19 січня о 18:00Вебінар: Психологічна допомога дітям і дорослим у кризових станах

Презентація до теми:Вступ.Географічний простір Землі.

Про матеріал
Цього навчального року курсом «Географічний простір Землі» завершується шкільна географічна освіта. Дана презентація до теми "Вступ.Географічний простір Землі" розкриває поняття про складний земний планетний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі й охоплює всі сфери географічної оболонки: літосферу, атмосферу, гідросферу, біосферу та антропосферу.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Географічний простір Землі Навчальний курс для 11 класу За підручником Сергія Коберніка, Романа Коваленко

Номер слайду 2

Зміст курсу Вступ. Сутність географічної науки в цілому Розділ 1. Топографія та картографія Топографія : Топографічна карта, географічні та прямокутні координати, практичне використання топографічних карт Розділ 2. Загальні закономірності географічної оболонки Географічні наслідки рухів Землі в космосі; Географічна оболонка землі Закономірності розвитку географічної оболонки, геологічне середовище людства Літосфера та геологічне середовище Атмосфера та системи Землі; Гідросфера та системи Біосфера,Ґрунти Розділ 3. Загальні суспільно-географічні закономірності світу Розділ 4. Суспільна географія України

Номер слайду 3

ВСТУП. ГЕОГРАФІЯ ЯК СИСТЕМА НАУК Пригадайте! З яких наук складається сучасна географія? Що таке географічна оболонка та які її компоненти? Поясніть поняття «ландшафт» («природний комплекс»), «навколишнє середовище», «природокористування».

Номер слайду 4

Номер слайду 5

СОЦІАЛЬНО- ТА ЕКОНОМІКО- ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ • ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ • ГЕОГРАФІЯ СФЕРИ ПОСЛУГ • ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ • ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА • ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ • ГЕОГРАФІЯ КУЛЬТУРИ • МЕДИЧНА ГЕОГРАФІЯ • ВІЙСЬКОВА ГЕОГРАФІЯ • ТОПОНІМІКА тощо Об’єкт вивчення – світосистема ЗАГАЛЬНО- ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ • КАРТОГРАФІЯ • КРАЇНОЗНАВСТВО • КРАЄЗНАВСТВО • ГЕОЕКОЛОГІЯ • ГЕОІНФОРМАТИКА ФІЗИКО- ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ • ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО: Геоморфологія Кліматологія Гідрологія Географія ґрунтів Біогеографія •ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО • ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ Об’єкт вивчення – геосистеми різного рівня ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ

Номер слайду 6

Фото Землі з космосу

Номер слайду 7

Географічний простір складний земний планетний простір, розташований на конкретній території, який розвивається в часі й охоплює всі сфери географічної оболонки: літосферу, атмосферу, гідросферу, біосферу та антропосферу. На сучасному етапі розвитку суспільства основною метою географічних досліджень стало наукове обґрунтування шляхів раціонального природокористування, доцільної системи розселення та просторової організації економічної діяльності людини, створення основ екологічно безпечного розвитку суспільства.

Номер слайду 8

Поняття «геосистема». Все, що нас оточує, є геосистемами: великими й малими, природними й створеними людиною. Геосистема (географічна система) – географічне утворення (тобто земний простір) різного рівня, що складається з цілісної множини взаємопов’язаних, взаємодіючих компонентів. Геосистеми реально існують на земній поверхні, підкоряються принципам загальних зв’язків, взаємозумовленості та розвитку. Геосистемам притаманні певні властивості: Одна з них – територіальність, тобто існування на певній території (на відміну від таких систем, як живий організм, мовні системи,складні технічні пристрої тощо). Отже, на специфіку геосистем впливають їхні географічне положення, площа, конфігурація та інші територіальні особливості. Територіальність геосистем дає можливість ефективно використовувати картографічні методи під час їхнього виділення, зображення та аналізу.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

ГЕОСИСТЕМИ Основні властивості геосистем Територіальність Цілісність Стійкість Саморегуляція Динамічність Відкритість Види геосистем: Природні та природно- антропогенні Рівні геосистем: Глобальний – географічна оболонка Субглобальний – материки та океани, географічні пояси, природні зони Регіональний – природні країни, природні краї, природні області,природні райони Локальний – місцевості, урочища тощо

Номер слайду 11

Номер слайду 12

Стійкість та саморегуляція. Стійкість – це здатність зберігати свої властивості та структуру протягом тривалого часу за умов зміни навколишнього середовища, а також повертатися до первісного стану. Саморегуляція передбачає здатність підтриму- вати на певному рівні типовий стан і зв’язки між компонентами. Водночас геосистемі притаманна динамічність (мінливість), тобто вона перебуває в постійному розвитку: із часом вона змінюється, розширює або скорочує свою площу.

Номер слайду 13

«Геосистема» та «ландшафт» По-перше, деякі науковці вважають геосистемою лише природні географічні утворення. Інші фахівці під геосистемою розуміють ширші складні утворення, що містять як компоненти природи, так і населення та його господар- ську діяльність. По-друге, ландшафт (природний комплекс) передбачає не будь-який, а лише певний набір взаємопов’язаних компонентів природи, кількість яких не може бути безкінечною.

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Пізнавальна та конструктивна роль географії. Нині триває подальше вивчення закономірностей розміщення та взаємодії компонентів географічного середовища на різних рівнях: від локального до глобального. Особливу увагу вона приділяє особливостям існування людини на Землі, глибокому вивченню процесу взаємодії суспільства з природою, розміщенню виробництва, системам розселення. Географія перетворилася з описово-пояснювальної науки на прикладну, конструктивно-перетворювальну.

Номер слайду 16

Загострення глобальних проблем створило загрозу існуванню людства на Землі, що поставило перед географією завдання оптимізації стосунків між суспільством і природою, раціоналізації господарської діяльності. Конструктивна роль географії тісно пов’язана з моделюванням подальшого розвитку світу. Постійно зростає сфера застосування географічних досліджень у державній політиці країн. Географічний прогноз як складова частина соціально-економічних прогнозів визначає, як зміняться геосистеми у просторово-часових рамках регіонів світу, окремих країн, районів, міст.

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Питання для обговорення: 1. Чому сучасну географію вважають системою наук? Назвіть її основні структурні компоненти. 2. Що є об’єктом дослідження географії? 3. Що таке геосистема? Назвіть рівні геосистем. 4. У чому полягає пізнавальна таконструктивна роль географії? 5*. Існує думка, що географічні відкриття давно завершилися, тому немає подальших перспектив щодо розвитку географічних знань. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою й чому?

Номер слайду 19

https://uk.wikibooks.org/wiki https://bookland.com/download/g/ge/geografija_11_klas_profilnij_riven_rozrobki_urokiv_profilna_shkola/sample.pdf http://interactive.ranok.com.ua/upload/file/Учебники /naurok.com.ua/biblioteka/geografiya/klas-11 www.schoollife.org.ua/category/fajly/usi-uroky-heohrafiji/11-klas-heohrafiya/ /www.geneza.ua/sites/default/files/product-images/11clas_NUSH/Pestushko_Geografi11.pdf hm-rmk.ucoz.ru/Na-dopomogy-vch/geoekonomist/zagalna_geografija-marchuk_n-v-2.pdf http://kipt.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Abetka_Kobernik_Geografia_11-kl_1-60.pdf lectures.7mile.net/geography-11/04-priroda-zemli.htm osvita.ua/school/program/program-10-11/58909/ Джерела інформації

ppt
Додано
30 липня 2019
Переглядів
3105
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку