Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Повідомлення "Молодіжні організації України"

Про матеріал

Молодіжний рух як форма вияву соціальної активності молодого покоління є найефективнішим механізмом взаємодії нових поколінь із суспільством. Його учасники не лише соціалізуються, здобувають необхідний досвід, а й самореалізуються.

Перегляд файлу

http://www.euroyouth.org.ua/img/foto/49.jpg

 

ВМГО"Спілка Української

Молоді в Україні"

http://cs10857.vk.me/g35949190/a_ff531cfc.jpg           Організація створена в 1995 р. як структурна частина міжнародного об'єднання "Спілка Української Молоді" (СУМ), що діє з 1925 р. в багатьох країнах світу. СУМ має свої осередки в більшості областей України, які об'єднують українську молодь на добровільних засадах для виховання відданих українців-державників, які будують світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах.

           Метою діяльності спілки є сприяння розв'язанню молодіжних проблем, вихованню в української молоді національної свідомості, допомога в її самореалізації та суспільному становленні, створенні умов для організованого дозвілля, відпочинку та спілкування членів СУМ.

http://cym.org/au-melbourne/files/2012/12/CYM_Emblema-1973x3000-72dpi.gif           Завдання діяльності полягають у сприянні організуванню молоді для побудови Української Самостійної Соборної Держави; поширенню серед молоді української національної ідеї; формуванню та реалізації державної молодіжної політики, розробленню цільових молодіжних програм; вихованню в української молоді активної громадянської позиції; захисті законних інтересів членів СУМ.

http://drohobych-rda.gov.ua/uploads/posts/2015-12/1450873909_10.jpgДо традиційних заходів, здійснюваних СУМ, належать: співпраця з державними органами та громадськими об'єднаннями, проведення соціальних опитувань зі значущих для молоді питань; організування зустрічей із політичними діячами, вченими, митцями; підтримання міжнародних зв'язків із СУМівськими організаціями; навчально-виховні, відпочинкові, спортивні табори, благодійні культурно-мистецькі акції та фестивалі; популяризація пам'яток української культури.

 

 

 

 

 

 

ВМГО

"Національний альянс"

http://cs624323.vk.me/v624323744/2509a/S858ngF2mnY.jpg              Створена у 2005 р. Об'єднує навколо себе активістів "помаранчевої революції". Метою її діяльності є сприяння становленню міцної України, відродження традиційних моральних та світоглядних цінностей українського народу шляхом залучення молоді до активної громадсько-політичної діяльності та збільшення ролі третього сектору (громадських організацій) у суспільному житті.

Завдання організації полягають у створенні потужного прошарку національно орієнтованих лідерів з-поміж молоді у всіх сферах життя; відродженні духу національної солідарності, духовності і моралі; сприянні відкритості інститутів громадянського суспільства, зокрема інституту виборів у контексті розбудови національної держави; протидії спробам використати ідею демократії задля знищення національних, культурних та етнічних відмінностей народів з метою демонтажу націй; вихованні в молоді національної свідомості, політичної та правової культури; сприянні інтеграції України в європейське та світове співтовариства при збереженні і розвитку національної ідентичності; об'єднанні українців світу навколо духовного стрижня Батьківщини.

            Серед напрямів діяльності "Національного альянсу" основними є міжнародний (налагодження контактів з національними організаціями інших держав, обмін досвідом, проведення спільних заходів), громадсько-політичний (проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів, лобіювання інтересів молоді, залучення її до участі у виборчих процесах), інформаційний (інформування молоді та суспільства через ЗМІ), культурно-просвітницький (проведення вікторин, конкурсів, концертів для виховання молоді в дусі патріотизму, принципів традиційної української моралі і християнської духовності).

http://volynmedia.com/-/uploads/articles/002/216/original-ebdb2eae3368f0329e20056f592106aa.jpg

ММГО "Європейський молодіжний парламент - Україна"

http://volynmedia.com/-/uploads/articles/001/630/original-a304657850185b02f77a4a6815d8228d.jpg             Це міжнародна молодіжна громадська організація, заснована у 2000 р. як представник Європейського молодіжного парламенту в Україні для залучення української молоді до діяльності однієї з найбільших європейських платформ для дебатів, міжкультурних зустрічей, освітньої роботи та обміну ідеями між молодими європейцями.

             Метою діяльності організації є сприяння розширенню світогляду молоді, можливості участі у всеєвропейських процесах розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні.

http://www.mukola.net/images/userimages/thumbnails/in_20140520163857_muk200514_13.jpg            Завдання об'єднання охоплюють: сприяння інтеграції України до Європейського Союзу шляхом виховання української молоді на демократичних цінностях та ідеалах, розбудови громадянського суспільства, налагодження співпраці з європейськими неурядовими організаціями, формування позитивного іміджу України на міжнародній арені; розвиток партнерства з міжнародними громадськими та міждержавними організаціями; налагодження співпраці між українськими молодіжними громадськими організаціями в напрямі досягнення Цілей тисячоліття, затверджених ООН у вересні 2000 року; формування конструктивного і прагматичного ставлення молоді до європейської інтеграції України; формування позитивного іміджу України за кордоном шляхом адекватного представництва країни під час міжнародних заходів. Щороку "ЄМП - Україна" проводить Національну сесію, за результатами якої обирають делегатів, які представляють Україну на міжнародних та регіональних сесіях ЄМП у Європі; регіональні сесії та інші проекти для молоді в містах України. За роки діяльності організація отримала професійні знання та цінний досвід проведення  різноманітних молодіжних заходів: регіональних та міжнародних сесій, національних конференцій, тренінгів, семінарів. "ЄМП - Україна" є головним партнером у проведенні молодіжних самітів ООН з досягнення Цілей тисячоліття в Україні, а також головним молодіжним партнером Представництва Європейської комісії в Україні під час організації святкувань Днів Європи в Києві та інших містах України.

ВМГО "Українська спілка

молодих депутатів"

            Створена у 1999 р. і об'єднує молодих депутатів місцевих рад України. До лав спілки як почесні члени належать народні депутати України, державні діячі.

http://vi.ill.in.ua/m/0x0/50118.jpgМетою діяльності є формування дієвого механізму використання творчого потенціалу молоді у значенні прогресивних соціально-економічних та адміністративно-політичних реформ у державі, розвитку місцевого самоврядування для прискорення формування громадянського суспільства в Україні.

Серед основних завдань спілки - підвищення професійного рівня молодих депутатів місцевих рад; сприяння у створенні ефективної законодавчої бази державної молодіжної політики, розвитку і структуруванні організованого молодіжного руху в Україні.

            Основні проекти: "Школа молодого депутата", конференція "Молодь і держава", інтернет-газета "Молодіжна Правда", Міжнародний форум молодих депутатів.Діяльність організацій громадсько-політичного спрямування уможливлює активну участь молоді в житті країни, дає змогу стати не лише об'єктом, а й дієвим суб'єктом державної молодіжної політики.

http://cs4462.vk.me/u19688778/154989760/x_1a19ce76.jpg

 

Пласт

http://journal.te.ua/_nw/20/66458395.jpg           Складовою світового скаутського руху є український "Пласт". Його ідейні засади і організаційні принципи мають національний зміст.

           Назва "пласт" є аналогом англійського слова "scou-ting", що в перекладі означає "розвідка". Пластунами у козацькому війську називали козаків-розвідників.

Відродження "Пласту" в Україні припало на 90-ті роки XX ст. ЗО серпня 1990 року перший український пластовий загін (12 осіб) прийняв пластову присягу. 12-13 квітня 1991 року в Івано-Франківську відбувся Перший крайовий пластовий з'їзд України, на якому було обрано керівні органи і затверджено статут Української скаутської організації "Пласт" (УСО "Пласт") (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1992 p.). З 1993 р. "Пласт" перетворився на організацію всеукраїнського масштабу. З'явилися осередки в Центральній, Східній, Південній Україні. У 1999 р. змінилися статут, структура і назва УСО "Пласт": Національна скаутська організація України "Пласт" (НСОУ "Пласт"). Нині "Пласт" представлений у всіх регіонах України і нараховує майже 10 тис. членів (130 осередків). Крім України, "Пласт" офіційно існує в Австралії, Аргентині, Великій Британії, Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині та СІЛА. Пластові організації із усіх країн об'єднані в Конференцію українських пластових організацій, очолює світовий пластовий рух Начальний Пластун.

              Мета "Пласту" - патріотичне виховання та самовиховання української молоді на засадах християнської моралі як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти, суспільства на ідейних засадах "Пласту".

http://fs150.www.ex.ua/show/33991173/33991173.jpg?800

 

 

 

 

 

 

ВМГО

"Українська студентська спілка"

http://te.zavantag.com/tw_files2/urls_9/100/d-99031/99031_html_m3a9297b7.jpg            (УСС) Установчий з'їзд УСС відбувся 8-9 грудня 1989 року. На першому етапі діяльності головним завданням спілки стала боротьба за досягнення Україною незалежності. Вершиною політичної та громадської активності УСС було студентське голодування 2-17 листопада 1990 року в Києві. У наступні роки УСС брала участь як у громадсько-політичних процесах, так і у розв'язанні власне студентських проблем (вимагала підвищення стипендій, створення системи безкоштовного харчування для студентів із малозабезпечених сімей та сиріт, налагодження роботи органів самоврядування у ВНЗ). З 1998 р. УСС е членом EDS, активно співпрацює з іншими міжнародними організаціями та фондами.

Метою діяльності спілки є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння формуванню відкритого громадянського суспільства в Україні; самореалізації наукового, творчого, політичного, спортивного, організаційного потенціалу студентів; створенню умов для організованого дозвілля, відпочинку та спілкування молоді.

            Завдання діяльності УСС охоплюють: захист законних інтересів студентів, сприяння розв'язанню їхніх соціальних та побутових проблем; сприяння розвитку самоврядування та автономії навчальних закладів; сприяння розвитку української науки, культури, освіти; підвищення суспільної, культурологічної та наукової активності студентів; сприяння поглибленню демократизації суспільства, широкій участі студентства у суспільному житті України; всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України в Європейське Співтовариство, залучення студентів до участі у цих процесах; всебічне сприяння прогресивним формам навчання та підготовки фахівців у галузі економіки, соціології, права, культури, екології, управління, інформації, охорони здоров'я тощо; формування досвіду спільної міжнародної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності молоді.

          Структура УСС складається з первинних організацій (осередків), які можуть мати статус районних, міських, районних у містах та селищних філій спілки. Первинні організації об'єднуються в регіональні (обласні), міські організації УСС. Чисельність УСС становить приблизно 6 тис. членів. Структура керівних органів УСС охоплює: З'їзд УСС, Координаційну раду УСС, Правління УСС, Голову УСС. Джерелами фінансування є членські внески, пожертви приватних та юридичних осіб, грантові програми та державне фінансування.

         Серед проектів і програм, які нині реалізує УСС, найпомітніші "Міжнародний навчально-оздоровчий табір", " Студентське самоврядування ", "Студентські дебати", Інформаційна кампанія "Вступ без хабара", Антикорупційна молодіжна кампанія та ін.

ВМГО

"Молодий Рух"

 

http://nrusumy.ucoz.ua/_nw/1/74520.jpg           Молодий Рух — всеукраїнська молодіжна громадська організація, повноправний член організації Молоді Європейської народної партії (Youth of the European People's Party (YEPP)), була створена, як молодіжне крило партіїНародний Рух України, проте в 1999 році відійшла до Української народної партії, а згодом стала самостійною. Зареєстрована у Міністерстві юстиції України 9 липня 1999 року. Ідея створення молодіжної організації «Молодий Рух» виникла весною 1993 р. у середовищі політично активного студентства, у першу чергу серед членів Української Студентської Спілки.

          16 жовтня 73 делегати установчої конференції ухвалили Декларацію про створення Молодого Руху та ухвалили Положення про Молодий Рух.

Головою Молодого Руху став В'ячеслав Кириленко, заступниками Голови — Юрій Зубко та Валерій Дехтяр.

            Завдяки участі делегацій Молодого Руху в різноманітних міжнародних форумах та конференціях під час їх засідань, дискусій та презентацій еліта європейської молоді довідалася багато нового про політичну ситуацію в Україні.

Велику увагу в своїй діяльності «Молодий Рух» приділяє підтримці талановитої творчої молоді. Популярним серед молоді став Всеукраїнський Молодіжний Фестиваль «Перлини сезону», одним із засновників якого є Молодий Рух. Фестиваль став помітним явищем у культурному житті України: вперше в рамках одного Фестивалю мали можливість заявити про себе молоді талановиті художники, журналісти, театральні актори та режисери, виконавці у жанрах рок- та поп-музики, фольклорної пісні та розмовного жанру.

 

 http://gazetapartner.at.ua/1283164132_molodijj-rukh.jpg

 

 

ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування" (УАСС)

http://image.slidesharecdn.com/random-120830151433-phpapp02/95/-1-728.jpg?cb=1346340761            Зареєстрована у 2003 р. і е спадкоємицею Української асоціації розвитку студентського самоврядування (УАРСС), що виникла в 1999 р. З 2007 р. УАСС є повноправним членом Європейського союзу студентів Е8и, підтримує прямі двосторонні контакти та веде обмін інформацією з національними союзами студентів багатьох європейських країн.

           Метою діяльності асоціації є здійснення відповідно до чинного законодавства освітньої, культурної, наукової, аматорської спортивної, оздоровчої, екологічної та іншої законної діяльності, спрямованої на задоволення і захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів і виконання статутних завдань.

          Завдання діяльності УАСС полягають у захисті прав та представництві спільних інтересів своїх членів; сприянні об'єднанню, консолідації та координації діяльності органів студентського самоврядування і самоврядних студентських організацій ВНЗ України; поширенні інформації з питань вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля студентської молоді; представництві позицій своїх членів перед органами державної влади, іншими публічними інституціями, громадськими та політичними структурами, що мають вплив на прийняття рішень стосовно студентства; участі в розробленні та обговоренні проектів рішень з питань державної освітньої політики; сприянні залученню студентів до активної участі в політичному, економічному і соціальному житті України та Європи; реалізації (співучасті в реалізації) міжнародних та всеукраїнських, державних і недержавних програм, які сприяють соціальному становленню та розвитку студіюючої молоді; сприянні міжнародному співробітництву в галузі вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля студентів.

         За час своєї діяльності асоціація накопичила великий практичний досвід у сфері розвитку студентського самоврядування та захисту прав студентів. Діяльність УАСС охоплює питання, які становлять інтерес для студентства, зокрема якість освіти, умови життя в гуртожитках; правову підтримку та оздоровлення студентів, інформування їх про міжнародні програми академічних обмінів та можливості неформальної освіти в Україні й за кордоном; участь студентів і аспірантів у діяльності колегіальних органів управління ВНЗ тощо.

 

ВМГО "Студентська республіка"

         Створена у 2006 р. Активно співпрацює з Українським молодіжним форумом, іншими громадськими мережами та організаціями, у т. ч. міжнародними.

Мета діяльності організації полягає у поліпшенні життя українського студентства та інших категорій українського народу, розвитку молодого покоління і захисті прав та інтересів молоді України.

           Основними завданнями діяльності ВМГО "Студентська республіка" є проведення Міжнародної програми "Студентська республіка", що має на меті сформувати та підготувати молодь до дорослого життя, реалізується від рівня ВНЗ до фінального етапу (в кожному регіоні); розвиток студентського самоврядування та активності; налагодження ефективної співпраці зі студентством України і світу.

           До найбільш резонансних програм "Студентської республіки" належать:

- "Новий старт", яка полягає у проведенні відкритого конкурсу на пошук ідей оргпроектів та наукових розробок щодо інноваційного розвитку України, як підсумок - проведення оргдіяльнісної гри і Стратегічного саміту;

- "Кращий студент України", що передбачає конкурс із метою виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, сприяння формуванню активної життєвої позиції студентства;

- "Антикорупційний молодіжний театр", який передбачає формування негативного образу корупційних дій за допомогою вистав цього театру.

http://bukoda.gov.ua/sites/default/files/S/styd_respyblika.jpg           Найпопулярнішою і наймасштабнішою програмою в студентському середовищі є "Студентська республіка". Цей всеукраїнський проект започаткований 1999 р. З 2002 р. його підтримує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. У 2006 р. проект уперше провели у форматі мультифестивалю, а в 2007 р. було взято курс на міжнародний формат "Студреспубліки" (у її фіналі взяли участь команди Росії та Грузії).

           Мета програми - зміцнення громадянського суспільства через виховання в молоді культури громадської участі та демократичних цінностей. Для її реалізації об'єднання поставило перед собою такі завдання: формування у студентської молоді навичок громадської участі через моделювання політичних процесів під час реалізації проекту; залучення до організованого молодіжного руху нових учасників; активізація впливу молоді на процеси прийняття рішень; розвиток студентського самоврядування; популяризація надсучасних форм змістовного дозвілля молоді; пропаганда здорового способу життя; сприяння міжнародній мобільності молоді; здійснення діалогу між молоддю різних регіонів України.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
12 липня 2018
Переглядів
420
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку