12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

9клас_Еволюція органічного світу (розвиток поглядів)

Охоплює матеріали по розвитку еволюційних поглядів. За підручником Біологія_9_Соболь параграфи 43,44.

Додано: 9 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Який вчений вперше ввів у науку термін еволюція ?

варіанти відповідей

Карл Лінней

Жан Батист Ламарк

Шарль Бонне

Чарлз Дарвін

Запитання 2

Яку назву отримала система поглядів античних філософів про єдність природи, згідно з якою всі тіла природи походять від якихось матеріальних початків.

варіанти відповідей

стихійний матеріалізм

метафізика

креаціонізм

трансформізм

еволюціонізм

Запитання 3

Вчення про те,що різні форми життя створені вищою, надприродною силою є основою для .......

варіанти відповідей

стихійний матеріалізм

метафізика

креаціонізм

трансформізм

еволюціонізм

Запитання 4

Основою чого стали ідеї змінності живого, що виникли в епоху Відродження завдяки численним науковим дослідженням при географічних відкриттях того часу? ( відповідей дві)

варіанти відповідей

стихійний матеріалізм

метафізика

креаціонізм

трансформізм

еволюціонізм

Запитання 5

Які наукові дослідження, що підтверджують еволюцію, мають найбільш надійний та наочний характер?

варіанти відповідей

порівняльно-анатомічні

ембріологічні

біогеографічні

палеонтологічні

Запитання 6

Як називається альтернативна теорія еволюції, у якої чинником є внутрішнє прагнення до вдосконалення?

варіанти відповідей

телеологічна концепція

теорія еволюції Ламарка

теорія еволюції Дарвіна

синтетична теорія еволюції (СТЕ)

Запитання 7

Як називається система поглядів про розвиток живого під дією спадкової мінливості та природного добору?

варіанти відповідей

телеологічна концепція

теорія еволюції Ламарка

теорія еволюції Дарвіна

синтетична теорія еволюції (СТЕ)

Запитання 8

Як називається система поглядів про те, що рушійною силою еволюції є природний добір генетичних мутацій і рекомбінацій на рівні популяцій.

варіанти відповідей

телеологічна концепція

теорія еволюції Ламарка

теорія еволюції Дарвіна

синтетична теорія еволюції (СТЕ)

Запитання 9

Назвіть ознаки притаманні еволюції: (декілька відповідей)

варіанти відповідей

незворотність еволюції

рівневість еволюції

зворотність еволюції

незмінність еволюції

спрямованість еволюції

неспрямованість еволюції

Запитання 10

Елементарна одиниця еволюції, згідно СТЕ - це

варіанти відповідей

сорт рослин

вид

порода тварин

популяція

Запитання 11

Елементарними чинниками еволюції, згідно СТЕ є: (декілька відповідей)

варіанти відповідей

мутації

дрейф генів

популяційні хвилі

ізоляція

прородний добір

боротьба за існування

Запитання 12

Природний добір, згідно СТЕ, буває: (декілька відповідей)

варіанти відповідей

рушійним

стабілізуючим

розриваючим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест