11 клас Контрольна робота за темами: "Гідросфера" та "Біосфера"

Додано: 9 лютого 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 2513 разів
40 запитань
Запитання 1

Уся вода світу утворює водну оболонку Землі -

варіанти відповідей

атмосферу

гідросферу

літосферу

Запитання 2

Вода на фізичній карті світу позначена ... кольором

варіанти відповідей

блакитним

зеленим

помаранчевим

коричневим

Запитання 3

Яку частку поверхні Землі вкриває Світовий океан?

варіанти відповідей

78%

71%

68%

96,5

Запитання 4

У яку пору року настає повінь на річках, які мають снігове живлення?

варіанти відповідей

улітку

восени

узимку

навесні

Запитання 5

Який вид підземних вод використовує людина, копаючи книниці?

варіанти відповідей

грунтові

міжпластові

артезіанські

верховодку

Запитання 6

Озера, у які впадають річки, але жодна не витікає, називають

варіанти відповідей

стічними

безстічними

проточними

прісними

Запитання 7

Падіння річки - це

варіанти відповідей

кількість води, яку річка виносить за рік

кількість води, яку річка виносить за 1 секунду

зниження рівня води в річці в певний період року

різниця висот рівнів витоку й гирла річки

Запитання 8

Фаза водного режиму, яка щороку повторюється в певних кліматичних умовах в один і той самий сезон, характеризується найбільшою водністю та високим і тривалим підняттям рівня води в річці

варіанти відповідей

паводок

повінь

зимова межень

весняна межень

Запитання 9

Найглибше озеро на Землі

варіанти відповідей

Ладозьке

Танганьїка

Вікторія

Байкал

Запитання 10

Грунти, які утворюються в умовах надмірного зволоження та промивного режиму під вологими екваторіальними лісами

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

каштанові

сірі лісові

червоні фералітні

Запитання 11

Грунти, які характерні для зони степу

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

сірі лісові

чорноземи

червоноземи

Запитання 12

Компонент, який визначає родючість грунту

варіанти відповідей

повітря

мінеральні речовини

гумус

вода

Запитання 13

Укажіть рядок, у якому вказані всі грунтотвірні чинники

варіанти відповідей

гірські породи, клімат, вода, організми, час

рельєф, клімат, рослини

гірські породи, клімат, організми

клімат, вода, організми, час

Запитання 14

У процесі фотосинтезу беруть участь

варіанти відповідей

вода, повітря, грунт, внутрішня енергія Землі

вода, вуглекислий газ, сонячна енергія

грунт, рослини, повітря

атмосферні опади, атмосфера, рослинність

Запитання 15

Вид флори чи фауни, який зберігся у певній місцевості як залишок минулих геологічних епох

варіанти відповідей

редуцентний вид

зникаючий вид

реліктовий вид

рідкісний вид

Запитання 16

Яку назву має закономірна зміна природних комплексів від екватора до полюсів?

варіанти відповідей

широтна зональність

ритмічність

циклічність

висотна поясність

Запитання 17

За якою ознакою визначаються межі географічної оболонки?

варіанти відповідей

наявність повітря і вільної води

відчутна взаємодія та взаємопроникнення оболонок

відчутний вплив енергії Сонця й космосу

спостерігається широтна зональність ландшафтів

Запитання 18

До складу біосфери належать (декілька варіантів відповіді)

варіанти відповідей

нижній шар атмосфери

уся гідросфера

верхній шар гідросфери

уся літосфера

верхній шар літосфери

уся атмосфера

верхні шари атмосфери

Запитання 19

Хто з учених є засновником учення про біосферу?

варіанти відповідей

Василь Докучаєв

Володимир Вернадський

Михайло Ломоносов

Микола Миклухо-Маклай

Запитання 20

Найбільші запаси прісних вод нашої планети містяться в:

варіанти відповідей

Озера

Підземні води

Льодовики

Моря

Запитання 21

Укажіть спільну ознаку озер Чад, Ейр та Аральського озера-моря.

варіанти відповідей

знаходяться в південній півкулі

утворились в грабенах земної кори

живляться підземними водами

це безстічні озера

Запитання 22

За рисунком визначте населений пункт, розташований найближче до гирла правої притоки річки Тихої.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 23

Сектор діаграми, що відповідає частці Атлантичного океану в загальній площі Світового океану, позначено буквою

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 24

Визначте картографічне зображення Гібралтарської протоки.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 25

Якщо кількість водяної пари, що міститься в 1 м3 повітря, залишиться незмінною, а його температура підвищиться, то

варіанти відповідей

збільшиться абсолютна вологість повітря.

зменшиться відносна вологість повітря.

зменшиться сила і швидкість вітру.

збільшиться ймовірність утворення туману.

Запитання 26

Кількість висотних поясів у горах залежить від

варіанти відповідей

епохи горотворення.

складу гірських порід.

висоти гір і географічної широти їхнього розміщення.

видів господарської діяльності населення гірської місцевості

Запитання 27

На знімку зображено місцевість, де річка впадає в Чорне море. За цим зображенням визначте правильні характеристики річки.

варіанти відповідей

річка рівнинна від витоку до гирла

річка утворює дельту

зображені річища є правими й лівими притоками

абсолютна висота урізу води становить 0 метрів

місце впадіння річки – це район збільшення площі суходолу

у море стікає вода з вищою солоністю

характерна висока літня повінь

Запитання 28

На пам'ятних монетах Національного банку України зображено типову рослину й птаха

варіанти відповідей

карпатських полонин

заболочених ділянок заплав

цілинних ділянок степу

широколистих лісів

Запитання 29

У якій області України склалася відображена на діаграмі структура земельних угідь?

варіанти відповідей

Харківській

Івано-Франківській

Запорізькій

Миколаївській

Запитання 30

На профілі поверхні території України, побудованому вздовж умовної лінії, що з'єднує крайні західну й східну точки країни, визначте місцезнаходження долини річки Дніпра.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 31

Доберіть правильну назву до рисунка

варіанти відповідей

«Річкова система»

«Річкова долина»

«Режим річки»

«Вододіл річок»

Запитання 32

Визначте падіння річки Вирви (у метрах)

варіанти відповідей

4

8

12

2

Запитання 33

Які твердження правильно характеризують внутрішні води України?

варіанти відповідей

річки мають переважно льодовикове живлення

більшість річок належать до басейнів Чорного й Азовського морів

великі за площею озера зосереджені в Українських Карпатах

найбільші водосховища побудовано на Дніпрі

кількість боліт зменшується з півночі на південь

водними ресурсами найкраще забезпечені східні й південні області

каналами вода постачається з Полісся в приморські міста-порти

Запитання 34

Якою буквою на карті позначено акваторію Індійського океану?


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 35

Які острови мають вулканічне походження?

варіанти відповідей

Мальдівські

Філіппінські

Великі Зондські

Гавайські

Запитання 36

Що таке річка?

варіанти відповідей

 Природний водний потік, що тече у виробленій ним заглибині.

 Заповнена водою западина суходолу

Великі водойми, створені для накопичення і зберігання води

Надмірно зволожена ділянка суходолу

Води в товщі земної кори

Запитання 37

Визначте падіння струмка (у метрах), якщо масштаб топокарти 1: 10 000

Суцільні горизонталі проведено через 5 м.

варіанти відповідей

45 м

155 м

105 м

50 м

Запитання 38

Тур Хейєрдал здійснив плавання на папірусному плоту з вітрилом від берегів Південної Америки до островів Туамоту (див. рисунок). Що зумовило такий напрямок руху плота? 

варіанти відповідей

західні вітри, течія Західних вітрів

літній мусон, течія Гольфстрім

пасат, Південна пасатна течія

тайфуни, Північна пасатна течія

Запитання 39

що позначено цифрами? розподіліть назви відповідно цифрам.

варіанти відповідей

русло

витік

дельта

притока

гирло

стариця

водоспад

басейн

Запитання 40

До вод суходолу належать

варіанти відповідей

моря

протоки

річки

затоки

льодовики

болота

озера

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест