Презентація"Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХстоліть. Модерністські напрями і течії в літературі кінця XIX - початку XX століття

Про матеріал
Додаток до уроку. Визначення та ілюстраціі літературно-мистецьких напрямів, що виникли наприкінці ХІХ ст. як заперечення натуралізму в художній дійсності.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХстоліть. Модерністські напрями і течії в літературі кінця XIX - початку XX століття

Номер слайду 2

Модерністські напрями і течії в літературі кінця XIX - початку XX століття Модернізм (від фр. Moderne – сучасний) – комплекс літературно-мистецьких напрямів, що виникли наприкінці ХІХ ст. як заперечення натуралізму в художній дійсності

Номер слайду 3

імпресіонізмекспресіонізм неоромантизмнеореалізмсимволізмфутуризмнеокласицизм. Основні модерністські напрями

Номер слайду 4

Символізм-одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 70-х pp. XIX ст., а в українській літературі по- ширилася на початку XX ст. Основна риса – конкретний художній образ перетворю- ється на багатозначний символ. Жан Дельвіль. Прометей

Номер слайду 5

Імпресіонізм -Клод Моне «Враження, схід сонця (фр. Impression, soleil levant)» (1872) Ця картина надала назву стилю(від фр. Impression-враження) - художній напрям, що заснова-ний на принципі без- посередньої фіксації вражень, спостере –жень,співпереживань.

Номер слайду 6

В українській літературі поетика імпресіонізму відбилася у творчості М. Коцюбинського, B. Стефаника, М. Черемшини.

Номер слайду 7

Неоромантизм -Олейник Валерій . "Лісова пісня"стильова течія модер- нізму, що виникла в українській літературі на початку XX ст., на-названа Лесею Укра- їнкою «новоромантиз- мом». Неоромантики на перше місце поста- вили чуттєву сферу людини, емоційно-інтуїтивне пізнання.

Номер слайду 8

Сюжет неоромантичного творунапруженістьелементи небезпекитаємничі або надприродні подіїелементи боротьби. Характерний неоромантичний герой — непересічна сильна особистість, нерідко наділена рисами «надлюдини», вигнанець, що протистоїть суспільній більшості, шукач романтики та пригод.

Номер слайду 9

Українські неоромантики. Леся Українка О. Кобилянська Ю. Яновський

Номер слайду 10

Українські неоромантики. Олександр Олесь. Микола Вороний. Микола Хвильовий

Номер слайду 11

Футуризм – Умберто Боччоні. «Місто, відродження легенди», ескіз, 1910 р.(від лат. Futurum – майбутнє) – напрям в мистецтві, митці якого вважали головною цінністю віку динаміку, переможний хід науки і техніки.

Номер слайду 12

Футуризм — це мистецтво антигуманізму, яке має відбити настання часу техніки. Спрямування футу - ризму можна виразити трьома «М»:місто, машина,маса. Принципи динамізації («прискорення») свого художнього тексту: тексти записувалися без розділо-вих знаків, без великих і малих букв. Михайль Семенко-лідер українського футуризму

Номер слайду 13

Експресіоні́зм (від франц. Expression-вира - ження, виразність) – літера – турно – мистецький потік авангардизму,що сформував- ся в Німеччині на початку ХХ століття. Амєдео Модільяні. Червона голова

Номер слайду 14

Визначальні риси експресіонізмузацікавленість глибинними психічними процесами;заперечення як позитивізму, так і раціоналізму;суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою. Маріанна фон Веревкін. Червоне місто, 1909 р.

Номер слайду 15

МОДЕРНІЗМДекаданс (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)Власне модернізм (20 – 60-ті роки ХХ ст.)Авангардизм (20-ті роки – кінець ХХ ст.).

Номер слайду 16

Рамон Касас. Автопортрет 1908 Юна декадентка. 1899 На повітрі. 1890 - 1891

Номер слайду 17

Запитання Чому І. Франко, так радіючи, що вся “наша поезія пішла новою дорогою”,все ж таки не сприйняв естетичних засад модернізму? У чому трагедія митців, за словами Б. Небесьо, яким “доля дала творити на перехресті двох літературних діб у народі…”?

Номер слайду 18

Використані джерела. Український модернізм//https://uk.wikipedia.org/wiki. Ференц Н. С. Основи літературознавства.- К.: Знання,2011.//http://pidruchniki.com/17540906/literatura/ekspresionizm

Номер слайду 19

Дякую за увагу !

pptx
Додано
1 серпня
Переглядів
71
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку