Програма гуртка "Азбука квітникаря"

Про матеріал

Навчальна програма гуртка спрямована на розвиток у школярів пізнавального інтересу до природничого профілю, сприяє визначенню професійних інтересів і якостей учнів. Зміст програми сприяє розширенню та поглибленню знань учнів про будову та фізіологічні процеси рослинних організмів, еволюційні процеси, що сприяли утворенню величезної різноманітності рослинного світу.

Головною метою програми є розширення знань учнів з ботаніки, екології, квітникарства та виховання переконань про необхідність вивчення і охорони природи.

Програма розрахована на один рік навчання .

Навчальна програма «Азбука квітникаря» адресується керівникам гуртків загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти

Пирятинської міської ради

17.01.2018р. № 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма

еколого – натуралістичного напрямку

«Азбука квітникаря»

1 рік навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

методичною радою методкабінету

відділу освіти Пирятинської

міської ради

15.02.2018р., протокол №1

 

 

 

ПИРЯТИН – 2018


Схвалено для використання в закладах освіти методичною радою методкабінету відділу освіти Пирятинської міської ради, протокол №1 від 15.02.2018р., наказом відділу освіти Пирятинської міської ради від 17.01.2018р. № 38

 

 

Укладач:

Крижанівська Антоніна Петрівна – вчитель біології Пирятинської загальноосвітньої школи I – III ступенів №4 Пирятинської міської ради Полтавської області

 

 

 

Рецензенти:

 

Клименко А.О. – заступник директора з виховної роботи Пирятинської загальноосвітньої школи I – III ступенів №4 Пирятинської міської ради Полтавської області;

Половка Н.Г. – методист методкабінету відділу освіти Пирятинської міської ради Полтавської області;

Миколенко Р.Г. – голова міського методичного об'єднання вчителів біології.

 

 

 

 

 

Навчальна програма гуртка спрямована на розвиток у школярів пізнавального інтересу до природничого профілю, сприяє визначенню професійних інтересів і якостей учнів. Зміст програми сприяє розширенню та поглибленню знань учнів про будову та фізіологічні процеси рослинних організмів, еволюційні процеси, що сприяли утворенню величезної різноманітності рослинного світу.

Головною метою програми є розширення знань учнів з ботаніки, екології, квітникарства та виховання переконань про необхідність вивчення і охорони природи.

Програма розрахована на один рік навчання .

Навчальна програма «Азбука квітникаря» адресується керівникам гуртків загальноосвітніх навчальних закладів.


Пояснювальна записка

З розвитком техніки в умовах інтенсивного використання природних ресурсів і забруднення природного навколишнього середовища все більше значення набуває озеленення житла. І тут незаперечну роль має квітництво як галузь рослинництва, що займається вирощуванням рослин, які необхідні для озеленення міст і сіл, прикрашання зовнішніх і внутрішніх інтер'єрів. Квітництво дає змогу не тільки озеленити та прикрасити оточуюче нас середовище, не тільки дарує естетичну та душевну насолоду, а й сприяє вихованню шанобливого ставлення до природи, розвитку творчої особистості, формуванню почуття прекрасного.

Програма «Азбука квітникаря» реалізується в гуртку еколого-природничого напряму.

Мета програми:

 •             ознайомлення та вивчення методів кімнатного квітникарства на базі музею кімнатних рослин;
 •             навчити вихованців сприймати рослини як унікальні живі системи тісно пов'язані з навколишнім середовищем;
 •             виховання творчої особистості біолога-дослідника, який володіє спеціальними вміннями експериментатора і виявляє до цього стійкий пізнавальний інтерес;
 •             формування та розвиток естетико-екологічного смаку, почуття відповідальності, практичні навики з вирощування рослин, використання нових технологій;
 •             вчити спілкуватися та згуртовувати навколо себе однодумців, колекціонерів, проводити екскурсії, семінари, ярмарки, виставки.

Основні завдання:

 •             формування наукової картини живої природи на підставі загально біологічних закономірностей;
 •             забезпечення засвоєння вихованцями системи знань про принципи функціонування живих систем як відображення картини біологічної реальності;
 •             розкриття ролі рослин у житті людини;
 •             створення свідомої мотивації здорового способу життя поруч із рослинами;
 •             забезпечення засвоєння норм і правил екологічної етики;
 •             створення свідомої мотивації здорового способу життя поруч із рослинами;

В навчальному процесі використовуються різні методи навчання. Програма розрахована на два роки навчання для дітей 7 – 8 класів. Наповнюваність становить 15 вихованців.

1-й варіант – основний рівень – 40год. на рік, 1 год на тиждень;

2-й варіант – основний рівень – 80 год. на рік, 2год на тиждень.

Юннати ознайомлюються з квітково-декоративними рослинами відкритого ґрунту, кімнатними та оранжерейними квітами, займаються організацією роботи на шкільних клумбах.

Юні квітникарі проводять дослідницьку роботу з квітникарства. Тематика дослідів спрямована на вивчення біологічних і декоративних особливостей різних квітів, гарно квітучих дерев і кущів.

Наслідки практичних робіт, спостережень вихованці оформлюють у вигляді наочних посібників, гербаріїв, колекцій, таблиць, рефератів тощо, які потім використовуються на заняттях гуртка.

Головним результатом реалізації програми є досягнення основних цілей програми: навчання - розширення обсягу знань юннатів з ботаніки, біології, квітництва, набуття учнями вмінь з практичної і науково-дослідної роботи; розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення; виховання у вихованців шанобливого ставлення до природи рідного краю, поваги до національних звичаїв і традицій, почуття прекрасного, естетичного та художнього смаку.

Основними формами і методами діагностики прогнозованих результатів є спостереження за роботою вихованців, усне опитування, тестування, на­писання рефератів, участь вихованців у тематичних виставках, конкурсах, змаганнях, складанні планів і проектів.

Контроль отриманих результатів: бесіди, тестування, співбесіда, перевірка засвоєння практичних навичок, перевірка виконання практичних робіт, конкурсні виставки.


Основний рівень, 40 годин (1год.на тиждень)

Навчально-тематичний план

 

Тема

К-ть годин.

Теоретичні

Практичні

Усього

 

1.

 

Вступ.

 

 

1

 

0

 

1

 

2.

 

Історія розвитку квітникарства

 

 

3

 

0

 

3

 

3.

Однорічні  та дворічні квітково - декоративні рослини

 

1

 

1

 

2

 

4.

Багаторічні квітково – декоративні рослини

 

 

1

 

3

 

4

 

5.

 

Квітково – декоративні рослини захищеного ґрунту

 

5

 

2

 

7

 

6.

Розмноження квітково – декоративних рослин

 

 

1

 

4

 

5

 

7.

Захист квіткових рослин від шкідників та хвороб

 

 

3

 

1

 

4

 

8.

 

Основи дослідницької роботи

 

 

1

 

2

 

3

 

9.

Озеленення території навчально – виховного закладу

 

2

 

8

 

10

 

10

 

 

Підсумкове заняття

 

1

 

0

 

1

 

Разом

19

21

40


Зміст програми

 

 1.             Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Загальне ознайомлення з квітниковими рослинами, значення їх у житті. Правила занять у гуртку.

 

 1.              Історія розвитку квітникарства (3 год.)

Теоретична частина. Розвиток культури квітів у різні історичні епохи  розвитку суспільства. Легенди та цікаві історичні відомості про квіти. Квіти в Європі, Україні. Мистецтво аранжування квітів у народних звичаях і обрядах.

 

 1.              Однорічні  та дворічні квітково - декоративні рослини (2 год.)

Теоретична частина. Однорічні та дворічні квітково – декоративні рослини. Різноманітність, агротехніка вирощування однорічників та багаторічників. Використання однорічних та дворічних  квітково – декоративних  рослин у фітодизайні  інтер'єру приміщень та в зовнішньому озелененні.

Практична частина. Створення колекцій насіння однорічних та дворічних квітів.

Складання букетів і композицій із засушених квітів, злаків та сухоцвітів.

 

 1.              Багаторічні квітково-декоративні рослини (4 год.)

Теоретична частина. Різноманітність багаторічних квітів, їх біологічні особливості, перевага над однорічниками. Строки висівання багаторічників. Особливості цибулинних квіткових рослин (тюльпанів, нарцисів, гіацинтів і ін.). Способи вегетативного розмноження багаторічників (поділом кущів, кореневищем, бульбами, бульбоцибулинами).

Практична частина. Добір рослин і збирання насіння. Висівання насіння багаторічників і догляд за сіянцями. Створення гербарію і колекції насіння багаторічників. Поділ кущів і кореневищ багаторічників та їх висаджування.

 

 1.              Квітково – декоративні рослини захищеного ґрунту (7 год.)

Теоретична частина. Кімнатні рослини, що використовуються для озеленення. Біологічні особливості рослин тропіків. Біологічні  особливості кімнатних рослин  субтропічного клімату. Рослини пустель (кактуси і сукуленти), їх біологічні особливості. Цікаві відомості та легенди про квіти. Основні види кімнатних квітів. Правила догляду за кімнатними квітами. Розміщення кімнатних квітів у приміщенні. Створення композицій для озеленення зимових садів, вестибюлів, залу та інших приміщень. Асортимент кімнатних рослин для озеленення. Значення перевалки та пересадки кімнатних рослин (строки, розмір посуду, видалення відмерлих і хворих частин кореня, полив рослин). Застосування добрив і правила їх внесення для кімнатних рослин.

Практична частина. Догляд за рослинами. Оформлення приміщень кімнатними рослинами. Добір рослин для кабінету. Правила етикетування кімнатних рослин. Складання картотеки про найбільш поширені кімнатні та оранжерейні рослині. Складання календаря підживлення кімнатних рослин.

 

 1.              Розмноження квітково – декоративних рослин (5 год.)

Теоретична частина. Особливості розмноження рослин: насінням, спорами та вегетативним способом.

Підготовка ділянки (розпушування ґрунту внесення добрив)

Висівання насіння та висаджування розсади квітів на клумбах

Вирощування кімнатних рослин у  теплиці та догляд за нею

Практична частина. Вирощування тропічного молочаю — насінням, папороті — спорами, черенком — каланхое.

Вирощування кімнатних рослин у горщиках. Догляд за рослинами.

Етикетування кімнатних рослин

 

 1.              Захист квіткових рослин від шкідників та хвороб (4год.)

Теоретична частина. Фітосанітарні заходи. Шкідники рослин, способи боротьби зі шкідниками. Хвороби рослин: вірусні, грибкові, бактеріальні. Способи боротьби з хворобами. Профілактика захворювання рослин.

Практична частина. Профілактичні методи боротьби з хворобами та шкідниками

( обробка рослин відварами перцю, часнику, деревію).

 

 1.              Основи дослідницької роботи (3 год.)

Теоретична частина. Досягнення науки і передовий досвід у квітникарстві. Методи наукових досліджень. Статистичний аналіз результатів досліджень.

Практична частина.  Розроблення дослідницького проекту. Ведення документації досліду ( щоденник, польовий журнал, звіт).

 

 1.              Озеленення території навчально – виховного закладу (10 год.)

Теоретична частина. Вибір стилю та підбір квітково – декоративних рослин для  зовнішнього озеленення навчального закладу. Влаштування квітників. Особливості ландшафтного проектування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Основні вимоги до планування, розміщення квітково – декоративних рослин на навчально – дослідній ділянці. Агротехніка вирощування квітів у квітниках.

Практична частина. Вирощування розсади квітів. Пікірування розсади квітів. Висаджування розсади. Висівання насіння однорічників. Догляд за клумбами.

 

 1.          Підсумкове заняття (1 год.)

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи гуртківців. Завдання на літо. Складання каталогу кімнатних рослин.


Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 •             технологію вирощування рослин;
 •             особливості розмноження кімнатних рослин;
 •             правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії та присадибній ділянці;
 •             роль рослин у житті людини;
 •             різноманітність рослинного світу.

Вихованці повинні  вміти:

 •             працювати з збільшуваними приладами;
 •             доглядати за кімнатними рослинами;
 •             вирощувати кімнатні рослини;
 •             визначати шкідників кімнатних рослин;
 •             розмножувати кімнатні рослини.

Вихованці мають набути досвіду:

 •             догляду за кімнатними рослинами.
 •             проведення дослідницької роботи;
 •             оформлення приміщень кімнатними рослинами та дизайн пришкільної території.


Основний рівень, 80 годин (2 год. на тиждень)

Навчально-тематичний план

 

Назва теми

Кількість годин

Теоретичні

Практичні

Усього

1

Вступ

2

2

4

2

Новітні технології у квітникарстві

 

4

8

12

3

Особливості вирощування кімнатних рослин

4

6

10

4

Мистецтво квіткової композиції

2

6

8

5

Квітково – декоративні елементи в ландшафтному дизайні

4

6

10

6

Декоративні дерева та кущі в озелененні

2

4

6

7

Вивчення, збагачення та охорона рослинного світу

4

4

8

8

Основи дослідницької діяльності

2

2

4

9

Озеленення території навчально – виховного закладу

4

12

16

10

Підсумкове заняття

1

1

2

 

Разом

29

51

80


Зміст програми

1. Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Значення зелених насаджень у народної господарстві нашої країни. Ознайомлення з масовими заходами з питань охорони природи. Озеленення та охорона зелених насаджень школи, дошкільних закладів, підприємств міста, села; тощо.

Практична частина. Екскурсія в парк.

 

2. Новітні технології у квітникарстві (12 год)

Теоретична частина. Гідропоніка — як методика вирощування рослин без ґрунту. Вміння правильно підібрати посуд та штучні суміші замінники

ґрунту та правила їх застосування. Фітодизайн   як   елемент   розвитку   творчої   особистості,   вивчення   технології   створення дизайнерських проектів для застосування в житті.

Практична частина. Вирощування традесканції, сеткреазії у водних розчинах. Створення тематичних композицій із квітів «Лісова галявина», «Прибережний ландшафт», «Гірський  ландшафт», «Пустеля», «Тропічний ліс».

 

3. Особливості вирощування кімнатних рослин (10 год.)

Теоретична частина. Основні види кімнатних квітів та особливості їх вирощування. Правила внесення добрив для  підживлення кімнатних рослин. Правила догляду за кімнатними квітами. Фітодизайн. Правила розміщення кімнатних квітів в інтер'єрах. Фітокомпозиції.

Практична частина. Догляд за кімнатними рослинами. Оформлення інтер'єру закладу освіти кімнатними рослинами. Етикетування та виготовлення паспортів кімнатних рослин. Складання довідника та календаря квітування найбільш поширених кімнатних рослин. Складання календаря підживлення кімнатних рослин. Створення фітокомпозицій.

 

4. Мистецтво квіткової композиції (8 год.)

Теоретична частина. Розвиток європейської школи флористики та фітодизайну. Природний та декоративний стилі. Основні форми композиції. Симетрія та асиметрія. Контраст. Фурнітура і упаковка. Підбір ваз, кошиків, підставок.

Практична частина. Підбір та підготовка рослинного матеріалу. Виготовлення букетів. Створення композицій та оформлення виставки.

 

5. Квітково – декоративні елементи в ландшафтному дизайні (10 год.)

Теоретична частина. Сучасний дизайн парків, скверів, міст, сіл, закладів освіти, приватних садиб. Стилі оформлення (регулярний та природний). Квітково – декоративні елементи квітників ( клумби, рабарки, бордюри, мікс-бордери, групові та солітерні посадки тощо). Вертикальне озеленення. Рослини для вертикального озеленення. Основні види квітково – декоративних композицій ( партер, квітники, розарій, жоржинарій, екзотарій, альпінарій тощо). Ознайомлення з професіями квітникаря, агронома, ландшафтного дизайнера.

Практична частина. Створення проектів зовнішнього озеленення школи, позашкільного навчального закладу. Підбір рослин для закладання клумб, міксбордерів, бордюрів, рабарок.

 

6. Декоративні дерева та кущі в озелененні (6 год.)

Теоретична частина. Садово – паркова архітектура. Використання хвойних порід у створенні парків, озеленення міст і сіл. Біологічні особливості декоративних дерев та кущів. Основні способи розмноження декоративних дерев та кущів. Досягнення науки у створенні нових сортів декоративних кущів, хвойних порід.

Практична частина. Розроблення проекту озеленення. Закладання дендрарію. Заготівля та укорінення живців декоративних  дерев, кущів, догляд за ними. Виготовлення гербарію, колекції насіння, плодів декоративних дерев та кущів.

Екскурсія до ботанічного саду, парку.

 

7. Вивчення, збагачення та охорона рослинного світу (8 год.)

Теоретична частина. Декрети про охорону природи, створення заповідників. Червона книга  України, значення в справі охорони навколишнього середовища. Представники місцевої флори які занесені до Червоної книги України. Робота зелених і голубих патрулів. Заповідники, парки, лісопарки, ботанічні сади України. Екологічна свідомість суспільства. Біологічні катастрофи, спричинені діяльністю людини. Участь вихованців у справі охороні природи.

Практична частина. Написання рефератів. Створення картотеки з рідкісних рослин місцевої флори. Екскурсії в ліс, парк.

 

8. Основи дослідницької діяльності (4 год.)

Теоретична частина. Умови, необхідні для проростання насіння. Способи підготовки насіння до висівання. Правила догляду за рослинами відкритого ґрунту. Методика об'ємного засушування квітів.

Практична частина. Вегетативне розмноження багаторічників. Об'ємне засушування, квітів. Догляду за рослинами відкритого ґрунту.

 

9. Озеленення території навчально – виховного закладу (16 год.)

Теоретична частина. Вибір стилю та підбір квітково – декоративних рослин для зовнішнього озеленення навчального закладу. Влаштування квітників. Особливості ландшафтного проектування в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. Основні вимоги до планування, розміщення квітково-декоративних рослин на навчально-дослідній ділянці. Агротехніка вирощування квітів на навчально-дослідній ділянці.

Практична частина. Вирощування розсади квітів. Пікірування розсади квітів. Висаджування розсади. Оформлення клумб та догляд за ними. Участь у трудовій акції «Парад квітів біля школи». Складання каталогу квітів колекційної ділянки.

 

10. Підсумкове заняття (2 год.)

Теоретична частина. Досягнення науки і передовий досвід у квітництві. Значення дослідницької роботи учнів. Основні вимоги до проведення дослідів.

Практична частина. Закладання дослідів. Ведення польових журналів.


Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 •             квітково – декоративні рослини;
 •             технологію вирощування рослин;
 •             особливості розмноження кімнатних та оранжерейних рослин;
 •             правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії та на пришкільних ділянках;
 •             рослини відкритого ґрунту;
 •             принципи та правила внутрішнього озеленення;
 •             призначення теплички;
 •             принципи і правила внутрішнього і зовнішнього озеленення.

Вихованці повинні вміти:

 •             доглядати за рослинами (кімнатними,  відкритого ґрунту, декоративними деревами та кущами);
 •             проводити фенологічні спостереження за ростом і розвитком рослин

Вихованці мають набути досвіду:

 •             догляду за рослинами;
 •             проведення дослідницької роботи;
 •             оформлення приміщень кімнатними рослинами.


Використані джерела

 

 1.                     Белорусец Е. Ш., Гило Л. С. Цветоводство защищенного грунта. — К-: Урожай, 1988. — 224 с.
 2.                     Жирнов А. Д. Искусство паркостроения. — Львов: Вища шк., 1977. — 208 с.
 3.                     Заверуха Б. В. Квіти дванадцяти місяців. — К.: Урожай, 1986. — 176 с.
 4.                     Клименко В. Н., Клименко 3. К. Розн. — Симферополь: Таврия, 1974. — 186 с.
 5.                     Капранова Н. Н. Комнатнне растения в интерьере. — М.: Изд-во Московского ун-та, 1989. — 187 с.
 6.                     Клєвєнко Т. М., Панкратов В. П. Цветочная аранжировка. — М.: Агропромиздат, 1988. — 173 с.
 7.                     Кохно Н. А. Деревья и кустарники декоративних городских насаждений. — К.: Наук, думка,  1980. — 234 с.
 8.                     Мак-Милан, Броуз. Размножение растений. — М.: Мир, 1987. — 192 с.
 9.                     Беховец А.И. Комнатньїе растения от А до Я. — Минск: Хорвест, 1999. — 909 с.
 10.                12 місяців: Народний календар / Авх-упорядн. Коваленко Ю.С.—К.: Україна. 1993.—254с.
 11.                Золотницький Л.Ф. Квіти в легендах і переказах. — К.: Урожай, 1992. — 196 с.
 12.                Приходьмо С.Н., МихайловскаяМ.Д. Приусадебное цветоводство. — Киев: Урожай, 1991. —120 с.
 13.                ПриходькоС.Н., МихайловскаяМ.Д. Цветьі в квартире. — Киев: Урожай. — 1989. —130 с.
 14.                Пронников В.А. Икебана или Вселенная, запечатленная в цветах. — М.: Наука, 1990. — 205 с.
 15.                Родина В.А. Цветоводство в школе. -— М.: Просвещение, 1994.
 16.                Родионова С.В. Пособие цветовода-любителя. —М.: Цитадель, 2000.
 17.                Сироватська Л.С., Гречишкін А, Білорусець Є.Ш. та ін. Азбука квітника. — К., Урожай, 1993.
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Миленко Лєруся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Сав’яненко Марія Олексіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
13 лютого 2018
Переглядів
1495
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку