30 березня о 15:00Вебінар: Онлайн-тести «На Урок» для дистанційної роботи

Онлайн-тести з географії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Географія, 11 клас
Створено 29 березня
Приклад запитання: Які зернові культури називають головними "хлібами" людства?
Географія, 11 клас
Створено 29 березня
Приклад запитання: Столиця Намібії
Географія, 11 клас
Створено 29 березня
Приклад запитання: Проаналізуйте діаграму зміни чисельності населення України в 1991-2016 рр. Яке поняття характеризує такий процес?
Географія, 11 клас
Створено 29 березня
Приклад запитання: Площа території України становить:
Географія, 11 клас
Копія з тесту: Глобальна економіка
Приклад запитання: Оберіть країну - світового лідера з вирощування рослини, зображеної на малюнку.
Географія, 11 клас
Копія з тесту: Глобальна економіка
Приклад запитання: Оберіть країну - світового лідера з вирощування рослини, зображеної на малюнку.
Приклад запитання: Який показник сучасної демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове значення?    
Географія, 11 клас
Створено 27 березня
Приклад запитання: 1. Зміну кількості населення країни внаслідок народжуваності та смертності називають:
Географія, 11 клас
Створено 26 березня
Приклад запитання: Флаг якої міжнародної організації зображено
Приклад запитання: Назвіть найбільші ТНК з виробництва автомобілів
Географія, 11 клас
Створено 26 березня
Приклад запитання: Виробництво електроенергії альтернативними джерелами в Україні збільшилося на
Географія, 11 клас
Створено 25 березня
Приклад запитання: Географічна наука про просторову організацію держав і міждержавних об'єднань, розміщення і взаємовідношення політичних сил, територіальних форм політичних процесів і явищ -
Приклад запитання: З кінця 1990-х років чисельність населення України
Приклад запитання: Наведіть приклади раціонального використання мінеральних ресурсів світу:
Географія, 11 клас
Створено 24 березня
Приклад запитання: Визначте відстань від точки Б до Північного полюса (у градусах)
Географія, 11 клас
Створено 24 березня
Приклад запитання: Абрівіатура СОТ розшифровується як...
Географія, 11 клас
Створено 24 березня
Приклад запитання: До державної території належить:
Географія, 11 клас
Створено 24 березня
Приклад запитання: Кількість країн на політичній карті світу
Географія, 11 клас
Створено 23 березня
Приклад запитання: Яке значення морських експедицій,очолюваних Х.Колумбом?
Географія, 11 клас
Створено 23 березня
Приклад запитання: Найвища гірська вершина Європи – гора: *
Географія, 11 клас
Створено 22 березня
Приклад запитання: Серед паливних ресурсів найбільші запаси у світі припадають на..
Географія, 11 клас
Створено 20 березня
Приклад запитання: Що представляє собою географічний простір?
Географія, 11 клас
Створено 19 березня
Приклад запитання: Площа України становить:
Приклад запитання: Світосистема - це
Географія, 11 клас
Створено 19 березня
Приклад запитання: Проаналізуйте статево-вікову піраміду однієї з країн світу. Визначте характерні для цієї країни процеси.
Приклад запитання: Транспортна-логістична система містить два основні елементи. Визначить, які з них:
Географія, 11 клас
Створено 18 березня
Приклад запитання: Укажіть кількість населення світу
Приклад запитання: З якою метою уряд обмежував експорт насіння соняшника з України, якщо на світових ринках попит на цю продукцію зростав?
Географія, 11 клас
Створено 18 березня
Приклад запитання: Оберіть країну - світового лідера з вирощування рослини, зображеної на малюнку.
Приклад запитання: Демографічний вибух - це...