21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Різноманітність павукоподібних 7 клас

Про матеріал

Конспект уроку "Різноманітність павукоподібних та їхня роль у екосистемах.

Значення в житті людини" дана тема можливісь поглибити знання учнів про різноманітність павукоподібних та риси пристосованості до середовища і способу життя;

-сформувати поняття про значне поширення представників класу, їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини;

-пояснити небезпеку деяких видів павукоподібних, що є паразитами людини й переносниками небезпечних вірусних інфекцій або збудниками деяких захворювань;

-знати заходи профілактики захворювань, які переносять деякі павукоподібні;розвивати вміння працювати з текстом підручника, робити висновки та узагальнення;

Перегляд файлу

 

 

Тема уроку: Різноманітність  павукоподібних та їхня роль у екосистемах.

                           Значення в житті людини

 

Мета уроку: 

 

                          навчальна:

 • поглибити знання учнів про різноманітність павукоподібних та риси пристосованості до середовища і способу життя;
 • сформувати поняття про значне поширення представників класу, їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини;
 • пояснити небезпеку  деяких видів павукоподібних, що є паразитами людини й переносниками небезпечних вірусних інфекцій або збудниками деяких захворювань;
 • знати заходи профілактики захворювань, які переносять деякі павукоподібні;
 •  розвивати вміння працювати з текстом підручника, робити висновки та узагальнення;
 •  

                        виховна:

 • виховувати відчуття відповідальності під час роботи в групах;
 • сприяти вихованню екологічної свідомості, активності та самостійності учнів
 •  

Тип навчального заняття:  змістово – пошуковий

 

Основні завдання психосоціального розвитку:

 • сприяти розвиткові довготривалої пам’яті, образної уяви;
 • впливати на розвиток логічного мислення;
 • сприяти розвиткові самостійних пошукових дій;
 • формувати прийоми аналізу й синтезу розумових операцій.
 •  

Передбачувані результати навчального заняття:

 

А) Знати:  - загальні ознаки класу Павукоподібні;

 •      характеристику рядів класу Павукоподібні;
 •       види павукоподібних та види, що є паразитами людини, тварин і   рослин, переносниками збудників хвороб.
 •        

Б) Нормувати: - теоретичний матеріал у вигляді усної розповіді та діалогу;

 • вміння порівнювати різні ряди класу павукоподібні, знаходити спільні та відмінні риси;
 • вміння надавати першу медичну допомогу у разі укусів отруйних видів класу павукоподібні.
 •  

В) Цінувати: - старанність, ініціативність, працьовитість;

-    переконання у справедливості;

-    особисту точку зору.

 

1

 

Організація навчальної діяльності:

 1. Загальні методи навчання:
 • монологічний;
 • діалогічний;
 • частково – пошуковий.
 1. Методи викладання:
 • пояснювальний;
 • стимулюючий

 

 1. Методи виявлення знань учнів:
 • усний;
 • письмовий;

 

 1. Форми організації навчального процесу:
 • групова
 1. Методи роботи учнів:
 • виконавський;
 • частково – пошуковий;
 • творчий
 1. Етапи виявлення знань:
 • попереднє (підготовче) – усне;
 • первинне (фронтальне);
 • індивідуальне.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
Хід уроку

І. Рефлексія настрою та готовності до заняття

Учитель: Добрий день! Сьогодні на уроці присутні гості, привітаємо їх.

 Давньокитайська мудрість говорить: «Вважай нещасливим той день і ту годину, коли ти не засвоїв нічого нового». Тож давайте усміхнемось один одному і разом вирушимо до країни нових знань.

    Сьогодні на урок до нас завітав ще один цікавий гість, я думаю кожному з вас він відомий – це людина павук.

 • Як ви думаєте чому саме цей міфічний  персонаж присутній у нас сьогодні на уроці?  (Хоче дізнатися про своїх родичів)
 • Про яких саме родичів? Який клас тварин ми почали вивчати на минулому уроці? (Клас павукоподібні?)   Учні відповідають, доповнюючи схему (за відповідь по 1 балу)

     Царство Тварини

   Підцарство Багатоклітинні тварини

     Тип Членистоногі

     Підтип Хеліцерові

     Клас Павукоподібні

   Дійсно, ми вивчаємо клас павукоподібні, то ж  можемо сказати, що цей дивовижний гість завітав до нас сьогодні не помилково і ми з радістю розкажемо йому про його родичів.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Учитель: Ви працюєте у трьох групах. У кожного з вас на парті листок оцінювання, який потрібно заповнити у ході уроку. В кінці уроку, підрахувавши набрану вами кількість балів, кожен отримає певну оцінку, відповідно до шкали оцінювання.

Перевірка домашнього завдання

Виконати завдання по вивченій темі на минулому уроці

   На минулому уроці ми з вами почали вивчати павукоподібних тварин. Для того, щоб пригадати їхню будову і процеси життєдіяльності, пропоную послухати вірш і вставити у нього пропущені слова.

«Павук»

Роздивись оцю тварину.

То – хазяїн павутини

Коло вив’язав навкруг.

Здогадались? Це - … (Павук)

 

Подивись на нього знову.

Має він таку будову

З грудьми злилась голова:

В тілі відділів є … (Два)                                          :                                   3

 

Перший, ми це не забудем,

Зветься, так: … (Головогруди)

Ну а другий відділ – цей,

Має назву … (Черевце)

 

Як кінцівки розчепірив!

З боку кожного - … (Чотири)

Тобто, щоб ходити, він

Має вісім ніг один.

 

В павука з сегментів ноги,

Тобто він … (Членистоногий)

Ну а органи чуття –

Зовсім інша це стаття.

 

Кожен хай запам’ятає:

Вусиків павук … (Немає)

Бачиш крапочки оті?

Очі. Вісім. Всі - … (Прості)

 

Є кінцівки не для руху:

Орган дотику і … (Нюху)

Ногощупальцями звуться,

Усього навкруг торкнуться!

Наш павук – то трудівник,

Лінуватися не звик!

Тягне з черевця він нитку

Та будує … (Ловильну сітку)

 

Ловить мух не просто так:

Він за живленням … (Хижак)

І, забувши про манери,

Встромить в жертву … (Хеліцери)

 

 1. Зробити  характеристику одній з найпоширеніших груп класу павукоподібні – Павуки

Вставити пропущені слова (за кожну правильну відповідь 1бал - 9 балів)

Павукоподібні – багатоклітинні тварини. Середовище життя переважно суходіл, але є мешканці прісних водойм і морів. Тіло павуків сегментоване, поділяється на відділи головогруди та черевце. Мають шість пар кінцівок.  Порожнина тіла змішана. Кровоносна система незамкнена. Органи дихання легеневі мішки та трахеї. Органи виділення мальпігієві судини. Нервова система складається з головного мозку та

підглоткової нервової маси. Запліднення внутрішнє.                                                

       4

 

3 Виправити помилки, допущені в тексті «Ранок павука»

Знайти 7 помилок (за кожну правильну відповідь 1 бал - 7 балів)

«Як тільки сонячні промені доторкнулись до землі та трави, павук розкрив сім пар своїх простих очей (зазвичай чотири пари) і одразу ж помандрував добувати їжу. Рухаючись п’ятьма парами ходильних ніг (чотири пари), швидко помітив здобич. Не втрачаючи ані хвилини, виприснув з двох пар павутинних бородавок (три пари), що розташовані  на  ногощупальцях (у черевці), павутинні нитки, тим самим приклеївши гарну здобич – муху! Обмацавши свою жертву хеліцерами (ногощупальцями), увів у неї травні соки. Так як для нього характернее кишкове травлення (позакишкове), почекав,  поки  перетравиться  вміст жертви. Закінчивши свою трапезу, задоволений, йшов додому, вдихуючи легенями (легеневі мішки, трахеї) чисте,  прохолодне  повітря.

Помітивши зручне містечко, приліг на гілку, почавши мріяти про завтрашню здобич. Серце його забилось сильніше, заставивши  гемолімфу  текти  в порожнину тіла все  швидше й швидше

        Учні виставляють отриману кількість балів у листок самооцінювання

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

 1. Створення проблемної ситуації: Як видумаєте, що б сталося, якби на планеті раптом зникли всі павукоподібні тварини? (відповіді учнів).
 2. Організація діяльності  учнів по розв’язуванню проблемної ситуації:

Учитель. Ви вже частково усвідомлюєте, до яких значних змін призводить відсутність павукоподібних, але зрозуміти  глибше ви  зможете коли опрацюємо  тему сьогоднішнього уроку «Різноманітність павукоподібних та їхня роль у екосистемах. Значення в житті людини» (записують   у зошит тему).

Учитель. Про що ви хотіли б дізнатися на уроці? (відповіді учнів).

Із ваших очікувань випливає завдання уроку (на дошці):

 • розширити знання про різноманітність павукоподібних;
 • уміти визначати відмінність і подібність у будові різних рядів класу;
 • пояснити небезпечність деяких видів павукоподібних;
 • розповісти про значення павукоподібних у природі та житті людини;

Я бажаю, щоб ваші очікування збулися!

ІV. Розкриття сутності окремих елементів навчального матеріалу

1. Вступна розповідь

Учитель:  Пригадайте з уроків зарубіжної літератури, позакласного читання, яку іншу назву мають павуки?  (Арахна). За відповідь  2 бали.

 

Відповідь 1 учня.

За стародавньою грецькою легендою, Арахну, дочку красильника пурпуром Ідмана,

 

5

Афіна Паллада навчила мистецтва ткати тонкі візерункові тканини. Незабаром Арахна так удосконалила ткацьку справу, що викликала богиню на змагання. Після чого розгнівана Афіна перетворила Арахну в павука.

 

                   Відповідь 2   учня - вірш

             У роки прадавні Арахна жила,                   

наткавши з тоненьких ниток полотна,

своїми вона запишалась трудами

і забажала змагатись з богами –

Афіну в суперниці ткаля обрала.

Тканину Арахна чудову зіткала

Афіна ж від того зробилася зла 

Й навік присудила тій роль павука,

Щоб ткала лише павутину вона.

Учитель: Ось так давня легенда розповідає про по’яву павуків. Звичайно, це лише красивий міф про створінь, які наганяють ляку на дуже багатьох людей.

Отже, наукова назва класу Павукоподібні – Арахніди. 

4. Уявна подорож до країни Арахнід

Учитель: Сьогодні ми з вами  окунемося  в цікавий світ Арахнід.

Клас Павукоподібні об’єднує 60 тис. видів, згрупованих у декілька рядів, найчисленніші з яких Павуки (27 тис.) і Кліщі (25 тис). Скорпіони (близько 700 видів) — найдавніший ряд серед наземних членистоногих, що зберіг безліч примітивних рис, властивих їхнім водяним предкам.

Вдома  ви опрацьовували  додаткову літературу та підбирали матеріал до сьогоднішнього уроку за планом:

- статистичні відомості , різноманітність видів, надання першої допомоги.

Відповідно до назви своєї групи

І група – опрацьовували ряд Павуки – «Веселі павучки»

ІІ група –  опрацьовували ряд Кліщі – «Таємничі гали»

ІІІ група – інші павукоподібні – «Нічні мисливці»

 Зараз я вам пропоную опрацювати матеріал підручника, кожна група підзаголовок відповідно до своєї теми, і за матеріалами, які ви підготували вдома, та за матеріалами підручника  прозвітувати. А ви уважно слухайте і запитуйте що вас цікавить!

(Після того, як прочитали)                  6     

Першими прозвітують учні І групи, та розкажуть людині - павуку про ряд павуки. У своїх відповідях акцентуйте будь ласка свою увагу на моменти, які вас найбільше зацікавили та на види, які вам здалися найбільш  незвичними.

5. Повідомлення груп з презентаціями.

І група:

Ряд Павуки

Павуки - група павукоподібних, що широко опанувала сушу від полярних областей і високих гір до степів і пустель. Описано близько 3,5 тис. видів, з них в Україні - понад 400. Павуки живуть у ґрунті, де вони риють нірки або займають природні порожнини, у лісовій підстилці, моху, траві, печерах, норах та гніздах інших тварин, в оселі людини, на морських узбережжях, біля прісних водойм. У воді живе лише один вид - павук-сріблянка, що дихає повітрям, яким наповнює гніздо, збудоване під водою з павутини.

Учитель: Це дійсно дуже цікавий і незвичний вид павуків. Я вам пропоную переглянути відеоматеріал про нього.

Розповідь учителя під час перегляду відео

Невеликий павук-сріблянка мешкає під водою. Не­зважаючи на місце проживання, сріблянка, як і всі павукоподібні, дихає атмосферним повітрям. У який спосіб вона це робить? У водоймі з па­вутини, що не змочується водою, павук будує житло. «Будиночок» сріблянки нагадує наперсток, прикріплений до водної рослини. Коли твари­на виринає, поміж густих волосків, якими вкрите тіло павука, проникає повітря. Пухирці повітря, що застрягли між волосками, павук дбайливо доставляє до свого житла, де струшує їх. Так, щоразу виринаючи на по­верхню, він повертається з пухирцями повітря і поступово заповнює ним свій будинок. Тепер павук може дихати не тільки на поверхні води, але й у своїй власній оселі.

       Найхарактернішою особливістю павуків є здатність робити павутину, яка утворюється з секрету, що виробляється павутинними залозами. На повітрі ця речовина швидко твердіє, утворюючи нитки павутини. Одна павутинка утворюється з багатьох волоконець, що склеюються між собою. Павутина відіграє надзвичайно важливу роль у житті павуків: з неї будують ловильні сіті та кокони для відкладання яєць, обплітають жертву перед її висмоктуванням, вистилають стінки нірок і кришечки для закривання входу в нірку, використовують для розселення молоді у повітрі тощо. Розвиток павутинних залоз у павуків став передумовою прогресивного розвитку цієї групи тварин.     

      Серед павукоподібних є види, отрута яких смертельно небезпечна для людини й сільськогосподарських тварин (каракурт, скорпіон). Де­які з них є паразитами для людини (коростяний свербун) і переносни­ками збудників хвороб людини і тварин (тайговий кліщ та деякі інші).                                                   7

           Усі павуки отруйні, але щелепи більшості їх не можуть прокусити шкіру людини. В нашій країні мешкає два небезпечних для життя людини види: тарантул і каракурт. Тарантул трапляється у степо­вій та лісостеповій зонах України, живе в ґрунті на луках. Це великий павук, самки якого досягають 4 см у довжину. Удень він сидить у глибокій нірці, а вночі ви­ходить з неї на полювання за комахами. Кокон з яйцями самка утворює під осінь. У тихі сонячні дні вона обігріває його і провітрює, виставив­ши кокон з нірки назовні. Павучків, що вийшли з яєць, дбайлива самка деякий час носить на спині. Потім вона вирушає на прогулянку і роз­кидає дітлахів - так вона розселяє їх на нові території. 

     Каракурт - чорний павук з червоними плямами на чере­ві, менший за тарантула. В Україні він зустрічається в південних регіо­нах. У перекладі з казахської мови назва цього виду павуків означає «чорна вдова». Вони дістали її через те, що самка з'їдає самця, щойно він її запліднив. Полюючи, самка будує сітку-пастку, схожу на курінь, і хо­вається в ній, чекаючи на здобич. Укуси тарантула для людини є болючими, але не небезпечними. А ось отрута каракурта може призвести навіть до смерті людини. У разі його укусу слід негайно звернутися до лікаря. Пам'ятайте! Ні каракурти, ні тарантули не полюють на людину. Вони кусають лише тоді, коли ляка­ються або захищаються. У тих місцях, де зустріч з цими тваринами ймо­вірна, слід бути дуже уважними.

 (Павук – бокоход, павук - вегетаріанець –  павук – стрибун)

(один учень з групи розповідає, а інший прикріплює на карту світу зображення павука, позначаючи місця розповсюдження отруйних видів павуків)

(Каракурт, Бразильський мандруючий павук, Коричневий павук-відлюдник, Павук-краб)

Чому павуків-бокоходів називають «хамелеонами»?

Очікувана відповідь учнів:

Павуки-бокоходи чудово володіють мистецтвом маскування, тому їх практично неможливо помітити на квітці. Залишатися непомітними вони можуть завдяки здатності змінювати забарвлення в залежності від кольору квітки, а також завдяки своїм невеликим розмірам.

Запитання вчителя:

— Яку роль відіграють павуки в екосистемах та яке значення мають у житті людини?

Очікувана відповідь учнів:

• ланка в ланцюгу живлення;

• знищення комах-шкідників;

• шкода здоров’ю людини від укусів отруйних павуків.                                        8

 

Учитель: Ми бачимо, що отруйні  павуки поширені майже скрізь, тому ми повинні бути обережними, і в разі, якщо сталося лихо, повинні вміти надати першу допомогу.

- Що потрібно робити при укусах каракурта? (Відповіді учнів)

«Веселі павучки» підготували пам’ятки «Перша допомога при укусах отруйних павуків», з якими ви та гості маєте можливість ознайомитись.

Учні роздають пам’ятки.

 

Учитель: До класу Павукоподібні відносяться і ряд кліщі, про який ми зараз і розповімо нашому гостю.

  У світовій фауні ряд Кліщі налічує близько 50 тис. видів, з них в Україні — 3 тис. Більшість із них вільноживучі тварини, що населяють ґрунти, підстилку й інші органічні рештки, прісні й морські водойми. Серед кліщів багато паразитів грибів, рослин (галові кліщі), тварин (свербун-нашкірник, свербун-шкіроїд) і людини (коростяний свербун, іксодові кліщі). Паразитичні види кліщів живуть на пір’ї птахів, у покривах, дихальній, травній, статевій системах багатьох хребетних тварин, а також людини тощо.

Кліщі — мікроскопічні організми (1–7 мм), різні за формою (овальні, яйцеподібні, трикутні) та забарвленням. Від інших павукоподібних вони відрізняються за такими ознаками: сегментація тіла не виражена (головогруди та черевце повністю злиті між собою); ротові органи відокремлені від тулуба у так звану несправжню голівку. У паразитичних видів ротові органи (гризучі, ріжучі, колючо-сисні) пристосовані до проколювання та смоктання. Кліщі, як і всі павукоподібні, мають чотири пари ходильних ніг. У багатьох паразитичних груп на ногах формуються численні пристосування для закріплення на перах птахів, шерсті ссавців тощо. Найдрібніші кліщі дихають усією поверхнею тіла, більші — за допомогою трахей. Кровоносна система редукована. Кліщі роздільностатеві; самці менші від самок. Для них, на відміну від павуків, характерний непрямий тип розвитку.

(Іксодові кліщі - собачий, тайговий, бичачий; пір’яні кліщі; свербуни – шкіроїди, коростяний свербун, кліщі -  залозниці, павутинні та галові кліщі, кліщ постільний).

Запитання учнів з інших груп:

— Якої шкоди завдає коростяний свербун?                           9

 • Чому іксодові кліщі небезпечні для людини?

— Яку роль відіграють кліщі в екосистемах та яке значення мають у житті людини?

• ґрунтоутворення;

• регулюють чисельність різноманітних членистоногих, тому деякі види використовують для боротьби зі шкідниками сільського та лісового господарства;

• паразити рослин, тварин та людини;

• псують борошно, зерно, продукти харчування.

Учитель:

- Які методи захисту від кліщів? (відповідь учнів)

Група «Таємничі гали» підготували пам’ятки «Методи захисту людини від кліщів», з якими ви та гості маєте можливість ознайомитись.

Учні роздають пам’ятки.

ІІІ група

Учитель: Окрім павуків та кліщів, з якими ми ознайомили нашого гостя, до павукоподібних також належать – скорпіони, сольпуги, косарики та несправжні скорпіони.

Учні.  Ряд Скорпіони

Скорпіони — мешканці жарких і теплих районів земної кулі, деякі види — гір. Описано близько 700 видів. У них довге членисте черевце, на останньому членику якого міститься отруйна залоза, що відкривається протокою на кінці гострого кривого жала. Здобич скорпіони ловлять і утримують ногощупальцями, що закінчуються клешнями. Скорпіони — нічні хижаки. Живляться лише живою здобиччю, зокрема комахами, їхніми личинками, павуками.

 В Україні ці тварини трапляються у Криму (кримський скорпіон), Одеській та Закарпатській областях (карпатський скорпіон).

 (Імператорський скорпіон, карпатський скорпіон, книжковий несправжній скорпіон, ряд – Косарики, ряд Сольпуги)

 Чи правда, що самка скорпіона також з’їдає самця під час розмноження?

Очікувана відповідь учнів:                                    10

Відразу після спарювання самка пожирає самця. Робить вона це для того, щоб отримати надзвичайно поживну їжу і народити сильне, здорове потомство. Спарювання ж відбувається безконтактним способом. Після тривалих любовних ігор самець викопує в піску ямку і відкладає в неї сперму, яку відразу підхоплює самка. Після цього вона з’їдає самця, а через кілька тижнів на світ з’являються дитинчата, відразу пристосовані до самостійного існування. Народжуються вони в своєрідній шубці зі шкіри, яку мати розриває, випускаючи їх на світ. Вони забираються мамі на спину і живуть так, поки не виростуть достатньо великими.

Запитання вчителя:

— Яку роль відіграють скорпіони в екосистемах та яке значення мають у житті людини?

Очікувана відповідь учнів:

• ланка в ланцюгу живлення;

• шкода здоров’ю людини від укусів.

Учитель: Перша допомога включає витискування з ранки перших крапель крові і відсмоктування отрути ротом, промивання ранки 1% розчином марганцевокислого калію, місцево холод, введення противоскорпіонової  сироватки.

Група  «Нічні мисливці» підготували пам’ятки  «Перша допомога при укасах скорпіона », з якими ви та гості маєте можливість ознайомитись.

Учні роздають пам’ятки.

Учитель: Ви розповіли нашому гостю людині павуку про те, наскільки різноманітним є клас павукоподібні, де вони мешкають і як впливають на середовище свого існування. Тому давайте зараз разом з’ясуємо,  яке ж значення мають представники павукоподібних у природі та у житті людини і заповнимо таблицю «Значення павукоподібних у природі та житті людини», визначивши позитивні та негативні риси.  За правильну відповідь              по 1 балу

 

 

 

11

 

 

Позитивне

Негативне

 • Знищують мух, комарів, клопів, переносників збудників хвороб
 • Паразити рослин і тварин, людей
 • Участь у ґрунтоутворенні
 • Отруйні для людини
 • Зменшують чисельність лісових шкідників
 • Переносять збудників хвороб
 • Ланка в ланцюзі живлення

 

 • З отрути павуків виготовляють ліки

 

 •  Павуки - добрі метеорологи

 

ІV. Узагальнення та систематизація знань учнів

Учитель:  Ми з’ясували, яке важливе значення мають павукоподібні як  для людини, так і у природі, тож давайте  повернемось до проблемного питання, яке ми поставили на початку уроку. Який ми можемо зробити висновок, що трапиться, якщо зникнуть усі павукоподібні?

 • Порушиться рівновага в екосистемі планета Земля.

Які заходи проводяться, щоб охороняти цих тварин?

 • Бернська Конвенція, Червона книга, Європейський червоний список.
 • Про які види павукоподібних ви дізнались на сьогоднішньому уроці?
 • За якими ознаками відрізняються ряди класу павукоподібних між собою?
 • Про які небезпечні для людини види класу павукоподібних ви дізнались на сьогоднішньому уроці?
 • Яке значення павукоподібних у природі та житті людини?
 • Як ви думаєте, чи багато цікавого дізнався наш гість про своїх родичів?

 

Відгадати загадки.

 • Вміє гарно він пірнати
  І в воді не потопати.                         
  Дім його зоветься «дзвін»,
  Хоч ніяк не дзвонить він.
 • (Павук-сріблянка.)

12

 • Як із лісу я прийшов,—
  Подаруночка знайшов.
  Він до шкірки причепився,
  Крові теплої напився,
  Так роздувсь, що й не впізнать.
  Ви могли б його назвать?
 • (Кліщ.)
 • Як заразишся ним, друже,
  Будеш чухатися дуже.
 • (Коростяний свербун.)

V. Загальні висновки. Оцінювання. Почуття, які викликають у людини павукоподібні, не назвеш естетичним. Ми ознайомились з їхнім життям і змушені визнати, що неприязні нашої вони не заслуговують.

У природі кожна рослина і тварина займає свою екологічну нішу, бере участь у ланцюгах харчування. Тому у природі немає шкідливих павукоподібних, усі вони потрібні, і їх значення може бути позитивне або негативне.

Вони вміють усе. Вони і водолази, і ткачі, і мисливці, й інженери – конструктори. Тому вони більш корисні, ніж шкідливі, і їх потрібно охороняти.

Оцінювання. Листки самооцінювання, відмітити учнів, які працювали найкраще

VІ. Домашнє завдання.  

Опрацювати матеріал підручника  § 22, та  опрацювати пам’ятки.                    

 • скласти кросворд з ключовим словом Арахніди; скласти сенкани;

Наприклад: Арахна

                      Чорні, волохаті

                      Полюють плетуть лякають

                     Укуси небезпечні для людини мають

                     Павуки .                                                              

Кліщі

Маленькі, овальні

Бувають, нападають, кусають

Інфекційні захворювання в людини спричиняють

Короста                                                                                                          13

 

Скорпіон

Чорний , пістрявий

Живиться , полює, захищається

За здобиччю вночі ганяється

 Мисливець

      -      знайти народні прикмети, пов’язані з павукоподібними;

      -  відповісти на питання «Поміркуйте, чому біологічні методи боротьби зі шкідниками культурних рослин перспективніші за використання отрутохімікатів?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14
                                                                                                                              Таблиця 1

Ряд Павуки

Назва виду

Розповсюдження

Небезпечність для людини

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Таблиця 2

Ряд Кліщі

Назва виду

Середовище мешкання

Хвороба, яку викликають

 

Паразити рослин

 

 

 

 

 

Паразити тварин

 

 

 

 

Паразити людини

 

 

 

 

                                                                                                                                    Таблиця 3

Інші Павукоподібні

Назва виду

Розповсюдження

Небезпечність для людини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Ряд Павуки

Листок самооцінювання

Прізвище, ім’я учня _____________________________________________________

№ з/п

 

Завдання

 

Кількість балів за правильну відповідь

 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати

 

Отримані бали

 

Загальний бал

1.

Відгадай загадку

«Павуки»

 

0.5

 

6

 

 

2.

Вставити пропущені слова у текст

«Характеристика ряду Павуки»

 

1

 

9

 

 

3.

Виправити помилки, допущені в тексті «Ранок павука»

 

1

 

7

 

 

4.

Легенда про Арахнід

2

2

 

 

5.

Повідомлення,презентація про різноманітність павуків.

 

2

 

2

 

 

6.

Виготовлення пам’яток

Перша допомога при укасах павуків.

2

2

 

 

7.

Заповнити таблицю «Значення павукоподібних у природі та житті людини»

 

1

 

9

 

 

8.

Додаткові питання

 1

 

 

 

 

        Всього

 

 

 

 

Шкала оцінювання:            

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Ряд Кліщі

Листок самооцінювання

Прізвище, ім’я учня _____________________________________________________

№ з/п

 

Завдання

Кількість балів за правильну відповідь

Максимальна кількість балів, яку можна отримати

Отримані бали

Загальний бал

1.

Відгадай загадку

«Павуки»

0.5

 

6

 

 

2.

Вставити пропущені слова у текст

«Характеристика ряду Павуки»

1

 

9

 

 

3.

Виправити помилки, допущені в тексті «Ранок павука»

1

 

7

 

 

4.

Легенда про Арахнід

2

2

 

 

5.

Статистичні відомості про кліщів. Презентація

2

 

2

 

 

6.

Методи захисту людини від кліщів, виготовлення пам’яток

2

2

 

 

7.

Заповнити таблицю «Значення павукоподібних у природі та житті людини»

 

1

 

9

 

 

8..

Додаткові питання

 1

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Шкала оцінювання:

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ряд Скорпіони та Сольпуги

Листок самооцінювання

Прізвище, ім’я учня _____________________________________________________

№ з/п

 

Завдання

Кількість балів за правильну відповідь

Максимальна кількість балів, яку можна отримати

Отримані бали

Загальний бал

1.

Відгадай загадку

«Павуки»

0.5

 

6

 

 

2.

Вставити пропущені слова у текст

«Характеристика ряду Павуки»

1

 

9

 

 

3.

Виправити помилки, допущені в тексті «Ранок павука»

1

 

7

 

 

4.

Легенда про Арахнід

2

2

 

 

5.

Статистичні відомості про скорпіонів, соль пуг

Презентація.

2

 

2

 

 

 

6.

Перша допомога при укусах скорпіонів,

виготовлення пам’яток

2

2

 

 

 

7.

Заповнити таблицю «Значення павукоподібних у природі та житті людини»

 

1

 

9

 

 

8.

Додаткові питання

 1

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

Шкала оцінювання:

doc
Додано
19 березня 2018
Переглядів
2123
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку