ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 «СКЛАДАННЯ КАРТОСХЕМИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ОДНІЄЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН«ВЕЛИКОЇ СІМКИ»(ЗА ВИБОРОМ)».

Про матеріал
Розвивальна та виховна мета: формувати вміння застосовувати науковий метод, аналізувати, формулювати гіпотези, робити висновки; виховувати самостійність, наполегливість, уважність, акуратність.
Перегляд файлу

10 клас

 

Урок №14

 

Дата:

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА 2

«СКЛАДАННЯ КАРТОСХЕМИ ПРОСТОРОВОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ОДНІЄЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ

КРАЇН«ВЕЛИКОЇ СІМКИ»(ЗА ВИБОРОМ)».

 

Очікувані результати НПД: учні аналізують та систематизують необхідну для характеристики країни статистичну інформацію, пояснюють особливості розміщення основних промислових центрів та регіонів країни, вміють відображати інформацію на контурних картах.

Тип уроку: урок застосування знань, навичок і вмінь

Обладнання: підручники, атласи, контурні карти

Опорні та базовіпоняття: секторальна структура, зайнятість, ВВП, спеціалізація, промисловість, сільське господарство, сфера послуг.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, НАВИЧОК І ВМІНЬ

«Географічний диктант». (Робота за варіантами І–ІІ, виконують без використання карт)

Цифрами на контурній карті позначити країни (столиці) Європи.

 

І варіант

1 — Фінляндія, 2 — Греція, 3 — Копенгаґен, 4 — Ісландія, 5 — Андорра, 6 —Швейцарія, 7 — Мінськ, 8 — Чехія, 9 — Словенія, 10 — Рига, 11 — Люксембурґ,12 — Румунія.

 

ІІ варіант

1 — Норвеґія, 2 — Портуґалія, 3 — Амстердам, 4 — Ірландія, 5 — Монако,6 — Австрія, 7 — Кишинів, 8 — Словаччина, 9 — Хорватія, 10 — Таллінн, 11 —Мальта, 12 — Угорщина.

 

Післяпроведення диктанту учніобмінюються картами та проводятьвзаємоперевірку, потімроботиздають учителю.

Запитання. Назвітькраїни «ВеликоїСімки», щорозташовані в Європі. Пригадайтеїхнюміжнароднуспеціалізацію та чинники, щообумовилиїїособливості.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія — найпотужніші за економічнимпотенціаломкраїниЄвропи. Кожна з чотирьохкраїнмаєвластивіїм природно-географічні та соціально-економічніпередумовиекономічногорозвитку. Водночас у секторальнійструктурі та міжнароднійспеціалізаціїцихкраїн є багатоспільного, щовідображаєїхсутність як високорозвиненихпостіндустріальнихкраїн. Для того щобвиявитиціознаки, вам сліддослідити та порівнятисекторальну структуру та просторовуорганізаціюзазначенихкраїн.

Повідомлення теми, цілей і завдань уроку

 

IV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Виконують за варіантами І–IV (для дослідженняпропонують парк країн, наприклад, Німеччину та Італію).

 

Завдання 1 (3 бали). За данимитаблицьпобудувати для двохпорівнюванихкраїнкруговідіаграми.

 

Структура зайнятостінаселення в країнах «ВеликоїСімки» (2018 р.)

Країна

Промисловість

Сільськегосподарство

Сфера послуг

Велика Британія

15,2

1,3

83,5

Італія

28,3

3,9

67,8

Франція

18,3

2,4

79,3

Німеччина

24,2

1,4

74,4

 

Структура ВВП країн «ВеликоїСімки»*

Країна

Промисловість

Сільськегосподарство

Сфера послуг

Велика Британія

19,3

0,6

80,1

Італія

28,3

3,9

67,8

Франція

19,6

1,6

78,8

Німеччина

30,3

0,8

61,9

* Джерело: CIA WorldFactbook

 

Завдання 2 (3 бали). Порівняйтечасткизайнятих по секторах економіки та структуру ВВП двохкраїн.

 

Завдання 3 (3 бали). Позначте на контурних картах порівнюванихкраїннайбільшіпромисловіцентри.

 

Завдання 4 (3 бали). Зробітьвисновки, назвітьознакисхожості та розбіжностів структурах зайнятості, ВВП та просторовоїорганізаціїдвохкраїн. Поясніть, якіпричини, на вашу думку, обумовиливиявленірозбіжності.

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Обговореннярезультатівроботи

 

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

 

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Підручник, повторити §§ 9-13.

2. Написатитвір за темою «Двотижневіканікули в країнахЗахідноїЄвропи»з визначенням маршруту; міст, туристичнихоб’єктів, щобуливідвідані (за бажанням).

1

docx
Додано
6 квітня 2020
Переглядів
8007
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку