18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

1 світова війна

Додано: 26 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 34 рази
15 запитань
Запитання 1

Брусиловський прорив тривав 

варіанти відповідей

4 червня – 13 серпня 1915р

4 вересня – 13 жовтня 1916р

4 червня – 13 серпня 1916р.

4 червня – 20 вересня 1916р

Запитання 2

Виберіть країни, які увійшди до складу Антанти.

варіанти відповідей

Німеччина

Англія

Франція

Росія

Австро-Угорщина

Туреччина

Запитання 3

Прочитайте речення та продовжіть його:

Перед початком Першої світової війни українські землі входили до складу...

варіанти відповідей

Румунії та Польщі

Польщі та Австро-Угорщини

Росії та Румунії

Росії та Австро-Угорщини

Запитання 4

Позначте назву держави, у плани якої напередодні Першої світової війни входило загарбання і приєднання до своєї території Поділля та Волині...

варіанти відповідей

Росія

Австро-Угорщина

Німеччина

Румунія

Запитання 5

Яким було головне завдання російської окупаційної адміністрації у Галичині і Буковині у 1914-1915 роках?

варіанти відповідей

забезпечення особливого стану управління у Галичині і Буковині в умовах війни

відновлення діяльності освітніх і культурних закладів; налагодження життя цивільного населення

відновлення економічного життя, відбудова фабрик і заводів, вирішення соціальних проблем населення

швидке включення (інкорпорація) Галичини і Буковини до складу Російської імперії за тісної співпраці з місцевими діячами і установами москвофілів

Запитання 6

Як називалася битва, що відбувалася 18 серпня - 21 вересня 1914 р. ?

варіанти відповідей

битва за річку Марна

Галицька битва

Горліцький прорив

Брусиловський прорив

Запитання 7

Назвіть країни, що входили до складу Троїстого союзу на передодні Першої світової війни?

варіанти відповідей

Росія

Італія

Німеччина

Японія

Австро - Угорщина

Англія

Запитання 8

Назву якої битви зображено на карті?

варіанти відповідей

Горлицький прорив

Галицьку битву

Брусиловський прорив

битва за гору Маківка

Запитання 9

Назвіть країни які входили до Четверного союзу.

варіанти відповідей

Німеччина

Італія

Росія

Австро - Урорщина

Сербія

Болгарія

Туреччина

Запитання 10

Вкажіть рік створення Головної Української Ради...

варіанти відповідей

1913

1914

1915

1916

Запитання 11

Вкажіть, яка держава в ході війни планувала захопити землі Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття з тим, щоб розширити кордони своїх володінь та ліквідувати центри українського визвольного руху у Галичині...

варіанти відповідей

Австро-Угорщина

Німеччина

Російська імперія

Османська імперія

Запитання 12

Вкажіть. яке з поданих тверджень є правильним...

Перша світова війна призвела до розколу українського національного руху:

А) між українцями ворогуючих армій - Російської та Австро-Угорської

Б) на прихильників та противників переможної війни в Російській і Австро-Угорськй імперіях

варіанти відповідей

правильні обидва твердження

правильне тільки перше твердження

правильне тільки друге твердження

неправильні обидва твердження

Запитання 13

Укажіть рік створення Союзу Визволення України

варіанти відповідей

1913

1914

1915

1916

Запитання 14

Вкажіть результати Галицької битви...

варіанти відповідей

поразка російських військ

поразка австро-угорських військ

перемога німецьких військ

підписання сепаратного миру Німеччини з Росією

Запитання 15

Які наслідки мала Перша світова війна для України? (оберіть 2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

зміцнення могутності Російської імперії

поширення впливу Австро-Угорщини на територію Наддніпрянської України

загострення економічної, політичної, соцальної криз в Австро-Угорській та Російській імперіях

створення на українських землях самостійної незалежної держави

надання українцям права національно-культурної автономії

піднесення національно-визвольного руху поневоленого народу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест