Презентація до турніру юних географів:Національна екологічна мережа України

Про матеріал
Дана презентація має на меті дослідження теми НЕМ. Знання про використання й охорону природних умов, ландшафтів і природних ресурсів потрібні всім людям, оскільки так чи інакше кожний безпосередньо стикається з природою у своїй діяльності та на відпочинку. Ці знання потрібні керівникові будь-якого рангу - від міністра до директора підприємства чи установи. Вони потрібні спеціалістам, які доглядають заповідні території, науковцям, які здійснюють спостереження за станом довкілля і розробляють відповідні рекомендації щодо його збереження і відновлення.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Національна екологічна мережа України. У Конституції України Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Номер слайду 2

План доповідіПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА» ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Міжнародні ініціативи та конвенції, які сприяють процесу формування екомереж. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як місця існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971 р.)Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, що знаходяться під загрозою зникнення (СІТЕС, 1973 p.)Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979) (Смарагдова мережа Європи, NATURA-2000)Конвенція про охорону мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція, 1983 р.)Конвенція ООН про біологічне різноманіття (Ріо-де Жанейро, 1992 р.). Севільська стратегія розвитку біосферних резерватів (1995 р.)Європейська ландшафтна конвенція. Конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат тощо

Номер слайду 8

Кому і навіщо потрібні ці знання. Знання про використання й охорону природних умов, ландшафтів і природних ресурсів потрібні всім людям, оскільки так чи інакше кожний безпосередньо стикається з природою у своїй діяльності та на відпочинку. Ці знання потрібні керівникові будь-якого рангу - від міністра до директора підприємства чи установи. Вони потрібні спеціалістам, які доглядають заповідні території, науковцям, які здійснюють спостереження за станом довкілля і розробляють відповідні рекомендації щодо його збереження і відновлення. Тільки спільними зусиллями можна вирішити всі ті проблеми, які виникли в Україні внаслідок багатьох років використання природних ресурсів.

Номер слайду 9

Севільська стратегія Європи. Так називають ухвалене 1995 року в Іспанії у місті Севілья рішення європейських держав про створення Всеєвропейської екологічної мережі з метою відтворення і збереження природи континенту. Спеціальним Законом України 2000 року затверджено Програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 pp. Починаючи з 2001 року поступово в кожній області нашої країни розробляються програми і створюються регіональні екологічні мережі. Зрозуміло, що екомережі узгоджуються між собою: регіональні з національною, національна з всеєвропейською. У результаті буде сформована цілісна і взаємопов'язана система екомереж - континентальних, національних, регіональних, локальних.

Номер слайду 10

Робота щодо створення НЕМ поділяється на два етапи - 2000-2005 та 2006-2015 роки. На першому етапі здійснювалися наукові дослідження щодо обґрунтування створення екомережі, різноманітні організаційні заходи як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, розроблялися необхідні закони України. На другому етапі планується довести площу національної екологічної мережі до рівня, необхідного для забезпечення екологічної безпеки країни. У цілому створення екологічної мережі забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття нашої країни. Крім того, завдяки екологічній мережі буде підвищено рівень екологічної рівноваги на території України, створено здорові умови для життя, розвитку, оздоровлення і відпочинку людини, забезпечено раціональне і невиснажливе природокористування на значній частині території країни.

Номер слайду 11

Структура національної екологічної мережі: Природний регіон - це значна за площею частина території країни, яка характеризується типовими та унікальними природними комплексами. Природні регіони є своєрідними «ядрами» екологічної мережі, де спостерігається стійкий розвиток і охорона малозмінених господарською діяльністю природних ландшафтів та екосистем. Природний коридор — природна або близька до природного стану ділянка суходолу чи водної поверхні, яка забезпечує умови безперервності та єдності природного середовища. Основна роль природних коридорів полягає у з’єднанні між собою ядер екологічної мережі. Природні коридори виправдовують свою назву, оскільки це дійсно лінійно витягнуті ділянки земної поверхні меридіонального або широтного напрямків. Буферна зона - місцевість із природним або частково зміненим станом ландшафту, що оточує найцінніші ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних чинників природного чи антропогенного походження. На цей час у межах України виділені природні регіони, якими переважно є території та об’єкти природно-заповідного фонду, та природні коридори.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Елементи національної екологічної мережіЕкологічна мережа складається з територій та об’єктів природно-заповідного фонду країни. Вона створена для охорони та збереження цінного навколишнього середовища. Про переваги її формування та збереження екологічної свідомості нації розповімо в нашій доповіді. З  огляду на функції, площу, видовий склад рослинного і тваринного світу, в національній екологічній мережі виділяються території міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення. До елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення належать природні регіони, де зосереджено існуючі та такі, що створюватимуться, природно-заповідні території. Насамперед це регіони Карпат, Кримських гір, Донецького кряжа, Приазовської височини, Подільської височини, Полісся, витоків малих річок, окремих гирлових ділянок великих річок, прибережно-морської смуги тощо.

Номер слайду 19

елементи національної екологічної мережіОсновними широтними природними коридорами, що забезпечують зв’язки в екологічній мережі, є Поліський (лісовий), Галицько-Слобожанський (лісостеповий), Південноукраїнський (степовий). Меридіональні природні коридори збігаються з долинами великих річок - Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця. Вони об’єднують водні та заплавні ландшафти - шляхи міграції численних видів рослин і тварин. Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує ланцюг прибережних морських природних ландшафтів Азовського та Чорного морів, який оточує територію України з півдня.

Номер слайду 20

 Формування екологічної мережі включене до Генеральної схеми планування території України.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Проблема. Зрозуміло, що наявний земельний фонд уже поділений між різними землекористувачами. Земель, які є державним резервом, дуже мало. Для формування екологічної мережі доведеться в той чи інший спосіб переглядати і змінювати проекти землеволодіння та землекористування, переглядати призначення окремих земель. Запропонуйте способи вирішення існуючої проблеми. Розробіть проекти оздоровлення земель у своїй області.

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Номер слайду 26

УЗАГАЛЬНЕННЯ В Україні розроблена і реалізується Програма формування національної екологічної мережі (НЕМ). Створення екологічної мережі забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття нашої країни. НЕМ складається з природних регіонів, природних коридорів та буферних зон. Для формування національної екологічної мережі необхідно дещо змінити існуючу структуру земельного фонду країни.

Номер слайду 27

Використані ресурсиhttps://poltava.to/project/5076/https://subject.com.ua/textbook/geography/8klas/47.html https://narodna-osvita.com.ua/4003--47-prirodno-zapovdniy-fond-ukrayini-montoring-navkolishnogo-seredovischa.html http://pres.in.ua/spoluchni-teritoriyi.html

pptx
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
31 жовтня 2019
Переглядів
3115
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку