1. УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА.

Додано: 12 лютого 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
24 запитання
Запитання 1

Під гаслом "Свій до свого по своє!" в Галичині на початку ХХ століття розвивався...

варіанти відповідей

пластовий рух

народовський рух

кооперативний рух

спортивний рух

Запитання 2

Що стало поштовхом до появи документа, уривок з якого наведено: «Бюро української парламентської групи надіслало телеграму: «Рідна українська просвіта найміцніша підвалина української автономії. Нехай же ширяться по всій Україні просвітні товариства, стаючи джерелом освіти й свідомості для рідного народу. Вітаємо київську «Просвіту», вітаємо нове культурне життя України...»?

варіанти відповідей

упровадження загального виборчого права для чоловіків в Австро-Угорщині (1907 рік)

революційні події в Росії (1905–1907 рр.)

реалізація реформи П. Столипіна (1906–1911 рр.)

судовий процес у «справі Бейліса» (1913 р.)

Запитання 3

Потребу здобуття політичної незалежності України вперше обґрунтував

варіанти відповідей

Юліан Бачинський у брошурі «Україна Irredenta»

Микола Міхновський у творі «Самостійна Україна»

Андрей Шептицький у посланні «Як будувати рідну хату?»

Дмитро Яворницький у праці «Вольності запорозьких козаків»

Запитання 4

Який процес був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

повне одержавлення

промисловий переворот

форсована індустріалізація

утворення монополій

Запитання 5

Хто був засновником української організації, згаданої в уривку документа: «…поляки боялися хлопської організації… та ще в таких формах.., які вони вважали на свій виключний привілей.., а найбільше їх дражнила назва «Січ» та назви січової старшини… у цьому вбачалася їм гайдамаччина»?

варіанти відповідей

К. Трильовський

І. Боберський

Д. Донцов

Є. Петрушевич

Запитання 6

Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм - це складові програми

варіанти відповідей

«народовців».

«українофілів».

«чорносотенців».

«москвофілів».

Запитання 7

У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

варіанти відповідей

започаткування політики «нової ери» в українсько-польських відносинах.

відкриття у Львові окремого українського університету.

об'єднання Галичини, Буковини та Закарпаття в єдиний Коронний край.

впровадження загального виборчого права для чоловіків.

Запитання 8

Хто з діячів є автором брошури «Самостійна Україна»?

варіанти відповідей

М. Міхновський

В. Винниченко

В. Антонович

П. Чубинський

Запитання 9

Яка верства домінувала в структурі західноукраїнського суспільства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.?

варіанти відповідей

селянство

підприємці

інтелігенція

пролетаріат

Запитання 10

Поширення на початку XX ст. в суспільному лексиконі Російської імперії понять «хутір», «відруб», «переселенці» пов'язане із

варіанти відповідей

скасуванням виплат викупних платежів.

утворенням монополістичних об'єднань.

запровадженням реформ П. Столипіна.

поглибленням економічної кризи.

Запитання 11

На картосхемі стрілками позначено

варіанти відповідей

«Брусиловський прорив» російських військ.

бойовий шлях Українських січових стрільців.

головні напрямки дій російських військ під час Галицької битви.

наступ німецьких й австро-угорських військ під час Ґорліцького прориву.

Запитання 12

Створення легіону Українських січових стрільців

варіанти відповідей

спричинено формуванням «Вільного козацтва».

зумовлено проголошенням Західноукраїнської Народної Республіки.

було складовою процесу «українізації» частин російської армії.

відбулося за ініціативи Головної української ради.

Запитання 13

Результат якої події Першої світової війни дав змогу правлячим колам Росії реалізувати стратегію «…злиття землі Ярослава Осмомисла, князів Данила і Романа з Імперією в політичному та національному відношеннях…»?

варіанти відповідей

Карпатської операції

Брусиловського прориву

Ґорліцького прориву

Галицької битви

Запитання 14

У якому році розпочались бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни?

варіанти відповідей

1914 р.

1915 р.

1916 р.

1917 р.

Запитання 15

Укажіть один із напрямів діяльності Союзу визволення України, що існував у 1914-1918 рр.

варіанти відповідей

координація акцій української громади в Державній Думі

формування легіону Українських січових стрільців

допомога військовополоненим українцям

створення громадських організацій з допомоги біженцям

Запитання 16

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.


«Справжнє бойове хрещення Українські січові стрільці пройшли у квітні – на початку травня 1915 р. у боях за гору поблизу Славська. Кілька разів цей важливий пункт переходив із рук в руки. Лише ціною великих втрат російським солдатам вдалося закріпитися на горі, але в цей час розпочався загальний відступ росіян із Галичини».


Де відбулися описані події?

варіанти відповідей

г. Лисоня

г. Маківка

г. Говерла

г. Погар

Запитання 17

Головна Українська Рада ставила собі за мету

варіанти відповідей

захист інтересів українців на території України

захист інтересів українців в Австро-Угорщині

захист інтересів українців у Російській імперії

захист інтересів українців у Польщі

Запитання 18

Укажіть три наслідки Першої світової війни для України.

варіанти відповідей

Відшкодування країнами Четверного союзу Україні збитків, завданих війною.

Розорення західноукраїнських земель.

Приєднання до України Криму.

Назрівання революційної кризи в Наддніпрянській Україні.

Здобуття Україною незалежності.

Створення українських збройних формувань, набуття воєнного досвіду.

Запитання 19

Прочитайте речення та продовжіть його:

Перед початком Першої світової війни українські землі входили до складу...

варіанти відповідей

Румунії та Польщі

Росії та Румунії

Польщі та Австро-Угорщини

Росії та Австро-Угорщини

Запитання 20

Позначте назву держави, у плани якої напередодні Першої світової війни входило загарбання і приєднання до своєї території Поділля та Волині...

варіанти відповідей

Росія

Німеччина

Австро-Угорщина

Румунія

Запитання 21

Позначте варіант, що містить правильні твердження, які характеризують особливості політики, яку проводив російський уряд на окупованих західно-українських землях у 1914-1915 роках.


1. невтручання у церковні справи

2 закриття української преси, заборона друкування книжок українською мовою, припинення діяльності "Просвіт" та інших культурно-освітніх і громадських установ

3. заборона викладання у школах українською мовою

4. створення Західно-української губернії, проголошення її автономії у складі Російської імперії

5. надання допомоги населенню, що постраждало від бойових дій: постачання продовольства, посівного матеріалу

6 переслідування і нищення Української греко-католицької церкви, депортація священників углиб Російської імперії, насаджування православ'я


варіанти відповідей

1,2,3

4,5,6

2,3,5

2,3,6

Запитання 22

Головна українська рада - це ...

варіанти відповідей

координиційний міжпартійний блок радикальної, національно-демократичної, соціал-демократичної українських партій Галичини

нова політична партія, що об'єднувала всі національно-патріотичні сили Галичини

представницький орган Галичини, Буковини й Закарпаття

масова просвітницька організація, що займалася просвітницькою діяльністю серед українців Галичини , Буковини й Закарпаття

Запитання 23

Чи правильні твердження?


1) перше бойове хрещення УСС прийняли під час битви на горі Маківка у червні 1915 року у Карпатах, коли проти них виступала дивізія кубанських козаків. Відразу після цієї битви відбулося переформатування куренів УСС у полк, а незабаром створено дивізію УСС;


2) Головна українська рада створила Центральну бойову управу, яка звернулася до австрійського уряду з проханням створити окрему українську військову частину; так було започатковано створення легіону УСС, або "усусів" і вже наприкінці серпня були створені перша (під командуванням Вітовського Д.) та друга (під командуванням Коника Є.) сотні УСС.

варіанти відповідей

обидва твердження правильні

обидва твердження не правильні

тільки перше твердження правильне

тільки друге твердження правильне

Запитання 24

Назвіть прізвище голови Головної української ради

варіанти відповідей

Д. Дорошенко

К. Трильовський

М. Меленевський

К. Левицький

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест