Презентація. "Сила пружності"

Про матеріал
Ця презентація дає змогу учневі опрацювати матеріал без вчителя дистанційно з теми "Сила пружності. Закон Гука", розв'язати задачі за зразком доданим у презентації та у вигляді самостійної роботи (домашньої роботи).
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сила пружності

Номер слайду 2

Чому тіла, що знаходяться на поверхні Землі (будинки, дерева, ми з вами) не провалюються крізь Землю,

Номер слайду 3

хоча на них діє сила тяжіння?

Номер слайду 4

Чому розтягнуться пружина або тятива лука прагнуть відновити свою форму?

Номер слайду 5

Відповіді на ці та багато інших питань ви зможете дати, познайомившись на цьому уроці ще з одним видом сил – силою пружності.

Номер слайду 6

Тема: Взаємодія тіл Урок: Сила пружності

Номер слайду 7

1. При деформації тіла виникає сила

Номер слайду 8

ПЕРЕВЕДІТЬ:0,12 к. Н4200 м. Н0,007 МН 120 Н 4,2 Н 7000 НН

Номер слайду 9

Ми вже знаємо, що всі тіла на поверхні Землі відчувають її дію на них

Номер слайду 10

На будь-яке тіло, що перебуває на поверхні Землі або поблизу неї, діє сила тяжіння.

Номер слайду 11

Сніжинка, що падає з неба, рухається до Землі.

Номер слайду 12

Але впавши на дах, вона припиняє свій рух.

Номер слайду 13

Виходить, щось заважає сніжинці рухатися вниз.

Номер слайду 14

Що ж заважає сніжинці і всій товщі снігу, що знаходиться на даху, рухатися до центру Землі під дією сили тяжіння?

Номер слайду 15

Відповідь: снігу заважає продовжувати рух сила, що діє на нього з боку даху.

Номер слайду 16

Ця сила спрямована в бік, протилежний напрямку сили тяжіння і чисельно дорівнює їй

Номер слайду 17

Вона компенсує силу тяжіння, і сніг веде себе так, ніби на нього не діяли ніякі тіла.

Номер слайду 18

Відповідно до вже знайомого нам закону інерції він знаходиться в стані спокою.

Номер слайду 19

Розглянемо ще один приклад компенсації сили тяжіння.

Номер слайду 20

Горизонтально розташована сталева лінійка закріплена з двох боків.

Номер слайду 21

Якщо поставити вантаж на цю лінійку, вона почне прогинатися по мірі руху вантажу вниз.

Номер слайду 22

Металева лінійка деформується. І при певній величині деформації вантаж зупиняється.

Номер слайду 23

Вантаж рухається вниз до тих пір, поки сила, що діє на нього з боку сталевої стрічки, не зрівноважить силу тяжіння.

Номер слайду 24

Сила, що виникає при деформації тіла, називається силою пружності.

Номер слайду 25

Підвісимо тіло на нитці. Нитка (підвіс) розтягується. В нитки (підвісі), також як і в опорі, виникає сила пружності. При розтягуванні підвісу сила пружності збільшується. Якщо сила пружності дорівнює силі тяжіння, то розтягування припиняється. Сила пружності виникає при деформації тел. Якщо зникне деформація тіл, то зникне і сила пружності.

Номер слайду 26

Види пружніх деформацій. Деформації розрізняють за характером зміни форми тіла. Це згин, розтяг, стиск, кручення, і інзгинкрученнязріз

Номер слайду 27

Види пружних деформаційсдвигкручениеизгибрастяжениесжатие

Номер слайду 28

Крім того, деформація ділиться на два типи – пружню і пластичну.

Номер слайду 29

Деформація, при якій тіло відновлює свою форму після зняття навантаження, називають пружною. Деформації, які не зникають після припинення зовнішнього впливу, називають пластичними. Пластичні деформації застосовуються при ліпленні з пластиліну і глини, при обробці металів – куванню, штампуванню тощо. Для пластичних деформацій закон Гука не виконується.

Номер слайду 30

Після пружної деформації повністю відновлюється первинна форма та розміри.

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Після пластичної деформації тіло повністю зберігає знов придбану форму і розміри.

Номер слайду 33

Так відбувається, наприклад, при роботі з глиою або пластиліном.

Номер слайду 34

Пластична деформація використовується в техніці в таких процесах, як кування і штампування.

Номер слайду 35

Застосування сили пружностіколони

Номер слайду 36

Номер слайду 37

Колониstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 38

Сволоки style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 39

Аркиstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 40

Аркиstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 41

Куполаstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 42

Куполаstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 43

Тарзанка

Номер слайду 44

Лук. Праща

Номер слайду 45

Катапульта

Номер слайду 46

Подкоси

Номер слайду 47

Амортизатори

Номер слайду 48

Номер слайду 49

Номер слайду 50

Калькуттський бан’ян

Номер слайду 51

спирається на 300 тисяч стовбурівstyle.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 52

3. Причина виникнення сили пружності

Номер слайду 53

Причина виникнення сили пружності – зміна відстаней між молекулами при деформації і, відповідно, зміна сил міжмолекулярної взаємодії.

Номер слайду 54

Якщо ми розтягуємо тіло, то відстань між його молекулами збільшується, а тому, зростає сила міжмолекулярного притягання.

Номер слайду 55

Якщо ж ми намагаємось стиснути тіло, то ми намагаємось зменшити відстань між молекулами, і тоді зростають сили міжмолекулярного відштовхування.

Номер слайду 56

Сила пружності дорівнює сумі сил притягання і відштовхування між молекулами. F пр. F пр. F пр. F пр. F пр. F пр. Fот. Fот. Fот. Fот. Fот. Fот. F пр = F от F упр = 0 F пр < F от F упр F от F пр > F от F упр Fпр нет деформациисжатиерастяжение

Номер слайду 57

Деформація тіла найчастіше дуже мала і безпосередньо візуально не помітна.

Номер слайду 58

Так, коли тіло стоїть на опорі (наприклад, на столі), деформація столу не видно, але саме вона є причиною того, що тіло нерухомо, хоча на нього діє сила тяжіння.

Номер слайду 59

Сила пружності - це електромагнітна сила, що виникає при деформації тіла і спрямована в бік, протилежний напрямку зміщення частинок тіла при деформації. Прикладена до деформованого тела. Fпруж. Fпруж. Fпруж

Номер слайду 60

NFпруж – сила реакциї опори

Номер слайду 61

N- сила реакциї опори

Номер слайду 62

Номер слайду 63

4. Закон Гука

Номер слайду 64

Роберт Гук, 1635 -1703 г.г. Народився 18 липня 1635 р. в містечку Фрешуотер на англійському острові Уайт у родині настоятеля місцевої церкви. В історії фізики він відомий як перший, хто встановив зв'язок сили пружності і деформації.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 65

Набагато простіше дослідити силу пружності, коли деформація добре помітна і легко піддається вимірюванню.

Номер слайду 66

Так, наприклад, відбувається при розтягуванні пружин.

Номер слайду 67

Якщо до пружині, верхній кінець якої закріплений, підвішувати послідовно один, два, три вантажу, то можна помітити, що деформація пружини збільшується, а, отже, збільшується і сила пружності.

Номер слайду 68

Закон Гука Сила пружності, що виникає при пружній деформації тіла, прямо пропорційна величині деформації) і напрямлена в бік протилежний переміщенню частинок тіла при деформації.style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 69

видовження тела(деформація) жорсткість. Закон Гука

Номер слайду 70

Гук встановив, що між подовженням тіла (збільшенням його довжини l на величину ∆l) і викликаним цим подовженням сили пружності існує простий зв'язок.

Номер слайду 71

Тут грецька буква ∆ (дельта) використовується для позначення зміни величини l.

Номер слайду 72

При малих деформаціях сила пружності прямо пропорційна подовженню тіла.

Номер слайду 73

Це твердження отримало назву закону Гука.Δl - подовження тілаk - коефіцієнт жорсткості

Номер слайду 74

Він справедливий лише для пружної деформації.

Номер слайду 75

k=Fпруж/l[k]=Н/м. Він вимірюється в Н/м (ньютонах на метр).

Номер слайду 76

Графік залежності сили пружності від подовження0, м F,H321style.colorfillcolorfill.type

Номер слайду 77

Визначте за графіками, яке тіло має найбільшу жорсткість?Fупр,Н l,м 12

Номер слайду 78

На малюнку зображено дві пружини, які до підвішування вантажів мали однакову довжину.

Номер слайду 79

Але права пружина під дією вантажу подовжилася більше, ніж ліва під дією таких саме вантажів.

Номер слайду 80

Це означає, що коефіцієнт жорсткості цих пружин різний.

Номер слайду 81

В обох пружинах сила пружності однакова

Номер слайду 82

І якщо права пружина подовжилася більше лівого, то, згідно з законом Гука, її коефіцієнт жорсткості менше.

Номер слайду 83

Коефіцієнт жорсткості описує пружні властивості тіла.

Номер слайду 84

Від чого залежить жорсткість?Він залежить від форми і розмірів тіла, а також від матеріалу, з якого воно виготовлене.

Номер слайду 85

Під дією якої сили пружина, що має коефіцієнт жорсткості 1 к. Н/м, стиснулася на 4 см?

Номер слайду 86

Під дією якої сили пружина, що має коефіцієнт жорсткості 1 к. Н/м, стиснулася на 4 см?

Номер слайду 87

Під дією якої сили пружина, що має коефіцієнт жорсткості 1 к. Н/м, стиснулася на 4 см?

Номер слайду 88

Визначте подовження пружини, якщо на неї діє сила 10 Н, а коефіцієнт жорсткості пружини 500 Н/м.

Номер слайду 89

Визначте подовження пружини, якщо на неї діє сила 10 Н, а коефіцієнт жорсткості пружини 500 Н/м.

Номер слайду 90

Визначте подовження пружини, якщо на неї діє сила 10 Н, а коефіцієнт жорсткості пружини 500 Н/м.

Номер слайду 91

Чому дорівнює коефіцієнт жорсткості стрижня, якщо під дією вантажу 1 к. Н він подовжився на 1 мм?

Номер слайду 92

Чому дорівнює коефіцієнт жорсткості стрижня, якщо під дією вантажу 1 к. Н він подовжився на 1 мм?

Номер слайду 93

Чому дорівнює коефіцієнт жорсткості стрижня, якщо під дією вантажу 1 к. Н він подовжився на 1 мм?

Номер слайду 94

Якщо розтягнути пружину силою 10 Н, її довжина дорівнює 16 см, якщо розтягнути її силою 30 Н, її довжина стає 20см. Яка довжина недеформованою пружини?

Номер слайду 95

За графіком залежності сили пружності від видовження визначте жорсткість тіла. k=Fупр/х

Номер слайду 96

За графіком залежності сили пружності від видовження визначте жорсткість тіла.

Номер слайду 97

За графіком залежності сили пружності від видовження визначте жорсткість тіла.

Номер слайду 98

Задача. За допомогою рибальської ліски рівномірно піднімають рибу масою 800 г. Визначте жорсткість ліски, якщо вона подовжилася на 20 мм.

Номер слайду 99

За допомогою рибальської ліски рівномірно піднімають рибу масою 800 г. Визначте жорсткість ліски, якщо вона подовжилася на 20 мм.

Номер слайду 100

За допомогою рибальської ліски рівномірно піднімають рибу масою 800 г. Визначте жорсткість ліски, якщо вона подовжилася на 20 мм.

Номер слайду 101

За допомогою рибальської ліски рівномірно піднімають рибу масою 800 г. Визначте жорсткість ліски, якщо вона подовжилася на 20 мм.

Номер слайду 102

За допомогою рибальської ліски рівномірно піднімають рибу масою 800 г. Визначте жорсткість ліски, якщо вона подовжилася на 20 мм.

Номер слайду 103

Задача. На малюнку представлений графік залежності сили пружності від видовження пружини. На яку величину потрібно розтягнути пружину, щоб виникла сила пружності 25 Н?

Номер слайду 104

Номер слайду 105

Ми з'ясували, що при зовнішньому впливі на тіло в ньому на межмолекулярном рівні виникають зміни – деформація призводить до зміни відстані між молекулами.

Номер слайду 106

Існують різні види деформацій.

Номер слайду 107

Сила, яка виникає при деформації, називається силою пружності.

Номер слайду 108

При малих деформаціях розтягування (стиснення) сила пружності прямо пропорційна подовженню тіла.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Горовий Іван
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 22.Сила пружності. Закон Гука
Додано
30 листопада 2020
Переглядів
8797
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку