10 клас. КР. "Українська графіка й орфографія"

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Розділ мовознавчої науки про систему правил передачі звукової мови на письмі - це

варіанти відповідей

графіка

орфографія

фонетика

орфоепія

Запитання 2

Який принцип української орфографії наявний у словосполученнях "живемо по-новому" і "по новому шляху"

варіанти відповідей

фонетичний

морфологічний

традиційний

смисловий

Запитання 3

За морфологічним принципом орфографії пишуться всі перелічені слова, ОКРІМ

варіанти відповідей

просьба

нетто

паливо

кігті

Запитання 4

Сукупність умовних знаків для передачі на письмі усного мовлення вивчає

варіанти відповідей

алфавіт

графіка

орфографія

пунктуація

Запитання 5

М′який знак пишемо у всіх перелічених випадках, ОКРІМ

варіанти відповідей

після л перед м′якими та шиплячими приголосними

після д, т з, ш, ч, л, н

після б,п,в,м,ф

після м′яких приголосних перед о в середині складу

Запитання 6

Правило щодо написання слова "над′ярусний" наступне :

варіанти відповідей

завжди ставимо апостроф перед я

ставимо апостроф перед другою частиною складного слова, що починається на я

ставимо апостроф після префікса перед я

після зубного д перед я у словах іншомовного походження ставиться апостроф

Запитання 7

Слова з м′яким знаком потрібно писати в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

ручен..ці, радіс..ть, жен..шень, чотир..ма

вчат..ся, знавец.., різ..бяр, (у) жмен..ці

мен..ше, чотир..ох, нян..чин, брин..чати

Ман..чжурія, Хар..ків, біл..ше, повір..

Запитання 8

З апострофом пишуться всі слова в рядку, ОКРІМ

варіанти відповідей

під..їзд, з..ясувати, рутв..яний, торф..яний

бар..єр,пам..ятник, підгір..я, різьб..яр

сурм..яний, зм..яклий, вп.яте, арф..яр

здоров..я, ін..єкція, підв..язати, двох..ярусний

Запитання 9

Слова написані без помилок у всіх ряках, ОКРІМ

варіанти відповідей

станція метро "Золоті ворота", газета "Здоров′я", автомагазин

прем′єр-міністр, історико-краєзнавчий, жовтогарячий, військовополонений

День Незалежності України, суперприз, молочнокислий, кисло-солоний

північноамериканський, , Дон Кіхот, Ахіллесова п′ята, Театр юного глядача

Запитання 10

У словах "піджак" і "підживити" буквосполучення дж під час переносу

варіанти відповідей

можна розривати в обох словах

не можна розривати тільки у слові "підживити"

не можна розривати тільки у слові "піджак"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест