10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ (ПРОГРАМА РІВНЯ СТАНДАРТУ)

Про матеріал

Робочий зошит розроблений у форматі тестових завдань, відповідає вимогам чинної програми з фізики та може використовуватись для тематичного контролю навчальних досягнень учнів 10 класу з фізики (програма рівня стандарту) . Розроблені задачі диференційовані за трьома рівнями складності. Видання побудовано максимально зручно для викладача та учня, наведено відповіді, які допомагають швидко провести перевірку навчальних досягнень учнів. У додатку розміщені довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у робочому зошиті.

Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів та викладачів фізики.

Робочий зошит з фізики включає якісні й кількісні задачі, які:

• згруповано за тематичними блоками

• диференційовано за рівнем складності

Зошит містить: інструкцію з ведення робочого зошита, відповіді, довідкові таблиці, математичний довідничок.

Перегляд файлу

Державний навчальний заклад «Черкаський професійний ліцей»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ

(ПРОГРАМА РІВНЯ СТАНДАРТУ)

 

уч_______ групи_______________________

(П.І.)___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси

 

 

Автор та упорядник: 

Пірус В.М., викладач фізики  ДНЗ «Черкаський професійний ліцей»

Класи: середня школа, 10 клас; ПТНЗ, І курс

Предмет: фізика

 

Робочий зошит розроблений у форматі тестових завдань,  відповідає вимогам чинної програми з фізики та може використовуватись для тематичного контролю навчальних досягнень учнів 10 класу з фізики  (програма рівня стандарту) . Розроблені   задачі  диференційовані за трьома рівнями складності. Видання побудовано максимально зручно для викладача та учня, наведено відповіді, які допомагають швидко провести перевірку навчальних досягнень учнів. У додатку розміщені довідкові дані, необхідні для виконання завдань, поданих у робочому зошиті.

Призначено для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів та викладачів фізики.

 

 

Робочий зошит з фізики включає якісні й кількісні задачі, які:

 • згруповано за тематичними блоками

 • диференційовано за рівнем складності

Зошит містить: інструкцію з ведення робочого зошита, задачі для допитливих, відповіді, довідкові таблиці, математичний довідничок.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція з ведення робочого зошита

Зошит призначений для проведення тематичної атестації навчальних досягнень учнів з фізики в десятому класі загальноосвітніх навчальних закладів та на І курсі ПТНЗ для програми рівня стандарту.

Актуальність  використання  досягнень науково-технічного прогресу в будівництві з метою підвищення виробництва вимагає кращого висвітлення в курсі фізики питань, пов’язаних з цією проблемою.

Практика викладання фізики в професійно-технічному училищі показує, що фізика є однією з основних наук у вирішення таких проблем, як зміцнення зв’язку навчання з життям, поліпшення підготовки молоді до трудової діяльності. Фізика створює необхідну теоретичну базу для кращого засвоєння  спеціальних дисциплін. Тому особливу увагу звернуто на те, щоб умови задач відображали практичне застосування законів фізики в сучасному будівництві.

У збірнику містяться різнорівневі завдання професійного спрямування, що згруповано у варіанти. Для зручності користування збірником номери завдань складаються з двох цифр, розділених крапкою. Перша цифра (цифра до крапки) означає номер рівня: 1 – початковий, 2 – середній, 3 – достатній та високий (для учнів, котрі вивчають фізику за програмою рівня стандарту, завдання достатнього рівня є  і завданнями високого рівня). Друга цифра (цифра після крапки) означає номер завдання у відповідному рівні. Отже завдання початкового рівня позначаються номерами від 1.1 до 1.6; середнього рівня – від 2.1 до 2.4; достатнього та високого рівнів – від 3.1 до 3.4. Наприклад, номер 2.4 означає: середній рівень, завдання номер 4.

Зміст завдань відповідає чинній програмі з фізики. Критерієм складності завдання є кількість логічних кроків, які необхідно виконати для його розв’язання.

 Завдання початкового рівня з вибором однієї правильної відповіді – це завдання, розраховані на засвоєння основних понять, репродуктивне відображення  навчального матеріалу. Завдання цього типу записано у тестовій формі, де учень має вибрати одну із чотирьох запропанованих йому відповідей. Завдання початкового рівня (1.1-1.6) оцінюються по 1 балу. Завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей вказано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь.

Завдання середнього рівня вимагають від учня виконання 1 – 2 дій. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір. Завдання вважається виконаним правильно, якщо у бланку відповідей вказано тільки одну літеру, якою позначено правильну відповідь. Оцінка за правильну відповідь на завдання середньго рівня (2.1 - 2.4) – 1,5 бали.

Завдання (3.1 – 3.4) передбачають виконання учнями 2 – 3 логічних дій. Для рівня стандарту дані завдання розцінюються як завдання достатнього і високого рівнів. Під час виконання завдань перевіряються вміння учнів розв’язувати типові задачі, при цьому не вимагається розгорнутий запис розв’язування. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень провів логічну послідовність вибору фізичних формул і записав кінцевий розв’язок (кінцеву формулу) (1,5 балів); виконавши перевірку одиниць шуканої величини, провів математичне обчислення її значення (0,5 балів). Максимальна оцінка за кожне завдання (3.1 – 3.4) – 2 бали.

Формулювання завдань достатнього та високого рівнів учні не переписують, вказують тільки номер завдання. Розв’язання цих завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

На виконання письмової атестаційної роботи відводиться                    45 хвилин.

 

1. Розділ «Кінематика».

 

Початковий рівень

1.1. Що показує лічильник на спідометрі автомобіля?


А    шлях

Б     переміщення

В    відстань

Г     інше


1.2. За що сплачує пасажир автобуса?


А   шлях

Б    переміщення

В   інше

Г    відстань


1.3. Виразіть у метрах за секунду швидкість 72 км/год.


А    72 м/с

Б     20 м/с

В    7,2 м/с

Г     2 м/с


1.4. Виразіть у кілометрах за годину 15 м/с.


А    54 км/год

Б    5,4 км/год

В    150 км/год

Г    1500 км/год


1.5. Обчисліть швидкість учня, що пройшов на лижах 1500 м  за 600 с.


А    0,25 м/с

Б    2,5 м/с

В    25 м/с

Г     0,15 м/с


1.6. Яку швидкість руху показує спідометр автомобіля?


А   середню

Б    миттєву

В    відносну

Г    кінцеву


Середній рівень


2.1  Через 25 с після початку руху спідометр автомобіля показав швидкість руху 36 км/год. З яким середнім прискоренням рухався автомобіль?


А   0,4 м/с2

Б    4 м/с2

В    2,5 м/с2

Г    1,44 м/с2


2.2  За який час автомобіль, рухаючись зі стану спокою з прискоренням      0,6 м/с2, подолає шлях 30 м?

 


А   100 с

Б    1 с

В    10 с

Г    50 с


2.3  Автомобіль рухається по заокругленню дороги з радіусом 120 м зі швидкістю 36 км/год. Чому дорівнює доцентрове прискорення автомобіля?


А    0,83 м/с

Б    0,083 м/с

В    1,2 м/с

Г    12 м/с


2.4  Шліфувальний камінь з радіусом 30 см здійснює один оберт за 0,6 с.  Чому дорівнює найбільша лінійна швидкість?


А    1,57 м/с

Б     15,7 м/с

В    3,14 м/с

Г    0,314 м/с


Достатній та високий рівень

3.1  За який час автомобіль, рухаючись із прискоренням 0,2 м/с2, збільшує свою швидкість з 54 км/год до 72 км/год?


А    2,5 с

Б    25 с

В    1 с

Г    10 с


3.2  Який модуль вектора прискорення автомобіля при гальмуванні, якщо при швидкості 108 км/год час повного гальмування становить 15 с?


А   7,2 м/с2

Б    2 м/с2

В    0,2 м/с2

Г    0,72 м/с2


3.3  Автомобіль, зупинившись перед світлофором,набирає швидкість

 54 км/год на шляху 50 м. З яким прискоренням він повинен рухатися?


А   22,5 м/с2

Б    2,25 м/с2

В    3.3 м/с2

Г    0,33 м/с2


3.4  Автомобіль, рухаючись із постійним прискоренням, пройшов за 30 с відстань 450 м і набув швидкості 18 м/с. Якою була його початкова швидкість?


А   120 м/с

Б    12 м/с

В    12 км/год

Г    120 км/год


 

Тематичне оцінювання навчальних досягнень з розділу «Кінематика»

уч____ групи____________(П.І.)_________________________________

 

Відповіді до завдань:

Початковий рівень

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

А

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

Середній рівень

№ завдання

Розв’язок

Вибрана відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній та високий рівень

 

№ завдання

Розв’язок

Вибрана відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка

Викладач (підпис)

 

 

2. Розділ «Динаміка».

Початковий рівень

1.1 Яка природа сили, що надає прискорення автомобілю при русі на поворотах?


А  сила тертя спокою

Б   сила пружності

В   сила опору

Г   сила потоку повітря


1.2 Чи діє сила тертя на нерухомий автомобіль, якщо він не знаходиться на строго горизонтальній поверхні?


А   діє

Б   не діє

В   діє, дуже сильно

Г   інше


1.3 Легковий і вантажний автомобілі рухаються з однаковими швидкостями. Який із них має більшу кінетичну енергію?


А  кінетичної енергії не матимуть

Б   вантажний

В   матимуть однакову

Г   легковий


1.4 Якого роду деформації зазнають  ніжки стола?


А   стиснення

Б   розтягу

В   кручення

Г   згину


1.5 Автомобіль їде вгору по прямому схилу з постійною швидкістю. Чи правильне твердження, що на автомобіль з боку дороги діє лише сила тертя?


А   ні

Б   так

В   сила тертя зовсім відсутня

Г   сила тертя компенсується іншою силою


1.6 Два автомобілі рухаються по прямій дорозі з однаковими швидкостями. Маса першого автомобіля 1 т, другого — 3 т. Імпульс якого автомобіля більший?


А  першого

Б   другого

В   однаковий

Г   імпульс дорівнює 0 (для обох)


 

 

Середній рівень

2.1  Визначте масу футбольного м’яча, якщо після удару він набув прискорення 500 м/с2, а сила удару дорівнювала 420 Н.


А    1,19 кг

Б    0,84 кг

В    8,4 кг

Г   119 г


2.2  М’яч масою 0,5 кг після удару, що тривав 0,02 с, набуває швидкості 10 м/с. Визначте середню силу удару.


А    100Н

Б    10 Н

В    250 Н

Г    25 Н


2.3  З якою силою тисне людина масою 60 кг на підлогу ліфта, що рухається з прискоренням 1 м/с2, напрямленим: а) вгору; б) вниз?


А   60 Н, 0 Н

Б   540 Н, 660 Н

В   0 Н, 60 Н

Г    660 Н, 540 Н


2.4  Лебідь, рак і щука (у відомій байці Крилова) тягли віз з однаковими за модулем силами. Результат — відомий. Як були напрямлені сили?

А     під кутами 60° одна до одної

Б     під кутами 30° одна до одної

В     в різних площинах, під кутами 120° одна до одної

Г     в одній площині, під кутами 120° одна до одної

 

Достатній та високий рівень

3.1  При аварійному гальмуванні водій так різко натиснув на гальмо, що обертання коліс припинилося. Швидкість автомобіля дорівнювала 72 км/год, коефіцієнт тертя ковзання становив 0,4. Скільки часу  тривало гальмування? Яким буде гальмівний шлях?


А   51 с;  5,1 м

Б    0,051 год;  51 м

В    5,1 с; 51 м

Г    5,1 с;  0,51 км


 

3.2  Автомобіль масою 1 т  рухається вгору з прискоренням 0,4 м/с2. Знайдіть силу тяги, якщо нахил дорівнює 0,05, а коефіцієнт опору рухові становить 0,04.


А   1,3 кН

Б    130 Н

В    1,3 Н

Г    13 кН


3.3  По дорогах України в більшості випадків дозволений рух зі швидкістю, що не перевищує 90 км/год. Який радіус можуть мати повороти? Вважайте, що коефіцієнт тертя шин об дорогу дорівнює 0,4, а полотно дороги на повороті — горизонтальне.


А   не менше 150 м

Б    158 м

В    менше 160 м

Г    не менше 160 м


3.4  Під яким кутом до горизонту потрібно нахилити дорожнє полотно на повороті з радіусом 60 м, щоб автомобіль міг навіть на мокрій або обмерзлій дорозі проїхати цей поворот із швидкістю 90 км/год?


А   43°

Б    42°

В    40°

Г    47°


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичне оцінювання навчальних досягнень з розділу «Динаміка»

уч___групи____________(П.І.)_________________________________

 

Відповіді до завдань:

Початковий рівень

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

А

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній рівень

№ завдання

Розв’язок

Вибрана відповідь

 

 

 

 

 

 

 

Достатній та високий рівень

№ завдання

Розв’язок

Вибрана відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка

Викладач (підпис)

 

 

 

3. Розділ « Властивості газів, рідин і твердих тіл».

Початковий рівень

1.1   Чому в гарячій воді цукор розчиняється швидше, ніж у холодній?

А   з підвищенням температури зменшується швидкість дифузії.

Б    з підвищенням температури збільшується розчинність цукру.

В    з підвищенням температури збільшується швидкість дифузії.

Г    з підвищенням температури збільшується об’єм молекул цукру.

1.2  Чому вершки на молоці відстоюються швидше в холодному приміщенні?

А    через послаблення броунівського руху.

Б     через посилення броунівського руху.

В     через зміну розчинності краплин вершків та молока.

Г     через різну масу молекул вершків та молока.

1.3   Цементації сталі – це одержання твердої загартованої шкірки на поверхні виробів з м’якої сталі. На якому фізичному явищі ґрунтується процес цементації?


А    дифузія

Б     осмос

В    кристалізація

Г     охолодження


1.4  Алюмінієві провідники, а також деталі з міді, нікелю, цинку зварюють без нагрівання (холодне зварювання). Поверхні зварювання деталей кладуть одна на одну і стискають пресом. Для чого з’єднувальні поверхні піддають сильному стисненню?

А    щоб зблизити атоми з’єднуваних поверхонь на відстань дії сил взаємного притягання

Б     щоб зблизити атоми з’єднуваних поверхонь на відстань коли починають діяти сили взаємного відштовхування

В    щоб атоми з’єднуваних поверхонь злилися в один

Г    щоб з’єднувати  поверхні на відстань дії сил взаємного притягання.

 

1.5  Для захисту від молі одяг пересипають нафталіном. Яка властивість нафталіну при цьому використовується?

А   випаровування  за нормального тиску

Б    моль не полюбляє нафталіну

В    плавлення  за нормального тиску

Г    випаровування  за кімнатної температури

1.6  Чому під час сушіння дров на сонці на кінцях полін, повернутих до тіні, виступають крапельки води?

А   стікає сок

Б   капілярні сили виштовхують воду на кінці полін

В   частина поліна в тіні тепліша, тому капілярні сили переміщають воду в цьому напрямі

Г   частина поліна в тіні холодніша, тому капілярні сили переміщають воду в цьому напрямі.

Середній рівень

2.1   Яка кількість речовини міститься в одній склянці води? Маса води в склянці дорівнює 200 г.


А    1,11 моль

Б     0,1 моль

В     11,1 моль

Г     0,1 кмоль


2.2   Скільки молів становлять 5 л води?


А   2,8 кмоль

Б    2,8 · 102 моль

В    28 моль

Г    28 · 102 моль


2.3  Яка температура газу в зоні електричної дуги, якщо середня кінетична енергія поступального руху його молекул дорівнює

1,2·10–19 Дж?


А    58 · 103 К

Б    580  К

В    5,8 · 103 К

Г    5,8 · 102 К


2.4  Для охолодження різального інструменту рідину іноді розпилюють потоком повітря на дрібні краплі. Чому такий спосіб ефективніший за охолодження суцільним потоком рідини?

А   під час розпилення збільшується поверхня охолоджувальної рідини

Б   під час розпилення зменшується поверхня охолоджувальної рідини

В   під час розпилення охолоджувальна рідина краще поглинається

Г   інше

Достатній та високий рівень

3.1  У балоні радіолампи, об’єм якої 100 см3, міститься 4,1 · 1014 молекул повітря. Визначити середню квадратичну швидкість руху молекул, якщо тиск у лампі становить 1,33 · 10–2 Па.


А    449 м/с

Б     44,9 м/с

В    449 м/хв

Г    449 км/год


3.2  До якого тиску підкачали футбольний м’яч об’ємом V = 3 л, якщо при цьому було зроблено n = 40 качань поршневого насоса? За кожне качання насос захоплює з атмосфери V0 = 150 см3 повітря. Спочатку м’яч був порожній. Атмосферний тиск p0 = 105 Па.


А    2 · 106 Па

Б    2 · 105 Па

В    20000 Па

Г    2 · 103 Па


3.3 Яку кількість води можна випарувати в приміщенні розміром 10×8×4,5м, якщо температура повітря дорівнює 22° С, а відносна вологість – 70 %? Густина насиченої водяної пари за температури 22° С ρн=194 · 10–2 кг/м3.


А    2,1 кг

Б    21 кг

В    210 кг

Г    31 кг


3.4  Брусок з поперечним перерізом 4 см2 під дією вантажу, маса якого дорівнює 1 т, видовжується на 0,025 % початкової довжини. Визначити модуль Юнга матеріалу бруска. Вважати, що брусок видовжується у межах пружної деформації (g = 10 м/с2).


А    1010 Па

Б    109 Па

В    1012 Па

Г    1011 Па


 

 

Тематичне оцінювання навчальних досягнень з розділу            

«Властивості газів, рідин і твердих тіл»

Уч_____групи____________(П.І.)_____________________________

 

Відповіді до завдань:

Початковий рівень

 

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

А

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

Середній рівень

№ завдання

Розв’язок

Вибрана відповідь

 

 

 

 

 

 

 

Достатній та високий рівень

 

№ завдання

Розв’язок

Вибрана відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка

Викладач (підпис)

 

 

4. Розділ «Основи термодинаміки».

Початковий рівень

1.1 Під час різного опускання поршня об’єм ідеального газу в циліндрі зменшився втричі. Чи можна сказати, що тиск газу зменшився втричі?


А   став  0

Б    залишився сталим

В   так

Г    ні


1.2  Чому під час розпилювання дерева пилка нагрівається до вищої температури, ніж дерево?

А  теплоємність пилки більша, ніж дерева

Б   більше тертя

В   теплоємність пилки менша, ніж дерева

Г    менше тертя

1.3 Чому ККД теплових двигунів улітку дещо нижчий, ніж узимку?

А   інше

Б   взимку холодильник не ставлять

В   тому що температура холодильника влітку менша, ніж взимку

Г    тому що температура холодильника влітку вища, ніж взимку

1.4  Чи може ККД теплових машин дорівнювати 100%, якщо тертя в частинах машини звести до нуля?


А  може

Б   не може

В   він і є 100%

Г   він  дорівнює 0%


1.5  Чи знизиться температура в кімнаті, якщо відкрити дверцята працюючого холодильника?

А  температура в кімнаті підвищиться

Б   температура в кімнаті знизиться

В   температура в кімнаті залишиться сталою

Г   температура в кімнаті різко впаде

1.6  В якому тепловому двигуні струмінь пари чи газу, нагрітий до високої температури, обертає вал двигуна без допомоги поршня, шатуна і колінчастого вала?

А   у дизельному двигуні

Б    у двигуні внутрішнього згорання

В   у двигуні літака

Г   у паровій турбіні

Середній рівень

2.1  Скільки енергії потрібно затратити, щоб нагріти 1 кг води на 20° С?


А   8,4 · 103 Дж

Б    84 · 104 Дж

В    8,4 · 104 Дж

Г    8,4  кДж


2.2 Скільки потрібно спалити бензину, щоб виділилось 230 МДж теплоти?


А   6 кг

Б    4 кг

В   5 кг

Г   7 кг


2.3 Іноді газ під час охолодження віддає меншу кількість теплоти, ніж було затрачено на його нагрівання. Чи не суперечить це закону збереження енергії?

А   ні; треба враховувати виконану газом роботу

Б   так; треба враховувати виконану газом роботу

В   ні; треба враховувати передану кількість теплоти

Г   так; треба враховувати передану кількість теплоти

2.4 Яка маса повітря, що знаходиться в ресивері, який живить ділянку токарного верстата діаметром 2 м і довжиною 5 м при температурі 20° С і тиском 6 атм ?


А   11,34 кг

Б    11,34 г

В   1,113 кг

Г   113.4 г.


 

 

 

 

 

Достатній та високий рівень

3.1 На скільки градусів потрібно ізобарно нагріти 4 м3 повітря, яке міститься у циліндрі за температури 0° С, щоб під час підняття поршня була виконана роботу 104 Дж? Повітря перебуває під тиском

1,5 · 105 Па.


А   455 К 

Б   4,55 К

В    45,5° С

Г    4,55° С


3.2 Температура повітря в кімнаті, об’єм якої дорівнює 3,5 м3, становить 280 К. Після вмикання обігрівача температура підвищилася до 296 К. Знайти роботу, виконану при розширенні повітря, якщо тиск сталий і дорівнює 100 кПа.


А   2 · 104 Дж

Б   2 · 103 Дж

В   20 · 104 Дж

Г    2 кДж


3.3 Знайти ККД теплового двигуна, який розвиває потужність 110 кВт і витрачає за 1 год роботи 28 кг дизельного палива (q = 4,2 · 107 Дж/кг).


А  39,3 %

Б   33,7 %

В  40,2 %

Г   35,5 %


3.4 Автомобіль з потужністю двигуна 66,24 кВт рухається зі швидкістю 120 кг/год. Скільки бензину він витрачає на 100 км шляху, якщо ККД двигуна дорівнює 28 %?


А    14,52

Б    15,42 кг

В    12,57 кг

Г     17,2 кг


 


Тематичне оцінювання навчальних досягнень з розділу            

«Основи термодинаміки»

уч______групи____________(П.І.)______________________________

 

Відповіді до завдань:

Початковий рівень

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

А

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

Середній рівень

№ завдання

Розв’язок

Вибрана відповідь

 

 

 

 

 

 

 

Достатній та високий рівень

 

№ завдання

Розв’язок

Вибрана відповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка

Викладач (підпис)

 

 

Довідкові таблиці

 

Таблиця 1.    Деякі основні фізичні константи

 

Гравітаційна стала

= 6,6710-11 м3 /(кг с2)

Швидкість світла у вакуумі

м/с

Стала Планка

Джс

Стандартний об'єм                                   

V0=22,410-3 м3/моль

Нормальне прискорення вільного падіння

Універсальна молярна газова стала

R = 8,31 Дж/(моль·К)

Стала Авогадро

Na = 6,021023 моль-1

Стала Больцмана

 k = 1,3810-23 Дж/К

Елементарний заряд

e = 1,610-19 Кл

Електрична стала

0 = 8,8510-12 Ф/м

Магнітна стала

0 = 410-7 Гн/м

Стала Фарадея

Кл/моль

Енергія іонізації атома водню

Еi = 2,1810-18 Дж (13,6 еВ)

Енергія спокою електрона

Е0e = 8,1610-14 Дж = 0,511 МеВ

Уніфікована атомна одиниця маси

1 а.о.м. = 1,6610-27 кг

Енергія, яка відповідає 1.а.о.м

931,4 МеВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.  Одиниці механічних величин.

Швидкість

м/с

Метр за секунду дорівнює швидкості рівномірного  прямолінійного руху, при якому точка за 1 с переміщується на відстань 1 м

Прискорення

м/с2

Метр за секунду у квадраті дорівнює прискоренню прямолінійного рівноприскореного руху точки, при якому за 1 с швидкість точки змінюється на 1 м/с

Кутова швидкість

рад/с

Радіан за секунду дорівнює кутовій швидкості тіла, що рівномірно обертається, всі точки якого за 1 с повертаються на кут 1 рад

Кутове прискорення

рад/с2

Радіан за секунду в квадраті дорівнює кутовому прискоренню тіла, що обертається рівноприскорено, при якому воно за 1 с змінює кутову швидкість на 1 рад/с

Частота періодичного процесу

Гц

Герц дорівнює частоті періодичного процесу, при якому за 1 с здійснюється 1 цикл процесу

Густина

кг/м3

Кілограм на кубічний метр дорівнює густині однорідної речовини, маса якої при об'ємі 1 м3 дорівнює 1 кг

Сила

Н

Ньютон дорівнює силі, яка тілу масою 1 кг надає прискорення 1 м/с2 у напрямку дії сили: 1 Н =

1 кгм/с2

Імпульс

кгм/с

Кілограм-метр в секунду дорівнює імпульсу матеріальної точки масою 1 кг, що рухається зі швидкістю 1 м/с

Тиск

Па

Паскаль дорівнює тиску,  що  створюється   силою 1 Н, рівномірно розподіленою по нормальній до неї поверхні площею 1 м2:  1 Па = 1 Н/м2

Робота, енергія

Дж

Джоуль дорівнює роботі, що здійснюється силою 1 Н, на шляху 1 м:  1 Дж = 1 Нм

Потужність

Вт

Ват дорівнює потужності, при якій за час 1 с здійснюється робота 1 Дж:  1 Вт = 1 Дж/с

Момент інерції

кгм2

Кілограм-метр у квадраті дорівнює моменту інерції матеріальної точки масою 1 кг, що знаходиться від осі на відстані 1 м

Момент сили

Нм

Ньютон-метр це - момент сили, що дорівнює 1 Н, відносно точки, розміщеної на відстані 1 м від лінії дії сили

Момент імпульсу

кгм2

Кілограм- метр у квадраті на секунду дорівнює моменту імпульсу матеріальної точки, що рухаєтьсяї по колу радіусом 1 м  і  має  імпульс 1 кгм/с

 

Таблиця 3. Одиниці теплових величин

Кількість теплоти, внутрішня енергія

 

Дж

Джоуль дорівнює кількості теплоти, еквівалентній роботі 1 Дж

Тепловий потік (теплова потужність)

 

Вт

Ват дорівнює тепловому потоку, еквівалентному механічній потужності 1 Вт

Теплопровідність

Вт/мК

Ват на метр-кельвін дорівнює теплопровідності речовини, в якій при стаціонарному режимі з поверхневою густиною потоку 1 Вт/м2 встановлюється температурний градієнт 1 К/м

Теплоємність системи

Дж/К

Джоуль на кельвін дорівнює теплоємності системи, температура якої підвищується на 1 К при підведенні до неї кількості теплоти 1 Дж

Питома теплоємність

Джкг/К

Джоуль на кілограм-кельвін дорівнює питомій теплоємності речовини, що має при масі 1 кг теплоємність 1 Дж/К

Молярна теплоємність

Джмоль/К

Джоуль на моль-кельвін дорівнює молярній теплоємності речовини, що має при кількості речовини 1 моль теплоємність 1 Дж/К

Ентропія

Дж/К

Джоуль на кельвін дорівнює зміні ентропії системи, якій при температурі n К в ізотермічному процесі надається кількість теплоти n Дж

Поверхневий натяг

Н/м=

Дж/м2

Ньютон на метр дорівнює поверхневому натягу рідини, що створюється силою 1 Н, яка прикладена до ділянки контура вільної поверхні довжиною 1 м і діє нормально до контура та по дотичній до поверхні

Таблиця 5.    Деякі астрономічні величини

Радіус Землі

 6,37.106 м

Маса Землі

 5,98.1024 кг

Радіус Місяця

 1,74.106 м

Маса Місяця

 7,33.1022  кг

Радіус Сонця

 6,95.108 м

Маса Сонця

 1,98.1030  кг

Відстань від центра Землі до центра Місяця

 3,84.108 м

Відстань від центра Землі до центра Сонці

 1,49.1011 м

 

 

Математичний довідничок

 

Множники і префікси для утворення десяткових кратних і часткових одиниць та їх найменування

 

Префікс

Множник

Найменування

Позначення

екса

Е

1018

пета

П

1015

тера

Т

1012

гіга

Г

109

мега

М

106

кіло

к

103

гекто

г

102

дека

да

10

деци

д

10-1

санти

с

10-2

мілі

м

10-3

мікро

мк

10-6

нано

н

10-9

піко

п

10-12

фемто

ф

10-15

атто

а

10-18

 

 

 

 

 

 


Відповіді до завдань з

 розділу 1. «Кінематика»

 

 Відповіді до завдань з

 розділу 2. «Динаміка»


Завдання

А

Б

В

Г

1.1

+

 

 

 

1.2

+

 

 

 

1.3

 

+

 

 

1.4

+

 

 

 

1.5

 

+

 

 

1.6

 

+

 

 

2.1

 

+

 

 

2.2

 

 

+

 

2.3

 

 

 

+

2.4

 

 

 

+

3.1

+

 

 

 

3.2

 

 

 

+

3.3

 

 

+

 

3.4

 

 

 

+

 

Завдання

А

Б

В

Г

1.1

+

 

 

 

1.2

 

+

 

 

1.3

 

+

 

 

1.4

+

 

 

 

1.5

 

+

 

 

1.6

 

+

 

 

2.1

+

 

 

 

2.2

 

 

+

 

2.3

+

 

 

 

2.4

+

 

 

 

3.1

 

+

 

 

3.2

 

+

 

 

3.3

 

+

 

 

3.4

 

+

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    29

 

Відповіді до завдань з розділу              Відповіді до завдань з розділу

 3. «Властивості газів,                       4. «Основи термодинаміки»

рідин і твердих тіл».

 

 

Завдання

А

Б

В

Г

1.1

 

 

+

 

1.2

+

 

 

 

1.3

+

 

 

 

1.4

+

 

 

 

1.5

+

 

 

 

1.6

 

 

 

+

2.1

 

 

+

 

2.2

 

+

 

 

2.3

 

 

+

 

2.4

+

 

 

 

3.1

+

 

 

 

3.2

 

+

 

 

3.3

+

 

 

 

3.4

 

 

 

+

Завдання

А

Б

В

Г

1.1

 

 

 

+

1.2

 

 

+

 

1.3

 

 

 

+

1.4

 

+

 

 

1.5

+

 

 

 

1.6

 

 

 

+

2.1

 

 

+

 

2.2

 

 

+

 

2.3

+

 

 

 

2.4

 

 

 

+

3.1

 

 

 

+

3.2

+

 

 

 

3.3

 

+

 

 

3.4

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література:

 

 1. Буров  В.А. и  др.  Фронтальные  экспериментальные  задания  по  физике.  М. «Просвещение»  1985г.
 2. Варикаш В. М. и др. Физика в живой природе. – Мн.: Нар. асвета, 1984.
 3. Глазунов А. Г. Техника в курсе физики средней школы. – М.: Просвещение, 1977.
 4. Дягилев Ф. М. Из истории физики и жизни ее творцов. – М.: Просвещение, 1986.
 5. Кац Ц. Б. Биофизика на уроках физики. – М.: Просвещение, 1988.
 6. Коган  Б.Ю.Сто  задач  по  электричеству.  М.1976г.
 7. Коган Б.Ю.  Сто  задач  по   механике. М.1973г.
 8. Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. – М.: Наука, 1979.
 9. Низамов И. М. Задачи по физике с техническим содержанием. – М.: Просвещение, 1980.
 10. Рачлис X. Физика в ванне. – М.: Мир, 1972.

      11. В. Д. Сиротюк, В. І. Баштовий. Фізика. Підручник для 10 класу      загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).- КИЇВ:«ОСВІТА», 2010.

 1. Спасский Б. И. Физика в ее развитии. – М.: Просвещение, 1979.
 2. http://wiki.ciit.zp.ua/, Фізика в загадках, прислів'ях та художніх творах. Фізичні явища в прислів'ях і приказках.

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 сторінка

1.   Інструкція з ведення робочого зошита     3-4

2.   Розділ «Кінематика»     5-8

3.   Розділ «Динаміка»   9-13

4.   Розділ « Властивості газів, рідин і твердих тіл» 14-18

5.   Розділ «Основи термодинаміки» 19-23

6.  Довідкові таблиці  24-27

7.   Математичний довідничок       28

8.   Відповіді 29 -30

9.   Література       31

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Чепурна Оксана Віталіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Гринішак Михайло
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Овчаренко Наталія Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дьєрі Беата
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
doc
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф.)
Додано
31 грудня 2017
Переглядів
8997
Оцінка розробки
4.9 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку