21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Презентація "Формування здоров’язберігаючого ціннісного ставлення учнів початкових класів"

Про матеріал

Зуєва В. Л.,

вчитель початкових класів,

вчитель вищої категорії,

відділ освіти Черкаської

селищної ради

Красноармійський НВК

“Загальноосвітня школа І-ІІ

ступенів – ДНЗ”.

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Впровадження в навчально-виховний процес нової початкової школи здоров'язберігаючих технологій створить умови для формування позитивної мотивації педагогів та школярів на здоровий спосіб життя, зростанню самооцінки психічного благополуччя (самопочуття, активності, настрою), впевненості у собі.

Ключові слова: нова початкова школа, мотивація на здоровий спосіб життя, здоров'язберігаючі технології.

Постановка проблеми. Актуальність даної проблеми визначається, перш за все, погіршенням в останні 15 років стану фізичного, психічного та духовного розвитку дітей шкільного віку. На сучасному етапі розвитку нової початкової набуває актуальності проблема створення в навчальному закладі здоров'язберігаючого освітнього середовища, формування здорового та безпечного способу життя, формування позитивної мотивації педагогів та школярів на здоровий спосіб життя.

Аналіз останніх досліджень. Методологічну основу дослідження стали: дидактичні основи використання педагогічної технології Сухомлинського В. О. [4], педагогічної технології особистісно- орієнтованого формування в учнів загальноосвітньої школи культури здоров'я Омельченко С. О.[1], [2], [3, с. 113].

Формування цілей: 1) Створення в навчальному закладі здоров'язберігаючого освітнього середовища. 2) Формування позитивної мотивації педагогів та школярів на здоровий спосіб життя. 3) Впровадження в навчально-виховний процес ефективних форм, шляхів і засобів здоров'язберігаючих технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Відомо, що найцінніший скарб – здоров'я людини, і його потрібно берегти. Проте, багато ще дітей і дорослих про це забувають. Фізичне, психічне та духовне здоров'я невід'ємне одне від одного. Сучасна людина не завжди розуміє, що вона – частка великого Всесвіту, який розвивається за відомими законами гармонії. Відсутність цілісного поняття «здорова людина» призводить до констатації того факту, що сучасні діти нездорові. Їхні хвороби – це наслідки не тільки складних економічних, соціальних умов, а й нашої духовної спустошеності. Дитяча наркоманія, тютюнокуріння, байдужість, вживання брутальних слів – це також недуги, які потрібно лікувати.

Завдання нової початкової школи – забезпечити умови для сучасного повноцінного розвитку школярів та отримання ними якісної освіти, збереження і зміцнення здоров'я дитини є однією із складових розвитку особистості.

В нашому навчальному закладі за даними медичного огляду всі учні початкової школи здорові. Протягом навчального року вчителями здійснюється контроль за станом здоров'я школярів. Класоводами, практичним психологом школи проведена психолого-педагогічна діагностика фізичного розвитку та активності школярів, шкільної тривожності. Були використані загальні методи навчання, а саме: спостереження за учнями, їх опитування, характеристика класоводами, вчителями. Все це надало змогу побачити реальні зміни в фізично-оздоровчій активності учнів, виявити рівень знань з фізіології, гігієни, санітарії, сформованості умінь і навичок фізичного загартування, догляду за тілом, прояву здорового способу життя.

Класоводами вивчаються умови та спосіб життя школярів, умови проживання в сім'ї, умови навчання в школі та дома, проведення учнями дозвілля та організація позашкільного відпочинку, якість та регулярність харчування.

Проводиться регулярна робота з профілактики шкідливих звичок, учні обізнані з наслідками їх вживання. На доступному для вихованців рівні даються переконливі наукові знання про згубний характер захоплення наркотичними речовинами, алкогольними напоями, тютюнопалінням і токсичними речовинами. З цією метою проведено ряд виховних заходів: виховні години“ За хмарою тютюнового диму ”, “ Шкідливі звички ; загальношкільний виховний захід “ Що таке СНІД? ”.

Класними керівниками проводиться сезонна профілактика гострих респіраторних захворювань, пропонується дітям і батькам аровітамінотерапія, спеціальний руховий режим. Рухливі ігри під час перерв сприяють піднесення настрою, оптимізують емоційний стан, попереджують перевтому учнів.

Проводиться щоденний контроль за дотриманням температурного режиму. Протягом опалювального сезону температурний режим у закладі дотримувався.

Щоденне використання мішечків “ здоров'я ” під час уроків, виховних годин попереджує захворювання на сколіоз.

Фізкультхвилинки під час уроків знімають стан втоми, послаблюють психологічну напруженість, викликану інтенсивністю занять і просто дають можливість порухатися.

Всі форми фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять, які проводяться в закладі відповідають головній вимозі – залученню кожного учня до щоденних самостійних занять фізкультурою і спортом.

Проведення рухової розминка під час уроків фізичної культури є необхідною умовою для формування правильної постави, профілактики плоскостопості.

Рухова активність у повсякденному житті підвищується у походах за межі навчального закладу. Вдалими видалися туристична подорож до Ямполя та пішохідна прогулянка до кринички села Новоселівка.

Моральним здоров'ям опосередкована духовність людини. Воно пов'язано із загальнолюдськими істинами добра, любові, краси. Учні школи із задоволенням відвідують танцювальний гурток, виступають під час концертів до різних свят.

Вчителі працюють в тісному контакті з батьками. Взаємодія школи з сім'єю забезпечує знаходження стану гармонії, душевної рівноваги і життєвих сил. Цікаво і змістовно разом з батька проходять свята. Проведено сумісні загальношкільний виховні заходи з батьками “ Масляна”, “ Веселий ярмарок ”.

Роботу з формування у школярів нової початкової школи свідомого ставлення до власного здоров'я як до найвищої цінності може досконало здійснювати тільки той вчитель, який сам веде здоровий спосіб життя, має здоровий вигляд, приємну зовнішність, емоційно врівноважений, життєрадісний, фізично досконалий. Звичайно, це ідеальна модель, але кожен учитель повинен до неї прагнути. І починати треба з початкової школи, зі створення нової програми оздоровлення.

Висновки і пропозиції.

Впровадження в навчально-виховний процес ефективної системи оздоровчих заходів сприяють формування позитивної мотивації педагогів та школярів на здоровий спосіб життя, зростанню самооцінки психічного благополуччя (самопочуття, активності, настрою), впевненості у собі.

В 2016-2017 навчальному році 60 % учнів відвідують уроки фізичної культури в основній групі, приймають активну участь в змаганнях різного рівня.

Література

1.Омельченко С. О. Педагогіка здоров'я / С. О. Омельченко. – Слов'янськ: Вид. центр СДПУ, 2009. – 205 с.

2.Омельченко С. О. Педагогічні технології особистісно орієнтованого формування в учнів загальноосвітньої школи культури здоров'я: теорія та практика / С. О. Омельченко. – Слов'янськ: Вид. центр СДПУ, 2010. - 205 с.

3.Омельченко С. О. Шкільна політика в боротьбі за здоров'я учнів / Омельченко С. О. // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук. – метод. зб. – Вип. XІV. – Слов'янськ, 2001. – С.113 -118.

4.Сухомлинський В. А. Избр. произв.: в 5 т. / редкол.: Дзевин А. Г. (пред.) и др. – К.: Рад. шк., 1980. – Т.3 Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну/ Сухомлинский В. А. -719 с.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Міністерство освіти і науки України. Відділ освіти Черкаської селищної ради Методичний кабінет. Красноармійський навчально-виховний комплекс“ Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ДНЗ ”Формування здоров’язберігаючого ціннісного ставлення учнів початкових класів Зуєва В. Л., вчитель початкових класів2017 -2018 н. рік

Номер слайду 2

На сучасному етапі розвитку освіти набуває актуальності проблема створення в навчальному закладі здоров’язберігаючого освітнього середовища, формування здорового та безпечного способу життя, формування позитивної мотивації педагогів та школярів на здоровий спосіб життя.2 Актуальність даного питання в умовах нової початкової школи Фізкультурно-оздоровче свято в басейні закладу за участю учнів 1 класу.

Номер слайду 3

Зміст роботи з формування здоров’язберігаючого ціннісного ставлення учнів Здоров’я дитини. Психічне. Фізичне. Духовне. Робота практичного психолога. Діагностика і корекція. Здорова співпраця: учитель-учень; учитель-учитель; учень-батьки; учитель-батьки. Заняття фізичною культурою, робота з сім’єю, пропаганда здорового способу життяІгри:творчі;психологічні;розвиваючі.3

Номер слайду 4

Психічне здоров’я учнів. Своєчасна діагностика, корекція психічного здоров’я учнів забезпечують їм стресостійкість, адекватну адаптивну поведінку, активну життєву позицію при реалізації особистісних цілей. 4 Анкетування учнів 1-2 класів з питання шкільної тривожності. Зустріч з психологами - волонтерами.

Номер слайду 5

Фізичне здоров’я учнів Розвиток потреб у здоровому способі життя реалізується через пропаганду здорового способу життя, толерантного відношення до хворих людей, проведення просвітницьких заходів.5 Загальношкільна лінійка до Всесвітнього дня боротьби зі СНІ Д ом. Бесіда з учнями 4 класу “ За хмарою тютюнового диму ”.

Номер слайду 6

Рухливі ігри під час перерв сприяють піднесення настрою, оптимізують емоційний стан, попереджують перевтому учнів.6 Активний відпочинок під час перерв. Рухлива гра «Платочок». Рухлива гра «Червоне та синє».

Номер слайду 7

Щоденне проведення гімнастики перед заняттями покращує фізичну, розумову працездатність учнів.7 Ранкова гімнастика перед уроками. Ранкова гімнастика в спортивному залі. Ранкова гімнастика на пришкільному майданчику.

Номер слайду 8

Щоденне використання мішечків “ здоров’я ” під час уроків, виховних годин попереджує захворювання на сколіоз. 8 Попередження сколіозу під час уроків, виховних годин. Виховна година для учнів 1-2 класів “Я і моє здоров’я”

Номер слайду 9

При проведенні фізкультхвилинок особлива увага приділяється тим вправам, які допомагають запобігти негативному впливу сидячого способу життя на розвиток учня (порушенню постави і деформації будови тіла).9 Фізкультхвилинки під час уроків Під час уроку основ здоров’я у 2 класі. Під час уроку української мови у 4 класі.

Номер слайду 10

Всі форми фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять, які проводяться в закладі відповідають головній вимозі – залученню кожного учня до щоденних самостійних занять фізкультурою і спортом.10 Фізкультурно-оздоровчі заняття Заняття фізичною культурою з учнями 1 класу. Спортивні змагання між учнями 1-4 класів.

Номер слайду 11

Проведення рухової розминка під час уроків фізичної культури є необхідною умовою для формування правильної постави, профілактики плоскостопості.11 Уроки фізичної культури Під час уроку фізичної культури у 2 класі. Під час уроку фізичної культури у 2 класі.

Номер слайду 12

Рухова активність у повсякденному житті підвищується у походах за межі навчального закладу. 12 Пішохідні прогулянки в зоні відпочинку. Туристична подорож до Ямполя. Пішохідна прогулянка до кринички села Новоселівка.

Номер слайду 13

Духовне здоров’я Моральним здоров’ям опосередкована духовність людини. Воно пов’язано із загальнолюдськими істинами добра, любові, краси. Учні школи із задоволенням відвідують танцювальний гурток.13 Танок “ Ляльки ”. Свято до 8 Березня. Танок “ Вальс ”. Свято до 8 Березня.

Номер слайду 14

Взаємодія школи з сім’єю забезпечує знаходження стану гармонії, душевної рівноваги і життєвих сил. Цікаво і змістовно разом з батька проходять свята. 14 Співробітництво з сім’єю Свято “ Масляна ”. Свято “ Веселий ярмарок ”.

Номер слайду 15

Впровадження в навчально-виховний процес ефективної системи оздоровчих заходів сприяють формування позитивної мотивації педагогів та школярів на здоровий спосіб життя, зростанню самооцінки психічного благополуччя (самопочуття, активності, настрою), впевненості у собі. В 2017-2018 навчальному році 60 % учнів відвідують уроки фізичної культури в основній групі, приймають активну участь в змаганнях різного рівня. 15 Результат проведеної роботи. Спортивні змагання між учнями 1-4 класів.

pptx
Додано
12 квітня 2018
Переглядів
1192
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку