Розробка уроку з фізики для учнів 7-го коласу з теми «Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища».

Про матеріал
Розробка містить посилання на презентацію "Що вивчає фізика?". До неї додаються: схема "Нові природознавчі дисципліни" та матеріали до інтерактивної гри, в якій учням пропонується встановити фізичне тіло або речовину.
Перегляд файлу

C:\Users\ХП\Pictures\листочки.jfifІнтерактивна гра «Оживи деревце».

 

C:\Users\ХП\Pictures\осінні листя.jfif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\ХП\Pictures\листочки.jfifІнтерактивна гра «Оживи деревце».

 

C:\Users\ХП\Pictures\осінні листя.jfif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\ХП\Pictures\листочки.jfifІнтерактивна гра «Оживи деревце».

 

C:\Users\ХП\Pictures\осінні листя.jfif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

ПРИРОДОЗНАВСТВО

Перегляд файлу

Фізика. 7 клас

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (10 годин)

Підручник: Фізика. 7 клас/В.Г. Бар’яхтар, С.О. Довгий–Х.: «Гімназія», 2015 рік.

Тема 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. (10 годин)

Урок 2(1). «Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища»

Елементи структурних знань теми

Знаннєвий компонент:

називає характерні ознаки фізичних явищ, їх відмінність від біологічних, хімічних інших явищ;

наводить приклади фізичних явищ, фізичних тіл та фізичних величин;

знає символи та одиниці основних фізичних величин.

розуміє основні положення атомно-молекулярного вчення;

розуміє відмінності між речовиною і полем.

Діяльнісний компонент:

записує значення фізичної величини, використовує префікси для утворення кратних і частинних одиниць;

користується найпростішими засобами вимірювання, визначає ціну поділки шкали;

порівнює значення фізичних величин;

вимірює лінійні розміри тіл, об’єми твердих тіл, рідин і сипких матеріалів;

проводить досліди (індивідуально та в групі) за власним планом або за інструкцією з допомогою вчителя, аналізує результати, робить висновки.

Ціннісний компонент:

усвідомлює як нові знання співвідносяться із наявними;

висловлює судження про роль спостереження і досліду в пізнанні довкілля

 

Урок  2

Фізика як фундаментальна наука про природу. Фізичні тіла й фізичні явища

Мета:

Освітня

Формувати знання про фізику як основну природничу науку. Навчитися розрізняти фізичні явища, фізичні тіла та речовини.
Ознайомити з методами дослідження фізичних явищ

Розвиваюча

Розвивати логічне та алгоритмічне мислення, формувати інтерес до вивчення фізики

Виховна

Привчати до уваги, виховувати акуратність, працьовитість

Тип уроку

Урок засвоєння нових знань

Прилади та матеріали:

Модель для демонстрації реактивного руху, електрофорна машина, склянка з водою та аркуш паперу, електромагніт, три стакани з водою та аркуш, який потім буде складено «гармошкою»

Презентація

Що вивчає фізика?

 https://svitppt.com.ua/fizika/scho-vivchae-fizika.html

Епіграф

Той, хто базікає про природу, замість
того, щоб за допомогою експерименту
та спостережень примусити її
говорити, ніколи не пізнає її.
Г. Галілей (Рис. 3.3, с. 20)

План

(структурні елементи уроку)

1. Організаційний момент.

2. Перевірка домашнього завдання:

 • Фронтальне опитування за правилами БЖД;
 • Гра-пошук «Знайди інформацію про вченого».

3. Актуалізація опорних знань:

 • Проблемне запитання.

4. Мотивація навчання:

 • Демонстрація дослідів.

5. Вивчення нового матеріалу:

 • Фізика – наука про природу 1, п.1, рис.1.1, с. 6);
 • Особливе місце серед природничих наук 1, п.1, рис.1.2, с. 7);
 • З’ясуємо, що вчені називають матерією 1, п.2, с. 7-8);
 • Розглядаємо фізичні явища 1, п.3, рис.1.5-1.7,таблиця, с.8-9);

6. Закріплення вивченого:

 • Робота з динамічною презентацією;
 • Завдання 1(вправа № 1(2), с.12);
 • Завдання 2;
 • Практичний тренінг.

7. Підсумки уроку:

 • Визначаємо, що вивчає фізика 1, п.4, с. 10).

8. Домашнє завдання.

9. Рефлексія:

 • Інтерактивна гра «Оживи деревце».

 

Хід уроку

1. Організаційний момент

2. Перевірка домашнього завдання


     Учням пропонувалося на першому уроці:

1.  Довчити правила БЖД, І-ІІ форзаци підручника.

(Фронтальне опитування за правилами безпеки життєдіяльності)

 1. Як облаштовано кабінет фізики? Для чого призначено його обладнання?
 2. Які основні правила роботи у фізичному кабінеті?
 3. Які умови безпечної роботи під час виконання дослідів та лабораторних робіт?
 4. Які вимоги згідно інструкції з техніки безпеки повинен виконувати учень
  перед початком роботи з приладами?
 5. Яких правил безпеки потрібно дотримуватись під час роботи з
  вимірювальними приладами? Наведіть приклади вимірювальних приладів.
 6. Яких правил потрібно дотримуватись учневі в екстремальних ситуаціях?
  Наведіть приклади екстремальних ситуацій.
 7. Які вимоги згідно інструкції з техніки безпеки повинен виконувати
  учень після закінчення роботи з приладами?
   

2.  Познайомитися з підручником, прочитати звернення авторів на с. 3-4.

(Гра-пошук «Знайди інформацію про вченого фізика на сторінках підручника»    В.І.Вернадського (с.24), Ю. В. Кондратюка (с. 140), І. П. Пулюя (Рис. 3.8, с.22),

Б. Є. Патона (с. 78).)

3. Актуалізація опорних знань учнів

Проблемне запитання: «Чому важливо вивчати фізику в школі?»

4. Мотивація навчання
 

Демонстрація дослідів: з моделлю реактивного руху, із склянкою з водою та аркушем, із трьома стаканами та папірцем, який потім складаю у «гармошку».

 

5. Вивчення нового матеріалу
Фізика – наука про природу.

У перекладі з давньогрецької слово «фізика» означає «природа». Отже, фізика —

наука про природу, або природнича наука. Звернемося до тлумачного словника. Словом «природа» зазвичай називають навколишній нерукотворний світ. Але існує також інше тлумачення: природа — це сутність, основна властивість чого-небудь. Згадайте: «природа блискавки», «природа вулканічної діяльності», «природа тіл Сонячної системи». Спробуємо з’ясувати, в якому ж розумінні використано слово «природа» в назві предмета, який ви починаєте вивчати.

Ще в далеку давнину люди почали досліджувати навколишній світ. Передусім це було викликане повсякденними потребами — надійно захиститися від негоди та хижаків, зібрати врожай, врятуватися від ворогів тощо. Людині потрібно було навчитися піднімати й переміщувати важкі камені, щоб збудувати домівку з міцними стінами; виплавляти метал із руди, щоб виготовити плуги, сокири, надійні й гострі наконечники стріл...

Проте не тільки практичні потреби спонукали до вивчення природи. Допитливість, властива людині, штовхала її до пошуку відповідей на численні питання (Опрацювання рис. 1.1, с. 6)

 

Особливе місце серед природничих наук посідає фізика.

 


Так почала зароджуватися наука про природу, яку сьогодні називають природознавство. Із часом обсяг знань збільшувався і єдина «наука про природу» почала розпадатися на окремі дисципліни (Складання схеми за рис. 1.2, с. 7)

Фізика – наука про найбільш загальні й фундаментальні закономірності
природи. Закони фізики є основою будь-якої природничої науки. Засновником цієї науки вважають давньогрецького філософа Аристотеля (384–322 рр. до н. е.)

(рис. 1,3, с.7)
 

З’ясуємо, що вчені називають матерією.

Опрацювання п. 2, § 1, с. 7-8.

 

Розглядаємо фізичні явища.

Інтерактивна гра «Мікрофон»: учням пропонується за допомогою таблиці підручника на с. 9 та рис. 1.5-1.7, а також із власного досвіду назвати природні явища.

6. Закріплення вивченого

 • Перегляд презентації «Що вивчає фізика?»

 

 • Завдання 1. Заповніть таблицю, записавши окремо назви фізичних тіл, речовин та фізичних явищ:

а)  скло, вагон, олівець, падіння, метал, лампа, кулька, ковзання, нагрівання, повітря, кипіння, деревина;

б)   за зразком пункту а) виконайте вправу № 1(2), с.12.

 

Фізичне явище

Фізичне тіло

Речовина

 

 

 

 • Завдання 2. Які з наведених явищ є тепловими та водночас оптичними: туристи розпалюють вогнище, спалахує блискавка, світиться лампа розжарення,
  світиться в темряві гнила деревина?
 • Практичний тренінг. Виміряти за допомогою лінійки довжину обкладинки підручника фізики. Оговорити з учнями результати вимірювання. Згадати одиниці вимірювання довжини. Зробити висновок.

7. Підсумки уроку

Пригадайте, будь ласка, запитання з якого ми розпочали сьогоднішній урок:

«Чому важливо вивчати фізику в школі?» (Відповідь ви знайдете у п. 4, § 1, с. 10)

По-перше, фізика вивчає найбільш загальні закономірності, які визначають структуру та поведінку найрізноманітніших об’єктів — від гігантських зір до надзвичайно маленьких атомів.

По-друге, закони фізики є основою будь-якої природничої науки. Наприклад, в астрономії закони фізики пояснюють причини світіння та будову зір, утворення планет, рух космічних об’єктів. У географії закони фізики застосовують для пояснення клімату, течій річок, утворення рельєфу. У хімії саме фізика пояснює напрямок і швидкість перебігу хімічних реакцій.

8. Домашнє завдання

1.  Повторити § 1(п.1-4), с. 6-9 та читати й переказувати § 1(п.5), с. 10-11.

2.  Усно відповідати на контрольні запитання 1-7, с. 12.

3.  Виконати вправу № 1 (5, 7), с. 12.

9. Рефлексія

Інтерактивна гра «Оживи деревце».

Діти отримують аркуш у вигляді осіннього листя, на якому написано або назва фізичного тіла, або речовини, з якої створено фізичне тіло. Надаючи відповіді, учні надівають листя на гілочку, яка таким чином розквітає. (Можна використовувати намальоване деревце на плакаті або дошці)

 

 

1

 

zip
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 1. Фізика - наука про природу
Додано
25 серпня
Переглядів
724
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку