Розгорнуте календарно-тематичне планування "Фізика 7кл"

Про матеріал
Розгорнуте календарно-тематичне планування з фізики, з орієнтовним домашнім завданням (за новою програмою). Фізика, 7 клас. (70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час) Підручник: В.Г.Бар'яхтара, С.О.Довгого
Перегляд файлу

Календарнепланування з фізики

а новою програмою на 2017-2018 н.р.)

Фізика, 7 клас.

(70 год, 2 год на тиждень, 4 год — резервний час)

Підручник:  В.Г.Бар'яхтара, С.О.Довгого    

І семестр


з/п

Дата

Дата факт.

Тема уроку

Домашнє завдання

ВСТУП

1

 

 

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.

 • Проаналіз. Інструкції з БЖД
  (2 форзац)

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Орієнтовні теми навчальних проектів №1

 1. Видатні вчені-фізики.
 2. Фізика в побуті, техніці, на виробництві.
 3. Спостереження фізичних явищ довкілля.
 4. Дифузія в побуті.
 5. Спостереження та дослідження процесу дифузії
 6. Вивірювання лінійних розмірів тіл за допомогою різних приладів.
 7. Вимірювання площі поверхні тіл різними способами.

2

 

 

Фізика як фундаментальна наука про природу. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища.

 • Проч.§1
 • Відп.на контр. пит. після §1(усно)
 • Впр.№1 з 4,6-ус, 2,7-пис

3

 

 

Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини.

 • Проч.§2
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№2 з 2,7-ус, 5,6-пис
 • Експ.завд

4

 

 

Методи наукового пізнання.

 • Проч.§3
 • Контр. пит. (усно)
 • Індивід.повідомл. «Портрети укр. Фізиків на марках»,
 • Впр.№3 з 1,4-усн
 • Експ.завд 2

5

 

 

Фізичні величини. Вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

 • Проч.§4,5
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№4 з 5-пис, впр.№5 завд4-пис.
 • Ознайом.з лаб. роб№1 (с.32)

6

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

 • Повт.§4
 • Творч завд (с.30,31)
 • Ознайом.з лаб. роб№2 (с.37)

7

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

 • Повт.§4,5
 • Творч завд (с.38)
 • Ознайом.з лаб. роб.3 (с.38-39)

8

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 3.

Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

 • Повт.§4,5
 • Творч завд (с.41)

 

9

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

 • Повт.§1-5
 • Підготув.до захисту проектів.

10

 

 

Захист навчальних проектів№ 1

 

 • Повт. вивч. матеріал
 • Ознайом.з інформ. (с.44,45)
 • Проаналіз. табл. (с.42,43)
 • Завд.самопер.1-7-ус, 10,12-пис.

 

11

 

 

Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

 • Повт. вивч. матеріал

 

Тематична

 

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

 

Тема І. Прямолінійний рух

Орієнтовні теми навчальних проектів №2

 1. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху.
 2. Порівняння швидкостей рухів тварин, техніки.
 3. Обертальний рух в природі – основа відліку часу.
 4. Коливальні процеси в техніці та живій природі.

 

12

 

 

Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху.

 • Проч.§6
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№6 з 1,3-усн, 5-пис

13

 

 

Траєкторія руху. Шлях. Переміщення

 • Проч.§7
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№7 з 1,3-усн, 6 або 7 -пис

14

 

 

Рівномірний рух. Швидкість руху

 • Проч.§8
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№8 з 2-усн, 4,5-пис

15

 

 

Розв’язування задач

 • Повт.§8
 • §9 - вивчити алгоритм розв'яз. фіз. задач
 • Впр.№9 з 3,4,6-пис

16

 

 

Графіки рівномірного руху

 • Проч.§10
 • Впр.№10 з 6-пис

17

 

 

Розв’язування задач.

 • Повт.§10
 • Впр.№10 з 4 (побуд.графік шв руху орла), 5-пис

18

 

 

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

 • Проч.§11
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№11 з 8-пис.(оформ.на окремому аркуші)
 • Експ.завд 1

19

 

 

Розв’язування задач

 • Повт.§6-11, підг до контр роботи
 • Впр.№11 з 4(а,в),6-пис

20

 

 

Контрольна робота № 2 з теми «Прямолінійний рух»

 • Повт. вивч. матеріал

Тематична

 

Тема ІІ. Рівномірний рух по колу. Криволінійний рух

21

 

 

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання 

 • Проч.§12
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№12 з 2,4-пис
 • Експ.завд (с.83)
 • Проч. опис лаб. роботи №4

22

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху по колу

 • Повт.§12
 • Творч.завдання

23

 

 

Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань.

 • Проч.§13
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№13 з 7-пис
 • Проч. опис лаб. роботи №5

24

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 5.Дослідження коливань нитяного маятника

 • Повт.§13
 • Творче завд.

25

 

 

Розв’язування задач

 • Повт.§12,13
 • Впр.№12 з 3-пис, Впр.№13 з 6-пис
 • Експ.завд

26

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічний рух»

 • Повт.§6-13
 • Підгот..до конт.роб.
 • Завд для самопер. 1-4-усно, 9,10,13-пис

27

 

 

Контрольна робота № 3 з теми «Рівномірний рух по колу. Криволінійний рух»

 • Повт. вивч. матеріал
 • Підг. до захисту проектів

28

 

 

Захист навчальних проектів № 2

 • Ознайом. з інформацією (с.96-97)

Тематична

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Орієнтовні теми навчальних проектів №3

 1. Розвиток судно- та повітроплавання
 2. Дослід Торрічеллі.
 3. Спостереження за зміною атмосферного тиску.
 4. Насоси.

 

29

 

 

Аналіз контрольної роботи. Явище інерції.

 • Проч.§14
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№14 з 6,7-пис

30

 

 

Інертність тіла. Маса тіла.

 • Проч.§15
 • Впр.№15 з 3,4,6-усн, 7-9 пис
 • Проч. опис лаб. роботи №6

31

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 6."Вимірювання маси тіл"

 • Повт.§15
 • Експер.завд

 

32

 

 

Густина речовини

 • Проч.§16
 • Контр. пит. (усно)
 • Впр.№16 з 4,6-усн
 • Робота над проектами

ІІ семестр  

 з/п

Дата

Дата факт.

Тема уроку

Домашнє завдання

33

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини

 • Повт.§16
 • Творч.завд

34

 

 

Розв’язування задач

 • §17- приклад розв. задач №1
 • Впр.№17 з 3,7-пис
 • Експер.завд

35

 

 

Взаємодія тіл. Сила.

 • Проч.§18
 • Контр. пит.
 • Впр.№18 з 2,4,7-пис

36

 

 

Закон Гука.

 • Проч.§19
 • Впр.№19 з 5,7 (2-й графік)-пис.
 • Підібрати уривок твору де опис. явище деформації
 • Проч. опис лаб. роботи №8

37

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 8.  Дослідження пружних властивостей тіл

 • Повт.§19
 • Творч.завд

38

 

 

Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

 • Проч.§20
 • Впр.№20 з 3,7,9-пис
 • Експ.завд

39

 

 

Тертя. Сили тертя.

 • Проч.§21, прикл. розвяз.звадач
 • Контр. пит.
 • Впр.№21 з 1-3-усн, 4 (в), 7-пис
 • Проч. опис лаб. роботи №9

40

 

 

Інструктаж із БЖД.

Лабораторна робота № 9.

Визначення коефіцієнта тертя ковзання

 • Повт.§21
 • Творч.завд

41

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Взаємодія тіл. Частина І»

 • Повт.§14-21
 • Завд для самоп.. 2,3,6-усно, 10,13-пис

42

 

 

Контрольна робота № 4 з теми «Взаємодія тіл. Сила»

 • Повт. вивч. матеріал
 • Підг. до захисту проектів

Тематична

43

 

 

Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

 • Проч.§22
 • Контр. пит.
 • Впр.№22 з 7-усн,  4,6-пис
 • Експер.завд

44

 

 

Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

 • Проч.§23
 • Впр.№23 з 1,2,4-усн, 8, 11-пис

45

 

 

Гідростатичний тиск

 • Проч.§24
 • Контр. пит.
 • Проанал. прикл. розв задач
 • Впр.№24 з 2,7 -пис

46

 

 

Атмосферний тиск. Барометри

 • Проч.§25
 • Контр. пит.
 • Впр.№25 з 2,6-усн, 5,8 -пис

47

 

 

Сполучені посудини. Манометри

 • Проч.§26
 • Впр.№26 з 1-усн,  3,5-пис
 • Експер.завд

48

 

 

Виштовхувальна сила в рідинах і газах.
Закон Архімеда

 • Проч.§27
 • Контр. пит.
 • Впр.№27 з 5-пис

49

 

 

Умови плавання тіл

 • Проч.§32
 • Контр. пит.
 • Проанал. прикл. розв задач п.3 §28
 • Впр.№28 з 10-усн,  7,9,11-пис
 • Проч. опис лаб. роботи №10

50

 

 

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 10.

З’ясування умов плавання тіла

 • Повт.§28
 • Творч.завд

51

 

 

Судноплавство та повітроплавання

 • Проч.§29
 • Контр. пит.
 • Впр.№29 з 1-3-пис
 • Експер.завд

52

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Взаємодія тіл. Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

 • Повт.§22-29
 • Завд для самоп.. 9,12,15-18-пис
 • Підгот. до контр.роб

53

 

 

Контрольна робота № 5 з теми «Взаємодія тіл. Частина ІІ. Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

 • Повт.§22-29
 • Підгот до захисту проектів

54

 

 

Захист навчальних проектів № 3

Ознайом. з інформацією (с.196-197)

Тематична

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

Орієнтовні теми навчальних проектів №4

 1. Становлення і розвиток знань про фізичні основи машин і  механізмів.
 2. Прості механізми у побутових пристроях.
 3. Біомеханіка людини.
 4. Використання енергії природних джерел.

 

55

 

 

Аналіз контрольної роботи. Механічна робота.

 • Проч.§30
 • Контр. пит.
 • Впр.№34 з 2-усн,  5,7-пис
 • Експер.завд

56

 

 

Потужність

 • Проч.§31, прикл. розвяз. задач
 • Контр. пит.
 • Впр.№31 з 2-10-пис

57

 

 

Механічна енергія та її види

 • Проч.§32 (п. 1-3)
 • Контр. пит.
 • Впр.№32 з 8-пис
 • Експер.завд

58

 

 

Кінетична енергія. Повна механічна енергія. Закон збереження й перетворення механічної енергії.

 • Проч.§32,33
 • Проанал. задач2 із п.4 (.§33)

59

 

 

Розв’язування задач

 • Повт.§32,33
 • Впр.№33з 4,5,7-пис
 • Експ.завд

60

 

 

Момент сили. Умови рівноваги важеля 

 • Проч.§34, прикл. розвяз.задач
 • Контр. пит.
 • Впр.№34 з 6-усн,  4, 7-пис
 • Проч. опис лаб. роботи №11

61

 

 

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля 

 • Повт.§34
 • Творч.завд

62

 

 

Рухомий та нерухомий блоки

 • Проч.§35, прикл. розвяз.задач
 • Контр. пит.
 • Впр.№35 з 2-3-пис
 • Переглянути відеодослід

63

 

 

Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

 • Проч.§36
 • Контр. пит.
 • Впр.№36 з 3,5,6-пис
 • Проч. опис лаб. роботи №12

64

 

 

Інструктаж із БЖД. Лабораторна робота № 12.

Визначення ККД простого механізму

 • Повт.§36
 • Творч.завд

65

 

 

Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічна робота та енергія»

 • Повт.§30-36
 • Завд для самоп. 7,12,15-усн, 15-17-пис
 • Підгот. до контр.роб

66

 

 

Контрольна робота № 6 з теми «Механічна робота та енергія»

 • Повт.§30-36
 • Підгот до захисту проектів

67

 

 

Захист навчальних проектів № 4

Ознайом. з інформацією (с.244-245)

Тематична

Резервні години

68

 

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Михайленко Лариса Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Планування
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
11 вересня 2019
Переглядів
406
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку