину мій, не забудь помолитись».

                     Приспів.

Друга фея. Про добру людину кажуть, що вона красива душею. Не обов'язково, щоб у неї було гарне обличчя, вишуканий одяг, але до таких людей тягнуться інші, як до світла, таким звіряють свої секре-ти, бо вони ніколи не зрадять, завжди допоможуть у скрутну хвилину.

 Перша фея. Послухайте прислів'я про доброту.

1. Де немає добрих, там і добра нема.

2. Хто людям добра бажає, той і собі має.

3. За добро добром платять.

4. Зробиш добро – не кайся, вдієш лихо – начувайся.

Робити добро тре­ба, бо людина, яка не відчуває приязні до інших, руйнує себе як особистість. На злі далеко не заїдеш. Зла людина ніби постійно обкрадає себе, не вміє по-справжньому раді­ти, сміятися, люби­ти. І якщо з юних літ не привчитися тамувати у собі роз­дратування, недовіру, злість, душа людська не ширшає — вона об­ростає ненавистю, поїдає сама себе. А потім дивись — і висохло у душі живильне дже­рело, що допомагало жити. Теплі ж про­мені добра здатні розтопити навіть кригу, вони можуть освітити шлях, зігріти і вселити надію світлим і чистим людям. Але водночас вони ніколи не зігріють тих, хто має в сер­ці пиху, скупість, лінь, гнівливість, зажер­ливість, заздрість та зарозумілість.

Не лінуйся робити добра,

Лише зла не бажайте нікому,

Бо воно, як велика гора,

Стане вам на шляхові земному.

І заступить навколишній світ,

Зробить серце жорстоким, холодним.

 Ви з любов'ю живіть з юних літ,

Будьте чуйним, веселим і добрим.

І старайтесь робити добро

День і ніч, і у кожну хвилину,

Щоб серденько, як сонце цвіло,

Це добро робить людину.

Хай душа буде світлою в вас

Й промениться завжди добротою,

Йдіть робити добро! В добрий час!

І живіть в цьому світі з красою.

Правда в світі є дуже проста:

Сонце Землю теплом зігріває,

А людину — її доброта.

І любов у житті прикрашає.

Друга фея. Послухайте казку «Як півень сонце розбудив».

Автор. З давніх-давен наша Земля ніжилася у променях Сонця. Без уто­ми, без відпочинку віддає воно своє тепло земним просторам.

   Але люди кажуть, що одного разу трапи­лося таке, що Сонце заснуло у своїй високій домівці.

   Зайшло Сонце до палацу, зачинило двері та вляглося на золоту постіль. М'яко, тепло, затишно йому у своїй постелі, тому й засну­ло швидко.

   А на Землі запанував Морок, непрогляд­на темрява. Люди не змогли знайти своїх домівок, защебетав пташиний світ, заревіли тварини. Тільки очі хижаків світилися у тем­ряві, приваблюючи інших звірят.

Лев. Що будемо робити, звірі, кого по­шлемо з-поміж нас, щоб Сонце розбуди­ти?.. Я пропоную послати Павича. Сонце неодмінно захопиться його земною красою і засвітить!

Павич. Добре, царю звірів, я неодмінно розбуджу Сонце.

Звірі. Він, тільки він розбудить Сонце.

Павич(нахабно заходить). Чи довго ти ще збираєшся ніжитись у своїй постелі, лежню?! Хіба ти не знаєш, що на Землі тепер панує темрява?! Так мене можуть переплутати зі звичайною куркою! Підводься, дай Землі світла й тепла, бо в темряві хтось може не­нароком наступити на мій красивий хвіст і поламати пір'я. Тоді не стане Павича — найкращого серед усіх...

Сонце (не розплющуючи очей). Іди геть! Невігласе, ти навіть не постукав, не приві­тався, як це роблять делікатні тварини. Тебе, пташе, турбує тільки краса твого хвоста. Ти розбудив мене заради власної пихи. Іди геть, бо спалю тебе разом із хвостом, пиха­тий гостю Землі.

Павич (засмучено). Воно навіть не глянуло на мене.

Звірі. Що робити? Який жах!

Лев. Відправимо Солов'я, бо краще за нього не співає ніхто.

Звірі. Соловейко, соловейко! Ніхто краще від нього не співає!..

Соловей (сердито). Чи довго ти зби­раєшся спати, лежню? І не соромно тобі, що на Землі — пітьма? Невже ти не знаєш, що ми, солов'ї, співаємо тільки вночі. Скоро ми безголосими можемо стати, і тоді нас уже не відрізниш від простого горобця. Через твої лінощі я можу позбутися елітарного статусу у світі співочих птахів. Підводься, виходь, освіти мені дорогу, зігрій гнізда моїх маленьких пташенят, майбутніх співаків.

Сонце (піднялося, розгнівано). Іди геть, бо спалю тебе вщент! (Соловейко тікає). Дурні земні істоти, немає в них теплих слів для мене!.. Скільки тепла я віддаю Землі,

а вони — ні вітання, ні прощання, тільки про себе дбають. (Сонце повернулося на інший бік, укрилося золотою ковдрою та занурилося в сон.)

Соловей. Сонце навіть не^ахотіло слухати мене, і ледь не спалило.

Звірі (схвильовано). Що робити?

Півень (несміливо підходить до звірів). О всемогутній Владико, царю звірів, лісів непрохідних, володар долин і гір, звертаюся до вас із великим проханням — відішліть мене, будь ласка, до Сонця. Може, я зумію його розбудити.

Звірі. Ха-ха-ха!

Лев (рявкнув). Тихо! Добре, але якщо ти не розбудиш — я тебе з'їм першого! Зрозумів?

Півень. Добре — тільки відпусти до Сон­ця, та швидше, бо лиха на Землі все біль­шає.

Лев (сміючись). Лети, але пильнуй, щоб не стати моєю здобиччю.

Сонце (Півень стукає у двері). Увійдіть!

Півень. Низько вклоняюся вам, Жар-Сон-це! Пробачте, що порушив ваш спокій і сон. Але зробив я це не заради користі своєї, а за­ради добра інших звірів і людей. Погано їм дуже, погано без ваших теплих променистих очей, тяжко нині у пітьмі, страшно за дітей. Не кожен може знайти їжу в темряві, воду, батьків, друзів. Не за себе прошу: своє зерно я і в багнюці відшукаю — за інших душа болить, за інших прошу. Зрозумійте мене.

Сонце (підвелося і здивовано запитало). А чому для себе нічого не просиш?

Півень (рішуче). Ні! Порушити ваш спокій можна лише заради інших, їхнього блага. Заради себе я не збудив би вас.

Сонце. А скільки вас там на Землі таких, які готові заради інших і загального добро­буту пожертвувати собою?

Півень (тихо). Не дуже багато — але є на Землі світлячки, на яких зі своїх нірок інші дивляться, зі своїх гнізд визирають і поти­хеньку вчаться так само жити, зважати на інтереси інших на цій величезній Землі.

Сонце (лагідно). Ти молодець, Півнику! Лети на землю, а я тобі освітлюватиму доро­гу. За твою щедрість я теж віддячу щедрістю на Землі, подарую всім тепло і світло.

Півень. Дякую, Жар-Сонце! Дякую-ю-ю, ку-ку-рі-ку!

Автор (перша фея). Відтоді з опівночі й до світанку кричать півні щогодини: «Ку-ку-рі-ку!». І сонце сходить, і знову без утоми дарує світло і тепло земним просторам. (Усі виходять на сцену.)

Друга фея. Отож поспішайте робити добро, починайте вже сьогодні, починайте з добрих вчинків, бо ж, як каже народна мудрість: «Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю».

    Почніть з доброї усмішки, щирого по­гляду. Бо ж людина насуплена, похмура, сердита ніколи не буває доброю. Вона за­вжди всім незадоволена та отруює життя собі й іншим.

Пісня «Острівець любові»

Віднайди скарб у кожнім слові,

Збережи острівець любові,

Обігрій, кого скривдив дуже,

Усміхнись — це не важко, друже.

Приспів

Давайте разом триматись будем,

І цінувати кожну мить.

Бо лише з вірою в майбутнє

У цьому світі варто жить.

Будь ласка, усміхніться,

Дорослі і малі,

Лід ненависті розтане

Від усмішок на землі.

Підніми, може хтось спіткнувся,

Нагадай, якщо хтось забувся,

Покажи правильну стежину,

Усміхнись — втішить це людину.

 

Приспів

Привітай старця й дитину,

Розділи на всіх хлібину,

Поверни втрачену надію,

Воскреси нездійсненну мрію.

Перша фея. Тож хай світлими і чистими будуть ваші думки, а всі справи — добрими. Вірте у духовне очищення народу нашого, бо зло недовговічне. А щоб знищити крив­ду, неприязнь, нещастя, у кожного закла­дено так багато добра. Не шкодуйте його роздавати родичам, друзям, незнайомим, не лінуйтеся щодня робити найлегшу спра­ву — дарувати хоч краплину добра всьому живому на землі. І негаразди щезнуть.

Друга фея. Подивіться навкруги та уявіть собі, що поруч тільки гарні люди, які завжди допоможуть, підтримають. І нехай кожен із вас замислиться: «А чи все я зробив для того, щоб людям було біля мене затишно, спокійно?». Тож пам'ятайте, що доброта, милосердя — ознака сили, а не слабкості. Пам'ятайте, що перед розумом треба схи­лити голову, а перед добрим серцем стати навколішки.

Вірш 4

Навчаймося добра, як вчаться мови діти.

Щоб потім все життя творить його, святе.

 Плекаймо крізь роки троянди ніжні й жито,

Тримаймо у серцях, як сонце золоте.

Даруймо для людей погожі дні весняні,

Щоб щедрим садом вік світився небокрай,

Щоби беріз пісні лунали до нестями

І повнився добром нам дім і рідний край.

Перша фея. Віддані людям тепло і душев­на доброта обов'язково повернуться до вас. Бо ми послані на землю, щоб примножува­ти добро і красу, творити земний рай, а не бути лише споживачами. Наше життя — таке коротке, тож хай же не буде в ньому місця злим помислам. Хай оживає істина стара!!!

Усі разом. Людина починається з добра!!!


                         ПРО  ДРУЖБУ  І  ВМІННЯ  ДРУЖИТИ

Мета:  Дати  дітям  узагальнене  уявлення про  поняття  друг;  допомогти  усвідомити нескладні  аспекти  товаришування  у  простих  звязках  і  ситуаціях.

             Спонукати  дітей  до  дружби  і  товаришування.

             Виховувати  бажання  бути  справжнім  другом.

Обладнання:  записи  на  дошці,  додаткова  література,  додатковий  тестовий  матеріал

Вчитель.

     Дуже  добре,  якщо  у  когось  із  вас  уже  є  справжній  друг.  А  якщо  у  вас  ще  немає  друга,  то  я  гадаю,  що  після  сьогоднішньої розмови  ви  вже  зможете  зробити  свій  вибір.

      Адже  сьогодні  ми  поговоримо  про  дружбу  і  товаришування,  з’ясуємо,  яка  людина  може  бути  гідна  цього  звання – друг  Довідаємося,  що  треба  робити,  щоб  нас  завжди  оточували  вірні  друзі,  готові  в  будь-яку  годину  прийти  на  допомогу.

      Не  можна  плутати  щиру  дружбу  із  приятельськими  стосунками,  тому  що  приятелів  у  людини  може  бути  безліч,  але  справжній  друг – завжди  один.

- Яким  же  повинен  бути  справжній  друг?

      Насамперед  справжня  дружба  вимагає  відмови  від  брехні,  фальші,  недовіри.

Справжній  друг – це  та  людина,  якій  можна  довіряти,  хто  завжди  зрозуміє  та  підтримає,  на  кого  можна  покластися  у  будь-якій  життєвій  ситуації.

Саме  таким  і  повинен  бути  справжній  друг – щирим,  відданим,  порядним.

                                                                 А.  Костецький

 

 

Справжні  подруги

Пятикласниця  Людмила

вранці  мамі  заявила:

 • Все!  До  школи  я – не  йду!

Я  не  стерплю  цю  біду.

Щастя  скінчено  моє:

Адже  в  Рити  джинси  є!

І  тепер  зі  мною  Рита

відмовляється  дружити...

Здивувалась  мама  дуже:

 • Ви  ж  були  найкращі  друзі!?
 • Так.  Але  сказала  Рита,

поки  буду  я  ходити 

не  у  джинсах,  а  в  спідниці, -

їй  не  хочеться  й дивиться,

бо  вона  вважає:  жінці

для  краси  потрібні  джинси...

Мамо!  Дружбу  виручай:

Джинси  і  мені  придбай!

Мама  спершу  подивилась

на  похнюплену  Людмилу,

а  потім  мовила:

 – Діла-а...

Ви – спра-а-вжні  подруги!

Й  пішла...

А  ви

що  скажете

мені:

це  справжні  подруги

чи  ні?    

      -  Якщо  Рита - подруга  справжня,  то  чи  сказала  б  вона  так?

           -  Чи  правильно  поступає  Людмила?

М о р а л ь н і    п р а в и л а

Справжні  друзі  нічого  не  вимагають  один  від  одного  в  імя  дружби.

Три  товариші

    Вітя загубив сніданок. На великій перерві всі хлопці снідали, а Вітя стояв осторонь.

-   Чому ти не їси? - запитав його Миколка.

-   Сніданок загубив...

-   Погано,   -   сказав   Миколка,   відкушуючи   великий   шматок білого хліба. - До обіду

    ще далеко!

-   А де ти його загубив? - запитав Михайлик.

-   Не знаю... - тихо сказав Вітя і відвернувся.

-   Ти, напевно, у кишені ніс, а треба у сумку класти, - сказав Михайлик.

    А Володя нічого не запитав.  Він підійшов до Віті,  розломив навпіл шматок хліба з маслом і простягнув товаришу:

-  Бери, їж.

                        -    Хто  справжній  друг  Віті?

 

М о р а л ь н і    п р а в и л а

       Ніколи  нічого  не  жалкуй  для  свого  друга,  ділись  з  ним  всім  необхідним, виручай,  коли  це  потрібно.                                                                                               Л. Толстой

Два  товариші

  Ішли лісом два товариші і зустріли  ведмедя. Один кинувся тікати,  виліз на дерево

й  заховався, а  другий  лишився на дорозі. Робити йому, було нічого: він упав на землю

і  прикинувся мертвим.

   Ведмідь підійшов до нього і  почав  нюхати: а той і дихати пере­став. Ведмідь обнюхав його лице  та  й пішов  собі.

   Коли ведмідь пішов, той зліз з  дерева  і  сміється:

  Ну, що,— каже,— ведмідь  тобі  на  вухо  шептав?

  А він сказав мені, що погані  ті  люди,  які  в біді  товариша покидають.

 

М о р а л ь н і    п р а в и л а

      Справжня  дружба  випробовується  в  біді.  Людина  може витримати  найтяжче  горе,  вийти  з  найскрутніших   обставин,  коли  вона  відчуває  плече  вірного  товариша.

       Ніколи  не  залишай  друга  в  біді.  Відвернутися  від  друга  в  тяжку  хвилину – це  означає  зрадити  не  лише  йому,  а  насамперед  самому  собі,  бо  ти  губиш   найблагородніше  моральне  почуття – дружбу.

     А  зараз  послухайте  дві  ситуації  і  скажіть,  котра  з  них  викликала  у  вас почуття  осуду,  а  котра – задоволення?  Чому?

          У  холодний  зимовий  день  Наталка  й  Оленка  йшли  зі  школи  додому.  Наталка  була  тепло  одягнена.  На  ній  була  тепла  шубка  і  рукавички.  Її  ранець  зручно  лежав  на  спині.  А  Оленка  в  школі  забула  рукавички,  тому  портфель  вона  несла  в  голій  руці.

      - Рука  в  мене  замерзла  страшенно! – поскаржилась  Оленка  подружці

      - А  в  мене  ні.

     Так  вони  йшли  до  самого  дому.

      Це  було  ранньою  весною.  Маринка  йшла  до  школи.  Дорога  погана,  а  вона

 в  черевиках.  І  наскрізь  промочила  ноги.  Прийшла  в  клас.  Дівчатка  обступили  її,  занепокоїлися:  „Знімай  скоріш  черевики  і  грій  ноги”.  А  Валя  (вона  жила  близько 

від  школи)  збігала  додому  і  принесла  Маринці  взуття.   Хороше  було  Маринці  в  той  день – ногам  тепло  і  на  душі  радісно!

        -  З  котрою  дівчинкою  ви  б  хотіли  дружити?

М о р а л ь н і    п р а в и л а

      Друг  стає  частинкою  тебе  самого,  тобто  проймається  тим,  що  відчуваєш  ти. Він  завжди  подбає  про  те,  щоб  тобі  було  добре.

Скажи  мені,  хто  твій  друг...

       Андрійко  в  родині  часто  розповідає  про  свого  друга.

 • Який  же  то  друг,  коли  він  тобі  збрехав? – питає  тато.
 • Він  більше  не  буде, - відповідає  Андрійко.
 • Звідки  ти  знаєш? – знов  питає  тато.
 • А  він  пообіцяв, - каже  Андрійко.
 • А  коли  знов  обдурить? – допитується  тато.
 • Знов?.. – замислюється  Андрійко.

Р о б о т а    в    г р у п а х   „ З а    п р о т и ”

     А  зараз  давайте  попрацюємо  в  стратегічних  групах  „За – проти”

( Така  форма  роботи  на  уроці  сприяє  вмінню  бачити  проблему,  дискутувати,  мислити  критично,  швидко  її  вирішувати )

І   г р у п а    мотивує  та  обґрунтовує  слова   тата

ІІ  г р у п а   -  слова  Андрійка.

І   г р у п а :   Тато  вважає,  що  це  не  друг,  коли  він  тебе  обманює.  І  якщо  обманив  раз,  то  вдруге  йому  повірити  тяжко,  бо  може  знову  обдурити.

      ІІ  г р у п а :    Андрійкові  ой  як  не  хочеться,  щоб  друг  його  був  нечесний! Але  він  довіряє  йому,  бо  не  хоче  втратити.

          В и с н о в о к    е к с п е р т а :     Андрійко  сам  чесний,  тому  й  покладається   на   чесність  друга.  Андрійко  сам  правдивий,  тому  й  покладається  на  правдивість  друга. Він  в  першу  чергу  виховує  себе,  і  неодмінно  своїм  прикладом  допоможе  другові  позбутися  вад.

 

М о р а л ь н і    п р а в и л а

     Справжній  друг  приймає  тебе  таким,  яким  ти  є,  навіть  з  твоїми  недоліками.

Не  довіряти  другові  більш  ганебно,  ніж  бути  обдуреним.

      Якщо  ти  бачиш  у  другові  щось  погане,  гідне  осуду,  то  обовязково  щиро  і  відверто  скажеш  йому  про  це.  Хто  зробить  це,  якщо  не  ти?  Адже  справжній  друг – це  найсправедливіший  і  найсуворіший  суддя.  „Друг  не  той,  хто  медом  маже,  а  той,  хто  правду  в  вічі  каже” - говорить  народна  мудрість.  Щире  слово  справжнього  друга,   вірна  порада  може  застерегти  від  помилки,  біди,  яка  підстерігає   в  тому  чи  іншому  випадку.  Але   памятай,  що  перш  ніж  зробити  зауваження  товаришу,  зроби  його  собі.  Що  вимагаєш  від  друга – те насамперед  вимагай  від  себе.  Стався  до  друга  так,  як  хотів  би,  щоб  він  ставився  до  тебе.

    Всі   діти  різні,  тому  і  дружать  по - різному.  Одні  люблять  завжди  керувати,  інші  дуже  часто  ображаються,  а  дехто  готовий  у  всьому  поступитися  товаришеві,  якби  лише  з  ним  гратися.

    В  дружбі  не  завжди  буває  все  гладенько,  інколи  виникають  і  сварки.

Друзі

      Миколка  і  Сергійко  живуть  в  одному  будинку,  граються  в  одному  дворі,  разом  ходять  до  школи,  сидять  за  однією  партою

     Недільного  дня  довго  катались  вони  на  санчатах.  Разом  з  іншими  дітьми  поїзд  із  санок  робили.

   Вже  всі  додому  розійшлись,  а  вони  й  ще  у  дворі  бігають.  Раптом  Миколка  й  каже:

 • Сергійку,  у  мене  руки  замерзли,  пішли  додому.
 • Пішли! – крикнув  Сергійко  і  побіг.
 • Зачекай,  треба  санки  розвязати! – гукнув  Миколка.
 • Сам  розвязуй!  

    У  Миколки  пальці  замерзли – неслухняні  стали.  Тягне  санчата,  холодно  йому,  прикро.

     А  Сергійко   побіг  попереду  і  кричить:

      -    Я  перший! – і  сміється.

  Прийшов  Миколка  додому  і  заплакав  від  образи.

 • Ти  чому плачеш,  з  Сергійком  посварився? – запитала  мама.
 • Я  не  ябеда.
 • Не  плач.  Ви  ж  друзі.  Помиритесь.  Тобі  прикро,  а  Сергійкові  соромно.

Йому  набагато  гірше.

 Сергійко  весь  вечір  був  засмучений.  Потім  дістав  кольоровий  картон,  взяв

ножиці  і  зробив  літака.

       Вранці  хлопчики  йшли  до школи.  Миколка  ніс  в  одній  руці  портфель,  а  в  другій-

літачка.

 • Це  я  для  тебе  зробив.  Він  долетить  до  самого  сонця! – радісно  говорив Сергійко.

       Хлопчики  обидва  сміялися,  бо  їм  було  весело.

 • А  як   ви  миритеся  зі  своїми  друзями?

М о р а л ь н і    п р а в и л а

      Завдяки  дружбі,  у  людини  тонко  розвинене  почуття  совісті  та  сорому. 

По-справжньому,  соромиться  себе  той,  хто  бачить  себе  не  тільки  власними  очима,  а  й  очима  друга.

      Не вміючи  дружити,  ти  обкрадаєш  сам  себе.  Знайшовши  вірного  друга, -  ти 

помножуєш  свої  сили,  стаєш  впевненішим  у  собі,  щасливішим,  красивішим,  багатшим.

       Щоб  дружба  була  міцною – треба  жити  за  законами  дружби.

Г р а   „ З а к о н о т в о р ц і ”

      -  Чи  знаєте  ви,  що  таке  закон?

( Закон – це  правило,  що  встановлюється  державою,  і  є  обовязковим  для  всіх )

 • Спробуйте  скласти  свої  закони  про  дружбу  і  товаришування  на  основі  перлин народної  мудрості.  Адже  народ  нас  вчить,  як  на  світі  жити.  З’єднайте  частини, 

поясніть  їх  значення  і  намагайтесь  запам’ятати.  Хто  скоріш  знайде  кінець,

той  і  буде  молодець!

 

Радість  друга –                    ніж  у  кишені  гроші

Друга -                                   шукай,  радість  моя

Не  жалій  даючи,                            в  біді

Вірний  приятель -                   і  в  воді  не  тоне

Справжня  дружба  випробовується         не  радій  беручи

Дружба  у  вогні  не  горить      а  знайдеш - тримай

Краще  друзі  хороші             то  найбільший  скарб

Т е с т

Чи вмієш ти дружити

1) Твій друг (подруга) захворів і не прийшов до школи.

    а)  Зателефонуєш йому і поцікавишся здоровям

    б)  ніяк не відреагуєш — 1;

    в)  відвідаєш його, якщо хвороба не інфекійна

2) Друг (подруга) не впорався з домашнім завданням

    а) Даси йому списати -- 5;

    б) допоможеш розібратися — 10;

    в)  удаси, що тебе це не стосується — 1.

3)  Тобі дуже хочеться морозива, але у твого друга немає грошей.

   а)  Купиш морозиво тільки собі — 1;

   б)  позичиш другові гроші — 5;

   в) купиш два морозива, сподіваючись, що і друг для тебе нічого не пожа­ліє — 10.

4)  Вам подобається одна і та сама дівчинка (хлопчик).

    а) Ви обидва (обидві) намагаєтесь якнайдужче сподобатися їй (йому) — 10;

    б)  удаєш, що нічого не помічаєш, і намагаєшся уникати цієї теми — 5;

    в)  при нагоді намагаєшся розповісти про друга (подругу) щось не дуже гарне — 1.

5)  Однокласник запросив тебе на день народження, а друга — ні.

    а)  Ти нічого не скажеш йому і підеш сам — 1;

    б)  попросиш однокласника запросити й друга — 10;

    в) підеш сам, попередньо пояснивши другові ситуацію, що склалася — 5.

6)  Друг отримав не дуже приємне доручення прибрати клас чи вимити вікна.

    а)  Залишишся після уроків і допоможеш йому — 10;

    б)  поспівчуваєш йому і підеш додому — 5;

    в)  порадієш тихцем, що таке доручення отримав він, а не ти — 1.

7) Твій друг виграв приз у складному конкурсі.

    а) Ти постараєшся взяти участь у подібному конкурсі — 5;

    б)  порадієш за свого друга — 10;

    в)  у душі позаздриш йому — 1.

Якщо ти набрав:

60 — 70 балів. Твої друзі можуть пишатися дружбою з тобою. Ти дуже надійна людина, з тобою — хоч у вогонь, хоч у воду. У вас із друзями повне взаєморозуміння.

20 — 59 балів. Ти непоганий товариш. Обережний, нерішучий, все зазда­легідь розраховуєш. Але часом щось дуже важливе в житті проходить повз тебе. Поміркуй над цим.

До 20 балів. Навряд, чи поруч з тобою є справжній друг. І винен у цьому ти сам. Постарайся змінити свої стосунки з товаришами, якщо не хочеш залишитися самотнім.

       Дуже  добре,  коли  у  тебе  є  справжній  друг.  Поділишся  з  ним  радістю,  її  стане

вдвічі  більше,  поділишся  бідою – стане  вдвічі  менше.  Справжній  друг  ніколи  не  підведе,  завжди  прийде  на  допомогу.

 Які  якості  в  ваших  друзях  найбільше  цінуєте  ви?

 Я  бажаю  вам  всім   мати  такого  друга,  про  якого  йдеться  у  пісні

„Справжній  друг”.

 Тож  давайте на завершення   всі  разом  виконаємо  її.

 


ДОБРОТУ  ЯКЩО  ПОСІЄШ,  ЗБЕРЕШ  ГАРНИЙ  УРОЖАЙ.

Мета: Розкрити  перед  учнями  моральний  зміст  доброти. Допомогти  усвідомити,  що добро  потрібне  кожній  людині. Зрозуміти  моральні  якості  доброти  на  конкретних  ситуаціях,  розвивати  вміння  коригувати  свої  дії  відповідно  до  ситуації.

           Сприяти формуванню  етичних  взаємовідносин  з  довкіллям.

           Розвивати  духовно-моральне  мислення,  естетичний  смак.

           Викликати  бажання  творити  добро,  дати  моральну  оцінку  людським  порокам.

Обладнання:  скринька  ключових  слів  до  вправи  очікування,  грамзапис,  додаткова література.

Хід  заходу

Вчитель.

     -  Сьогодні  наша  розмова  піде  про найчудовіше   достоїнство  людини – доброту,  та  якості  якими  вона  виражається.  Ми  з  вами  будемо  вчитися  цих  людських  достоїнств.

       А  зараз  давайте  хором  прочитаємо  слова,  записані  на  дошці:

  Доброту  якщо  посієш,

Збереш  гарний  урожай.

-  Як  ви  гадаєте,  діти,  слова  „доброту  посієш”  вжито  у  прямому  чи  переносному  значенні?

  -  Що  можна  посіяти  насправді?

Так,  посіявши  в  землю  зерно,  ми  зберемо  урожай.  А  я  сьогодні  на  уроці  хочу

посіяти  доброту  у  ваших  серцях,  сподіваючись  зібрати  гарний  урожай.

На  який  урожай  я  можу  очікувати?

В п р а в а   о ч і к у в а н н я

( На  нашу  доброту,  чуйність,  співчуття,  лагідність,  людяність, любов,  щирість,  уважність до  оточуючих,  уміння  прийти  на  допомогу,   не  бути  байдужими,  ніколи  і  нікому  не  завдавати  болю  і  страждань)

Сьогодні  ми  з  вами  здійснимо  мандрівку  у  Країну  Доброти. 

Уважно  розгляньте  карту  цієї  країни.

 І зупинка    „Озеро  Чуйності”

ІІ зупинка    „Вулиця  Людяності”

ІІІ зупинка  „Проспект  Милосердя”

ІY зупинка   „Площа  співчуття”

     Подорожувати  ми  зможемо  лише  тоді,  коли  ви  будете  правильно  виконувати  всі  завдання,  запропоновані  вам  на  зупинках.  Тож  сідаємо  в  потяг.  Я  бажаю  всім  щасливої  дороги!  А  зараз  сідайте  всі  зручненько  і  слухайте  мене  гарненько.

        Жив собі маленький хлопчик. Одного разу він запитав: «Що таке доброта?».

«Ти ще маленький, підростеш — знатимеш», — сказала мама.

       Але хлопчик був дуже нетерплячий, він хотів швидко  про все дізнатися. Тому він вирішив запитати ще у кого-небудь. Неподалік від будиночка він побачив знайому дівчинку, яка намагалася зняти повітряну  кульку, що зачепилася за гілку дерева.

— Допоможи мені, будь ласка, — попросила дівчинка.

  Мені ніколи, я хочу дізнатися, що таке доброта, — відповів хлопчик.

  А я знаю, що таке доброта, мені мама часто роз­повідає про добрих людей.

  Розкажи мені, — попросив хлопчик.

  Зніми спочатку кульку, — відповіла дівчинка. Хлопчик заліз на дерево і зняв кульку.

  Ось ти і зробив добре діло, це і є доброта.

 •             Так просто? — здивувався хлопчик.
 • Що  таке  доброта  у  вашому  розумінні?

Щоб  нам  веселіше  було  їхати,  ми  прослухаємо  пісню.

( Звучить  пісня  „Якщо  добрий  ти”  муз. Б.Савельєва,  сл. А.Хайта )

Добрим бути просто чи не просто?

Не залежить доброта від зросту.

Не  залежить  доброта від  віку

Добрим  треба  бути  нам  довіку.

Тільки  треба  добрим,  добрим  буть

І  в  житті  про  друга  не  забуть

І закрутиться земля скоріше,

Якщо разом станемо добріші.

Доброта з роками не старіє,

Доброта від холоду зігріє.

І якщо вона, як сонце, світить,

То радіють і дорослі, й діти.    

 

Д и с к у с і я    г р у п

 • Діти,  а  як  ви  вважаєте,   добрим  бути просто  чи  непросто?  Чому?

В и с н о в о к    е к с п е р т а

Якщо  будеш  сам  творити  добро – добро  тобі  й  вернеться.  Недарма  в  народі  кажуть

„ Хто  людям  добра  бажає,  той  і  собі  має”                                           

Г р а   „З а к о н о т в о р ц і”

( Разом  з  учнями  колективно  складаємо  правила )

Правила  доброти

1. Допомагати  слабким,  маленьким,  хворим,  старим,  тим,  хто  потрапив  у  біду.

2.Прощати  помилки  іншим.

3. Не  заздрити.

4. Жаліти  і  турбуватися  про  всіх  і  про  все:  про  людей,  тварин,  природу.

 

 

 

І зупинка    „Озеро  Чуйності”

   Ми  з  вами  прибули  на  І зупинку   „Озеро  Чуйності”.  Послухайте  інсценівку  про  те,  як   хлопчик  турбувався  про  всіх  і  як  проявляв  свою  чуйність.

 

  У ч а с т ь  б е р у т ь: Костя, чуйний хлопчик; Марія Петрівна, його сусідка; бабуся.

(Куточок двору великого будинку. На лавочці сидить бабуся. Входить Костя).

Костя (с а м  до  с е б е). Сьогодні 8 Березня. Буду з усіма жін­ками найчемнішим і найуважнішим з усіх наших хлопців. Ондечки бабуся на лавочці сидить. Хай вона тільки упустить свою палицю, я одразу ж її підніму. От вона й розкаже всім: «Ой, який же в нас Костик чуйний і вихований!» (Ч е к а є). Чого ж це вона палицю не випускає?

Так і цілісінький день можна прождати. (У  д в о р і   з 'я в л я є т ь с я   с у с і д к а  К о с ті  — М а р і я   П е т р і в н а   з  в а ж к о ю   г о с п о д а р с ь к о ю   с у м к о ю). О! Краще я їй допоможу... (П і д б і г а є   д о  М а р і ї   П е т р і в н и ). З магазину, чи як?

Сусідка. Еге ж. Купила ось до свята.

Костя. Гаразд, так вже тому й бути, донесу вам сумку до під'їзду! Тут зовсім близенько. Давайте її, чи що. А то он пихко­тите, як маневровий паровоз.  (К о с т я   п р о с т я г а є  р у к у    з а   с у м к о ю,  а л е  с у с і д к а,   в і д с т о р о н и в ш и   й о г о,      й д е   д а лі).

Бабуся (с а м а   д о   с е б е). Ой, який грубий, який невихований хлопчик. І чого його тільки в школі вчать?

Костя. Це я невихований? (Б а б у с і). Та ви що, сліпі, чи що? Я ж тільки що... на ваших очах... Ну ні вже, більш нізащо нікому не допоможу. Нізащо! Досить з мене! Дякую.

 (Б і ж и т  ь,  п і д б и в­ ш и   н о г о ю   б а б у с и н у   п а л и ц ю.  Т а   с к р у т н о   х ит а є   й о м у                         в с л і д   г о л о в о ю).

-   Що можна сказати про поведінку Кості?

-  Чому про нього бабуся сказала, що він невихований?

-  Як відреагував на це Костя?

-   А чи знаєте ви таких учнів, як Костя?        

                                                               Г.Бойко

Татова  порада

Хлопчина вбіг із двору в хату,

До тата голосно гука:

  А я провідав у лікарні

Свого найкращого дружка.

Тож правда, тату, я — чутливий

І маю серце золоте?

Замисливсь тато на хвилину

І так сказав йому на те:

— Коли тебе в тяжку годину

Людина виручить з біди,—

Про це добро, аж поки віку,

Ти, синку, пам'ятай завжди.

Коли ж людині щиросердо

Ти зробиш сам добро колись,—

Про це забудь, аж поки віку,

Мовчи й нікому не хвались!

 • Який  недолік  у  поведінці  мав  хлопчик?

М о р а л ь н е    п р а в и л о

     Чуйна  людина – це  насамперед  гуманна  людина,  а  гуманна  людина – безкорислива,

Вона  прагне  робити  добро  всім  оточуючим  просто  так,  не чекаючи  винагороди.

Сказав  мудрець:  „Живи,  добро звершай!

Та  нагород  за  це  не  вимагай.

Лише  в  добро  і  вищу  правду  віра

Людину  відрізня  від  мавпи  і  від  звіра.

Хай  оживає  істина  стара:

Людина  починається  з  добра!

 

      Це  дійсно  так,  тому  що  лише  людина  здатна  мислити,  співчувати,  мріяти,  планувати  своє  життя,  творити  добро.

ІІ зупинка    „ Вулиця  Людяності”

     На  доброті  і  людяності  тримається  світ.  Але  на  превеликий  жаль,  дуже  часто  доводиться   нам  бачити,  що  десь  зникає  людяність,  а  потреба  в  ній  є  повсякчасною,

не  лише  тоді,  коли  приходить  біда,  а  й  в  години  радості.  Адже  розділена  радість  збільшується  вдвічі.  Для  того,  щоб  жилось  усім  нам  добре,  у  мирі  й  в  злагоді,  спокійно і затишно,  треба  зовсім  небагато  -  лише  проявляти  людяність  і  ніколи  не  забувати,  що  ми  люди,  а  не  звірі. Тож  будьмо  людяними  і  світ  зміниться  на  краще.                                              

                                                                                               В. Сухомлинський

Розділена  радість

    У Катрусі... сьогодні велика радість. Понад рік хворів її татко. В лікарні лежав, три операції переніс. Мамі й Кат­русі було тяжко. Не раз, бувало, прокинеться Катруся вночі й  чує: мама тихо плаче.

А сьогодні татко вже на роботі. Здоровий і бадьорий.

Радісно сяють Катрусині очі. Прийшовши до школи, зустріла дівчинка в дворі двох своїх однокласників, Петю  й  Гришу. Зустріла й поділилась радістю:

   Наш татко видужав...

Петя й Гриша глянули на Катрусю, здивовано знизали плечима й, нічого не сказавши, побігли ганяти м'яча. Катруся пішла до дівчаток, що грали в класи.

  Наш татко видужав,— сказала вона і радість сяяла и її очах.

      Одна з дівчаток, Ніна, з подивом запитала:

— Видужав — ну й що з того?

     Катруся відчула, як з грудей до горла підкотився важ­кий клубок і дихати стало важко. Вона відійшла до тополі на кінці шкільного подвір'я і заплакала.

  Чому ти плачеш, Катрусю? — почула вона тихий, лас­кавий голос Кості, мовчазного хлопчика, її однокласника.

     Катруся підняла голову й, схлипуючи, відповіла:

  Наш татко видужав...

  Ой, як же це добре! — зрадів   Костя.— Біля   нашої хати в бору вже зацвіли проліски. Зайдемо після уроків до нас, нарвемо пролісків і понесемо твоєму таткові.

       Радість сяяла в Катрусиних очах.

 • Чому  заплакала  Катруся?
 • Чому  радість  засяяла  в  її  очах?

                                                                                                       А. Маркуша

„Ми  її  не  били...”

У  6 класі  надзвичайна  подія.  Валя  прийшла  до  школи в  окулярах.  Першим  це  побачив  Коля Фролов і  побіг  до  свого  дружка  Віті  Чужакова.     За кілька хвилин весь клас був у курсі справи, і, коли  зайшла Валя, Малишев підійшов до неї  з дротяними окулярами на кінчику носа:

— Ну що? Може, поміняємось? Мої закордонні!

     По класу прокотилася хвиля сміху.

     Валя почервоніла і тихо сіла на своє місце.

     На уроці географії Валі передали записку: «Дуже про­шу віддати мені окуляри. Не віддаси — гірше буде!  Малишев». Унизу був намальований кулак.

Валя розірвала записку і подивилась на дітей. Багато хто  ховав єхидні посмішки. Тихенько хихикала і подруга  Валі   Катя Петренко. Продзвенів дзвоник. У коридорі Валя почула:

  Дивись-но! Он та, в окулярах!

  Гей, ти! Чотирьохока!

      Валя зайшла в темний куток і всю перерву простояла там. А коли увійшла до класу, здригнулась. На дошці була намальована дівчинка з величезними, як велосипедні ко­леса, окулярами на носі.

     Валя розгублено подивилась на дітей... і вибігла з класу.

  Гей, дивись не загуби біноклі!—почула вона.

      Після уроків у  6 класі  був диспут... (...)

      У класі було шумно. Нарешті я встав і запитав:

  За що ви сьогодні образили Валю? ...Стало тихо.

  А що? Посміятися не можна? — долинув до мене го­лос Малишева.

  Ми її не били,— додав Фролов.

Д и с п у т

 • Чому  у  класі  після  уроків  відбувся  диспут?
 • Про  що  сперечалися  однокласники?
 • Чи  можна  сказати,  що  діти  не  били  Валю?  Чому?

 

 • Як  треба  ставитися  до  людей,  які  мають  фізичні  вади?

  Допоки,  діти,  ви  іще  малі,

Привчайтеся  добро  творити,

Бо  ви  ж  є  люди  на  Землі,

Тому  учіться  в  мирі  жити.

   -   Я  закликаю  вас  бути  добрими,  людяними,  милосердними.

 

ІІІ зупинка  „Проспект  Милосердя”

      -   Як  ви  розумієте  слово  милосердний?

     Це  теж  одна  з  якостей  доброти,  яка  заключається  в  готовності прийти  на  допомогу.  Милосердя – це  не  лише  матеріальна  допомога,  а  й  моральна,  яка  виражається  не  лише  у  ставленні  до  людей,  а  й  до  всього  навколишнього  світу, 

до  тварин,  до  рослин. Людина  з  світлою   душею,  чистою  совістю,  добрим  серцем,  прихильно  і  з  любовю  ставиться  до  всього  оточуючого,  ніколи  і  нікому  не  завдасть  болю  і  страждань,  бо  знає,  що  всім  однаково  болить,  коли  нас  ударять,  всім  однаково  образливо,  коли  нас  принижують.  Милосердна  людина  завжди  підтримає,  захистить,  пожаліє,  прийде  на  допомогу.

      А  зараз  послухайте  вірш  В.Скомаровського

                                                   Берізка

Хтось  берізоньку  високу   Зачерпну  води  з  потоку,

Ранив  на  обочині,                   Що  біжить  долиною,

Покотились  краплі  соку        Рану  свіжу  і  глибоку

В  трави  позолочені.             Я  замажу  глиною.

 

По  ярах  стежки  весняні   Зашумить  берізка  знову

Вітерець  просушує,             Вітами  зеленими,

А  в  берізки  листя  вяне,    Поведе  гучну  розмову

Бо  вона  нездужає.                З  липами  та  кленами.

      -    Що  вразило  вас?

 • Як  оцінюєте  поведінку  хлопчика?

ІY зупинка   „Площа  співчуття”

      Наскільки  тісно  переплітаються  моральні  якості  доброти:  чуйність,  людяність,  милосердя,  співчуття  і  наскільки  глибоко  вони  проникають  в  душу  саме  тій  людині,  яка  має  ці  благородні  людські  достоїнства.

 

                                    П о е т и ч н а    с к р и н ь к а

      Доброта  окрилює  людину,  робить  її  духовно  щедрою,  красивою,  творчою.

А  зараз  послухайте  вірші,  які  відшукали  наші  діти  в  поетичній  скриньці.

      Всі  ви  добре  знаєте  вірш  Л Костенко  „Перекинута  шпаківня”.  Чим  відрізняється

кінцівка  цього  вірша  від  вірша  „Берізка”?

ПЕРЕКИНУТА ШПАКІВНЯ

К а л е й д о с к о п    ю н и х    п о е т і в

      Часом  буває  так,  що  співчуття  надихає  на  творчість.  Учні  нашої  школи  не  змогли  примиритися  з  таким  трагічним  кінцем  вірша  і  продовжили  риму  ось  такими  рядками:

Олейник  Віта

Та  на щастя,  хлопці  ті  зявились,

І  полагодили  хатку  для  шпака.

Вся  родина  рада  залишилась,

Ось  така  пригода  сталась  у  шпака.

Драга  Володимир

Плаче  птаха,  плачуть  пташенята

В  безпорадності  всіх  дій  своїх.

Шпак  їм  тягне  крила-рученята,

Щоб  хоч  якось  врятувати  їх.

 

Вже  пищать  не вистачало  сили,

Раптом  діти  підійшли  до  них.

Враз  шпаківню  знизу  підхопили

І  пташаток  вберегли  своїх.

Міцно  ту  шпаківню  прикрутили,

Шпак  з  пташатами  радіють  вслід.

Ще  й  пшеничкою  в  шпаківні   притрусили,

Щоб  птахи  наїлися  як  слід.

Діти  вже  шпаківню  не  кидали,

Кожен  день  приходили  туди,

А  пташки їм пісеньки  співали,

Щоб  було  їм  радісно  завжди.

Репеченко  Сніжана

Вранці  друзі,  Петрик  і  Миколка,

Надійшли  провідати  пташок.

 • Подивись! – враз  вигукнув  Миколка,

Петрик  зблід,  а  друг  його  замовк.

Вмить  вони  поставили  драбину,

У  руці  застукав  молоток

Вчасно  юні  друзі  підоспіли,

Удалось  їм  врятувать  пташок.

Пораділи  птахи  мама  й  тато,

Не  страшні  хатинці  вже  вітри,

І  зростають  милі  пташенята

Де  шумлять  на  греблі  явори.                    Юним  поетам  побажаємо  успіхів,  а  до  вас  я  хочу  звернутися  з  такими  словами:

Усі  ви – люди  на  землі, 

Отож  спішіть  добро  творити,

Щоб  не  загинути  у  морі  зла,

Щоб  кожен  зміг  серед  краси  прожити

У  царстві  справедливості  й  добра.

     Розпочинали  ми  свою  подорож  піснею  і  до  класу  теж  повернемося  з  піснею:

Учись любити все навколо себе

 

 

 

 

 

 

 

                                           КНИГА – МІЙ ДРУГ

(Для учнів початкових класів)

Мета: Залучити дітей до активного читання , дати уявлення про різноманітність книг, вчити зв'язно висловлювати свої думки, стимулювати колективну діяльність, сприяти творчому самовираженню дітей, розвивати зв'язне мовлення, фантазію, виховувати любов і бережливе ставлення до книг, прищеплювати інтерес до навчання.

УЧЕНЬ:   Любі хлопчики  й дівчата

 Ми сьогодні книжки свято

Будем разом відзначати

 Книгу-друга шанувати.

        УЧЕНИЦЯ:   Книжка -добрий, мудрий друг.  Книжка знає все навкруг: про старі й нові країни, космос та морські глибини, хто нам написав КОБЗАР і який де правив цар...

УЧЕНЬ:

Все про звичаї народу,

Як зібрать урожай з городу,

 Перше хто створив кіно,

Де й коли з'явилось скло,

Хто відкрив яку країну

                        І про Неньку-Україну...

        УЧИТЕЛЬ: У вас завжди  є запитання. І всі ви намагаєтесь отримати відповіді на них від учителів, батьків, друзів. Але не завжди ви ці відповіді знаходите . Проте, все, чим цікавитесь, ви знайдете в книжках, на всі питання відповіді на їхніх сторінках.

УЧЕНИЦЯ:

Дружба з книгою – це свято!

 Не було б її у нас  -

Ми не знали б так багато

Про новий і давній час.

УЧИТЕЛЬ: Існує вираз: "Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти". Так само можна сказати :" Скажи мені, що ти читаєш, і я скажу хто ти " . Людина, яка любить читати - щаслива людина. Круг неї завжди багато розумних і добрих друзів. ЦІ друзі - книги.

Пісенька про книжку

В.Вікторов

1. Книжка - добрий вірний друг.      

3 нею взнаєш сто країн

Книжка знає все навкруг-  

І сягнеш морських глибин.

Що, до чого, звідки, як

Долетиш за мить одну

І про що писав Маршак.(Двічі) 

 В міжпланетну далину. Двічі)

З. Друг твій, книжка, відповість,

Що верблюд в пустелі їсть.

Скільки літ живуть кити, -

 З неї все узнаєш ти.    (Двічі)      

  УЧИТЕЛЬ: На світі існує безліч книг. Одні навчають, інші звеселяють, допомагають .

А про те, як ви дружите з книжками, чи любите їх читати, ми дізнаємось із сьогоднішнього заняття. А заняття наше сьогоднішнє - незвичайне. До нас у гості завітав Клуб Веселих і Кмітливих. І змагатимуться у нас сьогодні дві команди: ,,Кмітливчики’’  і  ,,Веселунчики’’ .

І конкурс.

Представлення команд.

,,ВЕСЕЛУНЧИКИ’’ :

 ,,Веселунчиками’’ звемось

Любим все читати

Знань для перемоги

Маємо багато!

Наш девіз: "Хто багато читає, той багато знає!"

"КМІТЛИВЧИКИ": 

Ми ,,Кмітливчиків’’  команда

Із книжками дружимо

Будем старанно змагатись

І вас переможемо!

Наш девіз: "3 книгою подружишся , розуму наберешся ".                                          

II.Конкурс ,,БУКВОЇД’’

В одному царстві жив - був веселий  Буквоїд. І хоча він нікого не ображав від нього зазнали бід багато книжок. Тому, що він був такий ненажерливий, що тільки те й робив, що їв букви. Давайте ж зараз допоможемо тим книгам повернути букви і відновити слова

І команда II команда

" ВЕСЕЛУНЧИКИ * " КМІТЛИВЧИКИ "

П .. ОЛІ.. ОК Б.. РІ.. КА

В.. РЕ .. НЯ  .. НА.. НЯ

.. АЗ .. А .. ІЧ .. А

П .. Р .. М .. Г.. В .. Ш .. В .. НК

III. Конкурс

" ПРИСЛІВ'Я  ПРО  КНИГУ " .

Продовжити прислів'я .

                   І команда

Хто багато читає,... (той багато знає)

Книги читати,... (усе знати)

Дім без книги,... ( день без сонця )

Де розумом не дійду,...      (то в книжці знайду )

                       II команда

Книга вчить,... ( як на світі жить )

Книгу читай, ... ( розуму набирайсь )

Книга не пряник,... (а дітей до себе манить )

Книжка-маленьке віконце,... ( а через нього увесь світ видно )

 1.          Конкурс "ВЕСЕЛА ВІКТОРИНА"

( Запитання даються командам по черзі)

 1.              Горбатий мішок на чотирьох стовпах стоїть . (Верблюд)
 2.              Які ноги заввишки, такий ніс завдовжки. (Лелека)
 3.              Стоїть при дорозі на одній нозі , хто її зрушить, плакати мусить. (Кропива)
 4.              Біжать коні булані, на них вузда порвані. Ми хотіли перейнять - вони сіна не їдять. (Хмари)
 5.              Голова є, а шиї нема , очі є, а брів нема , рот є , а не говорить , без ніг , а далеко ходить . (Риба)

6. На долину на поділ ліг великий сивий віл. Надійде теля червоне - геть того воло прогоне  (Туман)

 1.  В який горщик не наллєш води ? ( В розбитий )
 2.   Якого каміння немає в морі ? ( Сухого)
 3.  Ні в огні не горить, ні в воді не тоне. ( Лід )

10. Білий як пір'їна, холодний як крижина . ( Сніг )

 1.             КОНКУРС КАПІТАНІВ.

Кожному учаснику пропонується  на швидкість прочитати незнайомий тексту за 1 хв.

 1.          ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС.                                                                    (Назвати авторів даних уривків)

1. Вишеньки-черешеньки, червонії,  спілі,

Чого ж бо ви так високо, виросли на гіллі ?  

                                            ( Леся Українка )

2. Садок вишневий коло хати,

Хрущі над вишнями гудуть .     

                                          ( Тарас Шевченко )

3. Все навколо зеленіє

Річка ллється і шумить .    

                                          (О. Олесь )

4. На зеленому горбочку, у вишневому садочку

Притулилася хатинка, мов маленькая дитинка .

                                              ( Леся Українка )

5. Був собі журавель та журавочка,

Наносили сінця повні ясельця.    

                                             ( Олена Пчілка )

6. Котилася тарілочка по крутій горі,

Забавляла любих діток у моїм дворі. 

                                               ( Леонід Глібов )

7. До козиної до хати з лісу стежечка веде,

В хаті маму ждуть козлята, а коза додому йде... 

                                                 ( Наталя Забіла )

8. Скажи мені, мати, де сонце іде спати?

За високу гору, в золоту комору.        

                                            ( Марійка Підгірянка )

VII. Конкурс "ВІДНОВІТЬ ВІРШ".

1. Команда " Веселунчики "

Зеленіє                             пишніш стає

з кожним днем             пахощі  поллє

то обсипляться             степ весною

то враз                             росою.

2. Команда " Кмітливчики "

Ось подув                           степ широкий

захиталось                           морем став !

Справді, гляньте:            південний вітер,

буйним сизим                     море

 

VIII. Конкурс "ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ"

Всім учасникам команд потрібно було намалювати ілюстрації до прочитаних творів. (Представити і захистити малюнки.)

Підведення підсумків конкурсу.

Учитель: Книга веде нас в країну знань. Книга - наш вірний і надійний друг , помічник . Тож любіть книги , збагачуйтесь духовно . Вдумуйтесь у прочитане і тоді перед вами відкриється великий чарівний світ знань.

А на закінчення - дарунок від болільників – пісня

 " Нам без книг ніяк неможна "

Розтають сніги холодні,

Чуть пташині скрізь пісні.

Очі в нас цвітуть сьогодні

Наче квіти весняні.

ПРИСПІВ:     Це до книги йдуть на св'ято

І дівчата, і хлоп'ята

Книга вірний,

Книга наш найкращий друг.

"Дорога нам книга кожна

Нам без книг ніяк не можна,

Нам без книг ніяк не можна! "-

Голоси дзвенять навкруг.

 

 

 

 

 

 


                                              БУДЬ ВВІЧЛИВИМ

(Для учнів початкових класів)

Мета: навчити дітей робити добрі вчинки , продовжувати розвивати почуття чемної та вихованої особистості, виховувати любов та повагу людей.

Сьогодні на виховній годині ми поговоримо про ввічливість як одну з рис культурної людини.

Філософ Емерсон сказав: «ввічливість - це сума маленьких жертв, які ми приносимо оточуючим нас людям». А іспанський письменник М. Сервантес наголошував, що «Ніщо не коштує так дешево і не ціниться так дорого, як ввічливість». Правильність цих виступів безсумнівна, і на протязі всього життя ви будете кожний раз переконуватись в цьому.

Ввічливість є одним із проявів доброзичливого ставлення до людей з якими ми щоденно спілкуємося вдома, у школі, театрі, магазині чи транспорті. Ввічлива, тактовна, скромна і доброзичлива людина достойно вийде з любої життєвої ситуації, залишивши в оточуючих приємну думку про себе.

Подумайте в яких вчинках проявляється ввічливість людини?

Вважливим показником ввічливості людини є її вміння вітатися. У світі існує багато форм різних привітань. Так, жителі Тибету, наприклад, вітаючись знімають свій головний убір правою рукою, ліву руку вони закладають за вухо і висувають язика. Європейці обмежуються, як правило, тим, що піднімають шляпу і роблять легкий уклін. У японців для привітань застосовуються три види поклонів - найнижчий, середній уклін під кутом ЗО градусів і легкий уклін під кутом 15 градусів. Люди, зустрічаючись, у різній формі різними способами бажають один одному доброго ранку чи дня, здоров'я, добра і благополуччя.

Давайте перевіримо, чи знаєте ви основні правила таких привітань.

Хто вітається першим чоловік чи жінка?

Молодий чи старший за віком?

Керівник чи підлеглий?

Учень чи вчитель?

Ще одне правило: не слід чекати, доки з вами привітається людина. Пам'ятайте: першим вітається вихованіший. То ж давайте доводити постійно собі та оточуючим, що ви вихована людина. Але є деякі виключення з цих правил: хто заходить у кімнату, першим вітається із присутніми, а той, хто виходить, - перший прощається з людьми, які залишилися у приміщенні.

Які ви ще знаєте способи привітання?

Чоловіки завжди встають, вітаючись із жінками, жінки - вітаючись із жінкою чи чоловіком похилого віку.

А коли встають учні?

Буваючи на екскурсіях, різних святах, виховних годинах, вечорах, які проводяться у нашій школі, ви постійно мали змогу спостерігати за вчинками інших, аналізувати і порівнювати

із своїми, і звичайно, мали час навчитися культури поведінки і хорошим манерам.

Зараз ми у цьому переконаємось.

Отож, проведемо своєрідний турнір ввічливості між командами дівчат і хлопців.

Перше запитання до хлопців:

Які ви можете дати поради людині, яка іде в гості?

До дівчат:

Уявіть собі картину: в гостях на блюдечку вам піднесли чашку з вишневим компотом. Як випити компот і виїсти ягоди дотримуючись правил хорошого тону за столом?

До речі, більше 200 років тому у Росії з'явилась книга про правила поведінки юнаків та дівчат за столом. Називалась вона «Юности чесное зеркало, или показання к житейському обхождению». Більшість із правил цієї книги стануть у пригоді зараз, хоча написані вони незвичайною для нас мовою. Ось послухайте.

«…не хватай первым блюдо й не дуй в жидкое, чтобы везде не брызгало».

« руки твои да не лежат долго на тарелях, ногами везде не мотай, не утерай губ руками й не пей, пока пищи не проглотиш»,

«над ествою не чавкай, как свиня и головы не чеши. Не проглотив куска, не говори».

Друге запитання.

До хлопців:

За скільки хвилин до початку вистави повинні ви прийти в театр і що зробити за цей час?

До дівчат:

Як вести себе під час вистави?

Третє запитання.

До хлопців:

Хлопчик крикнув перехожому « скільки годин?». Які три помилки зробив хлопчик при звертанні?

До дівчат:

Чи правильне твердження: при виборі подарунка завжди треба орієнтуватись на свій власний смак?

Четверте запитання.

До хлопців:

Два хлопчики зіштовхнулись у дверях і ніяк не можуть розійтись. Хто з них повинен звільнити дорогу, якщо одному вісім років, а іншому одинадцять?

До дівчат:

У квартирі пролунав дзвінок, і на порозі з'явились дві ваші подруги з подарунками. Одна подарувала коробку з цукерками і іменинниця Оля відразу їх сховала, щоб потім з’їсти самій або дотримати до кращих часів, а друга подарувала книгу, яку Оля вже читала.

Зробивши незадоволену гримасу, дівчинка повела своїх подруг до столу. Що треба було зробити не так?

А тепер проведемо тест.

„Чи ввічливий ти’’

1. Кожен із нас знає, що від того як людина поводить себе іншими людьми, залежить:

а) ставлення до неї оточуючих людей людей;

б) тривалість життя людини;

2. Візитна картка людини при знайомстві, розмові

а) одяг

б) культура поведінки

в) розповідь про свої здобутки, досягнення

3. Чи можна сміятися із широко відкритим ротом?

а) можна

б) такий сміх недоречний

в) можна, але не бажано

4. Як потрібно сидіти на стільці?

а) похитуючись злегка

б) сидіти на краю стільця

в) вільно, не горблячись і не спираючись.

5. Ви прийшли на виставу, сіли на своє місце, вистава розпочалась, але вона нецікава. Ваші дії:

а) встану і піду додому посеред вистави

б) продовжуватиму сидіти на місці і розмовляти з сусідом

в) продовжуватиму сидіти на місці мовчки, чекаючи закінчення вистави.

6. Ви збираєтесь до школи, буде дощ, потрібно брати парасольку. Але вже після уроків дощ закінчився, як ви будете нести парасольку, повертаючись додому:

а) вертикально

б) горизонтально

7. У якому одязі ви повинні ходити до школи:
         а) у модному

б) у зручному

8. Що прикрашає людину?

а) рішучість

б) скромність

в) сила волі

9. В кімнаті знаходились батьки, дідусь, бабуся і онук. До них в гості прийшов сусід. Хто першим повинен привітатись?

а) онук

б) сусід

в) бабуся і онук

10. Хто має право підписувати книгу:

а) дарувальник

б) автор

в) продавець

11. В залі кінотеатру мають зняти головний убір

а) чоловіки

б) жінки

в) чоловіки і жінки

12. Потискати руку слід

а)