ТЕМА УРОКУ: ВБУДОВУВАННЯ ТА ЗВ'ЯЗУВАННЯ ФАЙЛІВ.

Про матеріал

сформувати поняття:

вбудовування;

зв'язування;

веб-публікація;


формувати навички:

вбудовувати файли;

зв'язувати файли;

зберігати електронні документи в різних форматах;

готувати до публікування текстові документи та презентаціїяк веб-сторінки;

формувати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки;

виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи з ПК.

Перегляд файлу

ТЕМА УРОКУ: ВБУДОВУВАННЯ ТА ЗВ'ЯЗУВАННЯ ФАЙЛІВ. ВЕБ-ПУБЛІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Мета:

сформувати поняття:

 • вбудовування;
 • зв'язування;
 • веб-публікація;


формувати навички:

 • вбудовувати файли;
 • зв'язувати файли;
 • зберігати електронні документи в різних форматах;
 • готувати до публікування текстові документи та презентаціїяк веб-сторінки;
 • формувати вміння чітко й лаконічно висловлювати думки;
 • виховувати уважність, дисциплінованість під час роботи з ПК.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Базові поняття й терміни: вбудовування, зв'язування, веб-публікація.

ХІД УРОКУ

I.    ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП              

II.  ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

►► Фронтальне опитування

 1. Що таке імпорт даних?
 2. Що таке експорт даних?
 3. Між якими файлами можливий імпорт (експорт) даних?
 4. Навіщо використовують посилання?
 5. Яка роль гіперпосилання у веб-документах?

IV.     МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Вбудовування та зв'язування в деяких офісних до­датках використовується частіше, ніж в інших. Тому доцільно роз­глянути процес вбудовування або зв'язування у презентаціях.

V.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Вбудовування в презентаціях
Вбудовування відео в презентації

Розглянемо, як вбудовувати відео в презентації РоwerРоіnt. Під час вбудовування відео можна не турбуватися про втрату файлів  під час передавання презентації, оскільки всі файли вже будуть у ній. Якщо розмір презентації потрібно обмежити, можна зв’язати її з файлом відео на локальному диску або з файлом відео, завантаженим на веб-сайт. Усі параметри для вставлення відеозаписів розташовано на вкладці Вставлення у групі Медіавміст.

Порядок дій

1) У звичайному поданні виберіть слайд, у який потрібно вбудувати відео;

2) На вкладці Вставлення у групі Медіавміст клацніть стрілку поруч із меню Відео та виберіть пункт Відео з файла.

3) У діалоговому вікні Вставлення відео знайдіть і виберіть потрібне відео, а потім натисніть кнопку Вставити.

Вбудовування анімаційного GIF із бібліотеки графіки

1) У звичайному поданні виберіть слайд, у який потрібно вбудувати анімаційний файл GIF.

2) На вкладці Вставлення у групі Медіавміст натисніть стрілку поруч із пунктом Відео та виберіть пункт Відеофайл із колекції графіки.

3) У полі Шукати області завдань Графіка введіть ключове слово, що описує збірку анімаційних GIF, які потрібно переглянути.

4) У полі Пошук установіть прапорці, які застосовуються до діа­пазону пошуку.

5) Переконайтеся, що в полі Очікувані результати прапорець установлено лише поруч із параметром Фільми.

6) Натисніть кнопку Перейти.

Зв'язування в презентаціях

Зв'язування презентації з відеофайлом

Зв'язування з відео дає змогу зменшити розмір файла презентації. Щоб додати посилання на відео з презентації РоwerРоіnt, вико­найте наведені нижче дії.

1)На вкладці Слайди у звичайному поданні виберіть слайд, до якого потрібно додати файл відео або анімаційний файл GIF.

2) На вкладці Вставлення у групі Медіавміст клацніть стрілку поруч із кнопкою Відео.

3) Виберіть пункт Відео з файла, знайдіть і двічі клацніть файл, який потрібно зв'язати.

4) На кнопці Вставити клацніть стрілку вниз і виберіть команду Зв'язати з файлом

Зв'язування з файлом відео на веб-сайті

Порядок дій:

1)На вкладці Слайди у звичайному режимі виберіть слайд, до якого потрібно додати файл відео.

2) У браузері перейдіть на веб-сайт, наприклад  You Tube або hulu,  на якому розміщується відео, з котрим потрібно створити зв'язок.

3) Знайдіть відео на веб-сайті, а потім знайдіть і скопіюйте код вбудовування .

4) У програмі РоwerРоіnt на вкладці Вставлення у групі Медіавміст клацніть стрілку поруч із кнопкою Відео

5) Виберіть команду Відео з веб-сайту.

6) У діалоговому вікні Відео з веб-сайту вставте код вбудовування та натисніть кнопку Вставити/.

Більшість веб-сайтів, на яких розміщується відео, містять код вбудовування. Розміщення кодів вбудовування залежить від кож­ного веб-сайту. Деякі відео не мають коду вбудовування. Відпо­відно створити з ними зв'язок не можна. Незважаючи на те, що ці коди називають кодами вбудовування, вони фактично лише поси­лаються на відео, але не вбудовують його в презентацію.

Зв'язування та вбудовування аркуша Ехсеl

За потреби створити динамічний зв'язок між вмістом документа та вмістом книги МS Ехсеl слід вставити вміст як об'єкт. На відмі­ну від звичайного вставлення вмісту (як у випадку натискання Сtrl + V), після вставлення вмісту як зв'язаного або вбудованого об'єкта з ним можна буде працювати за допомогою вихідної програми.

Наприклад, якщо в документ вставлено комірки як об'єкт Ехсеl, МS Word запустить Ехсеl у разі подвійного клацання комір­ки, відтак можна буде використовувати команди Ехсеl для роботи із вмістом аркуша.

Якщо вставити цілу книгу Ехсеl як об'єкт, у документі відобра­жатиметься лише один аркуш. Щоб переглянути інші аркуші, по­трібно двічі клацнути об'єкт Ехсеl і вибрати потрібний аркуш.

Різниця між зв'язаними та вбудованими об'єктами

Основна відмінність зв'язаних і вбудованих об'єктів полягає в тому, де зберігаються та яким чином оновлюються дані після вставлення їх у файл  Word.

У документі можна розташувати посилання на об'єкт або ко­пію об'єкта. У такий спосіб можна вставляти об'єкти з будь-якої програми, що підтримує технологію зв'язування та вбудовування об'єктів (технологію ОLЕ).

Наприклад, місячний звіт може охоплювати відомості, що міс­тяться окремо в таблиці Ехсеl. Якщо прив'язати звіт до електронної таблиці, відомості у звіті оновлюватимуться під час кожного онов­лення даних у вихідному файлі. Якщо вбудувати таблицю у звіт, то в останньому створюється статична копія цих відомостей

Веб-публікація документів

Щоб швидко підготувати дані з програм Microsoft Office для публіка­ції у Web, не обов'язково знати теги мови розмітки НТМL, достатньо збе­регти створений файл у форматі гіпертекстового документа. Для цього слід скористатися командою Зберегти як і вибрати тип файлу Веб-сторінка.

Під час збереження файлу у форматі веб-сторінки неминуче втрача­ються деякі елементи форматування. Тому, перш ніж виконувати експорт даних, слід переглянути документ у режимі Веб-документ(кнопка  ), щоб з'ясувати його майбутній вигляд.

Слід пам'ятати, що вставлені в початковий документ графічні зобра­ження будуть збережені в окремій папці в окремих файлах, а при збере­женні презентації у форматі веб-сторінки кожний слайд буде збережено в окремому файлі.

Отриману в результаті конвертації даних веб-сторінку можна перегля­дати, використовуючи програму-браузер, і в подальшому її можна розміс­тити в мережі Інтернет.

VI.  ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

►► Практичне завдання

Інструктаж із техніки безпеки.

Інструктивна картка

 1. Завантажити  Microsoft PowerPoint .
  1. Створити слайдову презентацію, що складається з чотирьох слайдів.
  2. На слайдах організувати відповідно:
 • вбудовування відеофайла;
 • вбудовування анімаційного gif  із бібліотеки графіки;
 • зв'язування презентації з відеофайлом;
 • зв'язування з відеофайлом на веб-сайті.
 1. На слайдах організувати відповідне змістовне наповнення (заголовки, підписи, пояснення).
 2. Створену презентацію зберегти в папку:   D:\ Практичні роботи 11 клас , вказавши прізвище

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Обговоривши можливі недоліки та проблеми, що виникли під час роботи,  учитель разом з учнями формулює поради-підказки :

 • щоб зекономити дисковий простір і покращити продуктивність відтворення, потрібно стискати медіафайли;
 • програма PowerPoint підтримуватиме формати файлів Quick-Time(.mov,  .mp4) та AdobeFlash (.swf), якщо інстальовано про­гравачі QuickTime та AdobeFlash;
 • під час вбудовування анімаційного GIF із бібліотеки графіки, можливо, доведеться  неодноразово змінювати пошуковий за­пит, щоб знайти потрібний відеокліп;
 • слід отримати згоду власника, перш ніж зв'язувати, викорис­товувати або розповсюджувати вміст з авторським правом;
 • щоб уникнути можливих проблем із недійсними посиланнями, перш ніж додати фільми до презентації, рекомендовано скопі­ювати файли відео в папку із презентацією та зв'язати їх там.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника (п. 4.1)

 

docx
До підручника
Інформатика 8 клас (Казанцева О.П., Стеценко І.В.)
Додано
3 січня 2019
Переглядів
333
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку