(10)Старіння та смерть клітини

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
12 запитань
Запитання 1

Хто з вчених вперше описав процеси старіння клітини

варіанти відповідей

І. Пирогов

С. Прузінер

Л. Гейфлік

Т. Гейфель

Запитання 2

Як називається матрикс цитоплазми, щільність якого з віком збільшується?

варіанти відповідей

протоплазма

каріоплазма

гіалоплазма

плазмалема

Запитання 3

Назвіть пігмент старіння, що накопичується з віком в залишкових тільцях клітин.

варіанти відповідей

меланін

хлорофіл

родопсин

ліпофусцин

Запитання 4

Виберіть один із процесів антистаріння.

варіанти відповідей

підвищення інтенсивності гліколізу

пригнічення системи антиоксидантів

сповільнення обміну речовин

збільшення дефектів ДНК

Запитання 5

Назвіть генетично запрограмовану загибель клітини.

варіанти відповідей

некроз

цитоліз

апоптоз

цитокінез

Запитання 6

Як називається загибиль клітини під дією шкідливих чинників?

варіанти відповідей

апоптоз

некроз

гліколіз

деплазмоліз

Запитання 7

Як називається наука про старіння?

варіанти відповідей

альгологія

біоніка

валеологія

геронтологія

Запитання 8

Оберіть ознаки, що характерні для некрозу.

варіанти відповідей

генетично запрограмована загибель

зазибель клітини в результаті пошкодження

енергетично залежний

супроводжується запаленням

загибель клітин в результаті механічного пошкодження

Запитання 9

Що відбувається з клітинами за нестачі поживних речовин для її життєдіяльності?

варіанти відповідей

швидкий поділ

перехід у фазу спокою

запрограмована загибель

реплікація ДНК

Запитання 10

Оберіть ознаки, що характеризують апоптоз

варіанти відповідей

генетично запрограмована загибель

енергетично залежний

загибель в результаті дії шкідливих чинників

супроводжується запаленням

відбувається фрагментація ядра та цитоплазми

Запитання 11

Оберіть причини порушень клітинного циклу

варіанти відповідей

нестача поживних речовин

зміни впливів чинників росту

пошкодження ДНК

вірусні гени

зовнішні шкідливі впливи

всі відповіді вірні

Запитання 12

Унаслідок апаптозу травні ферменти з лізосом:

варіанти відповідей

потрапляють у міжклітинне середовище

повністю знищуються

поглинаються сусідніми клітинами

вивільняються назовні через розриви у мембрані

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест