10 клас урок 17 Поняття бази даних. Поняття систем керування базами даних, їх призначення.

9 запитань
Запитання 1

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон 

Зошит 

Класний журнал 

Рецепт приготування салату 

Запитання 2

Установіть відповідність між назвою і прикладами баз даних.

Ієрархічна 

варіанти відповідей

Клієнти різних банків 

Продаж залізничних квитків 

Підрозділ збройних сил 

Запитання 3

Установіть відповідність між назвою і прикладами баз даних.

Мережева 

варіанти відповідей

Клієнти різних банків 

Продаж залізничних квитків 

Підрозділ збройних сил 

Запитання 4

Установіть відповідність між назвою і прикладами баз даних.

Реляційна 

варіанти відповідей

Клієнти різних банків 

Продаж залізничних квитків 

Підрозділ збройних сил 

Запитання 5

Як називається інформація, підготовлена для обробки або передачі?

варіанти відповідей

дані

файли

папки

документи

результати

Запитання 6

Коли мiсце збереження iнформацiї стає базою даних?

варіанти відповідей

коли данi об'єднанi зв'язками i спiльною структурою

коли забезпечена секретнiсть даних

 як тiльки якась iнформацiя занесена до пам'ятi комп'ютера

 якщо завiдуючий базою розпочинає виконання своїх обов'язкiв

Запитання 7

Впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних

варіанти відповідей

Текстовий документ

База даних

Презентація

Графічне зображення

Запитання 8

Електронні бази даних активно використовуються в:

варіанти відповідей

банківській сфері

бібліотеках

пошукових системах Інтернету

під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів

Запитання 9

Відновіть послідовність створення баз даних:

1) Створення структури бази даних 

2) Постановка завдання

3) Створення інформаційної моделі бази даних

4) Визначення моделі даних

5) Тестування бази даних, її корекція

6) Уведення даних

варіанти відповідей

234165

123456

421356

213465

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест