Розв'язування задач з теми "Густина тіла"

Про матеріал
Тема : Розв'язування задач з теми "Густина тіла" Мета:навчити учнів нестандартно мислити, робити щось цікаве самостійно, максимально використовувати свої можливості, застосовувати набуті знання на практиці; - розвивати логічне мислення, кмітливість, творчі здібності (вміння самостійно приймати нестандартні рішення); - виховувати відповідальність, взаємодопомогу; ділову активність; вміння працювати в команді і приймати раціональне рішення; виховувати в учнів риси, які б формували їх як учасників майбутньої виробничої і підприємницької діяльності. Автор: Олеярник Олександр Вікторович
Перегляд файлу

Конспект уроку з фізики 7 клас

Предмет: Фізика

Тема уроку: Розв’язування  задач  з теми «Густина тіла»

Автор-: Олеярник Олександр Вікторович

 

Мета:  - навчити учнів нестандартно мислити, робити щось цікаве самостійно, максимально використовувати свої можливості, застосовувати набуті знання на практиці;

  • розвивати  логічне мислення, кмітливість, творчі здібності (вміння самостійно приймати нестандартні рішення);
  • виховувати відповідальність, взаємодопомогу; ділову активність; вміння працювати в команді і приймати раціональне рішення; виховувати в учнів риси, які б формували їх як учасників майбутньої виробничої і підприємницької діяльності.

 

Завдання уроку:

  • закріпити теоретичні знання з теми "Густина тіла";
  • вміти застосовувати  фізичні формули для  визначення  густини, маси та об’єму тіла;
  • удосконалити практичні уміння та навички при розв’язуванні задач;

 оцінити рівень засвоєння учнями знань та вмінь розв’язувати задачі на густину, масу та об’єм тіла.

 

Тип уроку:  урок   узагальнення  та  систематизації  знань.

 

Обладнання:  дошка,  опорний  конспект  і  мікрокалькулятори  для  кожного  учня, картки з самостійною роботою на кожній  парті, презентація,

Епіграф: «Як завжди, розв'язування однієї задачі породжує нові.

 І останньої задачі ніколи не буде».

                                                                                                                                 Я.А.Смородинський

 

Хід  уроку

  1. Організаційний етап.

Повідомлення теми, мети уроку, створення емоційного настрою учнів.

  1. Перевірка наявності домашнього завдання.

В кінці уроку збираються зошити для перевірки

  1. Мотивація навчальної діяльності на уроці.

  Ми з вами розв'язуємо кожного уроку задачі, але у вас виникають питання:

-  а навіщо нам взагалі потрібно розв’язувати ці задачі?

- де застосовувати ті знання і вміння, які ви отримали, вивчаючи тему "Густина тіла"?

   Знання з теми «Густина тіла» мають широке використання у повсякденному житті. Ми розглянемо практичне застосування поняття густини тіла у виробничій сфері.

   Учням було задано випереджаюче  домашнє завдання: підготувати повідомлення про підприємства нашого міста.

4.Етап  підготовки  до  свідомого  засвоєння  знань  (актуалізація ).

Актуалізація опорних знань

Усне опитування

            1. Чи всі тіла однакової маси мають однаковий об’єм?

            2.     Що таке густина речовини?

            3.     Назвіть одиниці густини?

            4.     Густина речовини 8,9 г/см3. виразіть її в кг/м3?

            5.     За якою формулою можна розрахувати густину речовини?

            6.     В яких одиницях вимірюється масса?

            7.     Як знайти об’єм тіла, що має форму прямокутного паралелепіпеда?

 

5.  Етап  систематизації  знань;  удосконалення  умінь  та  навичок.

Задачі на розрахунок густини тіла можна поділити на два типи:
I тип задач «Якісні»

 

  Задача 1. Чи існує метал, який легше заліза, але міцніше його?
   Розв’язання
Дюралюміній- сплав алюмінію з міддю та магнієм втричі легше заліза, але міцніше у 1,5 рази
   Відповідь. Дюралюміній.

 

    Задача 2. Чи існує метал, що легше води?
   Розв’язання
Існує три метали, які легше води: натрій (0,97 г/см3), калій (0,86 г/см3), літій (0,53 г/см3), у дужках наведено їхню густину.

Відповідь. Натрій, Калій, Літій

 

    Задача 3.  Чи існує речовина, яка має найбільшу густину у Всесвіті?

   Розв’язання

Матерія зірки Ван-Манена (сузір’я Риб) 1см3 речовини має вагу 400 кг. Розмір у чверть сірникової коробки покладена на одну чашу терезів врівноважить 30 чоловік, які стануть на іншу чашу терезів.

   Відповідь. Матерія зірки Ван-Манена (сузір’я Риб).

 

Задача 4. Чи однакову масу мають відро з питною водою й таке саме відро, заповнене морською водою?

Відповідь. Ні маса відра з морською водою має більшу масу, густина морської води 1030 кг/м3, густина питної води 1000 кг/м3.

 

Задача 5.Три кубики із заліза, міді й свинцю мають однакові розміри. Який з них має найбільшу масу?

Відповідь. Кубик з свинцю, його густина найбільша

Висновок: рішення якісних задач активізує мозкову діяльність та надає можливість проявити творчі здібності та вміння критично мислити


Розглянемо другий тип задач на розрахунок густини, маси та об’єму тіла задачі розрахункового характеру

   Задача 1 .

Маса бетоної плити 4100 кг, об’єм 2 м3. Суцільна ця плита чи порожниста?

   Розв’язання

Представимо таку ситуацію, ви будуєте дім, замовили бетонні плити , треба дізнатись порожнисті вони чи ні. Руйнувати заборонено.
1) Визначимо густину плити, розділимо масу плити на об’єм  m/V = 4100 : 2   =  2050 ( кг/м3) . Густина бетону становить 2200 кг/м3. Висновок – плита порожниста.
   Відповідь . порожниста бетонна плита
   Задача2 .
Треба замінити деталі з свинцю, деталями з алюмінію? У скільки разів зміниться маса деталей, якщо їх розміри залишаться незмінними?

   Розв’язання
Густина свинцю 11300 кг/м3, густина алюмінію 2700 кг/м3, різниця густин становить 11300:2700 = 4,1 рази (розміри залишаються без змін).

   Відповідь .Маса деталей зменшиться у 4,1 рази

Задача 3. Скільки потрібно залізничних цистерн для перевезення 1000 т нафти, якщо об’єм кожної цистерни 25 м3.

   Розв’язання

Густина нафти 800 кг/м3. Обєм усієї нафти яку треба перевезти:

1000000:800 = 1250 м3 (1т = 1000 кг).

Кількість цистерн що знадобиться для перевезення : 1250:25= 50

  Відповідь. 50 цистерн.

Точні розрахунки допоможуть у даному випадку раціонально витратити кошти на перевезення нафти.

 Завдання для всіх учнів: запропонуйте другий спосіб рішення даної задачі

 Задача 4.

Довжина шматка заліза 2 м, ширина 80 см, товщина 4 мм. Визначте масу залізного листа

   Розв’язання

80 см = 0,8 м; 4 мм = 0,004 м.

Об’єм залізного листа V= 2*0,8*0,004 = 0,0064 м3.

Маса визначається як множення об’єму на густину m= V*ρ; m= 0,0064*7800= 49,92 кг

   Відповідь. 49,92 кг.

Інколи треба перемістити вантаж і зрозуміти яку раціональніше використовувати підйомну машину.

Задача 5.

Чи може звичайна людина підняти 0,7 л ртуті?

Розв’язання

ρ = 13600 кг/м3. V= 0,7 л = 0,0007 м3. m= V*ρ; m=13600*0,0007 = 95,2 кг.

Відповідь. Не зможе.

 

Висновок:
Розв’язування такого складу задач допоможе вам об’єктивно оцінити ті життєві ситуації, які будуть мати місце у вашій майбутній професійній діяльності, та надасть можливість проявити ініціативність та підприємливість при їх рішенні.

 

Розглянемо задачі, в яких треба визначити такі величини як об’єм, масу та густину тіла, які мають розвинути таку цінність як підприємливість.

 

   Задача 1. Маємо мідну статуетку. Треба визначити, порожниста вона чи ні? Забороняється статуетку руйнувати.

   Розв’зання

Тіло занурено у воду витісняє об’єм води, що дорівнює об’єму самого тіла (висновок з закону Архімеда).

Зануривши статуетку у воду винайдемо об’єм рідини що витісняється, він дорівнюватиме об’єму статуетки. За допомогою терезів знайдемо масу тіла.

Масу тіла розділемо на об’єм, отримаємо густину, якщо її значення співпадатиме з табличним значенням- статуетка суцільна, якщо значення менше - порожниста.

 

Задача 2.

Чи може звичайна людина зрушити з місця гранітну стіну масою 3000 кг, довжиною 30 м, та висотою 5м?

   Розв’зання

На перший погляд задача може показатись складною, лякає маса 3000 кг. Але треба врахувати, що розділивши значення маси на густину граніту визначимо об’єм стіни. Об’єм стіни визначається як множення ширини, довжини та товщини стіни. Провівши розрахунки визначимо, що товщина стіни буде усього 7 мм. Тому звичайна людина зможе це зробити, приклавши зусилля двох рук.

 

   Задача 3. Сталева Ейфелева вежа в Парижі висотою 300 м має масу 7200 т. Яку масу матиме модель цієї вежі висотою 30 см, яка зроблена з речовини, густина якої в 3 рази менша густини заліза?

   Розв’ язання

Конкретна ситуація, майстру потрібно зробити модель, треба розрахувати масу цієї моделі, з усіма особливостями.

V=M/ρ – об’єм вежі, V= m/ρ/3= 3m/ ρ- об’єм моделі. Відношення об’ємів до відношень висот має таку залежність V/V= (H/h)3, підставимо числові значення та отримаємо М/3m=1*109. m=7200/3*109 = 0,0024 кг

   Відповідь. 0,0024 кг. (нереально зробити модель цієї вежі, маса 2,4 г, майстер не зможе її відтворити не маючи спеціального обладнання)

 

Висновок:
Вміння розв’язувати задачі практичного значення допоможе чітко спланувати план дій, врахувати всі недоліки, проявити ініціативність та підприємливість.

  

6. Перевірка засвоєння знань. Самостійна робота.

Варіант 1

1.   З’ясувати чи поміститься 3 кг олії в пластиковий балон місткістю 3 л.

2. Кубик із ребром, що дорівнює 2 см, має масу 20 г. Із якого матеріалу виготовлено кубик?

Варіант 2

1. В автомобільний бак для пального вміщується 71 кг бензину. Визначте місткість баку. Подайте отриману відповідь у літрах.

2. Картоплина об’ємом 0,69 см3 має масу 390 г. Яка густина картоплі?

7. Підведення  підсумків  уроку  ( отримання  зворотного  зв’язку).

Запитання учням класу  

     То як на вашу думку можна визначити густину тіла людини? Учні відповідають, вчитель аналізує їхні відповіді.

 

Інтерактивна технологія «Незакінчені речення»

- На сьогоднішньому уроці я дізнався про…

- Сьогодні найважливішим відкриттям для мене було...

-Поставивши собі за мету на уроці, я зміг досягти її завдяки…

На  наступному  уроці  ми  з  вами  продовжимо   розв’язувати фізичні  задачі, знов будемо  вчитися  аналізувати  життєві  ситуації,  робити  висновки  і  приймати  компетентні  рішення.  Нехай для вас найголовнішою мотивацією буде те, що ЗНАННЯ- ЦЕ СИЛА.

 

8. Домашнє завдання.

Опрацювати параграф 18, виконати вправу 18 завдання № 1,2,3.

9. Оцінювання.

docx
Пов’язані теми
Фізика, 7 клас, Розробки уроків
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
§ 18. Густина. Одиниці густини
Додано
22 червня
Переглядів
174
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку