Поговоримо про дієвий спосіб перевірки знань, який стимулює бажання учнів вчитися та розвиває відповідальність

Самооцінювання є одним із ефективних способів перевірки знань учнів, який заохочує їх розмірковувати над своїми успіхами і труднощами,  оцінювати власний власний прогрес й брати відповідальність за власне навчання. Крім того, воно сприяє розвитку важливих навичок самооцінки та рефлексії, які знадобляться їм у майбутньому дорослому житті. Як налагодити системну та планомірну роботу учнів у цьому напрямі? Запропонуйте їм вести щоденник навчання!

Бажаєте дізнатись про ефективні прийоми перевірки знань учнів будь-якого віку, що допоможуть налагодити ефективну взаємодію та урізноманітнити освітній процес? Долучайтесь до учасників  Всеукраїнської інтернет-конференції «Формувальне оцінювання: практичні прийоми та поради», яка відбудеться 30.11.2023!

Ведення щоденника навчання є чудовою стратегією самооцінювання, яка може стати джерелом для натхнення та мотивації учнів. Він може бути оформлений у будь-який зручний для школярів спосіб (у вигляді звичайного блокнота або електронного документа з урахуванням формату навчання) та використовуватись для різних цілей, таких як: 

 • Документування навчання. Учні можуть фіксувати ключові моменти уроку, свої думки та ідеї, а також свої досягнення. Це допоможе їм краще зрозуміти навчальний матеріал і відстежувати свій прогрес.
 • Розмірковування над своїм навчанням. Школярі можуть використовувати щоденник для фіксації міркувань про те, чого вони навчилися, як вони навчаються та що допоможе їм поліпшити свої результати. Такий підхід сприятиме розвитку їхнього критичного мислення та самосвідомості.
 • Визначення цілей та розробка плану дій щодо їх досягнення. У щоденнику учні можуть визначати свої цілі, розробляти кроки для їх реалізації та аналізувати результати. Це сприяє підвищенню відповідальності за своє навчання.

Аби ця стратегія була ефективною, важливо, щоби використання щоденника навчання було системним і гнучким та відповідало індивідуальним потребам учнів. Для цього можна скористатись простими порадами:

 • Почніть з простих завдань. Не вимагайте від учнів, щоб вони записували всі деталі уроку та давайте їм час для обмірковування інформації. Починайте з нескладних завдань, таких як запис ключових слів або думок й того, що вони вважають найважливішим.
 • Надавайте учням зворотний зв'язок. Обговорюйте з ними їхні записи в щоденнику, заохочуйте ним ділитися з однокласниками та батьками. Позитивні відгуки допоможуть школярам відчути себе впевненіше в своїх силах і мотивуватимуть їх продовжувати вести щоденник.
 • Зробіть щоденник цікавим. Заохочуйте учнів вільно висловлювати свої думки та використовувати різні способи для запису своїх ідей. Наприклад, вони можуть малювати, писати вірші або пісні.

Бажаєте дізнатись, як організувати перевірку знань за допомогою інноваційних технологій, яка неодмінно вразить ваших учнів? Долучайтесь до вебінару Любові Цукор «Здійснення формувального оцінювання в НУШ за допомогою штучного інтелекту», який відбудеться  13.12.2023!

Використання щоденника навчання на уроці

Щоденник навчання є універсальним інструментом, який можна використовувати на будь-якому етапі уроку, зокрема:

На початку уроку:

 • попросіть учнів розділити сторінку на дві колонки. У першій колонці вони можуть записувати ключові слова, а у другій – ідеї та асоціації, пов’язані з ними. Це допоможе учням організувати свої думки та краще зрозуміти концепцію або завдання;
 • запропонуйте учням написати короткий план уроку. Це допоможе їм зосередитися на найважливіших аспектах навчального матеріалу;
 • попросіть учнів написати запитання, на які вони хотіли отримати відповіді на уроці. Це допоможе їм бути більш зацікавленими в матеріалі уроку.

Під час уроку:

 • під час пояснення складної нової теми зробіть паузу та попросіть учнів перефразувати та записати основну концепцію у своїх навчальних щоденниках. Наприклад, під час вивчення теми «Множення»,  учень може написати: «Множення – це процес додавання однієї кількості до себе кілька разів»;
 • ставте учням запитання, які спонукають їх до роздумів. Наприклад, ви можете попросити їх записати відповіді на такі запитання: «Що ви думаєте про це?», «Як ви можете це застосувати в реальному житті?», «Що ще ви хотіли б дізнатися про це?»;
 • пропонуйте учням формулювати та записувати гіпотези й способи їх перевірки (наприклад, шляхом пошуку наукових статей або проведення  експерименту).

Наприкінці уроку:

 • запропонуйте учням написати короткий звіт про урок. Це допоможе їм обміркувати те, що вони дізналися, і закріпити знання;
 • попросіть учнів поставити собі завдання на наступний урок. Це допоможе їм підготуватися до наступного заняття;
 • запропонуйте учням протягом 5 хвилин поміркувати над підсумками заняття та записати свої роздуми. За потреби можна використовувати початкові речення та підказки: 

Сьогодні я навчився/тепер я знаю...

Тепер я відчуваю впевненість у тому, що…

Я почувався розгубленим, коли …/У мене проблеми з…

Найбільше я хотів би знати…

Я був задоволений…

Я не був впевнений, але тепер я…

Крім того, навчальний щоденник можно використовувати для запису шаблонів, які використовуються для оцінювання та зворотного зв’язку. Наприклад, ви можете надати учням шаблон для оцінки їхніх есе з точки зору аргументації, логіки та стилю. 

Навчання учнів формулюванню «розумних» цілей

А ще щоденник навчання є неймовірно корисним інструментом, який навчає учнів визначати конкретні цілі різних типів, зокрема: 

 • Навчальні цілі, пов’язані з виконанням навчальної програми. Вони можуть бути довгостроковими (на місяць, семестр, навчальний рік) та короткостроковими (на урок, тиждень). Наприклад, учень може поставити собі мету вивчити нову тему або покращити навички розв'язання задач.
 • Загальні цілі. Вони стосуються того, що учень хоче покращити в собі. Наприклад, він може поставити собі мету стати більш організованим або більш комунікабельним.
 • Поведінкові цілі. Вони стосуються конкретних дій, які виконує учень у відповідь на різні ситуації. Наприклад, учень може поставити собі мету відвідувати уроки щодня або вчасно виконувати домашнє завдання.

Щоби навчити учнів ставити цілі та планувати конкретні кроки для їх досягнення, запропонуйте учням починати з простих цілей, які можна легко досягти, та поступово їх ускладнювати. Такий підхід допоможе їм повірити в себе і набути впевненості у власних силах. 

Ефективним інструментом для постановки цілей, який допоможе учням зрозуміти, чого вони хочуть досягти та отримати бажаний результат, є техніка SMART, які відповідає п'яти критеріям:

 • Специфічність (S – specific): ціль має бути конкретною і зрозумілою. Наприклад, ціль «Я хочу поліпшити свої оцінки» краще сформулювати як «Я хочу отримати в семестрі 10 балів з української мови».
 • Вимірність (М – measurable): ціль має допомагати учню відстежувати свій прогрес та визначати, чи досяг він мети. Наприклад, ціль «Я хочу навчитися читати англійською мовою» не містить конкретних показників результатів, натомість ціль «Я хочу читати англійською мовою зі швидкістю 100 слів за хвилину» дозволить учню визначити свій успіх.
 • Досяжність (А – achievable): ціль має містити розумний баланс між складністю та досяжністю, враховувати наявні ресурси й представляти певний виклик, який мотивує учня. Наприклад, ціль «Я хочу вивчити всі країни світу» є занадто складною та нереалістичною, тож краще її сформулювати як «Я хочу вивчити 20 країн світу до кінця року».
 • Релевантність (R – relevant): цілі мають відповідати навчальним цілям та індивідуальним потребам учня. Наприклад, ціль «Я хочу стати кращим письменником» не має конкретного сенсу для учня на цей час, а ось ціль «Я хочу навчитися писати більш зрозумілі та переконливі есе» пов'язана з конкретними навичками, які він хоче розвинути.
 • Часові (T – time-bound): ціль має мати конкретні терміни, які допоможуть учню спланувати свій час та зосередитися на досягненні мети. Наприклад, мета «Я хочу прочитати багато книг» є загальною, натомість ціль «Я хочу прочитати 10 книг протягом одного року» має чіткий дедлайн, який допоможе учню залишатися мотивованим і концентруватися на досягненні мети.

Щоби допомогти учням у постановці та досягнення цілей, ви можете запропонувати їм використовувати шаблон у вигляді таблиці, яка  містить такі стовпці:

 • Мета.
 • Дії, які необхідно виконати.
 • Критерії успіху.
 • Дедлайн (термін виконання).
 • Відмітка про досягнення.

Приклад використання шаблону:

Мета: Покращити успішність з математики на 2 бали до кінця семестру.

Дії, які необхідно виконати:

Щотижня:

 • Виконувати домашні завдання з математики в повному обсязі та вчасно.
 • Ставити запитання вчителю, які виникають на уроці та під час виконання домашніх завдань.
 • У разі виникнення труднощів з розумінням матеріалу звертатись за консультацією до вчителя та відвідувати додаткові заняття з математики.

Кожен місяць:

 • Аналізувати свої оцінки з математики.
 • Визначити теми, які потребують доопрацювання.
 • Спланувати свій час для вивчення цього навчального матеріалу.

До кінця семестру:

 • Переглянути весь матеріал, який вивчався протягом семестру.
 • Пройти онлайн-тести, щоби перевірити свої знання.

Критерії успіху:

 • Відсутність незадовільних оцінок з математики протягом семестру.
 • Правильне виконання 90% завдань з підсумкової контрольної роботи з математики.

Дедлайн: 31.12.2023

Відмітка про досягнення мети: +/виконано/« »”я впорався!”.

Бажаєте дізнатись більше та спробувати нові практичні прийоми з формувального оцінювання? Реєструйтесь на Всеукраїнську інтернет-конференцію «Формувальне оцінювання: практичні прийоми та поради» та вебінар Любові Цукор «Здійснення формувального оцінювання в НУШ за допомогою штучного інтелекту» й слідкуйте за нашими анонсами! Буде цікаво та пізнавально! 

Підписуйтесь на нас у Telegram https://t.me/naurok
Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
Поширити у соціальних мережах
facebook viber telegram Twitter