Пояснювальна записка до календарно-тематичного планування з англійської мови 2 клас НУШ

Про матеріал

Пояснювальна записка

Мета і завдання навчання предмету «Англійська мова»:

Метою курсує формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих потреб дитини

Перегляд файлу

Пояснювальна записка

 

Мета і завдання навчання предмету «Англійська мова»:

 

Метою курсує формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних життєвих потреб дитини.

 

Завдання курсуполягає у формуванні вмінь:

 здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених цією програмою;

 розуміти на слух зміст автентичних текстів;

 читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту;

 здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань;

 адекватно використовувати досвід, набутий під час вивчення рідної мови та інших навчальних предметів;

 використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів;

 критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;

 висловлювати свої думки, почуття та ставлення;

 ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування;

 обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;

 ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

 

 

Нормативно-правове забезпечення (програми, за якими складено календарно-тематичне планування на 2019 – 2020н.р.:

  • Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів 1 – 4 класи,  Англійська мова (Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)

Підручник з англійської мови на 2019 – 2020 рік

  • 2 - Б клас:

Англійська мова. Підруч. для 2 кл. закл. загальн. середн. освіти (з аудіосупроводом) / Пухта Г.,Ґернґрос Ґ., Льюіс-Джонс П. – К.: Видавництво «Лінгвіст», 2019. – 112 с.

 

Результати навчання і пропонований зміст

Обов’язкові результати навчання

Очікувані результатинавчання

(рівень Pre-A1)

  1.  Змістова лінія «Сприймання на слух»

Розуміє короткі, прості запитання, твердження, прохання/вказівки та реагує на них вербально та/або невербально

Учень / учениця:

- реагує на короткі, прості запитання, твердження, вказівки та інструкції, якщо вони вимовляються повільно й чітко, супроводжуються відеорядом (наочністю) чи жестами для полегшення сприймання та повторюються за необхідності;

- розпізнає знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

Розпізнає знайомі слова і фрази під час сприймання усної інформації

Учень / учениця:

- розпізнає числа, ціни, дати та дні тижня у знайомому контексті, якщо мовлення повільне та чітке.

 

  1.  Змістова лінія «Зоровесприймання»

Розпізнає знайомі слова з опорою на наочність

 

Учень / учениця:

- розпізнає знайомі слова, що супроводжуються малюнками;

- сприймає короткі, прості інструкції у знайомому контексті;

- здогадується про значення слів, якщо вони супроводжуються малюнком або символом.

  1. Змістовалінія «Уснавзаємодія»

Запитує та повідомляє інформацію про себе та повсякденні справи, вживаючи короткі сталі вирази та використовуючи за потребою жести

 

Учень / учениця:

- запитуєінших та відповідає на запитанняпро себе та повсякденнудіяльність;

- вітається та прощається;

- уточнюєінформацію.

 

  1. Змістовалінія «Усневисловлювання»

Описує себе та свій стан короткими фразами

Учень / учениця:

- описує себе та власнийдосвід, уживаючипрості слова та формульнівирази;

- виражаєсвоїпочуття та думки, вживаючипрості слова та супроводжуючиїхневербально

  1. Змістова лінія «Писемна взаємодія»

Надає найпростішу інформацію про себе у письмовій формі (записка, анкета)

Учень / учениця:

- надаєелементарнуінформацію в анкеті, використовуючипростіфрази, з опорою на наочність, модель;

- використовує найпростіші формули ввічливості (вітання, подяка, прощання) у записці.

  1. Змістовалінія «Писемневисловлювання»

Пише короткими фразами про себе

 

Учень / учениця:

- пишепро себепростими фразами з опорою на наочність, модель;

- записуєпрості слова, яківідображаютьйого / їїемоційний стан (сум, радість) та вподобання.

  1. Змістовалінія «Онлайн взаємодія»

Пише короткі фрази в режимі реального часу у разі потреби з використанням словника

Учень / учениця:

- встановлюєбазовийсоціальний контакт онлайн, вживаючинайпростішіввічливіформивітання та прощання;

- розміщує прості онлайн вітання, вживаючи елементарні сталі вирази;

озміщує онлайн простікороткітвердження про себе, якщоїхможна обрати з меню та / абоскористатись онлайн перекладачем.

 

docx
Пов’язані теми
Англійська мова, Планування
НУШ
Додано
2 грудня
Переглядів
156
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку