29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

10 клас. ПІДСУМОК 4

Додано: 7 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 377 разів
42 запитання
Запитання 1

На перший склад падає наголос у слові

варіанти відповідей

дочка

ознака

вітчим

випадок

Запитання 2

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

вит..рати, виб..реш

вогн..ще, мавп..ня

горщ..чок, печ..во

вул..чка, мар..во

Запитання 3

Лексичну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

прийняти міри

ухвалити рішення

порушити питання

здійснити контроль

Запитання 4

Спільнокореневими до слова літо є всі слова, ОКРІМ


варіанти відповідей

влітку

літній

літати

літувати

Запитання 5

Синонімом до слова кремезний є

варіанти відповідей

високий

дебелий

худорлявий

тренований

Запитання 6

Потребує редагування речення


варіанти відповідей

Ми спочатку відвідали Рівне й Острог, а потім поїхали до Львова.

Прийнявши наше замовлення, офіціант повернувся й пішов на кухню.

Спочатку уважно прочитайте інструкцію, а вже потім вмикайте прилад.

Коли узгодите всі питання з фірмою, прочитайте й поставте підпис під угодою.

Запитання 7

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1) Не/года лютувала вже третій день. (2) Не/привітний, поривчастий, холодний вітер зривав пожовкле листя перетворюючи простір саду на золоту ... . (3) Крізь хмари де-не-де пробивалося не/сміливе проміння, від якого годі було чекати хоча б якогось тепла. (4) Досі не/зірвані господарями яблука нагадували іграшки, якими прикрашають новорічну ялинку.

Окремо в тексті треба писати сполуку слів

варіанти відповідей

не/года

не/привітний

не/сміливі

не/зірвані

Запитання 8

Прочитайте текст і виконайте завдання. 

(1) Не/года лютувала вже третій день. (2) Не/привітний, поривчастий, холодний вітер зривав пожовкле листя перетворюючи простір саду на золоту ... . (3) Крізь хмари де-не-де пробивалося не/сміливе проміння, від якого годі було чекати хоча б якогось тепла. (4) Досі не/зірвані господарями яблука нагадували іграшки, якими прикрашають новорічну ялинку.

На місці пропуску в другому реченні має бути слово

варіанти відповідей

каблучку

заметіль

браму

ниву

Запитання 9

Прочитайте текст і виконайте завдання. 

(1) Не/года лютувала вже третій день. (2) Не/привітний, поривчастий, холодний вітер зривав пожовкле листя перетворюючи простір саду на золоту ... . (3) Крізь хмари де-не-де пробивалося не/сміливе проміння, від якого годі було чекати хоча б якогось тепла. (4) Досі не/зірвані господарями яблука нагадували іграшки, якими прикрашають новорічну ялинку.

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Прочитайте текст і виконайте завдання. 

(1) Не/года лютувала вже третій день. (2) Не/привітний, поривчастий, холодний вітер зривав пожовкле листя перетворюючи простір саду на золоту ... . (3) Крізь хмари де-не-де пробивалося не/сміливе проміння, від якого годі було чекати хоча б якогось тепла. (4) Досі не/зірвані господарями яблука нагадували іграшки, якими прикрашають новорічну ялинку.

Дієприкметниковий зворот ужито в реченні 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 11

Однакова кількість збуків і букв у кожному слові рядка

варіанти відповідей

м’якість, народжують, покращити 

європейський, ясність, контрастний

полиця, розжувати, тютюновий

щедрість, поєднання, награєшся

щастить, завзятістю, сміється

Запитання 12

Літеру й на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

буль..он, кур..оз, лось..он 

павіль..он, сь..омга, кань..он

ра..он, фе..єрія, сер..озний

бо..овий, сень..ор, конве..єр   

кра..овий, Ма..я, чотирь..ох

Запитання 13

Помилку на позначення часу допущено в рядку

варіанти відповідей

за чверть одинадцята    

без десяти хвилин третя   

п’ять хвилин по шостій

десять хвилин на сьому   

сьома година десять хвилин

Запитання 14

Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

шевченківські слова

шевченківська премія  

Шевченкова поема

Шевченкові рядки

теплохід імені Т. Шевченка

Запитання 15

Правильно утворено всі форми дієприкметників у рядку

варіанти відповідей

принишклий, засвоєний, збитий, припливший  

засолений, зачерствілий, співаючий, ідучий

знайдений, очікуваний, залитий, посірівший  

узгоджений, стиснутий, знаний, стосуючийся

почутий, звалений, замаскований, лежачий

Запитання 16

Правильно вжито прийменник у всіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

жити по правді, сходити по молоко 

біля парку, біля одинадцятої години

названий на честь діда, на знак згоди

лист до запитання, до наступної суботи

через кілька днів, запізнився через затор

Запитання 17

Окремо треба писати всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

без/угаву, до/останку, раз/у/раз   

на/самоті, без/упину, як/небудь

до/речі, на/ходу, коли/не/коли   

з/розгону, з/дня/на/день, у/глиб

у/стократ, на/жаль, від/нині

Запитання 18

Прочитайте розмову (цифри позначають номери реплік).

- (1) Віталіє Семеновичу, я вже готовий.

- (2) Богдане, а ти спитану дівчат, чи підуть вони на матч?

- (3) Алло! Галю, Олю, ви йдете на матч уболівати за нашу команду?

- (4) Авжеж, Богданчику...

- (5) Микито, передай Віталію Степановичу, що дівчата прийдуть.

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці 

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 19

Прочитайте речення. У словах ... і в поведінці ... відчувається впевненість. До речі, вони мені чимось нагадують героїв .... Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

Ольги Золотаренко, Олега Петренко, Оноре де Бальзака

Ольги Золотаренки, Олега Петренка, Оноре де Бальзака

Ольги Золотаренко, Олега Петренка, Оноре де Бальзак

Ольги Золотаренко, Олега Петренка, Оноре де Бальзака

Ольги Золотаренко, Олега Петренко, Оноре де Бальзак

Запитання 20

Доберіть синонім до кожного фразеологізму.

Фразеологізм                                   Синонім

1 у тридев’ятому царстві            А лизати руки

2 мов у воду опущений               Б знатна птиця

3 валятися в ногах                        В губи в молоці

4 велике цабе                                  Г як чорна хмара

                                                              Д у чорта на болоті


варіанти відповідей

1Д 2Г 3А 4Б

1Г 2Д 3А 4Б

1Д 2А 3Г 4Б

1Д 2Г 3Б 4А

1Д 2Г 3А 4В

Запитання 21

З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово). Баба Палажка, (1) вернувшись у Семигори, боялася (2)зайти сказати Кайдашам про Мелашку, пішла (3)собі (4) додому та й сіла.

1                            А неозначена форма дієслова

2                            Б дієприкметник

3                            В дієприслівник

                           Г прислівник

Д займенник


варіанти відповідей

1В 2А 3Д 4Г

1А 2В 3Д 4Г

1В 2Д 3А 4Г

1В 2А 3Г 4Д

1В 2А 3Д 4Б

Запитання 22

На другий склад падає наголос у слові


варіанти відповідей

донька

витрата

проміжок

листопад

Запитання 23

НЕМАЄ лексичної помилки в рядку

варіанти відповідей

бувша назва

дивне співпадіння

беушний автомобіль

музичний інструмент

Запитання 24

Спільнокореневим до слова політ є слово


варіанти відповідей

літо

літній

льотний

політика

Запитання 25

Синонімом до слова чепурний є

варіанти відповідей

гарний

охайний

красивий

добротний

Запитання 26

Буквосполуку -цьк- на місці пропуску треба писати в обох словах рядка

варіанти відповідей

вінни..ий, солда..ий

коза..ий, парубо..ий

кременчу..ий, бра..ий

моря..ий, Миргород..ий

Запитання 27

Пунктуаційну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

Співають, ідучи, дівчата.

Тремчу, пійманий небесами.

Ліси шумлять — моє зелене віче.

Звабивши калачем, не одженеш і бичем

Запитання 28

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)3/гори падав золотавий дощ, заколисуючи своєю казковістю. (2)Не/зірвані досі вишні ще цупко трималися дерева, ніби боролися за своє життя. (З)Рано чи пізно, а й вони попадають/таки на землю або їх поклюють гави. (4)У/низу золотий килим, місцями він брунатний, а вгорі ... неозора блакить.

Окремо в тексті треба писати сполуку слів

варіанти відповідей

з/гори

не/зірвані

попадають/таки

у/низу

Запитання 29

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)3/гори падав золотавий дощ, заколисуючи своєю казковістю. (2)Не/зірвані досі вишні ще цупко трималися дерева, ніби боролися за своє життя. (З)Рано чи пізно, а й вони попадають/таки на землю або їх поклюють гави. (4)У/низу золотий килим, місцями він брунатний, а вгорі ... неозора блакить.

На місці крапок (речення 4) треба поставити

варіанти відповідей

тире

кому

двокрапку

кому й тире

Запитання 30

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)3/гори падав золотавий дощ, заколисуючи своєю казковістю. (2)Не/зірвані досі вишні ще цупко трималися дерева, ніби боролися за своє життя. (З)Рано чи пізно, а й вони попадають/таки на землю або їх поклюють гави. (4)У/низу золотий килим, місцями він брунатний, а вгорі ... неозора блакить.

Форму знахідного відмінка має слово

варіанти відповідей

дощ

життя

ґави

блакить

Запитання 31

Прочитайте текст і виконайте завдання.

(1)3/гори падав золотавий дощ, заколисуючи своєю казковістю. (2)Не/зірвані досі вишні ще цупко трималися дерева, ніби боролися за своє життя. (З)Рано чи пізно, а й вони попадають/таки на землю або їх поклюють гави. (4)У/низу золотий килим, місцями він брунатний, а вгорі ... неозора блакить.

Підкреслене слово (речення 4) можна замінити синонімом

варіанти відповідей

багряний

бордовий

коричневий

помаранчевий

Запитання 32

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

виб..рати, пряд..во, дал..чінь 

нам..стинка, зб..рігати, тр..мати

пр..вітний, конт..нент, мавп..ня

вул..чка, скр..піти, вел..чезний

вар..во, горл..чка, тр..мтіти

Запитання 33

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

подвір..я, розм..якшити, торф..яний 

пів..яблука, роз..юшити, духм..яний

пам..ять, комп..ютерний, сер..йозний

різнотрав..я, Мін..юст, потьм..янілий  

дит..ясла, транс..європейський, ател..є

Запитання 34

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка


варіанти відповідей

щирість, п’ятдесят, грієшся 

в’язання, джмелик, пояснення  

немовля, грається, покращення

якання, яскравість, контрастний      

щедрість, ялтинський, шістсотий

Запитання 35

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

боліс..ний, облас..ний, аген..ство  

тиж..невий, зап’яс..ний, чес..ний

вартіс..ний, щас..ливий, невіс..ці

пис..нути, прихвос..ні, проїз..ний   

жаліс..ний, перс..ні, балас..ний

Запитання 36

Помилку в написанні запозиченого слова допущено в рядку

варіанти відповідей

каса, піца, апеннінський 

маса, буддизм, оперетта  

теніс, одіссея, Діккенс

хобі, спагеті, Марокко  

група, новела, Канни

Запитання 37

Прочитайте діалог (цифри позначають номери реплік).

- (1) Доброго ранку, Володимиру Анатолійовичу!

- (2) Вітаю Вас, Сергію Степановичу!

- (3) Колего, чи ухвалили вчора рішення щодо проведення конференції?

- (4) Так, пане міністре.

- (5) Чудово, дорогий наш пораднику. Дякую!

НЕПРАВИЛЬНО утворено форму кличного відмінка в репліці 

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 38

У формі наказового способу наведено всі дієслова, ОКРІМ

варіанти відповідей

прочитаймо

знайдімо

попрацюємо

заграймо

перевернімо

Запитання 39

Помилку у творенні ступеня порівняння прикметника допущено в реченні

варіанти відповідей

Найсолодші абрикоси з’їмо, а з кислуватих зваримо варення.

Дорожчим над усе для кожної людини є свобода, честь, гідність.

Що може бути кращим за рідний дім, материнське тепло й друзів?

Найменш ефективні заняття в спекотну пору, тож підемо на канікули.

Футболіст із чемпіонату Сербії зробив найепічніший промах в історії футболу.

Запитання 40

Прочитайте речення. Навчатися ... дуже корисно, тож дякую ..., що віддали мене на курси опановувати ... так рано. Граматично правильним є варіант послідовного заповнення пропусків

варіанти відповідей

іноземній мові, батькам, англійську   

іноземної мови, батьків, англійську

іноземної мови, батькам, англійською   

іноземній мові, батькам, англійською

іноземної мови, батькам, англійську

Запитання 41

Доберіть до кожного фразеологізму антонім

1 зуби з’їсти                                     А милити шию

2 хоч греблю гати                          Б крапля в морі

3 одного поля ягода                     В губи в молоці

4 землі не чує під собою              Г не з нашої парафії

                                                              Д мов у воду опущений


варіанти відповідей

1В 2Б 3Г 4Д

1Б 2В 3Г 4Д

1В 2Г 3Б 4Д

1В 2Б 3Д 4Г

1В 2Б 3Г 4А

Запитання 42

З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Коли буду я (2) навіть сивою і життя моє піде мрякою, я (3) для тебе буду красивою, а для когось, може, й (4) ніякою.

1                            А прийменник

2                            Б прикметник

3                            В прислівник

4                            Г займенник

Д частка


варіанти відповідей

1В 2Д 3А 4Г

1Д 2В 3А 4Г

1В 2А 3Д 4Г

1В 2Д 3Г 4А

1В 2Д 3А 4Б

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест