Підсумковий тест за І семестр

Додано: 16 березня 2019
Предмет: Інформатика, 5 клас
Тест виконано: 128 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть всі інформаційні процеси.

варіанти відповідей

пошук повідомлень 

зберігання повідомлень

форматування повідомлень

опрацювання повідомлень 

отримання повідомлень 

записування повідомлень

Запитання 2

Носії повідомлень - це ...

варіанти відповідей

людина, яка переносить повідомлення

будь-який предмет, що його містить та може тривалий час зберігати

комп'ютери та комп'ютерна техніка

Запитання 3

Інформаційна система - це ...

варіанти відповідей

система, що містить інформацію про комп'ютер

сукупність пристроїв і програм, призначених для зберігання, опрацювання, подання й передавання даних різного типу

сукупність комп'ютерів призначений для опрацювання інформації

Запитання 4

Вкажіть всі види сучасних комп'ютерів

варіанти відповідей

стаціонарні

портативні

кишенькові

планшетні

переносні

телефонні

Запитання 5

Операційна система - це...

варіанти відповідей

це сукупність програм, які користувач встановлює на свій комп'ютер

набір команд для правильної роботи комп'ютера

це комплекс програм, призначений для керування роботою пристроїв комп’ютера, організації обміну даними між користувачем і комп’ютером, забезпечення обміну даними між пристроями комп’ютера, організації зберігання даних на носіях даних, забезпечення виконання інших програм,узгодження одночасної роботи різних програм.

Запитання 6

Мережа - це...

варіанти відповідей

це програма для підключення Інтернету

це сукупність пов'язаних між собою об'єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості

це об'єднання комп'ютерів

Запитання 7

Локальна комп'ютерна мережа - це ...

варіанти відповідей

це мережа, що об'єднує комп'ютери та інші пристрої на обмеженій площі

мережа Інтернет

мережа магазинів

Запитання 8

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

комп'ютерні програми

програми

операційні системи

Запитання 9

Плагіат - це...

варіанти відповідей

це привласнення авторства 

це дозвіл на використання інформації

це право розповсюджувати інформацію

Запитання 10

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

знак авторського права

знак плагіату

літера "с"

Запитання 11

Класифікація -це...

варіанти відповідей

це поділ об'єктів за кольором

це поділ об'єктів на групи за певними властивостями

це поділ об'єктів за формою

це поділ об'єктів за розміром

Запитання 12

Виберіть об'єкти текстових документів

варіанти відповідей

символ

програма

речення

абзац

таблиця

зображення

музика

відео

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест