19 серпня о 18:00Вебінар: Ментальна арифметика: розвиваємо обидві півкулі головного мозку

Протоколи батьківських зборів

Про матеріал

Розробки протоколів батьківських зборів для 6-7 класів. Різні теми протоколів

Перегляд файлу

Протокол № 1

Батьківських зборів в 6-Б класі

Дата 

Голова зборів: Балабанова Дар`я Ігорівна

Секретар: Мельник Світлана Михайлівна

Присутні: 22

Порядок денний:

 1. Основні положення навчально-виховного процесу школи.
 2. Адаптація учнів до умов навчання в середній школі: проблеми та завдання.
 3. Вимоги до навчання з предметів.
 4. Анкетування батьків.
 5. Вибори батьківського комітету.

І. Слухали: заступника директора школи, яка ознайомила батьків з основними положеннями Статуту школи. Зокрема зупинилась на правах та обов’язках учнів, батьків та осіб, що їх замінюють.

 

Виступили: Ярова Інна Василівна, яка відмітила, що є наказ Міністерства освіти та науки України, про те, що учні повинні дотримуватись в школі ділового стилю в одязі. Зауважила про необхідність дотримання правил поведінки учнями для уникнення травматизму та правопорушень.

І. Рішення: ухвалили, що всі учні школи повинні виконувати вимоги до правил поведінки в школі та на вулиці, обов’язково дотримуватись ділового стилю в одязі.

ІІ. Слухали: Класного керівника про труднощі адаптації дитини до навчання у 6-му класі. Вікові особливості дітей. Виконання режиму. Поради батькам в подоланні перешкод , зв’язаних з навчанням.

Виступили: Максимчук Юлія Олександрівна, яка наголосила, що період адаптації до навчання у 6-му класі є не легким. Закликала до співпраці батьків.

ІІ. Рішення: прийняти до уваги рекомендації класного керівника. Погодитись на співпрацю для створення комфортних умов співіснування учнів у 6-му класі.

ІІІ. Слухали: класного керівника про необхідність на кожному уроці пристосовуватись до своєрідного темпу, особливостей мови, стилю викладання. вимог кожного вчителя.

Виступили: Колєсніченко Христина Вадимівна, яка пояснила, як успішно впоратися з труднощами в навчанні і спілкуванні.

ІІІ. Рішення: дотримуватись психолого-педагогічних рекомендацій та вимог в навчанні з різних предметів.

ІV. Слухали: класного керівника про необхідність надання персональних даних на збір та обробку.

Виступили: Колєсніченко Христина Вадимівна, яка ознайомила батьків з правилами анкетування.

ІV. Рішення: своєчасно повідомляти про зміну персональних даних.

V. Слухали: класного керівника, Балабанову Дар`ю Ігорівну, про необхідність вибору членів та голови батьківського комітету для належного функціонування класного колективу.

Виступили: Іванова Олена Миколаївна, Гаращенко Наталя Анатоліївна, які запропонували обрати головою батьківського комітету Приходько Оксану Василівну, членами Мельник Світлану Михайлівну.

V. Рішення: ухвалити кандидатури голови батьківського комітету та її членів.

 

Голова зборів: ____________________________________ Д.І. Балабанова

Секретар зборів: ____________________________________С.М. Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2

Батьківських зборів в 6 –Б класі

 

 

Дата

Голова зборів: Балабанова Дар`я Ігорівна

Секретар: Мельник Світлана Михайлівна

Присутні: 21

Порядок денний:

1. Бесіда «Культурні цінності родини і їхнє значення для дитини»

2. Повідомлення про навчально-виховну роботу в класі.

3. Обговорення та вирішення питань, що стосуються життя класу.

4. Організація роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 році.

5. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів.

 

 

І. Слухали: класного керівника, Балабанову Дар`ю Ігорівну, яка провела бесіду про особистий приклад  в сімейних стосунках, культурні цінності, збереження традицій всередині родини та їхнє значення для дитини. Зокрема зупинилась на питанні про культуру спілкування та повагу до дорослих.

 

Виступили:, яка відмітила, що стосунки між батьками впливають на збереження культурних цінностей у родині.

І. Рішення: ухвалили, що необхідно приділяти особливу увагу культурі спілкування в сім’ї. Підтримувати традиції та умови для створення певних цінностей у дітей.

ІІ. Слухали: класного керівника, яка ознайомила з формами роботи в навчально-виховному процесі класу.

Виступили: Балабанова Дар`я Ігорівна, яка наголосила, що відповідальне ставлення до виконання класних та шкільних доручень позитивно впливає на розвиток самостійності.

ІІ. Рішення: прийняти до уваги рекомендації класного керівника. Погодитись на співпрацю для створення необхідних умов, що спонукають до прийняття самостійних рішень учнями і виховує у них почуття відповідальності.

ІІІ. Слухали: класного керівника про заплановані та проведені виховні позакласні заходи та години.

Виступили: Балабанова Дар`я Ігорівна, яка повідомила про тематику виховних заходів та роль їх у житті учнів. Зокрема зупинилась на необхідності та важливості проведення таких заходів, які сприяють згуртованості класного колективу.

ІІІ. Рішення: дотримуватись рекомендацій щодо організації та проведення позакласних заходів та виховних годин.

ІV. Слухали: класного керівника про організацію роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 році.

Виступили: Балабанова Дар`я Ігорівна, яка ознайомила батьків з організацію роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 році.

ІV. Рішення: сприяти збереженню і зміцненню здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у 2016-2017 році.

V. Слухали: класного керівника про навчальні досягнення учнів на кінець місяця, прогнози на кінець першого семестру.

Виступили: Балабанова Дар`я Ігорівна, яка наголосила про необхідність контролю навчання, виконання домашніх завдань учнями з боку батьків з метою покращення навчальних досягнень учнів.

V. Рішення: дотримуватись порад класного керівника, погодитись на співпрацю.

 

 

Голова зборів: ____________________________________ Д.І. Балабанова

Секретар зборів: ____________________________________С.М. Мельник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 3

Батьківських зборів в 5 –А класі

 

Тема: Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр.

 «Нездібних дітей не буває».

 

Дата: 16.01.14

Голова зборів: Флаас Олена Сергіївна

Секретар: Супрун Вікторія Сергіївна

Присутні: 14

Порядок денний:

 

1. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів за перший семестр 2013-2014 навчального року.

 

2. Відверта розмова на тему «Нездібних дітей не буває».

3. Повідомлення про навчально-виховну роботу в класі.

4. Зміна умов з проходження медичного обстеження учнями.

5. Організація роботи щодо правового виховання у 2013-2014 році.

6. Обговорення та вирішення проблем, що стосуються життя класу. 

І. Слухали: класного керівника про навчальні досягнення учнів на кінець першого семестру п’ятого класу, порівняльний аналіз з результатами четвертого класу, прогнози на кінець другого семестру.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про результати навчальних досягнень учнів на кінець першого семестру та наголосила про необхідність контролю за навчанням, за виконанням домашніх завдань учнями з боку батьків з метою покращення навчальних досягнень учнів.

І. Рішення: дотримуватись порад класного керівника, погодитись на співпрацю.

ІІ. Слухали: класного керівника, яка спонукала на відверту бесіду про здібності дітей, мотивацію та заохочення,  про особистий приклад батьків та наслідування його дітьми. Зокрема зупинилась на питанні розвитку здібностей.

 

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка відмітила, що нездібних дітей не буває, щоденна праця та тренування впливають на розвиток здібностей.

ІІ. Рішення: ухвалили, що необхідно приділяти особливу увагу розвитку здібностей дітей. Підтримувати систему заохочень та мотивацій для створення почуття впевненості у дітей.

 

ІІІ. Слухали: класного керівника, яка ознайомила з формами роботи в навчально-виховному процесі класу, з навчально-виховними заходами, які проводились впродовж першого семестру. Повідомила про роботу органів самоврядування, організацію і виконання доручень учнями.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про проведені виховні заходи, наголосила, що відповідальне ставлення до виконання класних та шкільних доручень позитивно впливає на розвиток самостійності.

ІІІ. Рішення: прийняти до уваги рекомендації класного керівника. Погодитись на співпрацю для створення необхідних умов, що спонукають до прийняття самостійних рішень учнями і виховує у них почуття відповідальності.

 

ІV. Слухали: класного керівника про зміни умов проходження медичного огляду учнями, про необхідність своєчасного проходження медичного обстеження у зв’язку зі смертністю на уроках фізкультури.

 

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про зміни в графіку проходження медичного обстеження учнями, наголосила про важливість медичного обстеження, на якому визначається група, згідно якій дітям розподіляється фізичне навантаження.

 

ІV. Рішення: прийняти до уваги зауваження класного керівника. Своєчасно надавати інформацію про результати медичного огляду учнями.

 

 

V. Слухали: класного керівника про організацію роботи щодо правового виховання учнів під час навчально-виховного процесу у 2013-2014 році.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка ознайомила батьків з положеннями про організацію роботи щодо правового виховання учнів під час навчально-виховного процесу у 2013-2014 році.

V. Рішення: сприяти  в роботі і організації заходів щодо правового виховання учнів під час навчально-виховного процесу у 2013-2014 році.

VI. Слухали: класного керівника про заплановані та проведені виховні позакласні заходи та години.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка повідомила про тематику виховних заходів та роль їх у житті учнів. Зокрема зупинилась на необхідності та важливості проведення таких заходів, які сприяють згуртованості класного колективу.

VI. Рішення: дотримуватись рекомендацій щодо організації та проведення позакласних заходів та виховних годин.

 

Голова зборів: Флаас   Олена Сергіївна         _________________________

Секретар зборів: Супрун Вікторія Сергіївна_________________________

 

 

 

 

 

 

Протокол № 4

Батьківських зборів в 6-Б класі

 

Тема: Аналіз навчально-виховної роботи за ІІ семестр.

 

Дата: 20.04.17

Голова зборів: Балабанова Дар`я Ігорівна

Секретар: Мельник Світлана Михайлівна

Присутні: 18

Порядок денний:

 

 1. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів за другий семестр 2016-2017 навчального року.
 2. Звіт про роботу батьківського комітету у 2016-2017  навчальному році. 
 3. Відверта розмова на тему «Нездібних дітей не буває».
 4. Зміна умов з проходження медичного обстеження учнями.

І. Слухали: класного керівника про навчальні досягнення учнів на кінець другого семестру шостого класу, порівняльний аналіз з результатами першого, прогнози на кінець року.

Виступили: Балабанову Дар`ю Ігорівну, яка повідомила про результати навчальних досягнень учнів на кінець другого семестру та наголосила про необхідність контролю за навчанням, за виконанням домашніх завдань учнями з боку батьків з метою покращення навчальних досягнень учнів у шостому класі.

Рішення: дотримуватись порад класного керівника, погодитись на співпрацю.

ІІ. Слухали: звіт  Приходько О.В. про роботу батьківського комітету у 2016-2017 навчальному році.

Виступили: Оксану Василівну Приходько , які повідомили про результати засідань батьківських комітетів, звітували про використання благодійного фонду.

Рішення: вважати роботу батьківського комітету у 2016-2017 році задовільною.

 

ІІІ. Слухали: класного керівника, яка спонукала на відверту бесіду про здібності дітей, мотивацію та заохочення,  про особистий приклад батьків та наслідування його дітьми. Зокрема зупинилась на питанні розвитку здібностей.

 

Виступили: Балабанова Дар`я Ігорівна, яка відмітила, що нездібних дітей не буває, щоденна праця та тренування впливають на розвиток здібностей.

Рішення: ухвалили, що необхідно приділяти особливу увагу розвитку здібностей дітей. Підтримувати систему заохочень та мотивацій для створення почуття впевненості у дітей.

ІV. Слухали: класного керівника, яка ознайомила з формами роботи в навчально-виховному процесі класу, з навчально-виховними заходами, які проводились впродовж другого семестру. Повідомила про роботу органів самоврядування, організацію і виконання доручень учнями.

Виступили: Балабанова Дар`я Ігорівна, яка повідомила про проведені виховні заходи, наголосила, що відповідальне ставлення до виконання класних та шкільних доручень позитивно впливає на розвиток самостійності.

Рішення: прийняти до уваги рекомендації класного керівника. Погодитись на співпрацю для створення необхідних умов, що спонукають до прийняття самостійних рішень учнями і виховує у них почуття відповідальності.

 

V. Слухали: класного керівника про умови проходження медичного огляду учнями, про необхідність своєчасного проходження медичного обстеження.

 

Виступили: Балабанова Дар`я Ігорівна, яка повідомила про графіки проходження медичного обстеження учнями, наголосила про важливість медичного обстеження, на якому визначається група, згідно якій дітям розподіляється фізичне навантаження.

 

Рішення: прийняти до уваги зауваження класного керівника. Своєчасно надавати інформацію про результати медичного огляду учнями.

 

 

 

Голова зборів: ____________________________________ Д.І. Балабанова

Секретар зборів: ____________________________________С.М. Мельник

 

 

 

 

Протокол № 1

Батьківських зборів в 6 –А класі

Дата 11. 09.2013

Голова зборів: Лякішева Євгенія Володимирівна

Секретар: Супрун Вікторія Сергіївна

Присутні:

Порядок денний:

 1. Основні положення навчально-виховного процесу школи.
 2. Відверта розмова на тему «Як стати гарними батьками».
 3. Вимоги до навчання з предметів.
 4. Анкетування батьків.
 5. Вибори батьківського комітету.
 6. Придбання навчальних посібників для якісної роботи з предметів.
 7. Проходження медичного обстеження учнями.

І. Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи школи, яка ознайомила батьків з основними положеннями Статуту школи. Зокрема зупинилась на правах та обов’язках учнів, батьків та осіб, що їх замінюють.

 

Виступили: Куц Вікторія Володимирівна, яка відмітила, що є наказ Міністерства освіти та науки України, про те, що учні повинні дотримуватись в школі ділового стилю в одязі. Зауважила про необхідність дотримання правил поведінки учнями для уникнення травматизму та правопорушень.

І. Рішення: ухвалили, що всі учні школи повинні виконувати вимоги до правил поведінки в школі та на вулиці, обов’язково дотримуватись ділового стилю в одязі.

ІІ. Слухали: Класного керівника про  будову відносин з підростаючими дітьми, правила спілкування з дітьми, чого треба уникати в спілкуванні з дітьми, як треба поводити себе, попереджаючи дитячі дурниці.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка звернула увагу на здатності до правильного розуміння власної дитини. Погляди та судження батьків є спільниками в рішенні різних виховних проблем.

 ІІ. Рішення: прийняти до уваги рекомендації класного керівника. Погодитись на співпрацю для створення комфортних умов  у вихованні дітей.

ІІІ. Слухали: класного керівника про необхідність на кожному уроці пристосовуватись до своєрідного темпу, особливостей мови, стилю викладання, вимог кожного вчителя.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка пояснила, як успішно впоратися з труднощами в навчанні і спілкуванні.

ІІІ. Рішення: дотримуватись психолого-педагогічних рекомендацій та вимог в навчанні з різних предметів.

ІV. Слухали: класного керівника про необхідність надання персональних даних на збір та обробку.

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка ознайомила батьків з правилами анкетування.

ІV. Рішення: своєчасно повідомляти про зміну персональних даних.

V. Слухали: класного керівника Котій Наталію Володимирівну про необхідність вибору членів та голови батьківського комітету для належного функціонування класного колективу.

Виступили: Жужа Ганна Андріївна, Марчук Тетяна Миколаївна, які запропонували залишити головою батьківського комітету Лякішеву Євгенію Володимирівну, членами Супрун Вікторію Володимирівну, Потороку Тетяну Влентинівну.

V. Рішення: ухвалити кандидатури голови батьківського комітету та її членів.

VІ. Слухали: класного керівника Котій Наталію Володимирівну про придбання навчальних посібників для якісної роботи з предметів.

 

Виступили: Гергель Марина Михайлівна, яка запропонувала не відмовлятися від використання навчальних посібників з метою покращення якості знань.

 

ІV. Рішення: дати згоду на придбання додаткових навчальних посібників для якісної роботи вчителів предметників з учнями.

 

VII. Слухали: класного керівника про необхідність своєчасного проходження медичного обстеження у зв’язку зі смертністю на уроках фізкультури.

 

Виступили: Котій Наталія Володимирівна, яка наголосила про важливість медичного обстеження, на якому визначається група, згідно якій дітям розподіляється фізичне навантаження.

 

VII. Рішення: прийняти до уваги зауваження класного керівника. Своєчасно надавати інформацію про результати медичного огляду учнями.

 

Голова зборів: Лякішева Євгенія Володимирівна_________________________

Секретар зборів: Супрун Вікторія Сергіївна_____________________________

 

 

Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку