18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Презентація "Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування. Аутсорсинг" 9 клас

Про матеріал

Презентацію "Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування. Аутсорсинг" розроблено відповідно до чинної програми з географії для 9 класу .Матеріал можна використовувати як опорний конспект під час викладання теми.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Фінансові послуги. Комп’ютерне програмування та пов’язана з ними діяльність. Аутсорсинг

Номер слайду 2

Кошти можуть бути в наявності в одних суб’єктів господарювання,Фінансові послуги – основа сучасної економіки. Ринок фінансових послуга інвестиційні потреби виникають в інших. Ринок фінансових послуг виконує роль посередника руху коштів від їх власників до користувачів.

Номер слайду 3

Фінансова послуга — результат виконання відповідних операцій з фінансовими активами, спрямованими на задоволення індивідуальних фінансових потреб клієнтів. Надання фінансових послуг посідає перше місце за прибутковістю серед видів світового бізнесу. В економічно розвинених країнах є понад 700 їхніх різновидів. Найшвидше зростає обсяг залучення інвестицій і кількість контрактів з надання міжнародних фінансових послуг у сфері торгівлі.

Номер слайду 4

Номер слайду 5

Банк - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

Номер слайду 6

Банківська система більшості країн є дворівневою. Комерційні банки розташовані на першому щаблі банківської системи й безпосередньо здійснюють обслуговування фізичних та юридичних осіб для отримання прибутку. В Україні ці функції виконує Національний банк України (НБУ). Центральний банк («банк банків») розташований на другому щаблі банківської системи й здійснює емісійну та грошово- кредитну політику в державі, організовує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому.

Номер слайду 7

Фінансовий центр – це світове місто, в якому сконцентровано багато банків міжнародного значення, великих фірм, а також є фондова біржа – постійно діючий ринок цінних паперів. Економіка Лондона майже повністю складається з компаній, що надають фінансові послуги.

Номер слайду 8

Міжнародні фінансові центри. В останній чверті XX – початку XXI ст. намітилася тенденція до посилення концентрації фінансових операцій в рамках міжнародних і регіональних фінансових центрів. Більшість з них концентрують непропорційно велику частку міжнародних фінансових операцій. Рейтинг ґрунтується на таких п’яти критеріях: бізнес-клімат, розвиток фінансової сфери, розвиток інфраструктури, людський капітал та репутація.

Номер слайду 9

Номер слайду 10

Фондова біржа — це організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому створюються сприятливі умови для вільної купівлі-продажу цінних паперів за ринковими цінами.

Номер слайду 11

Найбільші фондові біржі світу

Номер слайду 12

Офшори  Термін "офшорний фінансовий центр" виник у 80-ті роки двадцятого століття. Міжнародний Валютний Фонд вважає офшорними центрами всі держави, фінансовий сектор яких диспропорційно великий стосовно чисельності населення. Це поняття широко застосовується в податковому плануванні відносно компаній, зареєстрованих в країнах, які повністю звільняють їх від сплати податків за місцем реєстрації. Офшорні зони світу – це держави, або їх частини, на території яких для організацій-нерезидентів застосовується пільговий порядок податкового оподаткування, реєстрації та ліцензування, за умови, що їх комерційна діяльність відбувається за межами такої зони

Номер слайду 13

Важливе місце в розвитку країн-офшорів має економіко-географічне положення. Більшість офшорних зон розташовано на важливих морських, авіаційних, телекомунікаційних шляхах. Майже 70 % усіх офшорних зон зосереджено у країнах, що розвиваються, причому здебільшого — на невеликих островах.

Номер слайду 14

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІВ Україні, за даними НБУ, налічується більше сотні комерційних банків. У м. Києві зосереджено понад 60 % усіх таких установ. Такий тип їхньої територіальної концентрації зберігається від 2001 р., коли утвердилася сучасна географія фінансових установ України. В Україні фінансові центри сформувалися ще на початку XX ст. Ними стали найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса. За роки незалежності сюди можна також додати Дніпро (де розташований головний офіс «Приват. Банку»).

Номер слайду 15

Номер слайду 16

Комп’ютерне програмування

Номер слайду 17

Комп’ютерне програмування – це вид економічної діяльності, що передбачає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.

Номер слайду 18

Світовий лідер з виробництва програмного забезпечення, надання послуг і розробки інтернет-технологій для персональних комп’ютерів та серверів «Microsoft» пропонує широкий спектр програмних продуктів ділового й персонального призначення, використання яких значно підвищує ефективність роботи та дозволяє застосувати новітні досягнення інформаційних технологій на роботі, удома, у навчанні. Засновник Microsoft Біл Гейтс

Номер слайду 19

«ІВМ» пропонує широкий спектр програмного забезпечення, додатків, операційних систем для всіх типів обчислювальних машин, дозволяючи своїм клієнтам отримати максимальні вигоди від використання нових технологій ери електронного бізнесу.

Номер слайду 20

«Intel Security, Inc» дозволяє підприємствам, організаціям державного сектора й домашнім користувачам безпечно й ефективно застосовувати інтернет-технології. Компанія пропонує перевірені попереджувальні рішення захисту для систем, мереж і мобільних пристроїв у всьому світі.

Номер слайду 21

«Diamond Technologies» — лідер з розробки та продажу систем безпеки і відеоспостереження. Компанія представляє ряд рішень для мобільного відеоспостереження штатних одиниць різних служб: поліції, Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України та ін.

Номер слайду 22

Аутсорсинг. Аутсорсинг (від англ. outsourcing – поза межами ресурсу) – передача компанією частини її завдань або процесів стороннім виконавцям.Інсорсинг – виконання проекту здійснюють співробітники компанії, а не сторонні спеціалісти

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Аутсорсинг. Аутсорсинг — це інструмент управління підприємством, спрямований на підвищення його ефективності та конкурентоспроможної діяльності. Він передбачає укладання контракту між замовником (підприємством) і постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, так і допоміжних бізнес-функцій і бізнес-процесів замовника за певну плату.

Номер слайду 25

Номер слайду 26

Найбільшого розвитку у світі набув ІТ-аутсорсинг. Основною причиною цього є ресурсозатратність і трудомісткість операцій у сфері інформаційних технологій. Тому більшість підприємств передають зазначені функції зовнішнім спеціалізованим підрядникам. Добре розвиненим є також аутсорсинг бізнес-процесів.

Номер слайду 27

ІТ-аутсорсинг. МОНІТОРИНГВІДДАЛЕНЕ АДМІНІСТРУВАННЯПІДТРИМКА ПО ТЕЛЕФОНУПЛАНОВІ ТА ЕКСТРЕНІ ВИЇЗДИ

Номер слайду 28

Географічний розподіл світового ринку ІТ-послуг

Номер слайду 29

ОФШОРНЕ ПРОГРАМУВАННЯДосягаються наступні цілі: Отримання однієї юридичної особи в якійсь іноземній країніЗменшення витрат. Працевлаштування значної групи різних професіоналів. Зусилля з безпеки

Номер слайду 30

Структура світового ІТ-аутсорсингу за видами діяльності

Номер слайду 31

До світового інформаційного ринку належать такі регіональні ринки:Європейський (у т.ч. СНД) — медіа-послуги, телекомунікації, приладобудування, послуги реклами, зв’язки з громадськістю, лобіювання, послуги кредитно-довідкового бюро, продукти та послуги інформаційної безпеки, електронна комерція, послуги мережі Інтернет, послуги електронного врядування, розважальний бізнес. Азіатсько-Тихоокеанський — послуги з офшорного програмування, ноу-хау, сервісу Інтернет, електронної комерції, ринку реклами, програмного забезпечення. Північноамериканський — усі інформаційні продукти та послуги на світовому ринку.

Номер слайду 32

Розвиток ІТ-аутсорсингу в Україні

Номер слайду 33

Інформаційні технології в Україні демонструють найкращу динаміку розвитку серед інноваційних сфер діяльності. Україна посідає перше місце серед країн Центральної та Східної Європи за обсягом IT-аутсорсингу. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії). Наша держава входить до ТОП-30 локацій для передачі замовлень на розробку програмного забезпечення. Це свідчить про наявність величезного потенціалу в розвитку цього виду діяльності.

Номер слайду 34

Українські спеціалісти займаються переважно розробкою програмного забезпечення на замовлення компаній із Західної Європи та США. Зважена політика сприяння розвитку ІТ-аутсорсингу може перетворити цю діяльність на потужний чинник зростання національної економіки. Також досить поширеним в Україні є надання послуг фрілансу. Фріланс має багато спільного з IT-аутсорсингом. Фрілансери й ІТ-аутсорсери є позаштатними працівниками компаній, які їх наймають. У разі застосування аутсорсингу підрядником є певна компанія, а у випадку фрілансу — окремий позаштатний працівник. В Україні фрілансерами зазвичай називають людей, які виконують будь-яку роботу через мережу Інтернет на відстані.

Номер слайду 35

Фріланс означає вільну віддалену роботу без юридичного оформлення зобов'язань сторін. При фрілансі в інтернет спілкування з замовником у вигляді отримання завдання і прийняття роботи відбувається за допомогою електронної пошти або скайпу. При цьому роботодавець і виконавець можуть знаходитися в різних частинах міста, держави, а іноді і земної кулі. Фріланс поширений серед дизайнерів, програмістів, оптимізаторів, копірайтерів, перекладачів, учасників партнерських програм, інженерів-конструкторів. Функціонує багато спеціалізованих сайтів, покликаних допомогти фрілансерам знайти чергове замовлення.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Романенко Раїса Олексіївна
  Дякую за гарну презентацію!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Мірзоян Арміне
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
29 квітня
Переглядів
1631
Оцінка розробки
4.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку