Програма виховання класного колективу "Знайти своє місце в житті"

Про матеріал

Мета програми - сформувати життєві компетенції підлітків, їх готовність самостійно вирішувати життєві проблеми.

Завдання програми:

створити умови для самореалізації особистості, утвердження принципів загальнолюдської моралі;

сприяти оволодінню учнями державною мовою як носієм духовної культури;

формувати морально-етичні цінності особистості, яка у своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими і культурно-національними цінностями, національну свідомість, духовну життєтворчу особистість;

забезпечити формуванню високої художньо-естетичної освіченості; активної життєвої позиції;

стимулювати прагнення вихованців до самовдосконалення.

Очікувані результати реалізації програми:

особистісне зростання кожного вихованця;

духовний та інтелектуальний розвиток учнів;

засвоєння морально-етичних заповідей ;

удосконалення пізнавальних, організаторських та творчих умінь і навичок учня;

реалізація творчих здібностей вихованців;

досягнення успіху у справі;

створення моделі «Учень майбутнього»;

створення виховної системи в класі.

Перегляд файлу

Програма виховання класного колективу в контексті цільових шкільних виховних програм

 

 

сту-ент-выпускник-книги-25447900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Виховання як процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямований на утвердження суспільно значимих норм і правил поведінки, набуває логічного продовження і в старшій школі. Наша школа, як сучасний освітній заклад, розвиваючи здібності, обдарування і таланти, не може бути відірваним від загального процесу виховання.

Яким шляхом вести дитину до самостійного життя? Як організувати процес виховання учнів? Яким змістом його наповнити? Такі і подібні запитання хвилюють як науковців, так і вчителів-практиків.

Підлітковий вік – це крок до переходу від безтурботного, незалежного дитинства до відповідального складного життя дорослої людини. Усвідомлення того, що змінюється не тільки навколишній світ, але й він сам, ставить молодшому шкільному віку – знайти себе, стати самим собою. Пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини стають відповідальність і дієвість. Діти вчаться не лише ідентифікувати себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю. У підлітковому віці збільшується кількість виконуваних школярем соціальних ролей. Зростають вимоги до відповідальності за дії та вчинки, удосконалюється вміння керуватися свідомо поставленою метою, зростає роль самостійних форм діяльності. Важливим є формування власного погляду на світ, культуру, мистецтво. У цьому віці остаточно складається структура ставлення до природи, культури і мистецтва.

Дуже важливим є співвідношення особистого самовизначення і становлення морального «Я». Питання «ким бути?» і «яким бути?» є аспектом загального соціального і морального самовизначення.

Вирішенню цих виховних проблем допоможе програма «Знайди своє місце в житті»  розрахована на організацію виховного процесу з учнями.

Завдання класного керівника:

 • пошук оригінальних методик, технологій духовного розвитку особистостей шляхом визначення індивідуальних здібностей дитини;
 • вивчення потреб учнів шляхом проведення психолого-педагогічного діагностування;
 • здійснення моніторингу життєвої активності учнів у процесі різнопланової діяльності.

Мета програми - сформувати життєві компетенції підлітків, їх готовність  самостійно вирішувати життєві проблеми.

Завдання програми:

 • створити умови для самореалізації особистості, утвердження принципів загальнолюдської моралі;
 • сприяти оволодінню учнями державною мовою як носієм духовної культури;
 • формувати морально-етичні цінності особистості, яка у своїй життєдіяльності керується загальнолюдськими і культурно-національними цінностями, національну свідомість, духовну життєтворчу особистість;
 • забезпечити формуванню високої художньо-естетичної освіченості; активної життєвої позиції;
 • стимулювати прагнення вихованців до самовдосконалення.

Очікувані результати реалізації програми:

 • особистісне зростання кожного вихованця;
 • духовний та інтелектуальний розвиток учнів;
 • засвоєння морально-етичних заповідей ;
 • удосконалення пізнавальних, організаторських та творчих умінь і навичок учня;
 • реалізація творчих здібностей вихованців;
 • досягнення успіху у справі;
 • створення моделі «Учень майбутнього»;
 • створення виховної системи в класі.

Програма складається з шести  розділів:

«Пізнай самого себе»;

«Будь другом»; 

«Рости громадянином»; 

«Бережи природу»; 

«Відкрий світ довкола себе»; 

«Працюй і люби життя».

 

 

1349035777_426001_10

Мудрець шукає все в самому собі.

Конфуцій

 

Основна ідея.

Кожна людина має конкретні задатки, таланти, здібності. Знайти їх і  розвивати. Тільки тоді можна бути корисним для свого народу. Бути самоучкою, не чекати поки навчить життя. Поважати себе, тоді інші поважатимуть тебе.

Завдання вчителя.

-  Ознайомити вихованців із системою сучасних психологічних знань про розвиток особистості, форми та механізми самовдосконалення у фізичній, інтелектуальній, моральній сферах.

- Стимулювати вихованців до самопізнання, самовиховання, самоосвіти, самовизначення, розвивати практичні життєво необхідні вміння і навички, вміння адекватно оцінювати вчинки інших та здійснювати самооцінку

- Формувати духовно-моральні цінності, виявити та реалізувати природні задатки кожного вихованця.

Програмні тези.

Внутрішній світ людини і система уявлень про себе. Самооцінка та її роль у самовизначенні особистості. Самодіагностика власного «Я». Самооцінка рівня самореалізації, стійкості моральних та духовних домінант, системи мотивів діяльності, спрямованості ціннісних установок та орієнтирів, власного характеру, рівня, розвитку самостійності, ставлення людей до себе; природні властивості нервової системи; темперамент. Я себе розвиваю, я вдосконалююся, шукаю своє місце в житті.

Форми і тематика виховних справ.

Анкетування: «Навіщо треба вчитися?», «Життєві цінності підлітків».

Комплексна діагностика інтелектуального розвитку учнів (психологічний супровід),  консультація  «Готовність  учня  до  навчання» (Додаток А, Таб. 1).

Години спілкування: «Як удосконалювати самого себе», «Для чого необхідна школа?» (Додаток А, Рис. 1) ,  «Чи можна  розвивати  розумові  здібності», «Як раціонально навчатися», «Результати успішності» (Додаток А, Рис. 2) «Мої інтереси» (Додаток А, Рис. 3), «Мої особисті досягнення» (Додаток А, Таб. 2 ).

Індивідуальні консультації  «Підготовка до уроків вдома».

Диспути: «Чого б ви хотіли досягти в житті», «А навіщо, власне, вдосконалюватись?», «Чи кожен здатен бути чемним?».

Лекції для батьків: «Про спілкування в сімейному колі», «Про сімейну демократію».

Круглий стіл з батьками: «Навчання та виховання завжди поряд», «Здібності ваших дітей і результати навчання».

 

 

 

Самотня людина ніколи  не досягне мети.

101780346Гете

 

Основна ідея.

Діяти разом, стати сильнішим; подумати разом, що можна змінити на краще в навколишньому світі; добрі справи.

Завдання класного керівника.

Допомагати розкритися особистісному «Я» в учнівському колективі; сприяти формуванню і згуртуванню класного колективу; захоплювати цікавими творчими справами, згуртувати однодумців, розвивати почуття взаємодопомоги; реалізовувати особистісно-гуманний підхід до виховання у здійсненні виховного процесу, створювати сприятливі умови для міжособистісних взаємовідносин, подолання скутості, сором’язливості, невпевненості окремих учнів; виховувати почуття гідності та честі власного «Я» учня та класного колективу.

Програмні тези. Усвідомлення того, що перш ніж панувати над іншими, людині потрібно навчитися керувати собою, бути чуйною до добра, бачити безліч людських взаємин. Пізнання радості відбувається тільки в спільній боротьбі за щось красиве і добре. Утвердження особистісного «Я» в колективі. Нероздільність «Я» і «Ми» в колективі. Гуманно-демократичний підхід у створенні системи самоврядування. Становлення особистісного «Я» в колективній діяльності, яка носить характер товариської турботи. Єдність життєво-практичної і виховної турботи. Творча діяльність. Активна громадянська позиція школярі.

Форми і тематика виховних справ.

Анкетування «Моє дозвілля».

Проект «Хочеш мати друга – навчись другом бути» (Додаток Б, Рис. 1, 2, 3).

Години спілкування: «Моральний кодекс п’ятикласника» (Додаток Б, Таблиця 1), «Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує своє обличчя» (Додаток Б, Рис.4), «Основні принципи ставлення до людей», «Людині потрібно два роки, щоб навчитися говорити і шістдесят років, щоб навчитися  тримати язик за зубами».

Індивідуальні бесіди: «Стосунки з однолітками. Як знайти справжніх друзів» (Додаток Б, Таблиця 2).

Акції  «Довкілля», «Милосердя». Проект  «Стежинами Святого Миколая».

Концертна програма "Таланти і шанувальники".

Ігрова програма "В людині все має бути прекрасним". 

Просвітницький тренінг "Індивідуальні особливості людини" (Додаток Б, Таблиця 3).

Святкова презентація "Презен­тація твого дня народження", «Я – творча людина». Морально-етичні бесіди: «Що таке щастя буття?», «Чому важливо розвивати в собі творчі здібності?»

 

 

 

1227959451_ohuennoeДе б не був, де б не жив –

       Я лиш твій, Україно!

В.Крищенко

 

Основна ідея. Пам’ятати, що українці живуть на території України дуже багато років; вивчати минуле народу; берегти свій дім, батьків, рід, народ, Батьківщину.

Завдання класного керівника. Забезпечити психолого-педагогічний супровід процесу усвідомлення старшокласниками себе як громадян України, стимулювати до самовдосконалення, формувати готовність до захисту Батьківщини; прискорювати процес шліфування громадянськості як інтегративної риси громадянина України; виховувати почуття господаря держави.

Програмні тези. До глибини віків. Дослідження історико-культурного розвитку України. Українська першокнига. Ми родом з України. Мій край – Донеччина. Роде наш красний, роде наш прекрасний. Традиційна культура українців. Український одяг. Фольклор і етнографія України. Народи світу. Сім’ї та групи мов. Україна у спільності європейських народів.

Форми і тематика виховних справ

Час громадської єдності «Я - громадянин! Я – учень! Я – людина!».

Правова година «Україна – правова держава».

Усний журнал «Революція гідності. Україна пам’ятає!».

Години спілкування: «Великої Батьківщини сини» (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС), «Думки, вчинки, справи», «Мала Батьківщина в історії України».

Прес-діалог  «Мудрі заповіді народів».

Інтерв’ю «Твої моральні і життєві принципи».

Свято «Мова наша калинова».

Ігрова програма «Козацькі розваги».

Вікторина  "Що я знаю про Україну?"

Художня галерея "Моя країна моїми очима".

Година спілкування "Про символіку України", «Українська національна кухня».

Випуск газети "В ім'я твого і мого життя" (сторінками історії).

Усний журнал "Герої завжди поміж нас".

Екскурсійні маршрути «Українська національна кухня».

Театральне дійство “Традиції мого народу”.

Конкурс юних поетів та читців “Тобі, Україно, моє поетичне слово”. Зустрічі з відомими земляками.

Батьківські збори «Наші діти – наша спільна турбота».

 

 

 

chelovechek1Природа – наша мати,

її нам треба захищати.

В.Солоухін

 

Основна ідея.

Знати: здорова людина – це саме дорогоцінне творіння природи; пам’ятати, що кожен з нас – частина природи; вчитися її пізнавати, любити і захищати, жити у злагоді з природою.

Завдання класного керівника.

Забезпечувати екологічне виховання учнів; допомагати вихованцям пізнати навколишній  та власний духовний світ; забезпечувати екологічну освіту, формувати екологічну свідомість; забезпечувати пропаганду та практичну реалізацію здорового способу життя школярів; залучати учнів до практичної природоохоронної діяльності; організовувати підготовку та проведення інформаційно-просвітницької діяльності з питань збереження навколишнього середовища.

Програмні тези.

Усвідомлення феномена людської природи і духовності, впливу природного довкілля на менталітет людини. Зразки філософських, наукових, політичних пам’яток, які розкривають взаємовплив людської духовності і довкілля. Честь і гідність особистості. Становлення «Я» як процес становлення екологічної культури учнів. Природні і культурні передумови становлення людини. Людина самоісторична істота. Природні і культурні передумови становлення екологічної культури старшокласників. Людина – духовна особистість.

Форми і тематика виховних справ.

КТС – жива газета "Я – маленька частиночка Природи".

Екологічна стежка  "Бережи флору і фауну нашого краю".

Туристичний похід "Екологічною стежиною нашого краю".

Акція "Наго­дуй птахів", «Годівничка», «Бережи першоцвіти», «Посади дерево».

Фотовиставка "Брати наші менші". (Додаток Г)

Інтелектуальна гра "Таємниці природи".

Година спілкування: ”Будь багатий, як земля”

Екологічні акції: “Бережи ліс” (зустріч зі спеціалістами природоохоронної служби), “Чисте повітря”, “Дзвони Чорнобиля”, “Захистимо наших братів менших”, «Працюємо на суботнику» (Додаток Г)

Творча акція «Замість ялинки – зимовий букет». (Додаток Г)

Конкурс на кращий екологічний малюнок “Збережемо першоцвіт!”.

Екологічна стежка „Природа – творчій людині, творча людина - природі”.

 

575185346

 

А світ дедалі більше та складніше,

чим далі відпливаєш від дитинства.

А. Матвійчук

 

Основна ідея.

На Планеті живе багато народів і народностей. Старшокласники мають бути толерантними до них,  їхньої культури, історії, звичаїв і традицій, вивчати мови, щоб краще пізнати життя народів світу; діяти разом з дітьми та молоддю інших народів; берегти спільний дім – Землю; пізнати себе і пізнати світ.

Завдання класного керівника.

Допомагати учням зрозуміти мету і сенс життя, замислитися над таємницями вічності і нескінченності життя і смерті, необмеженості Космосу, Всесвіту; викликати інтерес до національної і світової культури, загальнолюдських цінностей, гідності особистості; вчити дізнаватись істини, приймати несподівані, але правильні рішення, поважати людей, мистецтво, співпереживати радість і горе; розвивати культуру міжнаціонального спілкування.

Програмні тези.

Кожна людина у світі не існує ізольовано. Пізнати себе, свій рід, народ, землю. Пізнання кожним вихованцем самого себе як індивідуальності і частки своєї нації, а через неї – всього людства. Рівність усіх людей: права і свободи людини; обов’язок перед іншими людьми; повага до закону. Осмислення істин: Вітчизна – єдина, унікальна для кожної людини Батьківщина, дана їй предками; Земля – спільний дім для людей; світовий спокій і злагода між людьми, державою – головна умова існування землі, людства.

Форми і тематика виховних справ.

Години спілкування: «День прав і день закону», «Людина – абсолютна цінність і міра всіх речей», «Земля – спільний дім для людей», «Олімпійські ігри – ігри народів світу».

Інтелектуальна гра: «Що? Де? Коли?».

Усний журнал «Діти та їхні права».

Родинний проект  «Професії мого роду».

Творча майстерня «Подарунок своїми руками» (Додаток Д)

Години спілкування: «Ціна однієї хвилини», «Що означає ставитися до праці творчо?»

Школа майстерності «Творчість і вмілі руки».

Ігрові програми: «Господарочка», «Випробуй себе!»

 

 

tC1LCmk

  Терпеливим чеканням не досягнемо нічого,

                    тільки терпеливою працею.

Основна ідея.

Людина не може без праці, яка є умовою її існування. Щасливі ті люди, для яких праця стала їх захопленням, радістю і гордістю, які працюють не тільки заради матеріальної винагороди, а насамперед – заради задоволення від того, що їм щось вдалося, заради тієї особливої тремтливої напруги, яка супроводжує їхні досліди і проекти. Усвідомити, що твоя праця потрібна іншим, що на тебе покладаються і рахуються з тобою, що особистість характеризується не тільки тим, що робить, а й тим як робить.

Завдання класного керівника. Допомагати усвідомити соціальну значимість праці, розкрити схильність до підприємництва, розуміння економічних законів і проблем суспільства, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації в умовах ринкових відносин, сформувати базові якості особистості – працелюбність і мобільність.

Програмні тези. Становлення потенційної професійної спрямованості: професійні інтереси та нахили, природні властивості нервової системи, темперамент, риси характеру та їх вплив на  професійну діяльність, формування здатності до усвідомлення вибору професії.

Форми і тематика виховних справ.

Тестування «Я і моя майбутня професія» (за Є.Климовим) на виявлення та оцінку просторових уявлень, пам’яті, уваги, мислення, темпераменту.

Години спілкування: «Знання – дерево, а діло – плоди», «Школа, а далі?..», «Шлях до професії», «Про добрі звички у праці і житті», «Де ж мені взяти те захоплення?..» (Додаток Ж).

Профорієнтаційна година «Ринок праці вибирає професіоналів».

День самоврядування в класі.

Участь у тижні права.

Екскурсії (на підприємства, установи і організації району, зустрічі з майстрами своєї справи) «Всі професії важливі!».

Участь у трудових десантах.

Індивідуальні бесіди: «Без явно посиленої працьовитості немає ні талантів, ні геніїв» (Додаток Ж)

Проект «Моє творче портфоліо».

Батьківські збори: «Праця – один з найкращих вихователів характеру», «Чи готова ваша дитина до вибору професії?».

 

Робота класного керівника

 з учнівським колективом

       

Діяльність учнівського колективу впродовж навчального року спрямована на реалізацію основних завдань щодо виховання та формування основних ключових компетенцій визначених державними освітніми стандартами.

Основним напрямком роботи є організація класу по створенню згуртованого та працездатного колективу. Зміст та різні форми виховної роботи орієнтовані на залучення учнів до колективної творчої діяльності, яка сприяє формуванню в учнів  навичок  усвідомленої соціально-моральної поведінки, духовної та побутової  культури, естетично та фізично здорового способу життя. За підсумком анкети «Я – учень, я – особистість, я - людина» п’ятикласники свідомо визначають значимість навчання у школі та в їхньому житті.              

З початку навчального року в класі формується самоврядування. Діти намагаються самостійно приймати рішення та виконувати їх. Всі учні мають доручення та відповідають за свої обов’язки. Кожного місяця проводяться класні збори, на яких кожен учень звітує про свою діяльність.

 

Організація самоврядування в класі                   

C:\Users\Рита Дима\Desktop\новинки\26915270.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто «Дивовижне»

Девіз: Бути розумними і кмітливими, чесними і справедливими, у добрі і мирі жити, дружбою дорожити!

 

 

 

               Структура самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
24 травня 2018
Переглядів
507
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку