Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Спадковість та мінливість

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Спадковість та мінливість" для учнів 10 класу, рівень стандарту, укладена відповідно чинної освітньої програми з біології та екології для 10 класу
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми

«Спадковість та мінливість»

 Варіант 1

Оберіть одну правильну відповідь  на завдання 1-6 ( по 0,5 бала)

1. Хто запропонував термін «генетика»?

      А  Ч. Дарвін    Б  Г. Мендель    В  Е. Геккель     Г  В. Бетсон

2.  Ген кодує спадкову інформацію про первинну структуру молекул…

А  ДНК та жирів      Б РНК й білків    В   АТФ і НАДФ    Г   ліпідів і вуглеводів

      3. Співвідношення за фенотипом серед нащадків 9:3:3:1.

           Якими будуть  генотипи        батьків?

            А ААВВ х ааbb  Б  AABB х AAbb   В AaBb х aabb   Г  AaBb х AaBb

      4.  Як називається метод визначення послідовності нуклеотидів ДНК?

А  секвенування

Б  ендоскопія

В  радіографія

Г  центрифугування

     5.   Які ділянки видаляються під час сплайсингу іРНК?

            А  нітрони  Б  екзони  В  промотори    Г   термінатори

     6.   Сукупність спадкової інформації у клітинах організму певного виду – це…

            А фенотип    Б  геном   В  чисті лінії   Г  генофонд

 

      7. Установіть відповідність між ознаками людини та їх типом успадкування

            ( 1 бал)

А

Б

В

Г

 

Аутосомно-домінантний

 

Аутосомно-рецесивний

 

Х – зчеплений рецесивний

 

Y - зчеплений

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 1. надмірне оволосіння                                 
 2. дальтонізм
 3. альбінізм
 4. полідактилія
 5. темна емаль зубів

8.  Установіть відповідність між термінами та визначеннями  (2 бали)

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1  норма реакції       А  стійкі зміни генетичного апарату

2  кросинговер         Б  процес виникнення мутацій

3  мутації                  В  діапазон мінливості ознаки

4  поліплоїдія           Г   обмін ділянками гомологічних хромосом

                                  Д    збільшення кількості хромосомних наборів

 

 

 

 

завантаження (1).jpg9.   Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів   ( 1 бал)

 Оберіть ознаки, що характеризують науковця 

А – Прізвище

Б – спеціалізація

В – відкриття

1. Дж. Харді

2. В.Вайнберг

3. М.Вавилов

4. С. Навашин

1. Екологія

2. Селекція,генетика

3. Імунологія

4. Фізіологія

1. Закон генетичної рівноваги

2. Закон розщеплення

3. Закон чистоти гамет

4. Закон гомологічних рядів

 

                                                                                                                        

                                              

 

 

завантаження (2).jpg10. Проаналізуйте твердження стосовно зображеної на малюнку спадкової хвороби          Укажіть правильне. (1 бал)

І.   Захворювання називається полідактилією

ІІ.  Дане захворювання є спадковим

ІІІ. Захворювання спричинене нейтральною мутацією

                                                                                         

А  усі твердження правильні

Б  правильне ІІ та ІІІ

В  правильне І та ІІІ

Г  правильне І та ІІ

 

11. Дайте визначення поняттям ( 2 бали)

 Епістаз - ….

 Генетична карта - …..

 

    12. Розвяжіть задачу та дайте обґрунтовану відповідь на питання. ( 2 бали)

 

1. Червоноквіткову форму нічної красуні схрестили з білоквітковою.  Яким буде потомство від схрещування гібридів першого покоління з білоквітковою рослиною у разі неповного домінування?

2. Які мутації можуть спричиняти онкологічні захворювання? У яких випадках мутагенні фактори можуть стати канцерогенними?

 

 

                              

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми

«Спадковість та мінливість»

Варіант 2

Оберіть одну правильну відповідь  на завдання 1-6 ( по 0,5 бала)

1. Де розташовані цитоплазматичні гени в клітинах людини?

      А  у цитоплазмі

      Б  в ядрі

      В  у мітохондріях

      Г  у пластидах

2.  Назвіть тип схрещування батьківських особин, які відрізняються за двома парами альтернативних проявів ознак

А   моногібридне       Б  дигібридне      В  тригібридне   Г  тетрагібридне

      3.  Який набір хромосом у гамет?

            А  диплоїдний

            Б  гаплоїдний

            В  поліплоїдний

            Г   триплоїдний

      4.  Вкажіть назву речовин, що перешкоджають шкідливому впливу вільних радикалів

            А антиоксиданти

Б  антибіотики

В  антиметаболіти

Г антикоагулянти

      5.  Який еволюційний чинник забезпечує появу нових ознак у популяціях?

           А  мутації   Б  ізоляція  В  хвилі життя   Г   дрейф генів

      6 .  Як називаються гени, що кодують білок або РНК?

          А структурні   Б регуляторні  В  спейсери   Г  інтрони

 

7. Установіть відповідність між термінами та визначеннями ( 1 бал)

А

Б

В

Г

 

мутагенез

 

анеуплоїдія

 

репарація

 

апоптоз

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 1. злиття гомологічних хромосом
 2. запрограмована загибель клітин
 3. процес виникнення мутацій
 4. зміни кількості хромосом , не кратні  галоїдному набору
 5. процес виправлення пошкоджень ДНК

8.  Установіть відповідність між еволюційними чинниками та їхнім визначенням (2 бали)

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

1  природний добір        А   елементарний еволюційний матеріал

2  мутації                         Б    переміщення особин між популяціями

3  ізоляція                        В    рушійна сила еволюції

4  хвилі життя                 Г    періодичні коливання чисельності

                                         Д    перешкоди для вільного схрещування

 

9. Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів   ( 1 бал)

Оберіть ознаки, що характеризують  різне забарвлення очей

                                завантаження (3).jpg

                                                

А - назва

Б – вид мінливості

В – характер змін

 1. полідактилія
 2. гетерохромія
 3. меланізм
 4. дальтонізм
 1. модифікаційна
 2. онтогенетична
 3. комбінаційна
 4. мутаційна

1    модифікація

2    нейтральна мутація

3    шкідлива мутація

4    рекомбінація

 

завантаження (4).jpg

10.  Проаналізуйте твердження стосовно зображеного на малюнку каріотипу . Укажіть правильні. (1 бал)

І.   Зображений каріотип належить жінці

ІІ.  Зображений каріотип належить чоловіку

ІІІ. Зображений каріотип належить хворій на синдром Дауна жінці

                                                                                                       

А  правильне І та ІІ                                                          

Б  правильне І та ІІІ

В  усі твердження неправильні

Г  усі твердження правильні

 

11.  Дайте визначення поняттям ( 2 бали)

         Генна терапія   - ….

         Експресія генів  - …..

    12.  Розвяжіть задачу та дайте обґрунтовану відповідь на питання. ( 2 бали)

         1. У людини вміння володіти переважно правою рукою – домінантна ознака, лівою –     рецесивна. Чоловік – правша , мати якого була лівшею, одружився з жінкою – правшею, батько якої лівша.   Яка ймовірність народження дитини – лівші?

        2. Обґрунтуйте судження щодо шкідливих звичок як мутагенних чинників.

 

 

docx
Додано
23 листопада 2020
Переглядів
2628
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку