Програма по роботі з батьками "Батьки і діти - нерозділиме і довічне ціле"

Про матеріал
Авторська програма по роботі з батьками. Підтримувати тісний зв’язок з батьками, посилювати рівень їхньої педагогічної культури, зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу – є головною метою даної програми.
Перегляд файлу

 

Комунальний заклад Київської обласної ради

«Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту»

 

 

logo

 

Батьки і діти – нерозділиме і довічне ціле

Авторська програма виховної роботи

з ліцеїстами І-ІІ курсів

Воркшоп Секрети для допитливих батьків | Діти в місті Львів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Юлія СТЬОПЕНКО

 

Біла Церква

2022

БАТЬКИ І ДІТИ – НЕРОЗДІЛИМЕ І ДОВІЧНЕ ЦІЛЕ

Авторська програма по роботі

з батьківською спільнотою

 

Пояснювальна записка

Головний сенс і мета сімейного життя – виховання дітей. Головна школа виховання дітей – це взаємини чоловіка і дружини, батька і матері. Сухомлинський В. А.

Ефективність виховання дитини сильно залежить від того, наскільки тісно взаємодіють навчальний заклад і сім'я. Провідну роль в організації цієї співпраці відіграють класні керівники. Саме від їх роботи залежить те, наскільки сім'ї розуміють політику, що проводиться навчальним закладом по відношенню до виховання, навчання дітей, і беруть участь в її реалізації. При цьому сім'я повинна розглядатися як головний замовник і союзник у вихованні дітей, а об'єднання зусиль батьків і педагога створить сприятливі умови для розвитку дитини. 

З плином часу і з результатом історії змінюються світ, а разом з ним і взаємовідносини всіх соціальних інститутів. Нова освітня парадигма проголосила батьків суб'єктами освітнього процесу. Тобто і на батьків покладена відповідальність за якість освіти і виховання своїх дітей.

Питання роботи з батьками багатоаспектне, а тому і малодосліджене. Скільки існуватиме інститут сім’ї, стільки існуватимуть і проблеми, пов’язані з батьківством. Тому ці питання потребують ґрунтовного дослідження, оскільки від батьків і їхньої позиції більшою мірою залежить результат процесу формування особистості дитини, її фізичне, духовне, психічне і соціальне здоров’я, життєва спрямованість, переконання, ідеали, рівень життєтворчості. 

Батьки і педагоги - дві найпотужніші сили в процесі становлення особистості кожної людини, роль яких неможливо перебільшити. В обох сторін є свої переваги, своя специфіка. 

В основі партнерської взаємодії сім'ї та класного керівника повинні лежати принципи взаємної довіри і поваги, підтримки і допомоги, терпіння і терпимості по відношенню один до одного. 

Значне місце в системі роботи класного керівника з батьками ліцеїстів відводиться психолого-педагогічній освіті. Накопичення психолого-педагогічних знань батьків має бути тісно пов'язане з розвитком їх педагогічного мислення, практичних умінь і навичок у галузі виховання. Необхідно, щоб інформація носила попереджувальний характер, була б заснована на практичну доцільність, демонструвала досвід, конкретні факти. Це обумовлює відбір змісту, а також форм організації педагогічної освіти. 

Підтримувати тісний зв’язок з батьками, посилювати рівень їхньої педагогічної культури, зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу – є головною метою даної програми.

Рішення даної задачі представляється можливим, якщо у програмі роботи з батьками знайдуть відображення такі завдання:

 • систематично вивчати родини ліцеїстів;
 • організовувати педагогічну освіту батьків;
 • забезпечувати участь батьків у підготовці та проведенні колективних справ у групі;
 • здійснювати педагогічне управління діяльністю батьківського комітету групи;
 • проводити індивідуальну роботу з батьками;
 • створювати оптимальні умови для співпраці з батьками;
 • об’єднувати зусилля педагогічного колективу і батьків у розвитку дитини як особистості.

 

Робота в кожному з перерахованих напрямів складається з певної сукупності форм і способів діяльності. Їх вибір обумовлений цілями й задачами виховної роботи.

Дана програма по роботі з батьківською спільнотою розрахована на два роки і відповідає нормативним документам.

Очікувані результати:

 • позитивний морально-психологічний клімат;
 • партнерські відносини з батьками;
 • педагогічна освіта батьків.

У процесі реалізації програми доцільно застосовувати такі методи:

 • спостереження;
 • опитування;
 • переконання;
 • обговорення.

Змістом програми передбачено використання таких форм роботи:

 • індивідуальні бесіди;
 • групові бесіди;
 • дні відкритих дверей;
 • засідання;
 • тренінгові заняття;
 • зустрічі;
 • семінари-практикуми;
 • родинні свята.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Етапи реалізації програми

 

Завжди вчиняйте так, щоб ваші діти досить поважали вас, але не боялися. Чи не нав’язуйте їм тих чеснот, якими не володієте самі. Адже діти спостерігають за нами і роблять висновки.

Андре Моруа

 

Розділ І. Інформаційно - теоретичний

Виховуйте дітей, не роблячи їм зауважень. Охороняйте дитинство від зауважень і докорів. Виховання без зауважень – краще, що ви можете дати своїм дітям.

Симон Львович Соловейчик

Завдання:

 • використовувати оптимальні форми і методи індивідуальної та групової роботи з сім'ями ліцеїстів;
 • скласти банк даних батьків;
 • організовувати психолого-педагогічну освіту батьків;
 • використовувати різні форми співпраці з батьками;
 • створювати умови для забезпечення прав батьків на участь в організації навчально-виховного процесу: допомога в організації діяльності  громадських батьківських формувань (Рада ліцею, батьківський комітет та ін.).

Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст роботи

Створення банку даних батьків

Орієнтовний зміст: збір необхідних даних про батьків ліцеїстів.

Формування батьківського комітету

Орієнтовний зміст: виявлення активних батьків, залучення їх до активної співпраці.

Індивідуальні зустрічі з батьками

Орієнтовний зміст: знайомство з батьками новоприбулих ліцеїстів.

Відвідування сімей ліцеїстів

Орієнтовний зміст: відвідування сімей ліцеїстів, які мешкають в  місті Біла Церква.

Загальноліцейські батьківські збори

Орієнтовний зміст: тематична бесіда, знайомство, вирішення організаційних питань.

Засідання батьківського комітету

Орієнтовний зміст: вирішення різнопланових організаційних питань.

Індивідуальні консультації для батьків з питань адаптації новоприбулих ліцеїстів

Орієнтовний зміст: адаптація ліцеїстів, міжособистісні стосунки в групі.

Індивідуальні бесіди з батьками

Орієнтовний зміст: виявлення ліцеїстів, які потребують педагогічної допомоги, поради, рекомендації батькам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІІ. Діагностичний

Раніше, ніж ви почнете виховувати своїх дітей, перевірте ваше власну поведінку.

 А. С. Макаренко

Завдання:

 • розробляти методи розпізнавання стану особистості (або групи) шляхом фіксації його найважливіших параметрів, приймати рішення про вплив на його поведінку;
 • організовувати діагностичну роботу по вивченню сімей;
 • оцінювати об’єктивно характер і особливості виховного процесу, як процесу взаємодії батьків і дитини;
 • визначати шляхи досягнення виховної мети.

Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст роботи

Тест «Як я себе оцінюю»

Орієнтовний зміст: питання анкети, обговорення, підведення підсумків.

Тест «Які ви батьки»

Орієнтовний зміст: питання анкети, висловлення думок з даного питання.

Анкета-тест «Сімейний кодекс виховання»

Орієнтовний зміст: визначення поняття «сімейний кодекс», обговорення результатів.

Тест «Емоційний стан дитини у воєнний час»

Орієнтовний зміст: питання анкети, обговорення, підведення підсумків.

Тест «Здорові діти – здорова нація»

Орієнтовний зміст: питання анкети, обговорення, підведення підсумків.

 

 

Розділ ІІІ. Прикладний

На початку найважливішематеринське виховання, бо моральність повинна бути насаджена в дитині, як почуття.

Георг Вільгельм Фрідріх Гегель

Завдання:

 • створювати системи масових заходів з батьками, роботу з організації спільної суспільно значущою діяльності та дозвілля батьків і ліцеїстів;
 • впроваджувати в сімейне виховання традиції народної педагогіки;
 • надавати допомогу батькам в формуванні морального способу життя сім'ї, профілактики та діагностики шкідливих звичок, у попереджені інших негативних проявів у підлітків;
 • використовувати різні форми співпраці з батьками, залучати їх до соціально значимої діяльності.

Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст роботи

Залучення батьків до участі у позакласній роботі, організації походів, екскурсій

Орієнтовний зміст: обговорення даного питання, пропозиції батьків.

Круглий стіл «Мистецтво спілкування»

Орієнтовний зміст: обговорення моделей батьківського виховання.

Семінар – практикум «Методики виховання підлітка»

Орієнтовний зміст: обговорення проблем підліткового віку.

Родинне свято «Батьки і діти – нерозділиме і довічне ціле»

Орієнтовний зміст: організація свята.

Екскурсія до визначних місць м. Біла Церква

Орієнтовний зміст: організація екскурсії.

Родинне свято «Щастя бути разом»

Орієнтовний зміст: організація свята.

Година спілкування «Батьківська праця»

Орієнтовний зміст: обговорення взаємовідносин між батьками та дітьми в сім'ї.

Основні терміни і поняття

Взаємодопомога – відносини між людьми, які допомагають одне одному.

Доброта – чутливе, щиросердне ставлення до людей, прагнення зробити добро іншим.

Дружба – близькі відносини, засновані на взаємній довірі, прихильності та спільності інтересів.

Єдність – тісний зв'язок, згуртованість, схожість поглядів та інтересів.

Любов почуття глибокої сердечної прихильності до іншої людини.

Милосердя добре, співчутливе ставлення до кого-небудь.

Мета – те, до чого прагнуть, чого хочуть досягти.

Мораль – система поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві.

Мудрість вміння розумно застосовувати за будь-якої ситуації набуті знання та життєвий досвід попередніх поколінь.

Особистість конкретна людина з точки зору її культури, особливості характеру чи поведінки.

Підліток - юнак або дівчина в перехідному від дитинства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік в залежності від країни (регіону проживання) і культурно-національних особливостей, а також статі (від 12-14 до 15-17 років).

Повага почуття шани, прихильне ставлення, що ґрунтується на визнанні чиїх -  небудь заслуг чи високих позитивних якостей.

Принципи виховання – керівні положення, які відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і методів виховного впливу.

Толерантність - повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості.

Успіх – позитивний наслідок роботи або значні досягнення у чомусь.

 

Список використаних джерел

1. Ващенко Г. Г. Праці з педагогіки та психології / Григорій Григорович Ващенко. – К. : Школяр – Фада ЛТД, 2000. – 415 с.

2. Макаренко А. С. Книга для батьків / А. С.Макаренко. – К. : Рад. школа, 1972. – 335 с.

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

4. Оржеховська В. М. Взаємодія навчального закладу і сім’ї : стратегії, технології, моделі: навчальний практико зорієнтований посібник /

В. М.Оржеховська, В. І. Кириченко, Г. Г. Ковганич – Харків : Точка, 2007. –

192 с.

5. Хромова О. Виховуємо батьків: методичні рекомендації для роботи з батьками учнів / О. Хромова, Т. Кравченко // Шкільний світ. – 2002. – №7. – Вкладка. – 16 с.

6. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / [Яременко О. О., Балакірєва О. М., Бєлєнька Г. В. та ін.]; під ред.

О. О. Яременко – К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді,  Укр. ін-т соціальних досліджень, 2004. – 196 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Стьопенко Юлія
Додано
25 листопада 2022
Переглядів
659
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку