Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення , 7 клас

Про матеріал
 • Тема уроку. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення. 7 клас
 • Освітньо – виховні завдання теми: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.
 • Мета.
 • Освітня. Розширити знання учнів про розмноження тварин та його форми; удосконалювати вміння учнів установлювати форми розмноження тварин та характеризувати їх; з'ясувати біологічне значення розмноження у житті тварин та природі; дати уявлення про статеві клітини та запліднення.
 • Розвиваюча. Розвивати в учнів уміння порівнювати, аналізувати, спостерігати та робити висновки, працювати з малюнками та підручником, логічно мислити та давати розгорнуті відповіді на запитання . Розвивати мовну і слухову пам'ять, зв'язне усне й писемне мовлення, творчу уяву.
 • Виховна. Виховувати в учнів любов до рідної природи, повагу до оточуючого середовища, бережливе ставлення до навколишнього середовища та інтерес до вивчення біології, формувати екологічну культуру. Виховувати в учнів старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.
Перегляд файлу

Картинки по запросу шаблон презентації біологія 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА. РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ.ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН. СТАТЕВІ КЛІТИНИ ТА ЗАПЛІДНЕННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 44                         Клас 7    

Тема уроку. Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення

Освітньо – виховні завдання теми: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про розмноження тварин та його форми; удосконалювати вміння учнів установлювати форми розмноження тварин та характеризувати їх; з’ясувати біологічне значення розмноження у житті тварин та природі; дати уявлення про статеві клітини та запліднення.

Розвиваюча. Розвивати в учнів уміння порівнювати, аналізувати, спостерігати та робити висновки, працювати з малюнками та підручником, логічно мислити та давати розгорнуті відповіді на запитання . Розвивати мовну і слухову память, звязне  усне й писемне мовлення, творчу уяву.

Виховна. Виховувати в учнів любов до рідної природи, повагу до оточуючого середовища, бережливе ставлення до навколишнього середовища та інтерес до вивчення біології, формувати екологічну культуру. Виховувати в учнів старанність, наполегливість, бажання творчо працювати.

Міжпредметні зв’язки: історія, анатомія, ботаніка.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання та матеріали: підручники, зошити, малюнки, схеми, комп’ютер або  мультимедійна дошка, таблиці, презентація.

Очікувані результати: учні називають та характеризують  форми розмноження тварин, їхні типи запліднення; пояснюють значення розмноження та існування різних типів запліднення для життєдіяльності організмів.

Методи, форми і прийоми навчання:

МЕТОДИ

ФОРМИ

ПРИЙОМИ

1.Інформаційно-

рецептивний

Розповідь-пояснення, бесіда,

робота з підручником, ілюстрація, демонстрація наочних посібників, ТЗН

Виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення,

прийоми запамятовування,

одержання з тексту чи ілюстрації підручника нових знань, робота

з додатковим матеріалом

2.Репродуктивний

словесні, наочні  методи

подання матеріалу в готовому вигляді,

конкретизація і закріплення вже

набутих знань

3.Візуальний

практичні методи

складання схем

4.Проблемно-

пошуковий

проблемний виклад знань, пошукова діяльність учнів(постановка проблемного питання, розвязання проблеми і проблемних завдань), евристична бесіда

постанова взаємозвязаних

проблемних запитань,здобуття

нових знань у процесі проблемного викладу знань, активізація уваги та мислення, різноманітна самостійна робота учнів

5.Навчально –

дослідницький

самостійна творча (дослід-

ницька)робота учнів на

здобуття та розширення

знань

активізація уваги та мислення, здобуття нових знань у процесі

самостійної роботи учнів,

формування висновків, пізнання закономірності

 

Основні поняття та терміни: розмноження, запліднення, гамети, яйцеклітина, сперматозоїд, партеногенез, гермафродитизм, поліембріонія, фрагментація.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка присутності учнів за списком, перевірка їх готовності до уроку, створення робочого настрою.

Психологічний настрій.

  Доброго дня! Я вітаю Вас з сьогоднішнім чудовим днем. Ви звичайно можете заперечити: день холодний, на вулиці зима. Я хочу, щоб цей день зробили чудовим ваш та мій хороший настрій та наша з вами плідна робота, тому до успіху!

Прочитайте вислів американського промисловця Генрі Форда та поясніть, як ви його розумієте :

« Зібратися разом – це початок,

триматися разом – це прогрес,

працювати разом – це успіх» Слайд 1

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

2.1. Біологічна розминка ( опитування ) Слайд 2

1. Скільки існує царств у живій природі?

2. Яке царство ми з вами вивчаємо?

3. Які властивості мають живі організми?

4. Які властивості організмів ми  вивчили?

5. Яку систему живих організмів ми розглянули на минулому уроці?

6.Які органи чуття характерні хребетним тваринам ?

7.Яку функцію виконує язик у змії?

 

2.2. Біологічний диктант  « так чи ні» Слайд 3-4.

1.Медузи мають бічну лінію.

2.Бічна лінія реагує на коливання води.

3.Внутрішнє, середнє і зовнішнє вухо з вушною раковиною мають лише ссавці

4.У сисунів, стьожкових та круглих червів органи чуття розвинені слабо.

5.У медуз відсутня нервова система.

6.Нервова система буває вузлова, довга, коротка, трубчаста, стовпчаста

7.У дощового черв’яка головний мозок розташований на задньому кінці тіла 8.Нервова система молюсків є розкидано-вузлового типу

9.У всіх хребетних тварин нервова система трубчастого типу, оскільки формується з нервової трубки та нервів

10.Головний мозок більшості хребетних захищений черепною коробкою

11.У зв'язку зі складними рухами під час польоту мозочок у птахів досягає високого рівня розвитку

12.Звивини сірої речовини збільшують поверхню переднього мозку ссавців, формують кору

III. Засвоєння нового матеріалу

Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати основні властивості живого. Пропоную вам дізнатися тему сьогоднішнього уроку, переглянувши презентацію. Що за властивість та  здатність  організму зашифрована ? Слайд 5

Очікувані відповіді учнів.

Оголошення теми та мети уроку. Слайд 6-7

Метод « Мозковий штурм»

 • Пригадайте, що таке розмноження з курсу ботаніки?

Очікувана відповідь учнів. Розмноження – це здатність організмів відтворювати собі подібних та  залишати після себе нащадків. Слайд 8

 • Яке значення розмноження?

Очікувана відповідь учнів. Завдяки розмноженню забезпечується безперервність поколінь організмів, батьківські форми передають нащадкам певну спадкову інформацію.

 • Які форми розмноження ви знаєте ?  

Очікувана відповідь учнів. Статеве та нестатеве.

Завдання для учнів.

Погляньте на екран та визначте , який спосіб розмноження зображено на екрані. Яким тваринам він притаманний та чому? Слайд 9

Картинки по запросу розмноження амеби

Пояснення вчителя. Найбільш простим способом нестатевого розмноження є поділ клітини одноклітинних найпростіших організмів навпіл, при цьому спочатку ділиться ядро клітини, а потім сама клітина, зберігаючи при цьому однаковий генетичний матеріал, а дочірні клітини є копіями материнської клітини.

Завдання для учнів.

Погляньте на екран та визначте , який спосіб розмноження зображено на екрані. Яким тваринам він притаманний та чому? Слайд 10-11

Картинки по запросу гідра будова

 

Пояснення вчителя.

 У найпростіших багатоклітинних організмів( прикладом є Гідра, що належить до Кишковопорожнинних) одним із  способів нестатевого розмноження є  брунькування. На тілі материнської особини, в даному випадку гідри, утворюється горбок, до якого продовжуються всі шари клітин тіла і кишкова порожнина. Горбок росте і відділяється від тіла матері, відпадає і переходить до самостійного життя . При брунькуванні формування нової особини завжди починається з невеликої частини материнського організму.

Завдання для учнів.

Які способи нестатевого розмноження ми не розглянули? Самостійна робота з підручником (с.161 авт..Запорожець Н., Черевань І., Воронцова І., Ранок,2015)

Очікувана відповідь учнів.

Фрагментація - спосіб нестатевого розмноження, при якому особини діляться на дві або декілька частин( фрагментів) кожна з яких росте та утворює новий організм. Здатність живих організмів відновлювати втрачені органи або частини тіла називають регенерацією. Фрагментація поширена серед кишковопорожнинних, кільчастих червів, голкошкірих. Слайд 12

Завдання для учнів. Почнімо заповнення  схеми ( схему заповнюють  протягом всього уроку) Слайд 13

ФОРМИ РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Метод « Мозковий штурм»

-Що таке нестатеве розмноження?

-Які особливості нестатевого розмноження ви помітили?

-Яке біологічне значення нестатевого розмноження?Слайд 14

-Яка форма розмноження найбільш поширена серед тварин?

-Яке розмноженя називають  статевим ? ( робота з підручником  с.161)

Очікувана відповідь учнів.

Статеве розмноження – це розмноження, яке відбувається за участю спеціалізованих клітин( гамет) : яйцеклітини та сперматозоїда .

Пояснення вчителя з використанням схеми. Слайд 15

СТАТЕВІ КЛІТИНИ( ГАМЕТИ)

ЧОЛОВІЧА(СПЕРМАТОЗОЇД)                         ЖІНОЧА( ЯЙЦЕКЛІТИНА)

Картинки по запросу статеві клітини

 

Запліднення – це процес злиття статевих клітин, в результаті чого утворюється зигота. Слайд 16

Зигота – це – запліднена яйцеклітина. Із зиготи розвивається зародок

Завдання для учнів. Заповніть таблицю використовуючи  підручник с.163

 

 

Спосіб запліднення

Характеристика способу запліднення

Приклади тварин

 

 

 

 

 

 

Перевіряємо варіанти відповідей учнів . Слайд 17-19

Слово вчителя.  А зараз поговоримо про форми статевого розмноження, які існують серед тварин. Під час обговорення заповнюємо схему, яку ми розпочали на початку нашого уроку. Слайд 21

 • Погляньте на екран та скажіть, чому на екрані є зображення Діви Марії з малям? Як це пов’язано з формами статевого розмноження?Доповідь учня про партеногенез з переглядом презентації. Слайд 20-21
 • Що називають поліембріонією та гермафродитизмом? Доповідь учня з переглядом презентації Слайд 22-23

Перевірка схеми. Слайд 24

Метод « Мозковий штурм»

 • Яка форма розмноження найбільш поширена у тваринному світі?
 • Чому статеве розмноження найбільш поширене серед тварин?
 • Яке значення статевого розмноження? Слайд 25
 • Чи є тварини, які можуть розмножуватися статево та нестатево? Яке це має

значення у житті тварин?

Обговорення відповідей учнів.

Біологічне значення розмноження полягає в тому, що при злитті гамет новий організм несе спадкову інформацію й ознаки обох батьків. Це збільшує різноманітність ознак організмів, підвищує їх життєдіяльність та пристосувальні властивості.

IV Узагальненя та закріплення  знань

4.1. Гра « Вірю- невірю»

1. Чоловічі статеві клітини нерухомі(-)

2. Сперматозоїд – жіноча статева клітина (-)

3. Зигота – запліднена яйцеклітина( +)

4.Фрагментація – форма статевого розмноження(-)

5. Гамети – статеві клітини( +)

6. Найбільш поширене розмноження нестатеве(-)

4.2.«Поміркуйте».

Розгляньте  зображених тварин. Розподіліть  їх на дві групи за формою розмноження (статеве, нестатеве). Слайд 26

 

 

1

2

3

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=be7f87526ec94377d63c27482fffd031-126-144&n=21

http://www.naturalist.if.ua/wp-content/Linckia-starfish-blue-species_dejongmarinelife_nl.jpg

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=7b460853e42500df8d1f07ccfe1834ce-12-144&n=21

4

5

6

http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=44b1c24c7c04785f1dfdde99828f5886-20-144&n=21

http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=890805c05381f9504cce08fd4808cf31-83-144&n=21

 http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=b35f6f712a6de196ee906699462f272a-106-144&n=21

7

8

9

Картинки по запросу розмноження тварин

Картинки по запросу розмноження тварин

Картинки по запросу розмноження птахи

Відповідь: статеве розмноження: 1,3,6, 7,9.

Нестатеве розмноження : 2,4,5,8

4.3.Виберіть три відповіді із шести запропонованих

1.Яким тваринам притаманне  зовнішнє запліднення ?

1)черепаха;  2)горлиця;  3)короп; 4)річковий рак;  5)павук-сріблянка;  6)жаба ставкова

1

2

3

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=7b460853e42500df8d1f07ccfe1834ce-12-144&n=21

Картинки по запросу розмноження птахи

Картинки по запросу риби

 

4

5

6

Картинки по запросу 4) річковий рак

Картинки по запросу водяний павук-сріблянка

http://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=be7f87526ec94377d63c27482fffd031-126-144&n=21

 

Відповідь: 3,4,6.

2.Які організми є гермафродитами ?

1)крокодил ; 2)слимак виноградний;

3)дельфін чорноморський; 4)дощовий черв’як;    5)горлиця; 6)муха

1

2

3

Картинки по запросу крокодил

Картинки по запросу слимак

Картинки по запросу дельфін

4

5

6

Картинки по запросу черви дощові

Картинки по запросу розмноження птахи

Картинки по запросу планария белая

Відповідь 2,4,6

V. Підбиття підсумків уроку

1. Чи  сподобалась вам тема уроку?

2.Де ви зможете застосувати знання отримані сьогодні на уроц?

3.Що в нас не вдалося, над чим потрібно попрацювати, що було незрозумілим?

 

Ⅵ.Домашнє завдання

Опрацювати параграф 40 ст.160- 163

Підготувати міні- проект : турбота про потомство

docx
Додано
12 січня 2019
Переглядів
5054
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку