Тест: «Починаємо вивчати фізику», «Механічний рух»

Про матеріал

Тести з тем: «Починаємо вивчати фізику» та «Механічнийрух» для фронтального опитування під час навчального заняття з вивченого, або поточного матеріалу. Використання з навчальною платформою Plickers дає змогу поліпшити зворотний зв'язок із класом, дозволяє аналізувати результати окремого учня або вивчати статистику усього класу.

Тестові завдання відповідають чинній програмі та складені за матеріалами підручника «Фізика 7 клас » автор В.Г.Бар'яхтар і інші.

Використані джерела:

  • 1.Підручник «Фізика 7 клас » автор В.Г.Бар'яхтар і інші
  • 2.Перевірка предметних компетентностей. Фізика 7 клас.Т.М. Засєкіна
  • 3.Повний курс шкільної фізики в тестах. І.М. Гельфгат
  • 4.https://zno.osvita.ua/physics/
Перегляд файлу

Розділ 1: «Фізика як природнича наука. Пізнання природи.»

1.   Укажіть фізичну величину, вимірювану в метрах

А   довжина   

Б   маса

В   час

Г   об'єм

 

2.   Укажіть фізичну величину, вимірювану в секундах

А   довжина   

Б   маса

В   час

Г   об'єм

 

3.   Укажіть фізичну величину, вимірювану в кг

А   довжина   

Б   маса

В   час

Г   об'єм

 

4.   Все те, з чого складаються фізичні тіла, називають ...

А   речовиною

Б   рідиною

В   розчином

Г   матеріалом

 

5.   Оберіть поняття, яке позначає речовину:

А   склянка

Б   м’яч

В   залізо

Г   птах

 

6.   Прикладом фізичного тіла може бути

А   олівець

Б   мідь

В   маса

Г   хвилина

7.   Яке з наведених понять можна вважати фізичним явищем

А   час

Б   нагрівання

В   хвилина

Г   міркування

 

8.   Яке з наведених понять можна вважати механічним явищем

А   політ ракети

Б   розмова

В   нагрівання їжі

Г   світіння лампочки

 

9.   Яке з наведених понять можна вважати звуковим явищем

А   падіння каменя

Б   гуркіт грому

В   електризація волосся

Г   сонячне затемнення

 

10. Яке з наведених понять можна вважати тепловим явищем

А   біг коня

Б   замерзання води

В   розряд блискавки

Г   місячне затемнення

 

11. Яке з наведених понять можна вважати світловим явищем

А   біг людини

Б   кипіння води

В   розряд блискавки

Г   веселка

 

12. У наслідок явища дифузії:

А   кисень з повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми

Б   зменшується довжина рейки під час її охолодження

В   тане лід

Г   рідина збирається в краплі

 

 

13.  Вибрати правильне твердження. Молекули речовини:

А   завжди перебувають у стані спокою

Б   безперервно та хаотично рухаються

В   розташовані так, що між ними немає проміжків

Г   тільки притягуються одна до одно

 

 

 

Розділ 2: «Механічний рух»

  1.    Зміну положення тіла відносно інших тіл з плином часу називають

А   пройденим шляхом

Б   механічним рухом

В   траєкторією

Г   переміщенням

 

2.    Визначте, хто може у своїх розрахунках уважати Землю матеріальною точкою.

А   диспетчер, який керує рухом літаків

Б   космонавт, який здійснює підготовку до посадки   космічного корабля на Землю

В   автомобіль, який рухається з Києва до Харкова

Г   геолог, який прогнозує місця знаходження корисних копалин      

 

 3.    Уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається називається

А   переміщенням

Б   пройденим шлях

В   траєкторією руху

Г    довжиною

 

 4.    Пройдений шлях в СІ вимірюють в

А   міліметрах

Б   кілометрах

В   сантиметрах

Г   метрах

 5.    Потяг, який прямує від однієї станції до іншої,перебуває в стані        спокою відносно...

А   центра Землі

Б   пасажира, що сидить у кріслі вагона

В   точок на ободі колеса вагона

Г   пасажірів, які стоять на пероні

 

 6.    Напрямлений відрізок прямої , який сполучає початкове та кінцеве положення тіла  називається

А   переміщенням

Б   пройденим шляхом

В   швидкістю

Г   траекторією

 7.    Векторні величини характеризуються

А   тільки числовим значенням

Б   тільки напрямком

В   числовим значенням і напрямком

Г   нічим

 

 8.    Якщо тіло за будь-які рівні інтервали часу долає однаковий шлях,    то такий рух називають

А   рівномірним

Б   нерівномірним

 

 9.  Укажіть фізичну величину, вимірювану в м/с.

А   час

Б   пройдений шлях

В   швидкість

Г   маса

 

  10.  Краплини чорнила падають з піпетки на стіл через однакові проміжки часу. Смужку білого паперучотири рази протягують під піпеткою зліва направо. На якій зі смужок зареєстровано рівномірний рух з найбільшою швидкістю

 

 

А   .......................

Б   .        .      .    .  .

В   .    .    .    .    .    .

Г   .  .    .      .        .

 

 11.  За графіком залежності пройденого шляху від часу визначити швидкість пішохода

111.jpg

А   20 м/с

Б   5 м/с

В   80 м/с

Г   4 м/с

12.  За графіком залежності пройденого шляху від часу визначити швидкість якого тіла більша

 

S, м

                         І

 

                               ІІ

                            ІІІ

                                             t, c

А   І

Б   ІІ

В   ІІІ

Г   визначити неможливо

 

 

 

Частина ІІ: «Криволінійний рух. Рух по колу. Маятник.»

 

1.     Період обертання - це фізична величина, яка чисельно дорівнює

А   часу одного оберту

Б   кількість обертів за одиницю часу

В   кількість обертів за весь час руху

2.     Період обертання вимірюється в

А   метрах

Б   секундах

В   Гц

Г   м/с

3.     Вибрати правильне твердження. Період малих коливань нитяного   маятника...

А   залежить від довжини нитки

Б   залежить від маси тягарця

В   залежить від амплітуди коливань

Г   не залежить від земного тяжіння

4.      Обертова частота - це фізична величина, яка чисельно дорівнює

А   часу одного оберту

Б   кількість обертів за одиницю часу

В   кількість обертів за весь час руху

Г    інша відповідь  

5.     Швидкість при русі тіла по колу напрямлена :

А   вгору ;

Б   вправо ;

В   по дотичній ;

Г   будь–як.

6.      Вибрати формулу для швидкості при русі тіла по колу

А   ϑ=S+t

Б   ϑ=

В   ϑ=St

Г   ϑ=

 

7.      Рухи, які періодично повторюються називаються

А   коливальними

Б   рівномірними

В   рівноприскореними

Г   криволінійними

8.      Прикладом вільних коливань є коливання

А   штори під дією протягу біля прочиненого вікна

Б   гілочки, з якої щойно злетіла пташка

В   голки під час роботи швейної машинки

Г   буйка під дією хвиль

 9.     Точкове тіло, підвішене на нерозтяжній нитці - це

А   електричний маятник

Б   математичний маятник

В   пружинний маятник

Г    інша відповідь

  10.    Амплітудою коливань називають :

А   найменше відхилення від положення рівноваги ;

Б   найбільшу довжину нитки ; 

В   найбільше відхилення від положення рівноваги ;

Г   кількісь обертів за одиницю часу.

 

11.   Частота обертання вимірюється в

А   м

Б   с

В   Гц

Г   м/с

 

12.   За  формулою  L=2П R  вираховується

А   площа круга

Б   довжина кола

В   період обертання

Г   швидкість

 

docx
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
Додано
31 липня 2018
Переглядів
2592
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку