Презентація з біології для учнів 11 класу "Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угрупування"

Про матеріал
В презентації з біології для учнів 11 класу "Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угрупування" пояснюється загальна реакція організмів на вплив екологічних чинників, класифікація організмів за екологічною валентністю (стенобіонти, еврибіонти) та основні закономірності впливу екологічних чинників
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їхні угрупування

Номер слайду 2

План. Загальна реакція організмів на вплив екологічних чинників. Класифікація організмів за екологічною валентністю: - стенобіонти; - еврибіонти. Основні закономірності впливу екологічних чинників. Стенофаг - коала

Номер слайду 3

Загальна реакція організмів на вплив екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Прояв чинників виявляється в зміні життєдіяльності організмів. В діапазоні дії чинників виокремлюють певні зони:зона нормальної життєдіяльності (оптимуму)- значення чинника, що є найсприятливішим для життєдіяльності організму ( спостерігається ріст і розмноження). Охоплює діапазон від нижнього песимуму (екологічного мінімуму) до верхнього песимуму (екологічного максимуму)зона пригнічення (стресова, песимуму)- значення чинника, при якому організми зберігають життєдіяльність, але не ростуть й не розмножуються; що більше відхиляється значення чинника від оптимального, тим сильніше пригнічується життєдіяльність особинзона екологічної валентності (діапазон (межі) витривалості)- діапазон мінливості чинника, в межах якого можлива нормальна життєдіяльність. Розрізняють верхню і нижню межі витривалості

Номер слайду 4

Загальна реакція організмів на вплив екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Екологічна валентність (екологічна толерантність) різних тварин різнапівнічні олені витримують коливання температури від -55˚С до +30˚Стропічні корали гинуть в разі зміни температури на 5-6˚ССхема дії екологічного чинника. Тропічні корали Північні олені

Номер слайду 5

Класифікація організмів за екологічною валентністю{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Екологічні групи. Стенобіонти. Еврибіонтивід грец. στενός – вузький, βίον – життя;організми, які можуть жити лише за незначні зміни чинників середовища;високоспеціалізовані види, симбіонти, мешканці морських глибин, печер, лісів, високогір’явід грец. ευρί – широкий, βίον – життя;організми, які можуть жити за значних змін екологічних чинників;більшість наземних тварин і рослин помірних широт витримують великі сезонні коливання температури, вологості та інших чинників середовища. Тарган рудий. Кальмар глибоководний

Номер слайду 6

Стенобіонтні організми{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Стенофаги- живляться небагатьма видами кормуколібрі;осоїди;коала. Стенобати- існування можливе тільки на певній глибині за певного тиску водиклопи-водомірки;глибоководні кальмари;риби-вудильники. Стенотерми- пристосовані до відносно сталих температур довкілля і не витримують їх коливаньфорель річкова трапляється в холодних гірських річках. Стеногали- витримують незначні зміни ступеня солоності середовищаголовоногі молюски;карась;видра річкова

Номер слайду 7

Еврибіонтні організми{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Еврифаги- живляться різноманітною рослинною й тваринною їжеюпацюк сірий;тарган рудий;свиня дика;бурий ведмідь. Еврибати- мають широкий діапазон вертикального поширення, витримують значні коливання тиску водигубки;голкошкірі;кити. Евритерми- пристосовані до значних коливань температур середовищасокіл-сапсан;вовк сірий;сосна звичайна. Евригали- витримують значні зміни ступеня солоності середовищапрохідні риби;очерет звичайний

Номер слайду 8

Основні закономірності впливу екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Чинники середовища впливають на організм не окремо, а в комплексіБудь-яка реакція організму визначається дією багатьох чинників, при цьому інтегральна дія чинників не дорівнює сумарній дії окремих чинників, оскільки між ними відбуваються різного роду взаємодії:монодомінантність - пригнічення одного чинника іншим;синергізм- взаємне посилення декількох чинників;антагонізм- взаємне пригнічення декількох чинників. Взаємодію чинників відображено в законах сукупної дії та взаємокомпенсації екологічних чинників

Номер слайду 9

Закони сукупної дії та взаємокомпенсації екологічних чинників{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Закон сукупної дії екологічних чинників (закон ефективності чинників)Закон взаємокомпенсації екологічних чинників. Закон обмежувального чинника. Закон оптимуму. Закон толерантності

Номер слайду 10

Закон сукупної дії екологічних чинників{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}закон ефективності чинників Мітчерліха-Бауле (1909)У природі один екологічний чинник може впливати на інший, тому успіх виду в довкіллі залежить від взаємодії чинниківпідвищена температура сприяє випаровуванню води, тварини важче витримують високі температури за значної вологості

Номер слайду 11

Закон взаємокомпенсації екологічних чинників{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}закон Е. Рюбеля (1930)Відсутність або нестача деяких екологічних чинників можуть бути компенсовані іншими близькими чинникамобмеженість світла у парнику може бути компенсована підвищенням концентрації СО2; підвищення температури повітря сприяє випаровуванню води;зниження рівня освітленості зменшує потреби рослин у Цинку

Номер слайду 12

Закон обмежувального чинника{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}закон мінімуму Ю. Лібіха (1840)Найбільшу лімітуючу дію на організм, популяцію або угрупування справляють ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кількість (концентрація) яких близька до мінімального критичного рівнянайчастіше лімітуючими чинниками є температура, світло, тиск, біогенні речовиниякщо вміст певного хімічного елементу в ґрунті значно нижче потрібного мінімуму (для Фосфору – нижче 20% від потрібної норми, для Кальцію – нижче 50%), вирощування рослин певного виду неможливе

Номер слайду 13

Закон толерантності{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Закон Шелфорда (1913)Лімітуючим чинником процвітання будь-якого організму (виду) в даному місцеіснуванні може бути як мінімум, так і максимум екологічного чинника, діапазон між якими визначає витривалість (толерантність) організму до даного чинника. Оптимум. Зона пригнічення. Зона пригнічення. Загибель. ЗагибельІнтенсивність дії фактору. Межі витривалості виду. Ступінь сприятливості фактора

Номер слайду 14

Висновки. Екологічна валентність (екологічна толерантність) - здатність організмів витримувати певну амплітуду коливань екологічних чинників. Екологічна валентність стено- та еврибіонтів виражається вузьким або широким діапазоном витривалості й розглядається як відносна реакція видів на деякі чинники середовища або на їх комплексІснування організмів певного виду в певному середовищі зумовлене взаємодією з цілим комплексом екологічних чинників, що діють згідно з певними закономірностями

Номер слайду 15

Домашнє завдання. Опрацювати §36, стор. 138-139 (виконати завдання та відповідати на питання усно;Переглядати презентацію на сайті «Дистанційне навчання» Виконати тести на сайті «На Урок» за посиланням, код доступу

Номер слайду 16

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Стожок Алла Павлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Василик Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Товстолес Лариса
  Дякую, чудова робота
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Колобова Аліна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Пашаєва Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Волошина Лариса Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Кабаровська Наталя
  Презентації змістовні і в той же час лаконічні. Дякую, пані Ольго.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
pptx
Додано
20 січня 2021
Переглядів
11575
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку