Розробка уроку біології в 7 класі "Особливості життєдіяльності тварин"

Про матеріал
Як і в рослин, у тварин кисень бере участь у хімічних реакціях, що забезпечують організм енергією. Як гриби, тварини гетеротрофи. Але вони відрізняються від інших організмів рядом характерних особливостей організації:.
Перегляд файлу

Тема: Особливості життєдіяльності тварин

Мета. продовжити формувати знання учнів про будову та життєдіяльність тварин, ознайомивши учнів з основною ознакою подібності представників усіх царств – клітинною будовою та про клітину як елементарну структурну і функціональну одиницю живого; розкрити особливості будови клітини тварин та основні ознак схожості: наявність ядра, мітохондрій, цитоплазматичної мембрани і відмінності: відсутність клітинної стінки, вакуоль з соком і пластид у клітинах тварин.розвивати уміння порівнювати будову рослинних і тваринних організмів; показати, що подібність функцій, які вони виконують, спричиняє появу схожих ознак у будові; розвивати уміння аналізувати, співставляти  та робити відповідні висновки. виховувати бережливе ставлення до природи на основі розуміння єдності всього живого.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Міжпредметні зв язки: біологія рослин, архітектура

Обладнання й матеріали: таблиці «Будова клітини рослин», «Будова клітини тварин», слайди, динамічний посібник «Клітина». 

Поняття і  терміни: клітина, ядро, міжклітинна речовина, мітохондрії, пластиди, вакуолі, лізосоми, апарат Гольджі, рибосоми, клітинний центр 

ХІД  УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

1. Вибрати зайву тварину з переліку й пояснити свій вибір.

- щука, дельфін, ящірка, синій кит. (Для ящірки характерне наземно­повітряне середовище існування, а для всіх інших — водне.)

-метелик, страус, кажан, ластівка. (Страус не здатний до польоту.)

2. Дати короткі відповіді:

-Чим тварини відрізняються від рослин?

-Які спільні ознаки тварин і рослин?

-Чим тварини відрізняються від грибів?

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Щоб вивчити організм тварин необхідно почати з найменшої живої структури – клітини, тому сьогодні ми повинні з’ясувати будову клітини тварин.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

   Між трьома царствами еукаріотичних організмів є значні відмінності у будові клітин, які ми розглянули раніше. У клітинах тварин зовні від мембрани розташований лише тоненький пружний шар з органічних сполук - глікокалікс. Він нездатний підтримувати постійну форму клітини. Завдяки цьому певні групи тваринних клітин можуть утворювати непостійні вирости - несправжні ніжки, або псевдоподії. Так, одноклітинна тварина амеба завдяки псевдоподіям пересувається та захоплює частинки їжі. Процес клітинного захоплення твердих часток має назву фагоцитоз. 

     Фагоцитоз притаманний лише клітинам тварин. Клітини рослин, грибів і прокаріотів, що мають клітинну стінку, можуть поглинати лише розчини різних сполук.

Своєрідним «командним пунктом» клітини, що керує процесами її життєдіяльності, є ядро. У ньому зберігається спадковий матеріал, властивий саме цьому організму.

У клітинах тварин і рослин можна помітити такі органели, як мітохондрії. Це «енергетичні станції» клітини, які забезпечують енергією всі процеси її життєдіяльності. У клітинах тварин, на відміну від клітин рослин і грибів, немає вакуоль з клітинним соком. Однак в одноклітинних тварин трапляються травні вакуолі, в яких перетравлюється захоплена їжа. У клітинах тварин (за винятком окремих одноклітинних видів) відсутні хлоропласти. Отже, більшість тварин, на відміну від рослин, нездатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних. Вони належать до гетеротрофів. Запасною речовиною в них є вуглевод глікоген, а не крохмаль, як у рослин.

Клітини тварин, як і клітини рослин, здатні до поділу. Спочатку розподіляється спадковий матеріал клітини (перед тим подвоюючись), а вже потім ділиться цитоплазма. Так утворюються дочірні клітини, які за набором спадкової інформації та будовою нагадують материнську. 

Робота зі слайдами: розглянути особливості будови клітин тварин:

-наявність тоненької пружної оболонки – глікокалікс, завдяки якій клітини здатні до утворення виростів, якими вони захоплюють тверді частинки;

-відсутні вакуолі з клітинним соком;

-відсутні хлоропласти;

-живляться переважно органічними сполуками, які вони отримують із довкілля.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Розгляд клітин різних царств на таблицях та інших матеріалах і знаходження відмінностей у порівнянні з тваринними клітинами.

1. Органела, яка бере участь у розщепленні органічних молекул,— це… (лізосома).

2. Органела, яка забезпечує клітину енергією,— це… (мітохондрія).

3. Органела, яка відіграє важливу роль під час поділу клітини,— це… (клітинний центр).

4. Органела, яка відповідає за синтез білка,— це… (рибосома).

5. Органела, яка відіграє важливу роль у синтезі та транспорті речовин,— це… (ендоплазматична сітка).

6. Органела, яка бере участь у формуванні клітинної мембрани, лізосом, а також упаковуванні речовин та виведенні їх з клітини,— це… (апарат Гольджі).

7. Відповідає за здійснення програми життєдіяльності тваринної клітини … (ядро).

8. Внутрішній вміст тваринної клітини називається… (цитоплазмою).

V. Узагальнення та систематизація знань.

Тварини, як і інші організми планети мають клітинну будову. Клітина тварин має свої особливості, що пов’язані з процесами життєдіяльності тварин.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.

 

docx
Додано
1 вересня 2021
Переглядів
2873
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку