29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 15

Додано: 18 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 126 разів
20 запитань
Запитання 1

Укажіть рядок, у якому в усіх словах збігається кількість звуків і букв:

варіанти відповідей

підживити, колосся, подзьобаний, ячмінь

ярмарок, портьєра, ящірка, щебечуть

роз'яснення, яснесенький, віддзеркалювати, свя­щенний

пам'яттю, люстерко, заощаджу, підвищення

Запитання 2

Укажіть рядок, у якому в словах немає дзвінких приголосних звуків:

варіанти відповідей

розповідь, дід, щеня, тополя

безсловесний, лінь, лелека, легко

путь, щока, сіть, честь

подяка, злість, ягня, стежка

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому слова вживаються в мо­ві лише як професійні або терміни:

варіанти відповідей

означення, комбайн, пелюстка, турнір

лінгвістика, куліси, фурункул, множення

серія, наряд, форвард, заміна

дельтаплан, добуток, частка, дерево

Запитання 4

Із поданих після уривка фразеологізмів виберіть той, що найкраще відповідає змісту:

Лис Микита сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів видимо-невидимо. Всі цікаві знати, що це за поява, І всі боять­ся її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб ...

варіанти відповідей

бити прямо в ціль

вивести на чисту воду

дати драпака

здирати шкуру

Запитання 5

Укажіть рядок, у якому всі слова мають закін­чення:

варіанти відповідей

подрузі, веселощі, великі, імені

абихто, сонечко, весело, фламінго

текст, лист, адресат, факт

Дніпро, зерно, густо, тобто

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому всі слова різні (немає форм того самого слова):

варіанти відповідей

струнко, стрункий, стрункіше, струна

дорогий, подорожчання, дорожнеча, дорого

кореневий, викорінювати, корінець, кореневі

на дорозі, доріжка, придорожній, дорога

Запитання 7

Укажіть рядок, у якому всі іменники змінюють­ся за числами:

варіанти відповідей

зоря, пальці, море, глибина

сестра, окуляри, Карпати, мир

канікули, цукор, гай, зернина

коні, добро, дріжджі, штани

Запитання 8

Укажіть рядок, у якому всі слова — числівники:

варіанти відповідей

п'ятий, п'ятиразовий, п'ятірка, п'ятеро

тисяча, сімнадцятий, двійко, обоє

чверть, вісімка, дві третіх, сім

чимало, обидва, третина, десятеро

Запитання 9

Укажіть рядок, у якому всі слова — частки:

варіанти відповідей

бо, якби, лише, саме

хіба, той, чи, чий

зате, за те, аякже, еге ж

авжеж, оце, нібито, як

Запитання 10

Укажіть рядок, у якому всі службові слова — сурядні сполучники:

варіанти відповідей

незважаючи на те, що, але, чи то, тому що

при цьому, й, щоб, що б

але, також, ні... ні, як ... так

як тільки, чи ... чи, для того щоб, неначе

Запитання 11

Укажіть рядок, у якому в закінченнях усіх слів пишеться буква е:

варіанти відповідей

бач..ш, стел..ш, мрі..ш, поверн..ш

афіш..ю, лікарн..ю, веж..ю, їж..ю

свіж..стю, дик..стю, рад..стю, лагідн..стю

дівоч..ю, співуч..ю, свіж..ю, яблунев..ю

Запитання 12

Укажіть рядок, у якому в усіх словах пропу­щена буква е:

варіанти відповідей

пр..пишний, пр..зент, пр..зирливий, пр..парат

печ..во, мар..во, мереж..во, мороз..во

пр..нциповий, пр..добрий, пр..родний, пр..тензія

пр..тискати, к..раміка, зв..тяга, загр..бти

Запитання 13

Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишуть­ся разом:

варіанти відповідей

(не)хтувати, (не)передбачений, (не)додивитися фільм, (не)вгавати

ставок (не)великий, а глибокий, (не)ходити, (не) треба, (не)добачити

зовсім (не)близький, ще (не)закінчений проект, (не)активний, (не)весело

(не)стерпний, (не)згода, (не)абияк, (не)посидючий

Запитання 14

Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться зі знаком м'якшення:

варіанти відповідей

ін..ший, нен..чин, в'язкіс..ть, у бан..ці

різ..бяр, дон..ці, жмен..ці, вишен..ці

д..нювати, інтерв..ю, бджіл..ці, стеблин..ці

сопіл..ці, камін..чик, кіпрс..кий, селян..ський

Запитання 15

Прочитайте текст і виконайте подані після нього за­вдання, що мають по чотири варіанти відпові­дей, із яких лише одна правильна. Оберіть правиль­ну відповідь. Обираючи відповідь, беріть до уваги тіль­ки те, що стверджується в тексті або про що в ньому йдеться.

(1) Ніколи і жодному народу незалежність не да­валась просто так. (2) Незалежність, як свобода, має свою ціну. (3) Але тільки раб, якого позбавили щоденної юшки, жалкуватиме за нею, забуваючи, що вона теж має ціну — ланцюг.

(4) Зрозуміло, що далеко не всі країни вітають по­яву на карті світу незалежної України. (5) Не так про­сто вписатися в коло геополітичних інтересів, де всі місця давно зайняті і ніхто не бажає «посунутись». (6) Формування національної гідності і патріотиз­му немислиме без тривалого життя у власній державі (О. Тризна).

У реченнях 1—3 автор, стверджуючи, що сво­бода має свою ціну, доходить висновку, що:

варіанти відповідей

не всім потрібна воля

за незалежність треба платити зниженням рів­ня життя

не всі народи спроможні вибороти незалеж­ність, бо вона має занадто високу ціну

свобода — найвища цінність, тому, виборюючи її, народ не повинен шкодувати за оманливими вигодами рабства

Запитання 16

Прочитайте текст і виконайте подані після нього за­вдання, що мають по чотири варіанти відпові­дей, із яких лише одна правильна. Оберіть правиль­ну відповідь. Обираючи відповідь, беріть до уваги тіль­ки те, що стверджується в тексті або про що в ньому йдеться.

(І) Ніколи і жодному народу незалежність не да­валась просто так. (2) Незалежність, як свобода, має свою ціну. (3) Але тільки раб, якого позбавили щоденної юшки, жалкуватиме за нею, забуваючи, що вона теж має ціну — ланцюг.

(4) Зрозуміло, що далеко не всі країни вітають по­яву на карті світу незалежної України. (5) Не так про­сто вписатися в коло геополітичних інтересів, де всі місця давно зайняті і ніхто не бажає «посунутись». (6) Формування національної гідності і патріотиз­му немислиме без тривалого життя у власній державі (О. Тризна).

У реченнях 4—6 автор стверджує, що не всі країни вітають появу незалежної України, тому що:

варіанти відповідей

не бажають поступатися своїми інтересами у сфері геополітики

в Україні багато економічних і політичних про­блем

інші країни бояться конкуренції в економічній сфері

інші країни занепокоєні великою кількістю не­легальних емігрантів з України

Запитання 17

Прочитайте текст і виконайте подані після нього за­вдання, що мають по чотири варіанти відпові­дей, із яких лише одна правильна. Оберіть правиль­ну відповідь. Обираючи відповідь, беріть до уваги тіль­ки те, що стверджується в тексті або про що в ньому йдеться.

(І) Ніколи і жодному народу незалежність не да­валась просто так. (2) Незалежність, як свобода, має свою ціну. (3) Але тільки раб, якого позбавили щоденної юшки, жалкуватиме за нею, забуваючи, що вона теж має ціну — ланцюг.

(4) Зрозуміло, що далеко не всі країни вітають по­яву на карті світу незалежної України. (5) Не так про­сто вписатися в коло геополітичних інтересів, де всі місця давно зайняті і ніхто не бажає «посунутись». (6) Формування національної гідності і патріотиз­му немислиме без тривалого життя у власній державі (О. Тризна).

Укажіть, до якого стилю мовлення належить текст:

варіанти відповідей

наукового

публіцистичного

художнього

офіційно-ділового

Запитання 18

Апостроф пишеться:

варіанти відповідей

після губних, перед якими є кореневий приго­лосний

після твердого р перед я, ю, є, ї

перед я, ю, є, ї після префіксів, які закінчують­ся на приголосний

в іншомовних словах перед я, ю, є, після шип­лячих та задньоязикових

Запитання 19

Визначіть спосіб творення іменника перерозподіл 

варіанти відповідей

суфіксальний

префіксальний

суфіксально-префіксальний

безафіксний

Запитання 20

Визначіть форму родового відмінка однини виділеного слова ВАШИНГТОН — один із найбільших штатів США.


варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест