Онлайн тести з географії 11 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Географія, 11 клас
Створено 4 грудня
Приклад запитання: Яка найдовша річка світу?
Приклад запитання: До екзогенних геологічних процесів відносять.
Географія, 11 клас
Створено 29 листопада
Приклад запитання: Укажіть поняття, яке відповідає визначенню: планетарний географічний комплекс, який утворився в зоні взаємопроникнення і взаємодії верхньої частини літосфери, нижньої частини атмосфери, гідросфери та біосфери.
Географія, 11 клас
Створено 28 листопада
Приклад запитання: Сонячна радіація, яка доходить до земної поверхні у вигляді пучка паралельних променів, що виходять від сонячного диска
Географія, 11 клас
Створено 22 листопада
Приклад запитання: Земля обертається навколо своєї осі:
Географія, 11 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Еолові форми рельєфу, нанесені вітром, піщані, інколи пилуваті чи глинисті рухливі горби серповидної форми, звернені опуклістю проти вітру й не закріплені рослинністю
Географія, 11 клас
Створено 20 листопада
Приклад запитання: Час меридіана даного місця, який визначається положенням Сонця -
Приклад запитання: Як називають середній сонячний час, виміряний на певному географічномумеридіані?
Географія, 11 клас
Створено 15 листопада
Приклад запитання: Що входить до будови Атмосфери?
Географія, 11 клас
Створено 14 листопада
Приклад запитання: Усі природні процеси, що спричиняють зміни в складі та будові земної кори, а також формують рельєф земної поверхні, називають ________ _____________. Оберіть правильний варіант відповіді.
Географія, 11 клас
Створено 14 листопада
Приклад запитання: __________ - наука про земну кору, її склад, будову, історію розвитку та процеси, що в ній відбуваються, називається.
Географія, 11 клас
Створено 11 листопада
Приклад запитання: У якому кліматичному поясі випадає найменша кількість опадів
Приклад запитання: Зовнішній шар порід земної кори і верхня частина мантії утворюють...
Географія, 11 клас
Створено 7 листопада
Приклад запитання: Виберіть шари внутрішньої будови Землі
Географія, 11 клас
Створено 2 листопада
Приклад запитання: Виберіть період повного обертання Землі навколо своєї осі
Географія, 11 клас
Створено 23 жовтня
Приклад запитання:     Період повного обертання Землі навколо своєї осі
Географія, 11 клас
Створено 17 жовтня
Приклад запитання: Наукова дисципліна, що детально вивчає вимірювання, потрібні для зображення порівняно невеликих частин Землі на топографічних картах.
Приклад запитання: Укажіть назву пустель у Середній Азії:
Географія, 11 клас
Створено 4 жовтня
Приклад запитання: У якій з позначених на карті точок земної поверхні сонячні промені в окремі дні можуть відбиватися від поверхні на дні глибоких колодязів?
Географія, 11 клас
Створено 29 вересня
Приклад запитання: Географія- це...
Географія, 11 клас
Створено 27 вересня
Приклад запитання: За змістом карти поділяють на :
Географія, 11 клас
Створено 19 вересня
Приклад запитання: Вчений, який вперше ввів термін "географія?
Географія, 11 клас
Створено 12 вересня
Приклад запитання: До яких карт за змістом відноситься топографічна карта
Географія, 11 клас
Створено 1 вересня
Приклад запитання: За змістом топографічні карти є :
Географія, 11 клас
Створено 21 липня
Приклад запитання: Визначте географічні координати точки К, яка на земній кулі є протилежною до точки А з координатами 52оПн. ш і 38о Сх. д.
Географія, 11 клас
Створено 24 червня
Приклад запитання: Природна система різних рівнів, яка охоплює взаємодіючі частини літосфери, гідросфери, біосфери, атмосфери це:
Географія, 11 клас
Створено 8 червня
Приклад запитання: Визначте чинники, що зумовлюють найбільшу порівняно з іншими материками середньорічну кількість опадів у Південній Америці.
Географія, 11 клас
Створено 7 червня
Приклад запитання: Всесвітній день океанів - це день боротьби за...
Географія, 11 клас
Створено 6 червня
Приклад запитання: Як називається короткочасне раптове підняття води в річці?
Географія, 11 клас
Створено 3 червня
Приклад запитання: Хто здійснив першу Навколосвітню подорож?