Презентація до уроку: "Оператори умовного переходу та вибору"

Про матеріал
Презентація до уроку: "Оператори умовного переходу та вибору". Презентація до уроку: "Оператори умовного переходу та вибору".
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Оператори умовного переходу та вибору

Номер слайду 2

Умовні оператори забезпечують виконання або невиконання деякого оператора, групи операторів або блоку залежно від заданих умов. Використовують умовні оператори в таких алгоритмах, де можливі кілька варіантів розв’язання задачі залежно від початкових умов. Умовний оператор (команда розгалуження) є одним із засобів, що змінюють лінійний порядок виконання операторів програми.

Номер слайду 3

Вказівка розгалуження (умовний оператор) Вказівку розгалуження у мові програмування Паскаль можна записувати в повній або скороченій формі. Повна форма : If <умова> then <вказівка1> else <вказівка2>;Скорочена форма : If <умова> then <вказівка1>; Службові слова, які використовують в умовній вказівці, мають такий зміст: If – якщо,then – то,else – інакше.

Номер слайду 4

Правила виконання Повна форма вказівки виконується таким чином: якщо умова істинна, то виконується вказівка1, а потім вказівка, яка знаходиться в програмі після вказівки розгалуження;якщо умова хибна, то виконується вказівка2, а потім вказівка, яка знаходиться після вказівки розгалуження. Скорочена форма вказівки розгалуження виконується таким чином: якщо умова істинна, то виконується вказівка1, а потім вказівка, яка знаходиться в програмі після всієї вказівки розгалуження; якщо умова хибна, то виконується вказівка, яка знаходиться після вказівки розгалуження.

Номер слайду 5

Складений оператор Складений оператор – це група з довільного числа операторів, відокремлених один від одного крапкою з комою. Ця група обмежена операторними дужками begin … end. Складений оператор сприймається як єдине ціле і може знаходитися в будь-якому місці програми. Вказівку розгалуження можна записувати з використанням складеної умови вказівки таким чином: if <умова> then begin <вказівка1>; <вказівка2>; end else begin <вказівка1>; <вказівка2>; end; Якщо після службового слова then використовують складену вказівку, то в ній після кожної вказівки ставиться <;>, а після службового слова end <;> не ставиться.

Номер слайду 6

Оператор вибору Оператор вибору є узагальненням оператора умовного переходу і дозволяє зробити вибір з довільного числа наявних варіантів. Він складається з виразу, що називається селектром і списку параметрів, кожному з яких передує список констант вибору ( список може складатися і з однієї константи). Як і в операторі if, тут може бути присутнім слово else, що має такий самий зміст. Загальний вигляд вказівки вибору: case <вираз> of <список або діапазон значень 1>:<вказівка 1>; <список або діапазон значень 2>:<вказівка 2>; … <список або діапазон значень n>:<вказівка n>; else <вказівка> end;

Номер слайду 7

Правила виконання Вираз може набувати цылочисельного значення або значення типу Char чи Boolean, але не String або Real. Якщо значення виразу збігається із значенням із найближчого списку чи діапазону, то виконується відповідна команда, записана після двокрапки <:>, і на цьому виконання команди case закінчується, якщо ні, то виконується команда після else. Складової частини else <вказівка> може не бути. Список може складатися з одного чи декількох елементів. Наприклад, список значень – 1, 2, 3, 4; відповідний діапазон – 1, 4.

Номер слайду 8

Розв’язування задач 1. Введіть будь-яке значення х та обчисліть значення складеної функції у, заданої формулою х+3, якщо х>0х−5, якщо х≤0 Розв’язання: Program F1;var x,y:real;begin writeln(‘Введіть х’); readln(x); if x>0 then y:=x+3 else y:=x-5; writeln(‘y=‘,y); readln;end.   2. Визначте більше з двох цілих чисел. Розв’язання: Program Chisla;var a,b:integer;begin write(‘a=’); readln(a); write(‘b=‘); readln(b); if a>b then writeln (‘a більше b’) else writeln (‘b більше a’);end.

Номер слайду 9

Самостійна робота 1. Складіть програму визначення максимального з двох чисел. 2. Введіть будь-яке значення х та обчисліть значення складеної функції у, заданої формулою х−3, якщо х<0,х+5, якщо х ≥0. 

pptx
Додано
27 вересня 2019
Переглядів
126
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку