31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

Про матеріал
Тексту можна надавати різного зовнішнього вигляду, змінюючи зна¬чення параметрів форматування символів, абзаців і сторінок документа. Ви вже вмієте змінювати шрифт, колір і розмір символів, їх накреслення, вирівнювання абзаців, відступи абзацу, міжрядковий інтервал та інші параметри форматування символів й абзаців. Полегшити та прискорити процес форматування тексту в документі можна за допомогою стилів. Стилем називається сукупність параметрів форматування, що по¬значається унікальним іменем і може застосовуватися для форматування текстових фрагментів
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 2

Текстовий процесор. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 3

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 4

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Пригадайте:які параметри форматування символів та абзаців використовують під час оформлення тексту;як додати нумерацію сторінок;як надрукувати текстовий документ;як обрати режим роботи з документом;які дії виконують із документом у режимі розмітки документа та в режимі читання.

Номер слайду 5

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Як застосувати стильове форматування;як створити кілька розділів. Що таке колонтитули;як переглянути структуру документа. Як автоматично створити зміст і покажчик у текстовому документіТи дізнаєшся:

Номер слайду 6

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Стильове оформлення абзаців. Розділи. Колонтитули. Структура документа. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

Номер слайду 7

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо. Стильове оформлення. Тексту можна надавати різного зовнішнього вигляду, змінюючи значення параметрів форматування символів, абзаців і сторінок документа: Полегшити та прискорити процес форматування тексту в документі можна за допомогою стилів.шрифтколір і розмір символівнакресленнявирівнювання абзаціввідступи абзацуміжрядковий інтервал, інші параметри форматування символів й абзаців

Номер слайду 8

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо. Стильове оформлення. Стилем називається сукупність параметрів форматування, що позначається унікальним іменем і може застосовуватися для форматування текстових фрагментів

Номер слайду 9

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо. Стильове оформлення. Стиль можна розглядати як вказівку форматування. Користувач обирає значення параметрів форматування: Потім значення зазначених параметрів можна одночасно застосувати до виділених текстових фрагментів.шрифт і його розмірвирівнюваннявідстань між символамивідстань між абзацамитип обрамлення тощо

Номер слайду 10

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо. Стильове оформлення. Для форматування тексту можна застосувати стилі двох видів: Стиль символу. Стиль абзацу. Змінює зовнішній вигляд окремих символів, слів, фраз. Для налаштування параметрів застосовуються інструменти у вікні Шрифт: шрифт і його розмір, вид накреслення, ефекти (закреслений, верхній індекс, контур) тощо. Дає можливість змінити зовнішній вигляд абзацу: шрифт і розмір символів та інші атрибути тексту, міжрядковий інтервал, вирівнювання тексту, обрамлення та значення інших параметрів абзацу.

Номер слайду 11

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Список Стиль, що в MS Word міститься на вкладці Основне, містить перелік доступних стилів при роботі з поточним документом. Вивчаємо. Стильове оформлення

Номер слайду 12

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Якщо потрібних стилів не відображаються у списку Стиль, то можна відкрити бічну панель Стилі, яка містить повний набір вбудованих стилів, а також інструменти для внесення змін до існуючих стилів і створення нових. Вивчаємо. Стильове оформлення

Номер слайду 13

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор За замовчуванням документ складається з одного розділу. Усі сторінки одного розділу мають однакові значення параметрів форматування сторінки. Часто доводиться опрацьовувати великі документи, які містять декілька розділів. Наприклад, електронний примірник книги чи підручника. Вивчаємо. Розділи

Номер слайду 14

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо. Розділи. Розділ — частина документа, яка має задані значення параметрів форматування сторінки чи колонок. У MS Word для створення нового розділу в документі потрібно встановити текстовий курсор до того місця в документі і на вкладці Макет в групі Параметри сторінки обрати інструмент Розриви

Номер слайду 15

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Розділи. У списку, що розкривається, в області Розриви розділів слід вибрати параметр, який вказує, звідки слід почати новий розділ. При цьому в документ вставляється мітка. Яку можна побачити в режимі перегляду недрукованих знаків.

Номер слайду 16

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Поля. Поля сторінки визначають відстань від краю аркуша паперу до початку відображення тексту. За замовчуванням документ друкується з одного боку аркуша паперу. Розрізняють верхнє, нижнє, ліве та праве поля

Номер слайду 17

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Поля. Під час підготовки журнальних і книжкових видань застосовують двобічний друк. При цьому замість лівого та правого полів використовують поняття внутрішніх і зовнішніх полів.

Номер слайду 18

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Поля. Щоб змінити значення параметрів форматування сторінок для певного розділу встановити текстовий курсор у межах розділу, на вкладці Макет в області Параметри сторінки обрати відповідні інструменти.

Номер слайду 19

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Поля. Щоб змінити значення параметрів форматування сторінок для певного розділу встановити текстовий курсор у межах розділу, на вкладці Макет в області Параметри сторінки обрати відповідні інструменти.

Номер слайду 20

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Поля. Орієнтація сторінки може бути: Книжкова. Альбомнасторінка розташовується вертикальносторінка розташовується горизонтально

Номер слайду 21

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Поля. Щоб змінити значення параметрів форматування сторінок для певного розділу встановити текстовий курсор у межах розділу, на вкладці Макет в області Параметри сторінки обрати відповідні інструменти.

Номер слайду 22

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо. Колонтитули. Колонтитул — об'єкт, що розміщується над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книжки, газети, журналу, документа. Щоб перейти до області колонтитула, використовують інструменти з вкладки Вставлення в групі Колонтитули.

Номер слайду 23

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Колонтитул. Список, що розкривається при виборі інструментів Верхній колонтитул чи Нижній колонтитул, містить бібліотеку вбудованих стилів колонтитулів

Номер слайду 24

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Колонтитул. Щоб завершити створення чи редагування колонтитулів слід на вкладці Конструктор натиснути кнопку Закрити колонтитули або двічі клацнути мишею за межами області колонтитулів

Номер слайду 25

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо КолонтитулІнструмент Номер сторінки використовують для додавання та налаштування в області колонтитула номерів сторінки

Номер слайду 26

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Структура документа. Заголовки розділів і підрозділів документа визначають його структуру. Текстові процесори містять засоби перегляду структуру документа та використовувати її для швидкого переміщення в потрібне місце документа

Номер слайду 27

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Структура документа. Переглянути структуру документа та переміщуватися в місце документа можна за допомогою панелі Навігація, яка відображається на екрані, якщо на вкладці Подання у групі Відобразити увімкнути прапорець Область переходів

Номер слайду 28

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Структура документа. Щоб повернутися в режим розмітки документа, слід на вкладці Структура обрати інструмент Закрити режим структури

Номер слайду 29

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Зміст. Зміст являє собою список заголовків документа та номерів сторінок, на яких починаються розділи з цими заголовками, і розміщується зазвичай на початку документа.

Номер слайду 30

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Зміст. Покажчик — словник з основних понять документа, які розташовані в алфавітному порядку з вказуванням номера сторінки, на якій це поняття міститься в документі

Номер слайду 31

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Зміст можна створити автоматично, до нього будуть включені абзаци, у яких значення параметра Рівень контуру відрізняється від Основний текст або до яких застосовано стандартні стилі Заголовок 1, Заголовок 2 тощо. Перш ніж додавати зміст, необхідно сформувати структуру документа та встановити текстовий курсор на те місце в документі, де його потрібно вставити. Вивчаємо Зміст

Номер слайду 32

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Зміст. Потрібний стиль можна обрати у списку, що розкривається. При цьому в документі автоматично будуть знайдені всі абзаци, до яких застосовані стилі заголовків, та буде сформовано зміст у документі.

Номер слайду 33

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Зміст. При цьому відкривається вікно Зміст, у якому можна обрати режим додавання номерів сторінок, із яких починається кожний із розділів і підрозділів, обрати формат оформлення, вказати кількість рівнів заголовків, які необхідно включати до змісту

Номер слайду 34

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Покажчик. Для створення покажчика використовують інструменти із групи Покажчик на вкладці Посилання.

Номер слайду 35

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Опрацювання текстових даних. Текстовий процесор Вивчаємо Покажчик. Спочатку необхідно в документі послідовно виділити поняття, які слід включити до покажчика, та обрати для кожного з них інструмент Позначити елемент. Коли всі елементи позначені, слід встановити текстовий курсор у те місце документа, де має бути створений покажчик, наприклад, наприкінці документа, та обрати інструмент Покажчик

Номер слайду 36

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Домашнє завдання. Вивчити §9 стор. 62-72 Опрацювати всі запитання і завдання з рубрик. Заповнити словничок Стиль, структура, колонтитул, розділ, зміст, покажчик

Номер слайду 37

Розгадайребус. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

Номер слайду 38

Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Розгадай ребус. СТИЛЬ

Номер слайду 39

Робота з комп'ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк. Вправа 1. Форматування документа з використанням стилів Заголовки. Вправа 2. Створення розділів в документіВправа 3. Створення колонтитулів в документіВправа 4. Перегляд документа в режимі Структури. Вправа 5. Створення змісту документа. Вправа 6. Створення алфавітного покажчика

Номер слайду 40

Працюємо за комп’ютером. Чашук О. Ф., вчитель інформатики ЗОШ№23, Луцьк

pptx
Додано
3 вересня 2019
Переглядів
783
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку