Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Презентація досвіду роботи вихователя ГПД Шабського НВК Ровшенко Олени Миколаївни

Про матеріал

Презентаці власного досвіду роботи вихователя ГПД включає роботу над методичною темою "Формування компетентної особистості школяра" та роботу вихователя з школярами протягом дня, відповідно до режимних складових.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Слухача курсів підвищення кваліфікації, вихователя ГПД (додаткова форма) 02.10 – 14.10 2017р. ПРЕЗЕНТАЦІЯ роботи вихователя групи продовженого дня РОВШЕНКО ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ Одеський обласний інститут удосконалення вчителів Кафедра суспільно-гуманітарної освіти Науково-методична лабораторія проблем виховання

Номер слайду 2

* В 1991 році закінчила Білгород – Дністровське педагогічне училище. * 1996 рік – закінчила Ізмаїльський Державний педагогічний інститут за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання”. * З 1991 року працювала вчителем початкових класів, вихователем ГПД в Підгорненській ЗОШ І-ІІ ст. * З 1997 року працюю вчителем початкових класів, вихователем ГПД в Шабському НВК. * Педагогічний стаж – 24 роки. * Педагогічний стаж вихователя ГПД – 10 років

Номер слайду 3

Педагогічне кредо: «До кожної дитини ключ знайти, У праці результат хороший мати, Упевнено і творчо до мети іти, З любов'ю серце дітям віддавати»

Номер слайду 4

В групах продовженого дня відкриваються широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань, в усуненні прогалин у знаннях, створюються сприятливі умови для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля вихованців, проведення позакласної, позаурочної роботи, з попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

Номер слайду 5

Основні завдання групи продовженого дня: - організація самостійної роботи учнів із закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок, набутих на уроках; - створення сприятливих умов для формування учнівського колективу та надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань; - організація дозвілля учнів; - формування в учнів ціннісних орієнтацій; - здійснення заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров'я учнів, на їх психічний та фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя; - виховання позитивного ставлення до суспільно- ко­рисної праці; - надання допомога батькам або особам, які їх замі­нюють, у вихованні учнів.

Номер слайду 6

Режим роботи групи продовженого дня Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й наскільки правильно організований у ній режим. Від раціонального, з точки зору педагогічної і гігієнічної побудови, режиму залежить підвищення успішності, збереження достатньої працездатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміцненню здоров'я, створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. Неухильне дотримання режиму виховує в учнів такі цінні якості як дисциплінованість, акуратність, організованість. Правильне чергування в режимі дня праці і відпочинку в свою чергу сприяє збереженню в дітей найвищої працездатності. Режим дня в групі повинен відповідати психолого-педагогічним, гігієнічним і віковим особливостям учнів і сприяти перетворенню в єдиний гармонійний процес навчально-виховну роботу, відпочинок і трудову діяльність школярів.

Номер слайду 7

При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно врахувати такі вимоги: -відповідність режиму віковим особливостям школярів; - педагогічне забезпечення чергування режимних моментів; - раціональний розподіл часу на навчання, харчування, відпочинок, позакласні і позашкільні заходи, в тому числі максимальне перебування дітей на свіжому повітрі; - чітку організацію роботи дитячого колективу, єдність вимог до дітей і контроль за їх діяльністю.

Номер слайду 8

Планування роботи вихователя ГПД календарно-тематичне планування щоденне планування. (складається на період, визначений педагогічним колективом, у довільній формі і узгоджується з заступником директора з навчально-виховної роботи) Перспективний план виховної роботи вихователя групи продовженого дня передбачає:  - концентрацію знань, умінь і практичних навичок вихователя у виборі засобів виховної роботи; - вибір оптимальних шляхів для найбільш повного виконання своїх посадових обов’язків; можливість проведення змістовного контролю за виконанням обов’язків вихователя адміністрацією школи; - планування та організацію різних видів виховної роботи, спрямованих на колектив та особистість учня. (проектування змісту та структури всього робочого дня та його структурних елементів)

Номер слайду 9

Методична проблема вихователя ГПД "Формування компетентної особистості школяра на групі продовженого дня"

Номер слайду 10

Мета сприяти формуванню компетенцій школярів; вчити дітей володiти своєю увагою, пам’яттю, мисленням; забезпечити умови для формування культури молодших школярів; формувати в учнів вміння самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися у науковій інформації, виробляти життєву позицію; моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації, таким чином збагачуючи власний пізнавальний і соціальний досвід; спрямувати роботу на розвиток фізичних сил дітей з метою прищеплення культури розумової праці;  сприяти успішному навчанню учнів початкової ланки створити основу для подальшого розвитку компетентної людини.

Номер слайду 11

Група продовженого дня є однією з провідних форм організації позаурочної життєдіяльності молодших школярів. Правильно організована робота на групі продовженого дня дає можливість гармонійно поєднати навчання, виховання та відпочинок дітей; організувати дозвілля вихованців відповідно до їх інтересів та побажань із застосуванням здоров’язберігаючих технологій; надати учням допомогу у виконанні домашніх завдань. Насичена різноманітними та різноплановими заходами робота вихователя групи продовженого дня    цілком відповідає вищезазначеним завданням. Велику увагу у роботі приділяю: - годинам здоров’я під час прогулянок; - фізкультхвилинкам під час самопідготовки; - розвиваючим іграм та вправам; - творчим завданням; - виховним бесідам, що розвивають ерудицію та сприяють розширенню світогляду.

Номер слайду 12

ОРІЄНТОВНИЙ ЩОДЕННИЙ ПЛАН РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ ГПД Прийом дітей у групу продовженого дня. Вихователь перевіряє кількість дітей, з’ясувує причини відсутності вихованців, особливо якщо у першій половині дня вони були присутні на заняттях. Заслуховує інформацію чергових про те, як пройшла перша половина дня. Знайомиться з проханнями і побажаннями учнів та їхніх батьків. Ознайомлює учнів із планом роботи в другій половині дня. Готує дітей до обіду, нагадує про домашні завдання. Обід. Нагадати про правила поведінки в їдальні. Вчити дітей правильно сервірувати столи; проводити короткі етичні бесіди з метою дотримання дітьми санітарно-гігієнічних вимог, засвоєння ними основ поведінки за столом. Під час обіду стежити, щоб діти повністю споживали поданий їм обід, вчилися прибирати за собою посуд та обідній стіл.

Номер слайду 13

Прогулянка і спортивна година на свіжому повітрі. Мета: відновити працездатність дітей, задовольнити біологічну потребу в русі. Зміст фізкультурно-оздоровчої роботи: В осінньо-весняний період значна увага приділяється вправам з ходьби та бігу, стрибків у довжину, спортивним естафетам, змаганням, рухливим іграм на свіжому повітрі. У зимовий період — катанню на ковзанках, санчатах. Структура спортивної години. • Підготовча частина (шикування дітей; інформування про зміст заняття). • Основна частина (ігри, спортивні вправи, змагання). • Підбиття підсумків. • Організоване повернення до школи.

Номер слайду 14

Заняття за інтересами, індивідуальна робота. Робота гуртків, секцій.  Духовний розвиток особистості. Клубна година. Мета: формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. У своїй роботі хочеться частіше бачити здивування, азарт, зацікавленість в очах дітей. Адже, коли у роботі приймають участь всі діти, вихователь отримує задоволення від своєї роботи Дерево дитячих бажань Виготовлення оберегів «Янгол» для учасників АТО Заняття у секції «Рухливі ігри»

Номер слайду 15

Тематичні пізнавально-розвивальні зустрічі в бібліотеках «Твій друг – книга!» «Голубі очі планети» «Афганістан.Трагедія.Пам’ять. Зустріч з представниками організації «Екологічна ліга» «Вихованці ГПД – учасники «Днів відкритих дверей» в ЦРБ для дітей»

Номер слайду 16

У своїй роботі намагаюся обирати такі форми і методи, які зрозумілі, доступні дітям певного віку, викликають зацікавленість та бажання працювати, проявляти свої вміння, здібності. 

Номер слайду 17

Проведення різноманітних ігор, виставок, екскурсій, вистав

Номер слайду 18

Самопідготовка Мета: вчити дітей самостійно виконувати домашні завдання, долаючи труднощі та отримуючи радість від навчання. Підготовча робота полягає у обладнанні навчального кабінету, підготовці школярів до самостійної роботи, вивченні вихователем обсягу та змісту домашніх завдань. У ході підготовчої роботи вихователь має передбачити, спланувати способи організації диференціації та визначити рівень необхідної допомоги учням. Організація самостійної роботи визначає собою надання чіткого інструктажу щодо виконання роботи. Визначення порядку виконання домашніх завдань. Визначення часу для виконання кожного завдання. Готовність вихователя до організації та педагогічного керівництва самопідготовкою. Знання матеріалу програми навчання. Облік необхідного часу для виконання домашніх завдань. У ході організації самостійної роботи учнів вихователь має стати активним учасником самопідготовки, забезпечуючи координацію діяльності дітей, надання диференційованої допомоги. Підбиття підсумків передбачає собою самоконтроль, взаємоконтроль, самооцінювання, взаємооцінювання, оцінювання вчителем. Способи контролю вихователь добирає та пропонує вихованцям з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини, рівня складності завдання, етапу засвоєння навчальної теми.

Номер слайду 19

ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО САМОПІДГОТОВКОЮ В ГПД Основною метою домашніх завдань є - закріплення, поглиблення і розширення знань, набутих учнями на уроці; - підготовка до засвоєння нового матеріалу; - формування в дітей уміння самостійно працювати; - розвиток їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо. Форми самопідготовки можуть бути як традиційні, так і подорож, сюжетно-рольова гра, проектна діяльність. Самопідготовку в групі продовженого дня слід виконувати в умовах, що відповідають гігієнічним і педагогічним вимогам. Шкільний продовжений день передбачає створення такої обстановки на заняттях із самопідготовки, яка забезпечує максимальний успіх виконання завдань за повної самостійності учнів.

Номер слайду 20

Вимоги до організації самопідготовки. Організаційно-дисциплінарні вимоги. Чічітке дотримання початку й кінця самопідготовки; свідоме підпорядкування учнів вказівкам вихователя;. наявність усього необхідного для занять приладдя, підручників, словників; забезпечення порядку на робочому місці; економне й повне використання часу, відведеного на самопідготовку; дотримання правил проведення самопідготовки.

Номер слайду 21

Дидактичні вимоги. Заняття із самопідготовки повинні проводитись систематично в один і той самий час, мати певну тривалість. Розподіл часу самопідготовки: 2 клас - 45 хвилин; 3 клас-1 година 10 хвилин; 4 клас-1 година 30 хвилин; Завдання учні повинні виконувати самостійно. Перевірка виконаних завдань має здійснюватись поетапно (самоперевірка, взаємоперевірка, перевірка вихователем). Слід спланувати індивідуальну роботу зі невстигаючими дітьми. Обсяг і характер домашніх завдань регулюється шляхом взаємних контактів вихователя й учителя та нормування домашніх завдань відповідно до Положення про групи продовженого дня МОН, молоді та спорту України. У 2-4 класах обсяг навчального матеріалу для домашнього завдання повинен становити 1/3 обсягу виконаному на уроці.

Номер слайду 22

Гігієнічні вимоги. Ефективність самопідготовки значною мірою залежить від дотримання гігієнічних вимог організації самостійної навчальної роботи учнів: забезпечення рівномірної і достатньої освітленості всього приміщення. Систематичне переміщення учнів протягом місяця з віддалених та менш освітлених частин класу у більш освітлені та близькі до дошки частини. Підтримання нормального температурного режиму. Регулярне провітрювання класних кімнат. Підтримання чистоти й порядку в класі. Контроль за дотриманням учнями норм особистої гігієни. Контроль за поставою дітей під час виконання ними домашніх завдань. Проведення фізкультхвилинок. Особливо уважне ставлення до ослаблених хворобами дітей. Надання дітям під час довготривалої самопідготовки перерв для неорганізованого відпочинку.

Номер слайду 23

Фізкультхвилинки під час самопідготовки Необхідною вимогою методики організації самопідготовки у початковій школі є проведення фізкультхвилинок. Перед проведенням фізкультурної хвилинки дітям пропонують приготуватися до виконання вправ. Комплекси вправ змінюють через два-три тижні.  Фізкультхвилинки можуть бути повними й скороченими.  Пізнавальну діяльність молодших школярів стимулюють ігрові фізкультхвилинки. Граючись, дитина краще сприймає, осмислює та запам"ятовує навчальний матеріал. Отже, добираючи вправи для фізкультурної хвилинки, слід пам"ятати, що вправи мають: - відповідати віковим особливостям дітей; - бути їм відомими; - охоплювати великі групи м"язів.

Номер слайду 24

Виховні вимоги. Першою вимогою є відмова від застосування будь-яких засобів покарання під час самопідготовки.  Доцільно всебічно-використовувати різні форми схвалення, що стимулюють будь-які прояви самостійності під час виконання домашніх завдань. З метою підвищення раціональності використання часу в ході самопідготовки недоречно проводити повчальні розмови з вихованцями, вдаватися до зауважень, які відволікають від роботи. Важливою умовою є також толерантне ставлення до помилок учнів під час роботи над домашніми завданнями. Слід усіляко заохочувати наполегливість учнів під час роботи над домашніми завданнями. Кращих учнів слід залучати до посильної допомоги товаришам, за умови виконання ними своїх завдань. Вихователь групи продовженого дня, керуючись переліченими вище вимогами, зможе організувати якісне виконання домашніх завдань учнями, при цьому зберігаючи їх здоров"я, гарний настрій та створюючи для них ситуації успіху.

Номер слайду 25

Ще в 19 столітті видатний вчений Дмитро Менделєєв сказав: «Знання без виховання – меч у руках божевільного».  Серед усіх надбань людини чи не найбільшу цінність має добре виховання, одержане в дитинстві та юності від батьків, родини та школи. Без нього навіть найкращі здібності, найбільші досягнення, найвище родове походження нічого не варті.

Номер слайду 26

Працюючи над формуванням компетентної особистості на ГПД, використовую не тільки розроблені, готові вправи і завдання, а й сама складаю багато  різноманітних ігор, задач, вправ, завдань, ситуацій.  Це велика, кропітка, цікава робота. Розвиваючи здібності дитини, виховую такі якості особистості, що забезпечать її компетентність у будь-якій сфері життія

Номер слайду 27

Я впевнена в тому, що які б завдання не ставила перед нами сучасність, незмінним має залишатися одне – любов і повага до дітей. Скільки б років не працював вихователь у школі, він має творчо підходити до процесу навчання і виховання, щоб виплекати в своїх учнях найміцніші знання і найкращі якості людини.

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
ppt
Додано
10 серпня 2018
Переглядів
645
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку