29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 13

Додано: 9 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 158 разів
42 запитання
Запитання 1

Разом усі прислівники та прислівникові сполуки потрібно пи­сати в рядку

варіанти відповідей

спід/споду, на/різно, по/части

на/жаль, волею/не/волею, з/переляку

в/нагороду, хтозна/що, у сто/крат

за/ради, сам/на/сам, по/тихеньку

Запитання 2

Усі словосполучення не потребують редагування в рядку

варіанти відповідей

довге волосся, сонячне проміння, дрібне насіння  

смерекове гілля, брудні лахміття, жовте листя

старі ганчір’я, куряче пір’я, великі каміння 

мичкуваті коріння, картопляне лушпиння, хатнє начиння

Запитання 3

Словоформа з нульовим закінченням із речення Байдужим густим шелестом слався лісовий шум є в рядку

варіанти відповідей

байдужим  

густим

шелестом

шум

Запитання 4

Омоніми використано в реченні

варіанти відповідей

До втоми, до сльозинок на щоці про мене будеш думати-гадати.

Так і осінь мине, так і літо мине, і, можливо, мене хтось колись пом’яне.

Як горить і мигтить інша зірка, сріблом міниться іскра.

Після кількаденного свисту вітру прибляк степ, притьмарився, при­жухнув.

Запитання 5

Граматичну норму НЕ порушено у словосполученні рядка

варіанти відповідей

нарада по безпеці в Європі

за будь-яких обставин  

заявляти у весь голос

стати у весь зріст

Запитання 6

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Іноді тихо, а іноді стрімко несе Рось по своєму кам’янистому руслу чисті ясні води. 2. То тут, то там над нею здіймаються високі кручі, темніють густі діброви, шумлять бори. 3. У дібровах та борах бродять вепри, тури, олені, козулі, вовки, гніздяться птахи, у дуплах старезних дерев мирно гудуть бджолині рої. 4. У водах річки аж кипить риба плітка, щука, лящ, сазан, окунь, судак... 5. А в тихих заводях, у глибині темних, аж синіх, ям, хлюпочуться русалки, що в місячні ночі виходять на зелені берегові галявини водити свої ігрища. 6. Далі Рось проревається між скелями і мчить у темні вири.

Орфографічну помилку допущено в написанні слова

варіанти відповідей

темніють  

кипить

виходять

проревається

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Іноді тихо, а іноді стрімко несе Рось по своєму кам’янистому руслу чисті ясні води. 2. То тут, то там над нею здіймаються високі кручі, темніють густі діброви, шумлять бори. 3. У дібровах та борах бродять вепри, тури, олені, козулі, вовки, гніздяться птахи, у дуплах старезних дерев мирно гудуть бджолині рої. 4. У водах річки аж кипить риба плітка, щука, лящ, сазан, окунь, судак... 5. А в тихих заводях, у глибині темних, аж синіх, ям, хлюпочуться русалки, що в місячні ночі виходять на зелені берегові галявини водити свої ігрища. 6. Далі Рось проревається між скелями і мчить у темні вири.

Антоніми вжито в реченні

варіанти відповідей

2

4

5

6

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Іноді тихо, а іноді стрімко несе Рось по своєму кам’янистому руслу чисті ясні води. 2. То тут, то там над нею здіймаються високі кручі, темніють густі діброви, шумлять бори. 3. У дібровах та борах бродять вепри, тури, олені, козулі, вовки, гніздяться птахи, у дуплах старезних дерев мирно гудуть бджолині рої. 4. У водах річки аж кипить риба плітка, щука, лящ, сазан, окунь, судак... 5. А в тихих заводях, у глибині темних, аж синіх, ям, хлюпочуться русалки, що в місячні ночі виходять на зелені берегові галявини водити свої ігрища. 6. Далі Рось проревається між скелями і мчить у темні вири.

У п’ятому реченні слово водити є 

варіанти відповідей

додатком 

обставиною

означенням

присудком

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Іноді тихо, а іноді стрімко несе Рось по своєму кам’янистому руслу чисті ясні води. 2. То тут, то там над нею здіймаються високі кручі, темніють густі діброви, шумлять бори. 3. У дібровах та борах бродять вепри, тури, олені, козулі, вовки, гніздяться птахи, у дуплах старезних дерев мирно гудуть бджолині рої. 4. У водах річки аж кипить риба плітка, щука, лящ, сазан, окунь, судак... 5. А в тихих заводях, у глибині темних, аж синіх, ям, хлюпочуться русалки, що в місячні ночі виходять на зелені берегові галявини водити свої ігрища. 6. Далі Рось проревається між скелями і мчить у темні вири.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

3

4

6

Запитання 10

Правильну вимову слова засудження відображає фонетичний запис рядка

варіанти відповідей

[засуджиен':а] 

[засуджин':а]

[засудж ен':а]  

[засуджеин'а] 

[засуджеинн'а]

Запитання 11

Фразеологізм виступає в ролі підмета у реченні

варіанти відповідей

Безбатченки й трутні засміються на кутні. 

Левова частка заробітку діставалась господареві.

Нарвавши яблук, хлопці п’ятами накивали. 

Мій приятель завжди виходить сухим із води.

Так важко зректися свого кольору білій ґаві!

Запитання 12

Літеру и треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

комп..ляція, акц..онер, Мадр..д  

р..конструкція, еруд..ція, р..п..тиція

ст..лаж, сюрпр..з, рец..див

катол..цизм, арт..лерія, ст..лізація 

г..рлянда, х..мера, інд..катор

Запитання 13

Окремо всі слова пишуться в рядку

варіанти відповідей

полу/мисок, жовто/гарячий, історично/цінний   

колективно/обговорений, орфографічно/правильний, взаємно/ко­рисний

взаємно/зворотний, лісо/захисний, послідовно/миролюбний

військово/зобов’язаний, темно/шоколадний, пап’є/маше

агро/культура, взаємно/обернений, чорно/зем

Запитання 14

Форму кличного відмінка утворено НЕПРАВИЛЬНО в рядку

варіанти відповідей

Михайлівно

душе  

робітниче 

Анатоліє

Запитання 15

Слово безкраїм вжито у місцевому відмінку однини в реченні

варіанти відповідей

Безкраїм степом щодуху мчався вершник.  

Це поселення загубилося десь у безкраїм ковильнім степу.

Немає ліку на Херсонщині безкраїм степам. 

Лине пісня козацька безкраїм степом.

Якби мав хист, склав би я оду нашим безкраїм степам...

Запитання 16

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку

варіанти відповідей

будь/у/кого, казна/чим, аби/чому 

бозна/який, аби/чий, чого/небудь

хтозна/хто, бозна/який, будь/що

ні/на/кого, де/чому, будь/кого  

аби/яким, де/чому, аби/кого

Запитання 17

Особові форми дієслів становлять рядок

варіанти відповідей

хмариться, розсіються, цвісти 

співаючи, понесуть, збираємо  

засвоїте, катаємось, жартують

розквітнуть, щебечуть, заперечувати  

винайти, сказаний, зрадіють

Запитання 18

Граматичну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Покинувши Львів 1944 року, Тарнавський став політичним емі­грантом.

Сівши на підставлений сестрою стільчик, лікар узявся оглядати рану потерпілого.

Блукаючи Україною, прибивсь я якось у Чигирин.

Прикрашаючи ялинку, у нас був святковий настрій.

Тікаючи, він наскочив на балку.

Запитання 19

Установіть відповідність між словами і орфограмами.

1 вір..те       2 різ..бяр    3 мєдв..ний    4 пан..європейський

А поєднувальний голосний у складних словах       

Б вживання апострофа       

В написання без апострофа

Г написання без знака м’якшення        

Д вживання знака м’якшення

варіанти відповідей

1Г 2Д 3В 4Б

1Д 2Г 3В 4Б

1Г 2В 3Д 4Б

1Г 2Д 3Б 4В

1Г 2Д 3В 4А

Запитання 20

Установіть відповідність між розрядами прислівника і при­кладами.

1 часу    2 причини    3 мети   4 місця

А спересердя Б додому В довіку Г дуже Д напоказ

варіанти відповідей

1В 2А 3Д 4Б

1А 2В 3Д 4Б

1В 2Д 3А 4Б

1В 2А 3Б 4Д

1В 2А 3Д 4Г

Запитання 21

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

(1) Споконвіку, з прадавніх-давен (2) кожен живучий має не (3) зрівняне ні з чим джерельне (4) чародійство - молодість.

1 А прикметник

2 Б іменник

3 В займенник

4 Г прислівник

Д дієприкметник

варіанти відповідей

1Г 2В ЗД 4Б

1В 2Г ЗД 4Б

1Г 2Д ЗВ 4Б

1Г 2В ЗБ 4Д

1Г 2В ЗД 4А

Запитання 22

Подвоєння є в усіх словах іншомовного походження в рядку

варіанти відповідей

ем..іграція, груп..а, шос..е

ан..отація, клас.., хоб..і 

ін…овація, гол..андський, марок..анець

мул..а, інтермец..о, лібрет..о

піц..а, нет..о, брут..о

Запитання 23

Частку не треба писати окремо з усіма словами рядка

варіанти відповідей

ще не/збудований, не/виконавши проекту, не/нависть  

не/потрібно дякувати, не/дорого, а дешево, не/знаючи броду

не/вивчені ще проблеми, не/зчувся, як заснув, не/мічний

не/закінчений вчасно, не/забаром, не/довірливо

Запитання 24

Значення ганебне визнання, здобуте за будь-яку ціну має фра­зеологізм

варіанти відповідей

гірка чаша

гола правда 

гордіїв вузол

геростратова слава

Запитання 25

Слово земляна на місці крапок треба вжити в реченні

варіанти відповідей

... куля оберталася у міжзоряному просторі. 

... долівка була притрушена свіжою травою.

Крейда - ... порода, що майже повністю складається з чистого кар­бонату кальцію.

Індивідуальна... власність зародилась у Київській Русі лише в дру­гій половині XI ст.

Запитання 26

Немає лексичної помилки у словосполученні

варіанти відповідей

дійти висновку

за останній час

приведені результати

доля істини

Запитання 27

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Мабуть, кожному з вас доводилося бачити політ лелеки. 2. На/диво красива це птаха! 3. Скільки в ній грації, гордості, величі... 4. Здавна існує велика дружба між людьми і лелеками. 5. Може, як жодна інша птаха підпускає чорно/крилий красень до себе людину, бо вірить, що не буде йому кривди. 6. І не/дарма говорять люди: у хаті, на якій поселиться лелечина пара, пануватиме добро і злагода. 7. Споконвіку вважалося великим злочином скинути лелече гніздо або вбити птаха... 8. Не було тому прощення. 9. Якою радістю зустрічаємо ми на/весні лелек, що повертаються з далеких країв, і скільки смутку лягає на серце, коли восени відлітають їхні ключі до вирію.

Антоніми вжито в реченні 

варіанти відповідей

4

6

7

9

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Мабуть, кожному з вас доводилося бачити політ лелеки. 2. На/диво красива це птаха! 3. Скільки в ній грації, гордості, величі... 4. Здавна існує велика дружба між людьми і лелеками. 5. Може, як жодна інша птаха підпускає чорно/крилий красень до себе людину, бо вірить, що не буде йому кривди. 6. І не/дарма говорять люди: у хаті, на якій поселиться лелечина пара, пануватиме добро і злагода. 7. Споконвіку вважалося великим злочином скинути лелече гніздо або вбити птаха... 8. Не було тому прощення. 9. Якою радістю зустрічаємо ми на/весні лелек, що повертаються з далеких країв, і скільки смутку лягає на серце, коли восени відлітають їхні ключі до вирію.

Окремо в тексті треба писати слово

варіанти відповідей

на/диво

чорно/крилий  

не/дарма

на/весні

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Мабуть, кожному з вас доводилося бачити політ лелеки. 2. На/диво красива це птаха! 3. Скільки в ній грації, гордості, величі... 4. Здавна існує велика дружба між людьми і лелеками. 5. Може, як жодна інша птаха підпускає чорно/крилий красень до себе людину, бо вірить, що не буде йому кривди. 6. І не/дарма говорять люди: у хаті, на якій поселиться лелечина пара, пануватиме добро і злагода. 7. Споконвіку вважалося великим злочином скинути лелече гніздо або вбити птаха... 8. Не було тому прощення. 9. Якою радістю зустрічаємо ми на/весні лелек, що повертаються з далеких країв, і скільки смутку лягає на серце, коли восени відлітають їхні ключі до вирію.

Роль підмета виконують слова, виділені в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

красива це птаха

велика дружба

лелече гніздо

що повертаються

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання.

1. Мабуть, кожному з вас доводилося бачити політ лелеки. 2. На/диво красива це птаха! 3. Скільки в ній грації, гордості, величі... 4. Здавна існує велика дружба між людьми і лелеками. 5. Може, як жодна інша птаха підпускає чорно/крилий красень до себе людину, бо вірить, що не буде йому кривди. 6. І не/дарма говорять люди: у хаті, на якій поселиться лелечина пара, пануватиме добро і злагода. 7. Споконвіку вважалося великим злочином скинути лелече гніздо або вбити птаха... 8. Не було тому прощення. 9. Якою радістю зустрічаємо ми на/весні лелек, що повертаються з далеких країв, і скільки смутку лягає на серце, коли восени відлітають їхні ключі до вирію.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

3

5

6

9

Запитання 31

Виділена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

засвітити, зломити, зчищати

садочок, футболіст, дивина

коротший, витрачати, позаторік

царювати, цимбаліст, цікавий

анекдот, покрівля, краяти

Запитання 32

Помилку у вживанні ґ і г допущено у словах рядка

варіанти відповідей

ґазда, ґава, ґанок

ґвалт, ґедзь, ґелґіт

ґлей, ґніт, ґречний

ґрунт, ґудзик, ґатунок

ґуля, ґучний, ґрасувати

Запитання 33

Усі слова власне українського походження подані в рядку

варіанти відповідей

бульйон, павільйон, медальйон

віхола, линути, вщерть

комп’ютер, асоціація, дискурс

арфа, базар, баклажан

фізика, мікрофон, барабан

Запитання 34

Усі прислівники та прислівникові сполучення мають однако­вий спосіб написання в рядку

варіанти відповідей

на/нівець, будь/що/будь, по/змозі

без/пуття, до/останку, у/поміч

у/поперек, до/решти, казна/звідки

на/призволяще, о/півночі, до/побачення

аби/коли, на/зло, часто/густо

Запитання 35

Без апострофа треба писати всі слова рядка

варіанти відповідей

завір..юха, духм..яність, б..юро 

пан..європейський, пост..ядерний, ф..юзеляж

хом..як, різдв..яний, лижв..яр

торф..яний, верб..я, гар..ячий

дит..ясла, дієт..їдальня, трьох..ярусний

Запитання 36

НЕПРАВИЛЬНО форму ступеня порівняння прикметника утворено в реченні

варіанти відповідей

Алюміній більш поширеніший у природі, ніж залізо.

Найвища наука в житті - мудрість, а найвища мудрість - бути добрим.

Івасик ковтає слова, щоб висловитись якнайкоротше.

Щонайменший хутірець, сільце ревно бережуть своє слівце.

Україна - найбільша за площею європейська держава.

Запитання 37

НЕ відбувається подвоєння в орудному відмінку в іменниках рядка

варіанти відповідей

височінь, кров, мати

повідь, юність, глибочінь

витривалість, Січ, медаль

якість, річ, тінь  

мужність, кіновар, вогкість

Запитання 38

Безособове дієслово є в реченні

варіанти відповідей

О, як я ненавиджу зліплені з глини байдужі серця!   

Так бракує землі милосердя людей.

Вогненного нам треба слова!  

Чи хоч пучечок тої калини мені на груди покладуть?

Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і уста.

Запитання 39

Помилки в написанні сполучників допущено в рядку

варіанти відповідей

тільки-но, або ж, все ж таки

не зважаючи на те що, начеб-то, причому

отож-бо, адже ж, хоча б

дарма що, зате, отже ж

аніж, у міру того як, так що

Запитання 40

Граматично правильно побудовано речення

варіанти відповідей

Директор наголосив важливі моменти й узагальнив роботу конфе­ренції.

Зібравшись у вестибюлі, почалися стихійні збори.

У газеті надрукували інтерв’ю відомого артиста, що його взяли на­передодні виступу.

Учні вони часто не вміють уважно прочитати завдання, розібратися в ньому.

Проаналізуйте зроблені висновки попередніми учнями.

Запитання 41

Установіть відповідність між групою сполучників і прикла­дами.

1 єднальні     2 протиставні    3 розділові   4 порівняльні

А у, над, навколо  

Б ніби, мов, як  

В чи, або, чи то... чи то  

Г й, та, ні... ні  

Д однак, проте, але

варіанти відповідей

1Г 2Д 3В 4Б

1Д 2Г 3В 4Б

1Г 2В 3Д 4Б

1Г 2Д 3Б 4В

1Г 2Д 3В 4А

Запитання 42

Укажіть, якою частиною мови є виділені в реченні слова (цифра позначає наступне слово).

Здається, (1) вчора я відкрив (2) простої істини (3) коріння: життя тримає (4) двоє крил - закоханість і устремління.  

1  А іменник   

2 Б прикметник   

3 В займенник   

4 Г числівник   

Д прислівник

варіанти відповідей

1Д 2Б 3А 4Г 

1Б 2Д 3А 4Г 

1Д 2А 3Б 4Г 

1Д 2Б 3Г 4А 

1Д 2Б 3А 4В 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест